Bli kanalmedlem på YouTube

Med kanalmedlemskap på den vanliga YouTube-webbplatsen och i appen kan du köpa offentliga märken, emojis och få åtkomst till förmåner som kanalen erbjuder.

Medlemskap kan ha olika pris beroende på ditt land och vilken plattform du använder.

Obs! Från och med januari 2022 faktureras vissa användare som blir kanalmedlemmar i YouTube-appen för Android via Google Play. Det påverkar inte priset eller kostnaden, bara varifrån köpet faktureras. På pay.google.com kan du se de senaste debiteringarna och kontrollera hur du faktureras.
 

Gå med, ändra nivå eller avbryta ett medlemskap

Bli kanalmedlem

Bli kanalmedlem på en kanal i den vanliga YouTube-appen och på webbplatsen.
Det går inte att köpa medlemskap på iOS på alla kanaler, men vi lanserar löpande det här alternativet för fler kanaler.
 1. Besök youtube.com eller öppna YouTube-appen.
 2. Välj kanalen eller videon du vill stödja och ta reda på om kreatören har aktiverat medlemskap på kanalen.
 3. Klicka eller tryck på Bli medlem.
 4. Följ anvisningarna för att ange dina betalningsuppgifter.
 5. Klicka eller tryck på Köp.

När transaktionen är slutförd visas ett välkomstmeddelande.

Ändra din medlemsnivå

Om du använder YouTube iOS-appen kan du bara göra följande ändringar.

Så här uppgraderar du:

 1. Öppna kanalens startsida för medlemskapet du vill ändra och klicka på Visa förmåner.
 2. Välj den nivå du vill bli medlem på följt av Ändra nivå.
 3. Tryck på Uppgradera.
  • Din ursprungliga nivå slutar att gälla och du får genast åtkomst till den uppgraderade högre nivån vid köp. Det nya startdatumet för fakturering är inköpsdatumet för den uppgraderade nivån.
  • Prisinformation: När du uppgraderar slutar den ursprungliga nivån att gälla, och du debiteras för priset på den uppgraderade nivån vid köp. Du får en återbetalning för den ursprungliga nivån av Apple Inc. Summan är proportionell mot hur mycket som är kvar av månaden fram till nästa betalningsdatum vid uppgraderingstillfället.
  • Exempel: Om du betalar 4,99 USD och uppgraderar till nivån 9,99 USD när det är en halv månad kvar till dess att du ska betala nästa gång debiteras du 9,99 USD när du uppgraderar. Du får sedan en återbetalning på en proportionell summa på hälften av 4,99 USD för att du avslutade den ursprungliga nivån.

Så här nedgraderar du:

För tillfället måste du avsluta medlemskapet och bli medlem i kanalen på en annan nivå.

 1. Öppna kanalens startsida för medlemskapet du vill ändra och klicka på Visa förmåner.
 2. Välj Ändra nivå om du vill se de andra nivåerna som erbjuds.
 3. Välj den nivå du vill bli medlem på följt av Ändra nivå.
 4. Du får genast tillgång till den lägre nivån.
  • Din ursprungliga nivå slutar att gälla och du får genast åtkomst till den nedgraderade, lägre nivån vid köp. Det nya startdatumet för fakturering är inköpsdatumet för den nedgraderade nivån.
  • Prisinformation: När du nedgraderar slutar den ursprungliga nivån att gälla, och du debiteras för priset på den nedgraderade nivån vid köp. Du får en återbetalning för den ursprungliga nivån av Apple Inc. Summan är proportionell mot hur mycket som är kvar av månaden fram till nästa betalningsdatum vid nedgraderingstillfället.
  • Exempel: Om du betalar 9,99 USD och nedgraderar till nivån 4,99 USD när det är en halv månad kvar till dess att du ska betala nästa gång debiteras du 4,99 USD när du nedgraderar. Du får sedan en återbetalning på en proportionell summa på hälften av 9,99 USD för att du avslutade den ursprungliga nivån.
Uppdatera eller avsluta ett kanalmedlemskap
När du har ett aktivt betalmedlemskap debiteras du automatiskt i början av varje månadsfaktureringsperiod.
Du kan avsluta ett medlemskap via Apple om du registrerade det i YouTube-appen för iOS.
Öppna skärmen för medlemskapshantering genom att klicka på Visa förmåner på en kanals startsida följt av välj Inställningar följt av Avsluta medlemskap och förmåner.
Du kan också avsluta medlemskapet när som helst genom att göra följande:
 1. Logga in på YouTube.
 2. Besök youtube.com/paid_memberships.
 3. Hitta kanalmedlemskapet du vill avbryta och klicka på Hantera medlemskap.
 4. Välj INAKTIVERA.
 5. Välj AVSLUTA MEDLEMSKAPET.
 6. En sida som bekräftar att du har avslutat medlemskapet visas.

