Lid worden van een kanaal op YouTube

Met een maandelijks lidmaatschap kun je via de algemene site en app van YouTube openbare badges en emoji's kopen. Ook krijg je toegang tot speciale voordelen van de creator die van tijd tot tijd door het kanaal worden aangeboden.

De prijs van een lidmaatschap is afhankelijk van je land of regio, of het platform dat je gebruikt.

Onze werknemers en hun leefomgeving beschermen: Creators die hun lidmaatschapsvoordelen willen aanpassen, kunnen dat nu misschien niet. Dit komt doordat we stappen ondernemen om het welzijn van onze werknemers te waarborgen. Hieronder vallen ook de teamleden die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de voordelen die creators willen bieden.

Lid worden, niveau wijzigen of een lidmaatschap opzeggen

Kanaallid worden

Je kunt als volgt lid worden van een deelnemend kanaal via de algemene site en app van YouTube.
 1. Ga naar youtube.com of open de YouTube-app.
 2. Ga naar het kanaal of een geüploade video van de creator die je wilt steunen en kijk of deze kanaallidmaatschappen heeft ingeschakeld.
 3. Klik op Lid worden.
 4. Volg de aanwijzingen om je betalingsgegevens op te geven.
 5. Klik op Kopen.

Nadat de transactie is voltooid, zie je een welkomstbericht.

Je lidmaatschapsniveau wijzigen

Upgraden

 1. Ga naar de kanaalpagina van het lidmaatschap dat je wilt wijzigen en klik op Speciale voordelen bekijken.
 2. Selecteer het gewenste niveau en dan Niveau wijzigen.
 3. Selecteer Upgraden.
 4. Je krijgt bij aankoop meteen toegang tot het hogere niveau. 
  1. Opmerking over de prijs: Alleen het verschil in prijs van de niveaus wordt in rekening gebracht, tegen een aangepaste prijs voor het aantal dagen dat nog over is in je betalingscyclus. 
  2. Voorbeeld: Je betaalt $ 4,99 en koopt een upgrade naar het niveau van $ 9,99 met nog een halve maand te gaan tot je volgende betaling. In dit geval wordt ($ 9,99 - $ 4,99) x (0,5) = $ 2,50 in rekening gebracht voor de rest van de maand.  
 5. Omdat het hier gaat om een upgrade, verandert je maandelijkse factuurdatum niet.

Downgraden

 1. Ga naar de kanaalpagina van het lidmaatschap dat je wilt wijzigen en klik op Speciale voordelen bekijken.
 2. Selecteer het gewenste niveau en dan Niveau wijzigen.

Facturerings- en toegangsgegevens voor downgrades

 • Omdat het hier gaat om een downgrade, verandert je maandelijkse factuurdatum niet.
 • Je krijgt toegang tot je oorspronkelijke niveau tot aan je volgende betalingsdatum.
 • De nieuwe, lagere prijs wordt op de volgende factuurdatum in rekening gebracht.
 • Je behoudt alle loyaliteit die wordt weergegeven in je badge als deze wordt aangeboden door de creator.

Je behoudt alle loyaliteit die wordt weergegeven in je badge als deze wordt aangeboden door de creator.

Een kanaallidmaatschap opzeggen
Open het scherm voor lidmaatschapsbeheer. Dit doe je als volgt: klik op een kanaalpagina op 'Speciale voordelen bekijken' en dan selecteer Instellingen  en dan klik op Lidmaatschap en speciale voordelen beëindigen.
Je kunt je lidmaatschap ook op elk moment opzeggen door op een computer de volgende stappen te doorlopen:
 1. Ga naar youtube.com/paid_memberships.
 2. Klik op Eerdere aankopen bekijken.
 3. Selecteer Aankopen en terugbetalingen beheren.
 4. Zoek het lidmaatschap dat je wilt opzeggen en dan selecteer Lidmaatschap beëindigen.

Betalings- en factureringsgegevens

Factureringsgegevens

Nieuwe en bestaande leden

Als je een actief betaald kanaallidmaatschap hebt, wordt het verschuldigde bedrag automatisch in rekening gebracht aan het begin van elke maandelijkse betalingscyclus.

