Staňte sa členom kanála na YouTube

Členstvo v kanáli na hlavnom webe a v aplikácii YouTube umožňuje kupovať si verejné odznaky, emodži a prístup k výhodám od autora, ktoré kanál ponúka.

Ceny za členstvo sa môžu líšiť v závislosti od vašej krajiny a platformy, ktorú používate.

 

Získanie, zmena úrovne alebo zrušenie členstva

Získanie členstva v kanáli

Získajte členstvo v kanáli, ktorý patrí ku kanálom na hlavnom webe a v aplikácii YouTube.
 1. Prejdite na youtube.com alebo otvorte aplikáciu YouTube.
 2. Prejdite na kanál autora alebo video nahrané autorom, ktorého chcete podporovať, a pozrite sa, či má vo svojom kanáli povolené členstvá.
 3. Kliknite alebo klepnite na Pripojiť sa.
 4. Podľa pokynov zadajte platobné údaje.
 5. Kliknite alebo klepnite na Kúpiť.

Po dokončení transakcie sa vám zobrazí oznámenie s uvítaním.

Zakúpenie jednorazového časovo obmedzeného členstva

Niektoré kanály môžu ponúkať jednorazové časovo obmedzené členstvo ako súčasť experimentu.

Poznámka: Vzhľadom na nové upozornenie eMandate indickej banky Reserve Bank of India nemôžeme v Indii dočasne ponúkať nové opakované mesačné členstvá v kanáloch. Diváci v Indii si môžu kupovať jednorazové členstvá vo všetkých kanáloch.

Ak si chcete zakúpiť jednorazové časovo obmedzené členstvo:

 1. Prejdite na youtube.com alebo otvorte aplikáciu YouTube.
 2. Prejdite na kanál alebo video, ktorého členom sa chcete stať. 
 3. Skontrolujte, či má daný kanál aktivovanú možnosť jednorazového časovo obmedzeného členstva.
 4. Vyberte Pripojiť sa.
 5. Postupujte podľa správ a zadajte platobné údaje.
 6. Vyberte Kúpiť.

Poznámka: Ak si zakúpite jednorazové časovo obmedzené členstvo, nemôžete meniť úrovne.

Po dokončení transakcie sa vám zobrazí oznámenie s uvítaním.

Zmena úrovne členstva

Prechod na vyššiu úroveň

 1. Prejdite na domovskú stránku kanála, v ktorom chcete zmeniť úroveň členstva, a klepnite na Zobraziť výhody.
 2. Vyberte úroveň, ku ktorej sa chcete pripojiť a potom Zmeniť úroveň.
 3. Vyberte Povýšiť.
 4. Okamžite získate prístup k vyššej úrovni. 
  • Poznámka k cenám: Naúčtuje sa vám iba rozdiel medzi cenami jednotlivých úrovní, ktorý sa upraví. Ak napríklad v polovici fakturačného mesiaca prejdete na vyššiu úroveň, naúčtuje sa vám [|pôvodná cena – nová cena|] × [50 %]
  • Príklad: Ak platíte 4,99 USD a prejdete na vyššiu úroveň za 9,99 USD, pričom do nasledujúcej platby zostáva polovica mesiaca, naúčtuje sa vám (9,99 USD – 4,99 USD) × (0,5) = 2,50 USD.

Prechod na nižšiu úroveň

 1. Prejdite na domovskú stránku kanála, v ktorom chcete zmeniť úroveň členstva, a klepnite na Zobraziť výhody.
 2. Vyberte úroveň, ku ktorej sa chcete pripojiť a potom Zmeniť úroveň.

Podrobnosti o fakturácii a prístupe pri prechode na nižšiu úroveň

 • Až do najbližšieho dátumu platby budete mať prístup k pôvodnej úrovni.
 • Pri ďalšej platbe sa vám naúčtuje nová, nižšia cena.
 • Ak autor ponúka vernostné odznaky, udelený odznak za doterajšie trvanie členstva vám zostane.
Aktualizácia alebo zrušenie členstva v kanáli
Kliknutím na Zobraziť výhody na domovskej stránke kanála a potom otvorte obrazovku správy členstva, vyberte  a potom kliknite na Ukončiť členstvo a výhody.
Členstvo môžete kedykoľvek zrušiť podľa tohto postupu:
 1. Prihláste sa na YouTube.
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku.
 3. Vyberte Nákupy a členstvá.
 4. Vyberte členstvo, ktoré chcete zrušiť.
 5. Klepnite na DEAKTIVOVAŤ.
 6. Klepnite na UKONČIŤ ČLENSTVO.