Du kan läsa mer här om du har problem med att avsluta medlemskapet.

Köpa ett presentmedlemskap

Presentmedlemskap är bara tillgängliga på deltagande kanaler för köp eller inlösen. Tittarna kan välja att samtycka till och få presenter via webben, Android eller iOS-enheter.

Memberships Gifting

Med presentmedlemskap kan tittare köpa åtkomst till förmånerna med kanalmedlemskap åt andra tittare i upp till en månad. Om du vill köpa presentmedlemskap måste du titta på en livestream eller premiär på en kanal där presentfunktionen är aktiverad. 

Presentmedlemskap är tillgängligt i livestreamar och premiärer på kvalificerade kanaler. Om presentmedlemskap är tillgängligt för kanalen kan du köpa ett presentmedlemskap under en livestream eller premiär:

 1. Logga in på YouTube i iOS-appen.
 2. Besök den kvalificerade kanalen du vill köpa presentmedlemskap för.
 3. Titta på kanalens livestream eller premiär.
 4. Tryck på i livechatten.
 5. Tryck på Ge bort medlemskap .
 6. Välj hur många tittare du vill ge ett presentmedlemskap till.
 7. Slutför transaktionen.

Presentmedlemskap erbjuds enligt närmaste högsta prisnivå upp till 5 USD.

När du har köpt presentmedlemskap får ditt köp en nedräkningstimer i livechatten under en begränsad tid. Tiden varierar beroende på köpesumman. Kreatören kan avsluta livechatten eller livestreamen innan presenten meddelas, men YouTube fortsätter att distribuera presenterna under en viss tid därefter.

Obs! Antalet presentmedlemskap, ditt kanalnamn och din profilbild visas offentligt. Den här informationen kan också vara tillgänglig för kanalen via YouTube Data API-tjänsten och kan delas av kanalen med tredjepartstjänster. Köpet av presentmedlemskap betraktas som slutfört när YouTube skickar den första presenten till en tittare.
Delta i och få presentmedlemskap
Presentmedlemskap är bara tillgängliga på deltagande kanaler för köp eller inlösen. Tittarna kan välja att samtycka till och få presenter via webben, Android eller iOS-enheter.

Köpa och få presentmedlemskap

Tittare måste samtycka till presenter för att kvalificera sig för presentmedlemskap. När du har valt att delta är du kvalificerad för att få presentmedlemskap på alla kanaler där presenter har aktiverats, förutsatt att du har interagerat med dem nyligen (till exempel genom att titta på en video på den kanalen). När du får en present blir den automatiskt tillgänglig på ditt konto, vilket ger dig åtkomst till specialförmåner som märken och anpassade emojis.

Om du tidigare har valt att delta på en specifik kanal är du fortfarande kvalificerad för att ta emot presenter på den kanalen. Du måste fortfarande välja att delta globalt om du ska kunna ta emot presenter på andra kanaler.