Opgezegde lidmaatschappen

Als je een betaald kanaallidmaatschap opzegt, hoef je niet meer te betalen (tenzij je het lidmaatschap opnieuw activeert). Je behoudt tot het einde van de factureringsperiode toegang tot de speciale voordelen van je lidmaatschap.

Opnieuw geactiveerde lidmaatschappen

Je kunt je lidmaatschap op elk moment opnieuw activeren. Als je het lidmaatschap tijdens dezelfde betalingscyclus stopzet en opnieuw activeert, hoef je pas bij de volgende betalingscyclus weer te betalen.

Je betalingsgegevens updaten

In het gedeelte Mijn abonnementen van je Google-account kun je de creditcard wijzigen die je voor een betaald lidmaatschap gebruikt. Je moet misschien eerst een nieuwe kaart toevoegen aan je Google-account.
Als je een actief betaald kanaallidmaatschap hebt, wordt het verschuldigde bedrag automatisch in rekening gebracht aan het begin van elke maandelijkse betalingscyclus. Je kunt je volgende factureringsdatum bekijken en je lidmaatschap beheren op youtube.com/paid_memberships.

Hoe onderbroken kanaallidmaatschappen je betalingen beïnvloeden

Uitleg over de onderbroken modus

Soms worden kanaallidmaatschappen in de onderbroken modus gezet. Dit kan gebeuren als een kanaal van MCN wisselt, wordt ingesteld als 'gemaakt voor kinderen' of als inkomsten genereren niet mogelijk is. Als een kanaal in de onderbroken modus staat, betekent dit dat het kanaal geen inkomsten kan genereren met lidmaatschappen. Dit is vaak een tijdelijke status. Het betekent ook dat het kanaal geen speciale voordelen kan bieden.

Betalingsgegevens

Als je een actief betalend lid bent van een kanaal in de onderbroken modus, worden je maandelijkse periodieke betalingen, factureringscyclus en toegang tot lidmaatschappen ook onderbroken.

Als het lidmaatschap door het kanaal wordt hervat, krijgen de betalende leden die voorafgaand aan de onderbreking actief waren, weer toegang tot de speciale voordelen van hun lidmaatschap. Ook worden de maandelijks terugkerende betalingen hervat.

Een lidmaatschap kan maximaal negentig dagen worden onderbroken op een kanaal. Daarna worden het lidmaatschap en de maandelijks terugkerende betalingen van leden stopgezet.

Hoe beëindigde kanaallidmaatschappen je betalingen beïnvloeden

Als een kanaal de lidmaatschapsfunctie beëindigt of niet meer kan aanbieden (bijvoorbeeld omdat het niet meer aan het YouTube-partnerprogramma deelneemt), worden alle maandelijks terugkerende betalingen onmiddellijk stopgezet, net als de speciale voordelen van je kanaallidmaatschap. Kijkers die op het moment van beëindiging lid waren, krijgen een e-mail met informatie over het aanvragen van een terugbetaling.

Terugbetaling van een kanaallidmaatschap

Betalingen voor een kanaallidmaatschap worden niet terugbetaald. Neem contact op met ons supportteam als je een ongeautoriseerde lidmaatschapstransactie op je rekening ziet of andere problemen ondervindt.

Het opbrengstenaandeel dat creators uit kanaallidmaatschappen ontvangen

Creators ontvangen 70% van de lidmaatschapsopbrengst die door Google wordt erkend nadat lokale omzetbelasting en andere kosten zijn afgetrokken, afhankelijk van het land en het platform van de gebruiker. Kosten voor betalingsverwerking (inclusief creditcardkosten) worden momenteel gedekt door YouTube.

Kosteloos kanaallidmaatschap van YouTube Premium (tijdelijke aanbieding)

Gebruikmaken van een kosteloos kanaallidmaatschap

Checken of je in aanmerking komt

Als je in aanmerking komt, krijg je tot 30 juni 2020 één eenmalig kosteloos kanaallidmaatschap per maand aangeboden. Je kunt van dit aanbod gebruikmaken tot en met 30 juni 2020. Daarna is het verlopen.


