Jak rozpocząć wspieranie kanału w YouTube

Funkcja wspierania kanału w głównej witrynie i aplikacji YouTube pozwala kupować widoczne publicznie plakietki i emotikony, a także daje dostęp do bonusów oferowanych przez twórcę.

Kwoty, którymi wspierasz dany kanał, mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub platformy, z której korzystasz.

Jak rozpocząć wspieranie, anulować je lub zmienić poziom

Jak zacząć wspierać kanał

Możesz zacząć wspierać kanały, które dają taką możliwość, w głównej witrynie i aplikacji YouTube.
 1. Wejdź na stronę youtube.com lub otwórz aplikację YouTube.
 2. Przejdź do filmu przesłanego przez twórcę, którego chcesz wesprzeć, lub na jego kanał i sprawdź, czy ma włączoną funkcję wspierania kanału.
 3. Kliknij Wesprzyj.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wpisać dane karty.
 5. Kliknij Kup.

Po zakończeniu transakcji zobaczysz komunikat powitalny.

Zakup niecyklicznego, ograniczonego czasowo wspierania kanału

Niektóre kanały mogą eksperymentalnie oferować niecykliczne, ograniczone czasowo wspieranie kanału.

Aby kupić niecykliczne, ograniczone czasowo wspieranie kanału:

 1. Wejdź na stronę youtube.com lub otwórz aplikację YouTube.
 2. Otwórz stronę kanału, który chcesz wspierać. Możesz też otworzyć stronę odtwarzania filmu z tego kanału.
 3. Sprawdź, czy kanał oferuje możliwość niecyklicznego, ograniczonego czasowo wspierania.
 4. Wybierz Połącz.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wpisać dane karty.
 6. Wybierz Kup.

Uwaga: jeśli kupisz niecykliczne, ograniczone czasowo wspieranie kanału, nie będziesz mieć możliwości zmiany poziomu.

Po zakończeniu transakcji zobaczysz komunikat powitalny.

Zmiana poziomu wspierania

Aby wybrać wyższy poziom

 1. Otwórz stronę główną kanału, w przypadku którego chcesz zmienić poziom wspierania, i kliknij Zobacz bonusy.
 2. Wybierz poziom, który Ci odpowiada a potem Zmień poziom.
 3. Wybierz Zmień.
 4. Dostęp do wyższego poziomu uzyskasz od razu po zakupie.
  1. Informacja o cenie: naliczymy tylko proporcjonalną opłatę za różnicę w cenach poziomów na podstawie tego, ile dni pozostało w danym cyklu rozliczeniowym.
  2. Przykład: jeśli płacisz 4,99 USD i przejdziesz na wyższy poziom za 9,99 USD w momencie, gdy do czasu kolejnej płatności pozostanie połowa miesiąca, pobierzemy od Ciebie (9,99 USD – 4,99 USD) × (0,5) = 2,50 USD za pozostałą część miesiąca.
 5. Twój comiesięczny termin płatności nie zmieni się wraz z przejściem na wyższy poziom.

Aby wybrać niższy poziom

 1. Otwórz stronę główną kanału, w przypadku którego chcesz zmienić poziom wspierania, i kliknij Zobacz bonusy.
 2. Wybierz poziom, który Ci odpowiada a potem Zmień poziom.

Informacje dotyczące rozliczeń i dostępu w przypadku zmiany poziomu na niższy

 • Wraz z przejściem na niższy poziom Twój comiesięczny termin płatności się nie zmieni.
 • Będziesz mieć dostęp do korzyści związanych z początkowym poziomem aż do następnego terminu płatności.
 • Nową, niższą opłatę naliczymy przy kolejnym rozliczeniu.
 • Na plakietce będzie widoczny łączny czas, przez który wspierasz kanał (jeśli twórca oferuje taką możliwość).

Na plakietce będzie widoczny łączny czas, przez który wspierasz kanał (jeśli twórca oferuje taką możliwość).