För att delta i presentmedlemskap måste du vara inloggad med en YouTube-kanal som inte är ett varumärkeskonto. Kontrollera om du har ett varumärkeskonto. Kanalmedlemmar är inte kvalificerade för att ta emot presentmedlemskap just nu.

Välja att delta i presentmedlemskap

Det finns många sätt att välja att delta i presenter, inbegripet men inte begränsat till

 • i livechatten
 • på en videos visningssida
 • med en kreatörs unika deltagandeadress (länk till kanalsidan med /allow_gifts på slutet).

Välja att delta via livechatt

 1. Öppna en kvalificerad kanals livestream eller premiär.
 2. I livechatten:
  1. Välj TILLÅT PRESENTER eller
  2. klicka på den fästa texten Ge bort medlemskap .
 3. Bekräfta att du vill delta genom att aktivera reglaget Tillåt presenter.

Aktivera funktionen via en videos visningssida:

 1. Öppna en video på en kvalificerad kanal.
 2. Klicka på GÅ MED följt av Mer  följt av Presentinställningar.
 3. Bekräfta att du vill delta genom att aktivera reglaget Tillåt presenter.
​​Obs! Om du blir utvald för ett presentmedlemskap visas ditt kanalnamn offentligt. Den här informationen kan också vara tillgänglig för kanalen via YouTube Data API-tjänsten och kan delas av kanalen med tredjepartstjänster.

Så här väljer du att inte tillåta presenter: öppna Presentinställningar genom att klicka sedan på Bli medlem på en kanal eller visningssida där medlemskap är aktiverat och inaktivera Tillåt presenter. Då kan du inte längre ta emot presenter på någon kanal.

Få ett presentmedlemskap

När en kanalmedlem eller kreatör köper presentmedlemskap meddelas det i livechatten. Om du har blivit utvald för en månads medlemskap visas en avisering i livechatten och du får en e-postavisering.

Presentmedlemskap återbetalas inte och kan inte lösas in mot kontanter. I alla presentmedlemskap ingår en månads åtkomst till förmåner för kanalmedlemskap och upphör sedan att gälla.

Gör så här om du vill se dina medlemsförmåner och få åtkomst till förmåner:

 • Välj fliken Medlemskap på den kanal du har blivit medlem i, eller
 • välj SE FÖRMÅNER på valfri videosida på kanalen.

Presentmedlemskap är engångsmedlemskap, och du debiteras inte när det har löpt ut. Kontakta support om du vill avsluta ditt presentmedlemskap i förtid. Du förlorar åtkomsten till förmånerna i presentmedlemskapet.

Betalnings- och faktureringsuppgifter

Faktureringsuppgifter

Nya och befintliga medlemmar

När du har ett aktivt betalmedlemskap debiteras du automatiskt i början av varje månadsfaktureringsperiod.

Ändring av medlemsnivå

Om du ändrar medlemskapsnivå mitt i en faktureringsperiod börjar din nya faktureringsperiod den dag du gjorde nivåändringen.

Du får en beräknad återbetalning. Det innebär att du bara debiteras för den tidsperiod då du var medlem. Om du var medlem i tio dagar debiteras du bara en tredjedel av medlemsavgiften.

Avbrutna medlemskap

När du avslutar ett betalmedlemskap på en kanal faktureras du inte igen om du inte återaktiverar medlemskapet. Du har kvar medlemsförmånerna fram till slutet av faktureringsperioden.

Återaktiverade medlemskap

Du kan när som helst återaktivera medlemskapet. Om du återaktiverar det under samma faktureringsperiod som du avbröt det debiteras du inte förrän den aktuella faktureringsperioden är slut.

Uppdatera betalningsinformation

Följ de här anvisningarna för att ändra dina faktureringsuppgifter.