Deelnamevereisten:

 • Je bent een betalend YouTube Premium-lid in Brazilië, Ierland, Japan, Zuid-Korea, of het Verenigd Koninkrijk. 
 • Hieronder vallen leden met een individueel abonnement of een studentenabonnement en beheerders van een gezinsabonnement (in landen waar studentenabonnementen en gezinsabonnementen beschikbaar zijn). 
 • Leden die van een kosteloze proefperiode gebruikmaken en leden van een gezinsabonnement die geen beheerder zijn, zijn uitgesloten van deelname.

Kanalen waarop je een kosteloos kanaallidmaatschap kunt inwisselen

Je kunt je kosteloze kanaallidmaatschap inwisselen op elk kanaal waar de optie 'Kanaallidmaatschappen' ingeschakeld staat, voor elk niveau dat in aanmerking komt.

De waarde van de niveaus die je met het kosteloze kanaallidmaatschap kunt activeren, is afhankelijk van waar je woont. Zie de tabel hieronder:

Land Waarde van het hoogste niveau dat in aanmerking komt
Brazilië R$ 7,99
Ierland € 4,99
Japan ¥ 490
Zuid-Korea ₩ 4990
Verenigd Koninkrijk £ 4,99

Een kosteloos kanaallidmaatschap levert creators dezelfde opbrengst op als een betaald kanaallidmaatschap.

Gebruikmaken van een kosteloos kanaallidmaatschap

 1. Ga naar youtube.com of open de YouTube-app.
 2. Ga naar het kanaal of een video van je favoriete creator.
 3. Als de optie om lid te worden ingeschakeld is, klik je op LID WORDEN.
 4. Selecteer KOSTELOOS LID WORDEN.

Meer informatie over kosteloze kanaallidmaatschappen

De laatste dag waarop je je laatste kosteloze kanaallidmaatschap kunt inwisselen, is 30 juni 2020.

Een kosteloos kanaallidmaatschap wordt niet automatisch verlengd en is geldig tot één maand na de startdatum. Als de geldigheidsduur is verlopen, ontvang je mogelijk een nieuw tijdelijk aanbod voor een kosteloos kanaallidmaatschap. Je kunt van dit aanbod gebruikmaken op hetzelfde kanaal of op een ander kanaal waarop kanaallidmaatschappen ingeschakeld zijn.

Je kunt de aangeboden perioden van kosteloos kanaallidmaatschap niet bij elkaar optellen. Het aanbod vervalt als je er geen gebruik van maakt.

Een kosteloos kanaallidmaatschap opzeggen

Als je een kosteloos kanaallidmaatschap ingewisseld hebt, kun je dit niet annuleren.

Pas als je een nieuw eenmalig kosteloos kanaallidmaatschap aangeboden krijgt, kun je dit op een ander kanaal inwisselen.

Overgaan van een kosteloos naar een betaald kanaallidmaatschap

Als je je eenmalige kosteloze kanaallidmaatschap omzet naar een betaald lidmaatschap op een hoger niveau op hetzelfde kanaal, geldt het volgende:

 • Onmiddellijk: Het prijsverschil tussen het hogere en het huidige niveau wordt onmiddellijk in rekening gebracht voor de periode dat je kosteloze kanaallidmaatschap nog geldig is. Je krijgt onmiddellijk toegang tot de speciale voordelen van het hogere niveau.
 • De eerstvolgende factuurdatum: Vanaf de eerstvolgende factuurdatum wordt het volledige bedrag van het hogere lidmaatschapsniveau in rekening gebracht. Deze datum valt één maand na de dag waarop je je kosteloze kanaallidmaatschap hebt geactiveerd.
 • Daaropvolgende factuurdatums: Je wordt geregistreerd voor terugkerende betalingen. Op de volgende factuurdatums wordt dus het volledige bedrag van het hogere kanaallidmaatschapsniveau in rekening gebracht.

Als je je eenmalige kosteloze kanaallidmaatschap omzet naar een doorlopend betaald kanaallidmaatschap op hetzelfde niveau op hetzelfde kanaal, geldt het volgende:

 • Onmiddellijk: Je begint pas te betalen voor je betaalde kanaallidmaatschap vanaf de eerstvolgende factuurdatum. Je behoudt je toegang tot de speciale voordelen van dat niveau.
 • De eerstvolgende factuurdatum: Vanaf de eerstvolgende factuurdatum wordt het volledige bedrag van het kanaallidmaatschap in rekening gebracht. Deze datum valt één maand na de dag waarop je je kosteloze kanaallidmaatschap hebt geactiveerd.
 • Daaropvolgende factuurdatums: Je wordt geregistreerd voor terugkerende betalingen. Op de volgende factuurdatums wordt dus het volledige bedrag van het kanaallidmaatschap in rekening gebracht.