Jak zrezygnować ze wspierania kanału
Otwórz ekran zarządzania wspieraniem, klikając na stronie głównej kanału opcję Zobacz bonusy a potem wybierz  a potem kliknij Zrezygnuj ze wspierania i bonusów.
Możesz też w każdej chwili zrezygnować ze wspierania, wykonując te czynności na komputerze:
 1. Zaloguj się w YouTube.
 2. Wejdź na youtube.com/paid_memberships.
 3. Wyszukaj wspieranie kanału, które chcesz anulować, i kliknij Zarządzaj wspieraniem.
 4. Wybierz DEZAKTYWUJ.
 5. Wybierz ZAKOŃCZ WSPIERANIE.
 6. Zobaczysz ekran potwierdzenia anulowania.

Jeśli masz problemy z anulowaniem wspierania, zapoznaj się z tymi informacjami.

Informacje rozliczeniowe i dane karty

Informacje rozliczeniowe

Nowi i obecni wspierający

Jeśli masz aktywne płatne wspieranie, będziemy automatycznie obciążać Cię opłatami na początku każdego miesięcznego cyklu rozliczeniowego.

Anulowanie wspierania

Kiedy anulujesz płatne wspieranie, nie będziemy obciążać Cię opłatami, dopóki znowu go nie aktywujesz. Dostęp do bonusów zachowasz do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Ponowne aktywowanie wspierania

W każdej chwili możesz ponownie włączyć wspieranie. Jeżeli zrobisz to w trakcie tego samego okresu rozliczeniowego, w którym wspieranie zostało anulowane, nie obciążymy Cię opłatami aż do zakończenia tego okresu.

Aktualizowanie danych karty

Kartę kredytową, którą płacisz za wspieranie, możesz zmienić w sekcji Moje subskrypcje na koncie Google. Możliwe, że najpierw będzie trzeba dodać nową kartę do konta Google.
Jeśli masz aktywne płatne wspieranie, będziemy automatycznie obciążać Cię opłatami na początku każdego miesięcznego cyklu rozliczeniowego. Na stronie youtube.com/paid_memberships możesz sprawdzić datę następnego okresu rozliczeniowego i zarządzać wspieraniem.

Jak wstrzymanie wspierania kanału wpływa na płatności

Na czym polega „Tryb wstrzymania”

Czasem wspieranie kanału przechodzi w „tryb wstrzymania”. Może się tak zdarzyć, jeśli kanał zmieni sieć wielokanałową, zostanie oznaczony jako przeznaczony dla dzieci lub nie można na nim zarabiać. W takiej sytuacji kanał nie będzie otrzymywać przychodów ze wspierania. Często jest to stan przejściowy. Jeśli kanał znajduje się w „trybie wstrzymania”, oznacza to, że nie może oferować bonusów ani innych korzyści.

Płatności

Jeśli aktywnie wspierasz kanał znajdujący się w „trybie wstrzymania”, Twoje comiesięczne opłaty, cykl rozliczeniowy oraz dostęp do korzyści wynikających ze wspierania również zostaną wstrzymane.

Jeśli twórca z powrotem włączy wspieranie na kanale, wspierające osoby, które były aktywne przed wstrzymaniem tej funkcji, odzyskają dostęp do bonusów i znów będą obciążane comiesięcznymi opłatami.

Wspieranie może być wstrzymane przez maksymalnie 90 dni. Po tym czasie funkcja zostanie wyłączona, a płatności anulowane.

Jak zakończenie wspierania kanału wpływa na płatności

Jeśli kanał zostanie zamknięty lub straci dostęp do wspierania (ponieważ np. nie bierze już udziału w programie partnerskim YouTube), wszystkie miesięczne płatności cykliczne za wspieranie i dostęp do bonusów zostaną natychmiast anulowane.Widzowie, którzy byli wspierającymi w momencie zamknięcia kanału, otrzymają e-maila z powiadomieniem i informacją o możliwości zwrotu środków.

