Thiết bị hỗ trợ YouTube Premium

Nếu mua YouTube Premium, bạn sẽ được hưởng tất cả các lợi ích thành viên của mình trên mọi thiết bị mà bạn có thể truy cập vào YouTube. Hãy tìm hiểu thêm về dịch vụ có tính phí của YouTube.

Thiết bị di động

 • Tất cả các lợi ích của YouTube Premium, chẳng hạn như xem video không có quảng cáo, phát trong nền và nhiều lợi ích khác, đều hoạt động trên ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động.
 • Cập nhật lên phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất để đảm bảo bạn có quyền hưởng tất cả các lợi ích của thành viên YouTube Red.

Thiết bị kết nối với TV

Là thành viên YouTube Premium, bạn có thể xem video không có quảng cáo và thưởng thức YouTube Originals trên TV của mình. 

YouTube Premium hoạt động với các thiết bị sau:

Thiết bị truyền trực tuyến

 • Chromecast
 • Roku (LT, 1, 2, 2 HD, 2 XD, 2 XS, 3, Streaming Stick, Roku TV)

TV thông minh

Lưu ý: Nếu xem YouTube trên TV thông minh, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào ứng dụng YouTube trên TV để sử dụng các lợi ích của YouTube Premium.   

Máy chơi trò chơi

 • Xbox 360
 • Xbox One
 • Wii U
 • Playstation3
 • PlayStation 4

 

Mẹo:
 • Tính năng xem video khi không có mạng và tính năng phát trong nền chỉ hoạt động trên ứng dụng YouTube, YouTube Kids và YouTube Music dành cho thiết bị di động. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng các lợi ích của YouTube Premium.
 • Đảm bảo rằng bạn đã có phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất và đăng nhập vào tài khoản YouTube Premium của mình. 

Thiết bị phát nhạc trực tuyến

Các trình duyệt web được hỗ trợ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?