Als je je eenmalige kosteloze kanaallidmaatschap omzet naar een doorlopend betaald kanaallidmaatschap op een lager niveau op hetzelfde kanaal, geldt het volgende:

 • Onmiddellijk: Je begint pas te betalen voor je betaalde kanaallidmaatschap vanaf de eerstvolgende factuurdatum. Je behoudt je toegang tot de speciale voordelen van het niveau van je kosteloze kanaallidmaatschap.
 • De eerstvolgende factuurdatum: Vanaf de eerstvolgende factuurdatum wordt het volledige bedrag van het lagere kanaallidmaatschapsniveau in rekening gebracht. Deze datum valt één maand na de dag waarop je je kosteloze kanaallidmaatschap hebt geactiveerd.
 • Daaropvolgende factuurdatums: Je wordt geregistreerd voor terugkerende betalingen. Op de volgende factuurdatums wordt dus het volledige bedrag van het lagere kanaallidmaatschapsniveau in rekening gebracht.

Overgaan van een betaald naar een kosteloos kanaallidmaatschap

Je kunt een doorlopend betaald kanaallidmaatschap omzetten naar een eenmalig kosteloos kanaallidmaatschap door het betaalde kanaallidmaatschap op te zeggen en te wachten tot het eindigt.

Zodra het betaalde kanaallidmaatschap is geëindigd, volg je dezelfde stappen die nodig zijn om gebruik te maken van een eenmalig kosteloos kanaallidmaatschap, als je daarvoor in aanmerking komt.

Je lidmaatschapsvoordelen gebruiken en beheren

Voordelen van kanaallidmaatschappen voor alle leden

Als je lid wordt, krijg je bepaalde voordelen. Deze speciale voordelen zijn afhankelijk van het niveau van je lidmaatschap. 
 • Exclusieve openbare lidmaatschapsbadge naast de naam van je kanaal in alle reacties en live chats die je plaatst op een kanaal waarvan je lid bent.
  • Op sommige kanalen geeft de badge weer hoelang je al lid bent. De standaardbadge heeft dan een andere kleur, of het kanaal heeft hiervoor verschillende badges geüpload.
 • Als je lid wordt van een kanaal tijdens een livestream op dat kanaal, verschijnt er een felgroene melding 'Nieuw lid' in de live chat. Je profielfoto wordt gedurende vijf minuten bovenaan de chat vastgezet.
 • Toegang tot exclusieve posts voor leden op het tabblad Community van het kanaal (indien aangeboden door het kanaal).
 • Toegang tot speciale voordelen van de creator. Het kanaal kan deze aanbieden en de voordelen kunnen worden gewijzigd.
 • Exclusieve toegang tot live chats voor leden (indien aangeboden op het kanaal).
 • Exclusief gebruik van de aangepaste emoji's van een kanaal in de live chat (indien aangeboden op het kanaal).
 • De Langzame modus, die beperkt hoe vaak je in de live chat kunt reageren, geldt niet voor actieve, betalende leden.

Als je lid wordt van een kanaal, wordt je exclusieve lidmaatschapsbadge weergegeven bij alle reacties en live chats die je op dit kanaal post.

Speciale voordelen van de creator voor verschillende niveaus 

Elk niveau heeft een eigen prijs. Hoe hoger het niveau, hoe meer speciale voordelen je krijgt. Bij een lidmaatschap van het duurste niveau heb je dus toegang tot de speciale voordelen van alle lagere niveaus.

Welke speciale voordelen krijg ik bij elk niveau en hoe word ik lid?

Dit verschilt per kanaal. Je kunt de verschillende voordelen zien als je op Lid worden klikt.

Ik ben al lid. Hoe zie ik de verschillende speciale voordelen die beschikbaar zijn?

Ga naar de pagina van het kanaal waarvan je al lid bent en dan selecteer Speciale voordelen bekijken.