Zwrot środków za wspieranie kanału

Płatne wspieranie kanału możesz anulować w każdej chwili. Gdy to zrobisz, nie będziemy Cię już obciążać kosztami. Do końca bieżącego okresu rozliczeniowego nadal będziesz mieć dostęp do bonusów od twórcy, a przy Twojej nazwie użytkownika będzie wyświetlać się plakietka. Pamiętaj, że nie dostaniesz zwrotu pieniędzy za okres pomiędzy anulowaniem wspierania kanału a jego oficjalnym zakończeniem.
Jeżeli zauważysz na koncie nieautoryzowaną opłatę za wspieranie kanału, wykonaj te czynności, aby ją zgłosić. Jeśli bonusy od twórcy lub inne funkcje w ramach płatnego wspierania kanału są uszkodzone, niedostępne lub nie działają tak, jak powinny, w każdej chwili możesz skontaktować się z działem pomocy i poprosić o zwrot środków. Nie zwracamy pieniędzy ani nie przyznajemy rekompensaty za niewykorzystaną część rozpoczętego okresu rozliczeniowego.
Jeśli jesteś jednym z użytkowników, którzy korzystają ze wspierania kanału za pośrednictwem firmy Apple, to aby poprosić o zwrot środków za płatne wspieranie kanału, musisz skontaktować się z zespołem pomocy Apple. W tym wypadku obowiązują zasady zwrotów firmy Apple.

Udział wspierania kanału w przychodach twórców

Twórcy otrzymują 70% przychodów ze wspierania, które zostały uznane przez Google i pomniejszone o kwoty lokalnego podatku od sprzedaży i inne opłaty (w zależności od kraju i platformy użytkowników). Opłaty za obsługę płatności (w tym opłaty za obsługę kart kredytowych) są obecnie pokrywane przez YouTube.

Bezpłatne wspieranie kanału w ramach subskrypcji YouTube Premium (oferta ograniczona czasowo)

Jak skorzystać z bezpłatnego wspierania kanału

Wymagania

Jeśli jesteś użytkownikiem YouTube Premium płacącym za subskrypcję i mieszkającym w Brazylii, Irlandii, Japonii, Korei Południowej lub Wielkiej Brytanii, możesz być jedną z osób, które otrzymają od nas 1 darmowe wspieranie kanału na 1 miesiąc. Oferta będzie ważna do 31 grudnia 2020 r. Z oferty należy skorzystać do 31 grudnia 2020 r. Po tym terminie wygaśnie.

Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z tej oferty ograniczonej czasowo, otwórz ten link na komputerze.

Więcej informacji:

 • Możemy losowo wybrać Cię do skorzystania z tej oferty, jeśli spełniasz te wymagania:
  • Musisz być użytkownikiem YouTube Premium płacącym za subskrypcję i mieszkającym w Brazylii, Irlandii, Japonii, Korei Południowej lub Wielkiej Brytanii.
  • Korzystasz z subskrypcji indywidualnej lub studenckiej bądź jesteś menedżerem subskrypcji rodzinnej (w krajach lub regionach, gdzie subskrypcje studenckie i rodzinne są dostępne).
 • Ta oferta ograniczona czasowo nie obejmuje użytkowników bezpłatnej wersji próbnej ani osób korzystających z subskrypcji rodzinnej, które nie są jej menedżerem.

Kanały, na których można korzystać z bezpłatnego wspierania

Z funkcji bezpłatnego wspierania można skorzystać na każdym kanale, który ma włączoną możliwość wspierania, i na dowolnym kwalifikującym się poziomie.

Wartość kwalifikujących się poziomów, w ramach których można korzystać z bezpłatnego wspierania kanału, zależy od tego, gdzie mieszkasz. Zapoznaj się z tą tabelą:

Kraj/region Wartość najwyższego kwalifikującego się poziomu, na którym można skorzystać z bezpłatnego wspierania kanału
Brazylia 7,99 BRL
Irlandia 4,99 EUR
Japonia 490 JPY
Korea Południowa 4990 KRW
Wielka Brytania 4,99 GBP

Twórcy otrzymają takie same przychody z bezpłatnego wspierania kanału, jakie otrzymaliby za 1 miesiąc płatnego wspierania kanału.