Återkommande avgifter i Indien

På grund av eMandate-kraven från Reserve Bank of India måste du verifiera dina betalningsuppgifter eller ange dem på nytt för att behålla åtkomsten till dina löpande medlemskap. Följ anvisningarna i YouTube-appen eller på youtube.com. Observera att din bank kanske inte har stöd för återkommande betalningar för närvarande. Kontrollera listan över banker som har stöd för återkommande betalningar eller läs mer.

Så här påverkar pausade kanalmedlemskap dina betalningar

Förklaring av pausläge

Ibland försätts kanalmedlemskap i pausläge. Det här kan hända om en kanal byter MCN-nätverk, anger att den är avsedd för barn eller inte kan generera intäkter. När pausläge inträffar betyder det att kanalen inte kan generera intäkter med medlemskap – det här är ofta ett tillfälligt tillstånd. Om en kanal är i pausläge betyder det att den inte kan leverera förmåner och andra fördelar.

Betalningsinformation

Dina betalningar kan ändras beroende på när en kanals pausläge inträffar under din faktureringsperiod.

Om en kanal pausas och pausen sedan upphör inom en faktureringsperiod
Din fakturering ändras inte. Du betalar din vanliga, månatligt återkommande avgift.

Om en kanal pausas och din faktureringsperiod slutar innan pausen upphör
Om faktureringsperioden slutar medan en kanal är pausad avslutas din prenumeration automatiskt. Om den kanal du gick med i ändras till att inte längre vara pausad efter din senaste betalning måste du gå tillbaka och gå med i kanalen igen.

Så här påverkar avslutade kanalmedlemskap din betalning

Om en kanal blir uppsagd eller förlorar åtkomsten till medlemskapsfunktionen (till exempel om den inte längre ingår i YouTubes partnerprogram) avbryts alla återkommande betalningar för medlemskap och åtkomsten till alla medlemsförmåner omedelbart. Tittare som var medlemmar vid uppsägningstidpunkten får ett e-postmeddelande om uppsägningen med information om hur de begär en återbetalning.

Återbetalning för kanalmedlemskap

Du kan avsluta ett betalmedlemskap när som helst. När du avslutat medlemskapet debiteras du inte fler gånger. Du kan fortfarande använda märket och komma åt förmåner till slutet av faktureringsperioden. Observera att du inte får pengarna tillbaka för den period som löper från tillfället när du avbryter till när kanalmedlemskapet officiellt avslutas.
Om du upptäcker en obehörig kanalmedlemsavgift på ditt konto kan du följa dessa anvisningar för att rapportera den obehöriga debiteringen. Om förmåner eller funktioner relaterade till YouTube-betalmedlemskapet är felaktiga, otillgängliga eller inte fungerar enligt beskrivningen kan du när som helst kontakta vårt supportteam för att begära återbetalning. Vi ger inte återbetalningar eller pengar tillgodo för delar av faktureringsperioder.
Om du registrerade medlemskapet via Apple måste du kontakta Apples support om du vill begära en återbetalning för betalmedlemskapet. Apples återbetalningspolicy gäller.

Intäktsdelning av kanalmedlemskap med kreatörer

___codemirror_selection_bookmark___
Kreatörer får 70 % av medlemsintäkterna som identifieras av Google efter att lokal omsättningsskatt och andra avgifter (beroende på land och användarplattform) har dragits av. Administrationsavgifter för betalningar (inklusive kreditkortsavgifter) hanteras för närvarande av YouTube.