Ak máte problémy so zrušením členstva, viac sa dozviete tu.

Platobné a fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Noví a existujúci členovia

Keď máte aktívne platené členstvo, príslušný poplatok sa vám automaticky naúčtuje na začiatku každého mesačného fakturačného cyklu.

Zrušené členstvá

Po zrušení plateného členstva v kanáli sa vám už nebudú účtovať poplatky, pokiaľ členstvo znova neaktivujete. Výhody pre členov budete mať k dispozícii do konca daného fakturačného obdobia.

Opätovne aktivované členstvá

Členstvo môžete kedykoľvek znova aktivovať. Ak ho aktivujete ešte v tom istom fakturačnom cykle, poplatok sa vám naúčtuje až po skončení aktuálneho fakturačného cyklu.

Aktualizácia platobných údajov

Ak chcete zmeniť kreditnú kartu, ktorou platíte za členstvo, vo svojom účte Google prejdite do časti Moje odbery. Najskôr však možno budete musieť do účtu Google pridať novú kartu.
Keď máte aktívne platené členstvo, príslušný poplatok sa vám automaticky naúčtuje na začiatku každého mesačného fakturačného cyklu. Najbližší dátum fakturácie si môžete pozrieť na youtube.com/paid_memberships, kde tiež môžete spravovať svoje členstvo.

Ako ovplyvňujú pozastavené členstvá v kanáli vaše platby

Vysvetlenie pozastaveného režimu

Niekedy sa členstvá v kanáli uvedú do pozastaveného režimu. Stane sa to napríklad vtedy, keď kanál zmení multikanálovú sieť, má zakázané speňažovanie alebo je označený ako určený pre deti. V pozastavenom režime má kanál zakázané speňažovanie prostredníctvom členstiev. Tento stav býva často len prechodný. Kanál v pozastavenom režime nemôže poskytovať výhody ani iné odmeny.

Platobné podrobnosti

Ak ste aktívnym platiacim členom kanála, ktorý je v pozastavenom režime, pozastavia sa aj vaše pravidelné mesačné platby, fakturačný cyklus a prístup k členstvám.

Keď sa v kanáli obnovia členstvá, platiaci členovia, ktorí boli pred pozastavením aktívni, začnú znova dostávať výhody pre členov a obnovia sa aj ich mesačné opakované platby.

Členstvá môžu byť v kanáli pozastavené najviac 90 dní. Po tomto čase sa členstvá aj mesačné opakované platby členov zrušia.

Ako ovplyvňujú zrušené členstvá v kanáli vaše platby

Ak kanál zruší funkciu členstiev alebo k nej stratí prístup (napríklad prestane byť súčasťou Partnerského programu YouTube), okamžite sa zrušia všetky mesačné opakované platby za členstvo aj prístup k všetkým výhodám pre členov. Diváci, ktorí boli v čase zrušenia členmi, dostanú e‑mail o zrušení členstva spolu s informáciami, ako požiadať o vrátenie peňazí.