Jak wykorzystać darmowe wspieranie kanału

 1. Wejdź na stronę youtube.com lub otwórz aplikację YouTube.
 2. Przejdź do kanału lub filmu ulubionego twórcy.
 3. Jeżeli włączył on możliwość wspierania swojego kanału, kliknij WESPRZYJ.
 4. Kliknij WESPRZYJ ZA DARMO.

Więcej informacji o bezpłatnym wspieraniu kanału

Ostatnim dniem na wykorzystanie bezpłatnego wspierania kanału jest 31 grudnia 2020 r.

Wykorzystane bezpłatne wspieranie kanału nie jest cykliczne i trwa przez miesiąc od dnia, w którym zostało wykorzystane. Po jego wygaśnięciu możesz otrzymać propozycję kolejnego bezpłatnego, niecyklicznego wspierania kanału. Możesz ją wykorzystać na tym samym kanale lub na innym, który ma włączoną funkcję wspierania.

Pamiętaj, że oferty bezpłatnego wspierania kanału nie kumulują się i wygasną, jeśli nie zostaną wykorzystane.

Jak anulować bezpłatne wspieranie kanału

Gdy wykorzystasz ofertę bezpłatnego wspierania kanału, nie możesz jej anulować.

Jeżeli otrzymasz kolejną ofertę bezpłatnego wspierania, możesz z niej skorzystać na innym kanale.

Jak zmienić bezpłatne wspieranie kanału na płatne

Jeżeli zmienisz bezpłatne, niecykliczne wspieranie kanału na płatne, cykliczne wspieranie kanału na wyższym poziomie na tym samym kanale:

 • Natychmiast: pobierzemy różnicę w opłatach między wyższym a obecnym poziomem, proporcjonalnie do czasu, który pozostał Ci w ramach bezpłatnego wspierania kanału. Od razu otrzymasz dostęp do bonusów z wyższego poziomu.
 • W następnym okresie rozliczeniowym: miesiąc po wykorzystaniu przez Ciebie oferty bezpłatnego wspierania kanału pobierzemy pełną opłatę za wspieranie kanału na wyższym poziomie.
 • W kolejnych okresach rozliczeniowych: przejdziesz na system płatności cyklicznych, co oznacza, że z początkiem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego będziemy pobierać pełną opłatę za wspieranie kanału na wyższym poziomie.

Jeżeli zmienisz bezpłatne, niecykliczne wspieranie kanału na płatne, cykliczne wspieranie kanału na tym samym poziomie na tym samym kanale:

 • Natychmiast: nie pobierzemy opłaty za płatne wspieranie kanału aż do początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Nadal będziesz mieć dostęp do bonusów z tego samego poziomu.
 • W następnym okresie rozliczeniowym: miesiąc po wykorzystaniu przez Ciebie oferty bezpłatnego wspierania kanału pobierzemy pełną opłatę za wspieranie kanału.
 • W kolejnych okresach rozliczeniowych: przejdziesz na system płatności cyklicznych, co oznacza, że z początkiem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego będziemy pobierać pełną opłatę za wspieranie kanału.

Jeżeli zmienisz bezpłatne, niecykliczne wspieranie kanału na płatne, cykliczne wspieranie kanału na niższym poziomie na tym samym kanale:

 • Natychmiast: nie pobierzemy opłaty za płatne wspieranie kanału aż do początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Nadal będziesz mieć dostęp do bonusów z poziomu, na którym wykorzystane było bezpłatne wspieranie kanału.
 • W następnym okresie rozliczeniowym: miesiąc po wykorzystaniu przez Ciebie oferty bezpłatnego wspierania kanału pobierzemy pełną opłatę za wspieranie kanału na niższym poziomie.
 • W kolejnych okresach rozliczeniowych: przejdziesz na system płatności cyklicznych, co oznacza, że z początkiem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego będziemy pobierać pełną opłatę za wspieranie kanału na niższym poziomie.