Använda och hantera dina medlemsförmåner

Kanalmedlemskapsförmåner för alla medlemmar

När du blir medlem får du tillgång till vissa förmåner. Förmånerna skiljer sig åt beroende på de olika medlemsnivåerna.
 • Community-inlägg enbart för medlemmar: Du kan se inlägg enbart för medlemmar på kanalens Community-flik. Exklusivt innehåll har taggen ”Enbart medlemmar” och kan t.ex. vara textinlägg, giffar, omröstningar eller videor.
 • Hylla för medlemserkännande: Om kreatören har aktiverat den här hyllan kan din avatar visas tillsammans med andra aktiva medlemmar på kanalens sida. Hyllan är ett sätt för kreatörer att tacka dig för att du är medlem på deras kanal. Om du avslutar medlemskapet visas du inte längre på hyllan.
 • Member Milestone Chats: För varje månad du är medlem (från och med andra månaden) får du en Member Milestone Chat. Member Milestone Chats är extra synliga meddelanden som kan användas i livechattar på livestreamar eller premiärer. De här specialmeddelandena visar hur länge du har varit medlem i kanalen totalt, och de är synliga för alla tittare.
 • Kanalmärken: Ett exklusivt medlemsmärke som visas bredvid ditt kanalnamn i dina kommentarer och livechattar på kanalen där du är medlem.
  • På vissa kanaler visar märket hur länge du har varit medlem, med standardmärken i olika färger eller anpassade märken.
 • Videor enbart för medlemmar: Exklusiva videor som bara är tillgängliga för kanalmedlemmar på rätt nivå. Alla kan hitta en video enbart för medlemmar, men bara medlemmar på rätt nivåer kan titta på den. De här videorna finns på flikarna Medlemskap, Innehåll och Community. De kan också visas på en medlems startsida och i prenumerationsflödet.
 • Ny medlem-meddelande: Om du blir medlem i kanalen under en livestream skickas ett grönt Ny medlem-meddelande i livechatten. Dessutom fästs din profilbild längst upp i chatten i fem minuter.
 • Livechatt enbart för medlemmar: Under offentliga livestreamar kan kreatörer göra chatten tillgänglig enbart för medlemmar. Alla kan då titta på livestreamen, men bara medlemmar kan göra inlägg i chatten.
 • Anpassade emojis: Om kreatören laddar upp dem kan kanalmedlemmar använda exklusiva emojis i kommentarer i kanalens videor och livechattar. Använd gruppnamnet som kreatören har tilldelat för att autoslutföra emojis i livechatten.
 • Andra medlemsförmåner: Om det erbjuds av kanalen kan du även få åtkomst till andra exklusiva förmåner.

Obs! Begränsat läge – som begränsar hur ofta du kan kommentera i livechatten – gäller inte aktiva betalande medlemmar.

Förmåner för olika medlemsnivåer

Varje nivå har en egen prisnivå. Förmånerna blir dessutom fler för varje nivå du går upp. Det betyder att du får tillgång till förmånerna på alla lägre nivåer om du går med i den dyraste nivån.

Vad får jag för varje nivå och hur blir jag medlem?

Det varierar från kanal till kanal. Du kan se vilka de olika förmånerna är om du trycker på Bli medlem.

Jag är redan medlem. Hur ser jag vilka förmåner som är tillgängliga?

Öppna startsidan för kanalen där du redan är medlem följt av välj Visa förmåner.

Slå på eller av aviseringar för kanalmedlemskap

Som kanalmedlem hittar du innehåll enbart för medlemmar på fliken Community eller Medlemskap, eller på kanalens innehållsflikar. Du kan även se videor enbart för medlemmar i flödet på startsidan och i prenumerationsflödet. Vi använder också aviseringar eller e-post för att meddela dig när en kanal

 • skapar ett nytt inlägg enbart för medlemmar
 • laddar upp en ny video enbart för medlemmar
 • startar en livestream enbart för medlemmar
 • schemalägger en livestream enbart för medlemmar som börjar om 30 minuter.

Du kan även välja bort aviseringar och e-postmeddelanden för innehåll enbart för medlemmar.