Vrátenie peňazí za členstvo v kanáli

Platené členstvo v kanáli môžete kedykoľvek zrušiť. Po jeho zrušení vám už nebudú účtované žiadne poplatky. Odznak a prístup k výhodám od autora budete môcť využívať až do konca fakturačného cyklu. Upozorňujeme, že vám nebudú vrátené peniaze za obdobie od zrušenia členstva v kanáli do jeho oficiálneho ukončenia.
Ak si vo svojom účte všimnete neoprávnený poplatok za členstvo v kanáli, pri nahlásení neoprávneného poplatku postupujte podľa týchto krokov. Ak sú výhody od autora alebo iné funkcie súvisiace s plateným členstvom v kanáli chybné, nedostupné alebo nefungujú tak, ako bolo uvedené, môžete sa kedykoľvek obrátiť na náš tím podpory a požiadať o vrátenie peňazí. Za čiastočne uplynulé fakturačné obdobia nevraciame peniaze ani kredit. 
Ak ste sa ako člen zaregistrovali cez Apple a chcete požiadať o vrátenie peňazí za platené členstvo v kanáli, musíte kontaktovať podporu spoločnosti Apple. Uplatnia sa pravidlá vrátenia peňazí spoločnosti Apple.

Podiel z výnosov z členstiev v kanáli pre autorov

Autori dostávajú 70 % výnosov z členstiev oficiálne evidovaných Googlom po odpočítaní miestnej dane a iných poplatkov (v závislosti od miesta a platformy používateľov). Poplatky za spracovanie platieb (vrátane poplatkov za kreditné karty) momentálne znáša YouTube.

Používanie a správa výhod členstva

Výhody členstva v kanáli pre všetkých členov

Keď sa stanete členom, získate prístup k určitým výhodám. V závislosti od úrovne, ku ktorej sa pripojíte, získate rôzne výhody: 
 • četové správy pri dosiahnutí míľnika členstva: za každý mesiac, keď zostanete členom (od druhého po sebe nasledujúceho mesiaca), dostanete jednu četovú správu pri dosiahnutí míľnika členstva. Četové správy pri dosiahnutí míľnika členstva sú špeciálne zvýraznené správy, ktoré možno použiť v živom čete počas priamych prenosov alebo premiér. Tieto špeciálne správy zvýraznia, ako dlho ste členom tohto kanála, a budú ich vidieť všetci diváci;
 • exkluzívny členský odznak viditeľný pre verejnosť a zobrazovaný vedľa názvu vášho kanála vo všetkých komentároch a správach živého četu odoslaných v kanáli, ktorého ste členom;
  • v niektorých kanáloch bude odznak odzrkadľovať, ako dlho ste členom, či už pomocou predvolených odznakov rôznych farieb, alebo iných odznakov, ktoré kanál nahrá;
 • ak sa stanete členom kanála počas jeho priameho prenosu, v živom čete sa odošle svetlozelená správa Nový člen a vaša profilová fotka bude päť minút pripnutá v hornej časti četu;
 • prístup k príspevkom iba pre členov na karte Komunita daného kanála (ak ich kanál ponúka);
 • prístup k výhodám od autora, ktoré môže kanál ponúkať a ktoré sa môžu meniť;
 • exkluzívny prístup k živému četu iba pre členov (ak ho kanál ponúka);
 • exkluzívny prístup k vlastným emodži daného kanála v živom čete, ktoré budú viditeľné pre verejnosť (ak ich kanál ponúka);
 • pomalý režim, ktorý obmedzuje, ako často môžete komentovať v živom čete, a neplatí pre aktívnych platiacich členov.

Keď sa stanete členom kanála, váš exkluzívny členský odznak sa bude zobrazovať vo všetkých komentároch a správach živého četu, ktoré v danom kanáli odošlete.

Výhody od autora pre rôzne úrovne 

Každá úroveň má svoj vlastný cenový bod. Vaše výhody sa s každou vyššou úrovňou na seba nabaľujú. Znamená to, že ak sa pripojíte k najdrahšej úrovni, získate prístup k výhodám na všetkých nižších úrovniach.

Čo získam na jednotlivých úrovniach a ako sa pripojím?

V každom kanáli to môže byť iné. Keď kliknete na položku Pripojiť sa, zobrazia sa vám rôzne výhody.

Členstvo už mám. Ako zobrazím rôzne dostupné výhody?

Prejdite na domovskú stránku kanála, ku ktorému ste sa už pripojili a potom vyberte Zobraziť výhody.

Prihlásenie sa na odber kanála, ku ktorému ste sa pripojili

Ak kanál, ktorého ste členom, zatiaľ neodoberáte, na odber vás prihlásime. Vo svojom feede odberov tak budete môcť vidieť príspevky autora určené iba pre členov. Odber môžete kedykoľvek zrušiť.