Jak zmienić płatne wspieranie kanału na bezpłatne

Jeżeli chcesz zmienić płatne, cykliczne wspieranie kanału na bezpłatne, niecykliczne wspieranie kanału, musisz anulować płatne wspieranie i poczekać, aż wygaśnie.

Gdy płatne wspieranie kanału się skończy, możesz wykonać czynności pozwalające na skorzystanie z bezpłatnego, niecyklicznego wspierania kanału, jeśli się do niego kwalifikujesz.

Dostęp do korzyści ze wspierania i zarządzanie nimi

Korzyści dla wszystkich wspierających płynące ze wspierania kanału

Gdy zaczniesz wspierać kanał, uzyskasz dostęp do pewnych korzyści. Bonusy zależą od wybranego poziomu wspierania. 
 • Wyjątkowa plakietka osoby wspierającej, która będzie widoczna przy nazwie Twojego kanału na czacie na żywo i w komentarzach na wspieranym przez Ciebie kanale.
  • W przypadku niektórych kanałów plakietka informuje, od jak dawna je wspierasz – może mieć domyślnie różne kolory lub różnić się w zależności od wzoru przesłanego przez twórcę kanału.
 • Jeśli zaczniesz wspierać kanał podczas transmisji na żywo, na czacie na żywo pojawi się zielona wiadomość z informacją „Nowy wspierający”, a Twoje zdjęcie profilowe będzie przypięte na górze czatu przez 5 minut.
 • Dostęp do postów tylko dla wspierających, które pojawiają się na karcie Społeczność na kanale (jeśli taka opcja jest dostępna).
 • Dostęp do bonusów od twórców (mogą one ulegać zmianie).
 • Wyłączny dostęp do czatu na żywo tylko dla wspierających (jeśli taka opcja jest dostępna).
 • Wyłączny dostęp do niestandardowych emotikonów widocznych publicznie na czacie na żywo (jeśli są oferowane przez kanał).
 • Tryb zwolniony, który ogranicza częstotliwość przesyłania wiadomości na czacie na żywo, nie obowiązuje w przypadku aktywnych wspierających.

Jeżeli wspierasz kanał, plakietka wspierającego będzie pojawiać się przy Twoich komentarzach i na czacie na żywo na tym kanale.

Bonusy od twórców na różnych poziomach

Każdy poziom ma swoją kwotę. Bonusy z różnych poziomów łączą się ze sobą. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się na najdroższą opcję, będziesz mieć też możliwość korzystania z bonusów dostępnych na niższych poziomach.

Co otrzymam na każdym z poziomów i jak mogę rozpocząć wspieranie kanału?

To zależy od kanału. Listę bonusów zobaczysz po kliknięciu przycisku Wesprzyj.

Wspieram już kanał. Jak mogę zobaczyć listę dostępnych bonusów?

Otwórz stronę kanału, który już wspierasz a potem wybierz Zobacz bonusy.

Subskrypcja wspieranego kanału

Gdy zaczniesz wspierać kanał, automatycznie staniesz się jego subskrybentem. Dzięki temu wpisy twórcy przeznaczone tylko dla wspierających będą pojawiać się u Ciebie w sekcji Subskrypcje. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Włączanie i wyłączanie powiadomień dla wspierających

Gdy na kanale, który wspierasz, pojawi się post tylko dla wspierających, otrzymasz o tym powiadomienie na karcie Społeczność. Wyślemy Ci też e-maila, jeśli masz włączone takie ustawienie.