Inaktivera aviseringar

Om du inte vill få aviseringar om nya inlägg enbart för medlemmar kan du:

 • Välja bort aviseringar och e-postmeddelanden för enskilda kanaler där du är medlem.
  • Om du vill välja bort aviseringar för innehåll enbart för medlemmar: Öppna Inställningar följt av Aviseringar följt av Stäng av reglaget bredvid Enbart medlemmar.
  • Om du vill välja bort e-postmeddelanden för innehåll enbart för medlemmar: Använd länken Avsluta prenumeration i ett e-postmeddelande enbart för medlemmar. Om du vill börja prenumerera på e-postaviseringar öppnar du Inställningar följt av Aviseringar följt av Under E-postaviseringar väljer du E-post som avslutats och väljer vilka e-postmeddelanden du vill ha.
 • Välja bort aviseringar för en enskild kanal:
  • Öppna en kanal som du prenumererar på följt av Aviseringar  följt av Inga . Då inaktiveras alla aviseringar för den här kanalen, inte bara för innehåll enbart för medlemmar.
 • Inaktivera alla aviseringar på ditt konto.

Se exklusivt innehåll på Community-fliken

Exklusivt innehåll har taggen ”Enbart medlemmar” på Community-fliken. Detta kan t.ex. vara textinlägg, giffar, omröstningar eller videor.

Rapportera olämpliga förmåner

Om du ser ett erbjudande som du anser strider mot YouTubes riktlinjer för communityn (inklusive sexuellt, våldsamt eller hatiskt innehåll, vilseledande erbjudanden eller spam) kan du rapportera det genom att klicka på Rapportera förmåner på skärmen med erbjudanden när du har klickat på knappen Bli medlem (eller Visa förmåner om du redan är medlem).

Integritetsinformation

Synlig medlemskapsstatus

När du blir kanalmedlem görs följande information offentlig på YouTube och kanalen kan dela information med tredjepartsföretag:
 • kanalens webbadress
 • namnet på din YouTube-kanal
 • din profilbild
 • när du blev kanalmedlem
 • din medlemsnivå
Obs! Kanalen kan dela den här informationen med en liten, utvald grupp tredjepartsföretag för att tillhandahålla kanalens förmåner.

Så här kan din information användas

Andra tittare kan se din information ovan. Vilken information som delas kan bero på vilken kanal du har gått med i. Listan är inte fullständig:
 • Alla medlemmar har ett synligt märke som visas bredvid kanalnamnet i kommentarer och chatten.
 • Om du blir kanalmedlem under en livestream skickas ett grönt Ny medlem-meddelande i livechatten. Din profilbild fästs längst upp i livechatten i fem minuter och ditt kanalnamn visas när du håller muspekaren över den.
 • Vissa kanaler kan lägga till din information i en tacklista i sina videor, eller lägga till din information på kanalens hylla för medlemserkännande.
 • Vissa kanaler kan dela din information för att tillhandahålla en tjänst (till exempel medlemsåtkomst till ett chattrum som finns på ett tredjepartsföretag).

Kontrollera och ta bort åtkomsten för en webbplats eller app från tredje part

Ta bort åtkomsten för en webbplats eller app från tredje part

Om du har gett kontoåtkomst till en webbplats eller app som du inte längre litar på kan du ta bort åtkomsten till ditt Google-konto. Då slutar webbplatsen eller appen att få åtkomst till uppgifter från ditt Google-konto, men du kan behöva begära att de raderar den data som de redan har.
 1. Öppna Google-kontot.
 2. Välj Säkerhet på navigeringspanelen till vänster.
 3. På panelen Appar från tredje part med kontoåtkomst väljer du Hantera åtkomst för tredje part.
 4. Välj den webbplats eller app som du vill ta bort.
 5. Välj Ta bort åtkomst.

Rapportera en webbplats eller app från tredje part

Följ dessa steg om du tror att en webbplats eller app missbrukar dina uppgifter, till exempel genom att skapa spam, utgöra sig för att vara du eller använda din data på ett skadligt sätt.

 1. Öppna avsnittet Appar med åtkomst till ditt konto i Google-kontot. Du kan behöva logga in.
 2. Välj den app du vill rapportera följt av Rapportera appen.

Läs mer om kontoåtkomst för webbplatser och appar från tredje part.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
12010043200369352602
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
59