Zapnutie a vypnutie upozornení pre členov kanála

Keď kanály, ktorých ste členom, vytvoria príspevky iba pre členov, zobrazí sa vám upozornenie na karte Komunita a pokiaľ ste sa neodhlásili z prijímania e‑mailov zo služby YouTube, príde vám správa.

Vypnutie upozornení

Ak nechcete dostávať informácie o nových príspevkoch iba pre členov, môžete:

Zobrazenie exkluzívneho obsahu na karte Komunita

Exkluzívny obsah je na karte Komunita označený ako Len pre členov. Môže ísť o textové príspevky, gify, prieskumy, videá a ďalšie. 

Nahlásenie nevhodných výhod

Keď uvidíte ponuku, ktorá podľa vás porušuje pokyny pre komunitu na YouTube (vrátane sexuálneho, násilného alebo nenávistného obsahu, zavádzajúcich ponúk či spamu), môžete to nahlásiť kliknutím na Nahlásiť výhody na obrazovke s ponukou, ktorá sa zobrazuje po kliknutí na tlačidlo Pripojiť sa (alebo Zobraziť výhody, ak už ste členom). 

Viditeľnosť

Viditeľný stav členstva

Keď sa stanete členom kanála, na YouTube budú verejne viditeľné nasledujúce informácie, ktoré môže kanál zdieľať so spoločnosťami tretích strán:
 • webová adresa vášho kanála, 
 • názov vášho kanála na YouTube,
 • odkaz na vašu profilovú fotku,
 • kedy ste sa stali členom kanála,
 • úroveň členstva.
Poznámka: Na účely poskytovania výhod kanála môže kanál zdieľať tieto informácie s malou vybranou skupinou spoločností tretích strán.

Používanie vašich informácií

Vaše informácie sa môžu ostatným divákom zobraziť rôznymi spôsobmi. Niektoré z nich závisia od kanála, ktorého členom ste sa stali. Tento zoznam nie je kompletný.
 • Všetci členovia majú viditeľný odznak, ktorý sa v komentároch a čete zobrazuje vedľa názvu kanála.
 • Ak sa členom kanála stanete počas jeho priameho prenosu, v živom čete sa odošle svetlozelená správa Nový člen a vaša profilová fotka bude päť minút pripnutá v hornej časti četu. Po umiestnení kurzora myši na profilovú fotku sa zobrazí názov vášho kanála. 
 • Niektoré kanály môžu pridať vaše údaje do zoznamu s poďakovaním vo svojich videách.
 • Niektoré kanály môžu zdieľať vaše informácie na poskytnutie určitej služby (napríklad prístup iba pre členov do miestnosti četu, ktorá je hostená firmou tretej strany).

Kontrola a odstránenie prístupu webu alebo aplikácie tretej strany

Odstránenie prístupu webu alebo aplikácie tretej strany

Ak ste udelili prístup k účtu webu alebo aplikácii, ktorej už nedôverujete, môžete odstrániť jej prístup k vášmu účtu Google. Príslušný web alebo aplikácia už nebude mať prístup k ďalším informáciám vo vašom účte Google, ale zrejme ju budete musieť požiadať, aby odstránila údaje, ktoré už má.
 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli vyberte Zabezpečenie.
 3. V paneli Aplikácie tretích strán s prístupom k účtu vyberte Spravovať prístup tretích strán
 4. Vyberte web alebo aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
 5. Vyberte Odstrániť prístup.

Nahlásenie webu alebo aplikácie tretej strany

Ak sa domnievate, že web alebo aplikácia zneužíva vaše údaje, napríklad vytvára spam, odcudzila vašu identitu alebo údaje používa škodlivými spôsobmi, postupujte podľa týchto pokynov.

 1. Vo svojom účte Google prejdite do sekcie Aplikácie s prístupom do vášho účtu. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nahlásiť a potom Nahlásiť túto aplikáciu.

Prečítajte si viac o prístupe k účtu pre weby a aplikácie tretích strán.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false