Je abonneren op een kanaal waarvan je lid bent

Als je nog niet geabonneerd bent op het kanaal waarvan je lid bent, abonneren we je op dat kanaal. Zo zie je in je abonnementsfeed de posts die de creator exclusief voor leden heeft geplaatst. Je kunt je op elk moment afmelden.

Meldingen over je kanaallidmaatschap in- of uitschakelen

Als kanalen waarvan je lid bent, exclusieve posts voor leden maken, ontvang je hierover een melding op het tabblad Community. Je ontvangt ook een e-mail, tenzij je je hebt afgemeld voor e-mails van YouTube.

Meldingen uitschakelen

Als je geen meldingen wilt ontvangen bij nieuwe exclusieve posts voor leden, kun je:

Exclusieve content bekijken op het tabblad Community

Exclusieve content wordt getagd als 'Alleen voor leden' op het tabblad Community. Dit geldt voor tekstposts, gif's, polls, video's en meer. 

Ongepaste speciale voordelen melden

Zie je een aanbod dat naar jouw mening in strijd is met de communityrichtlijnen van YouTube (zoals seksueel getinte, gewelddadige of haatzaaiende content, misleidende aanbiedingen of spam)? Dit kun je als volgt melden: klik eerst op de knop Lid worden en daarna in het aanbiedingsscherm op Speciale voordelen melden. Als je al lid bent, ga je naar Speciale voordelen bekijken.

Privacyinformatie

Zichtbare lidmaatschapsstatus

Als je lid wordt van een kanaal, worden de volgende gegevens openbaar zichtbaar op YouTube en kunnen deze door het kanaal worden gedeeld met externe bedrijven:
 • De URL van je kanaal 
 • De naam van je YouTube-kanaal
 • Een link naar je profielfoto
 • Wanneer je lid bent geworden van het kanaal
Opmerking: Het kanaal deelt deze informatie mogelijk met een kleine groep externe bedrijven om de speciale voordelen van het kanaal te kunnen bieden.

Hoe je gegevens kunnen worden gebruikt

Je hierboven vermelde gegevens zijn op verschillende manieren voor anderen zichtbaar. Sommige opties zijn afhankelijk van het kanaal waarvan je lid bent geworden. Deze lijst is niet volledig:
 • Alle leden hebben een zichtbare badge die naast hun kanaalnaam wordt weergegeven in reacties en chats.
 • Als je lid wordt van een kanaal tijdens een livestream op dat kanaal, verschijnt er een felgroene melding 'Nieuw lid' in de live chat. Je profielfoto wordt gedurende vijf minuten bovenaan de chat vastgezet. Je kanaalnaam verschijnt als iemand de muisaanwijzer erop plaatst. 
 • Op sommige kanalen kunnen je hierboven vermelde gegevens worden toegevoegd aan de lijst 'bedankt' in de video's.
 • Sommige kanalen kunnen je hierboven vermelde gegevens delen om een service te bieden (zoals exclusieve toegang voor leden tot een chatroom die wordt gehost door een ander bedrijf).

De toegang controleren en intrekken van sites of apps van derden

De toegang intrekken van sites of apps van derden

Als je een site of app toegang hebt gegeven tot je account, maar je deze site of app niet meer vertrouwt, kun je de toegang ervan tot je Google-account intrekken. De site of app heeft dan geen toegang meer tot gegevens uit je Google-account. Mogelijk moet je nog wel vragen om verwijdering van de gegevens die de app of site al heeft.
 1. Ga naar je Google-account.
 2. Klik in het linkernavigatievenster op Beveiliging.
 3. Ga naar het deelvenster Apps van derden met accounttoegang en selecteer Toegang door derden beheren
 4. Kies de site of app waarvoor je de toegang wilt intrekken.
 5. Selecteer Toegang intrekken.

Sites of apps van derden melden

Volg deze stappen als je denkt dat een site of app je gegevens misbruikt, bijvoorbeeld door spam te maken, je identiteit na te bootsen of je gegevens op schadelijke manieren te gebruiken.

 1. Ga in je Google-account naar het gedeelte Apps met toegang tot je account. Mogelijk moet je inloggen.
 2. Selecteer de app die je wilt melden en dan Meld deze app.

Meer informatie over accounttoegang door sites en apps van derden.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?