Wyłączanie powiadomień

Jeśli nie chcesz dostawać powiadomień o postach tylko dla wspierających, możesz:

Przeglądanie ekskluzywnych treści na karcie Społeczność

Ekskluzywne treści są oznaczane na karcie Społeczność jako dostępne „Tylko dla wspierających”. Takie materiały obejmują posty tekstowe, GIF-y, ankiety, filmy i wiele innych treści.

Zgłaszanie nieodpowiednich bonusów

Jeśli stwierdzisz, że oferowane bonusy naruszają wytyczne dla społeczności YouTube (na przykład zawierają treści, które mają charakter seksualny, zachęcają do przemocy lub nienawiści, wprowadzają w błąd albo są spamem), możesz je zgłosić. Aby to zrobić, kliknij Zgłoś bonusy na ekranie oferty pod przyciskiem Wesprzyj (lub Zobacz bonusy, jeśli już wspierasz kanał).

Prywatność

Widoczny status wspierającego

Gdy zaczniesz wspierać kanał, te informacje będą dostępne publicznie w YouTube i mogą być udostępniane przez kanał zewnętrznym firmom:
 • adres URL Twojego kanału,
 • nazwa Twojego kanału YouTube,
 • link do Twojego zdjęcia profilowego,
 • data rozpoczęcia wspierania kanału,
 • poziom wspierania.
Uwaga: kanał może udostępnić te informacje niewielkiej grupie wybranych firm zewnętrznych, aby zapewnić wspierającym bonusy.

Jak możemy wykorzystać Twoje dane

Wymienione powyżej informacje o Tobie mogą być widoczne dla innych widzów na różne sposoby. Niektóre opcje zależą od kanału, który wspierasz. Ta lista nie jest wyczerpująca:
 • Każda osoba, która wspiera kanał, dostaje plakietkę wyświetlaną obok nazwy kanału w komentarzach i na czacie.
 • Jeśli zaczniesz wspierać kanał podczas transmisji na żywo, na czacie na żywo pojawi się zielona wiadomość z informacją „Nowy wspierający”. Twoje zdjęcie profilowe będzie przypięte na górze czatu przez 5 minut. Gdy najedzie się na nie kursorem, wyświetli się nazwa Twojego kanału.
 • Niektórzy właściciele kanałów mogą dodawać informacje o Tobie do listy z podziękowaniami publikowanej w ich filmach.
 • Niektórzy właściciele kanałów mogą udostępniać informacje o Tobie, aby móc świadczyć usługi (np. zapewniać dostęp do czatu przeznaczonego wyłącznie dla wspierających obsługiwanego przez firmę zewnętrzną).

Sprawdzanie i usuwanie dostępu zewnętrznych witryn lub aplikacji

Usuwanie dostępu zewnętrznej witryny lub aplikacji

Jeśli nie masz już zaufania do strony lub aplikacji, która otrzymała od Ciebie dostęp do konta Google, możesz jej ten dostęp odebrać. Od tego momentu nie będzie już mogła uzyskać danych z Twojego konta Google, ale być może warto też poprosić, by usunęła dane, które już są w jej posiadaniu.
 1. Otwórz swoje konto Google.
 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Bezpieczeństwo.
 3. W panelu Aplikacje innych firm mające dostęp do konta kliknij Zarządzaj dostępem aplikacji zewnętrznych.
 4. Wybierz witrynę lub aplikację, którą chcesz usunąć.
 5. Wybierz Usuń dostęp.

Zgłaszanie zewnętrznych witryn lub aplikacji

Jeśli uważasz, że witryna lub aplikacja dopuszcza się nadużyć w stosunku do Twoich danych, np. generuje spam, podszywa się pod Ciebie lub używa danych w szkodliwy sposób, wykonaj opisane niżej czynności:

 1. Otwórz na swoim koncie Google sekcję Aplikacje, które mają dostęp do Twojego konta. Zaloguj się w razie potrzeby.
 2. Wybierz aplikację, którą chcesz zgłosić a potem Zgłoś tę aplikację.

Dowiedz się więcej o dostępie zewnętrznych witryn lub aplikacji do Twojego konta.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?