Thực hiện thay đổi trên hàng loạt video

Chỉnh sửa nhiều video

Để chỉnh sửa nhiều video cùng một lúc, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Đánh dấu vào các ô bên cạnh những video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Chọn Chỉnh sửa rồi chọn loại thay đổi mà bạn muốn thực hiện.
 5. Nhập chi tiết cho loại thay đổi đó rồi chọn Cập nhật video.

Xóa nhiều video

Nếu bạn xóa một video, thì video đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục video đó qua YouTube. Nếu muốn xem video đó trong tương lai, hãy đảm bảo bạn đã lưu một bản sao của video đó.

Để xóa nhiều video hoặc bản video nháp cùng lúc, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Đánh dấu vào hộp bên cạnh những video mà bạn muốn xóa.
 4. Chọn Thao tác khác sau đó Xoá vĩnh viễn.
 5. Đánh dấu vào hộp để xác nhận rằng bạn biết video sẽ bị xóa vĩnh viễn.
 6. Chọn XÓA VĨNH VIỄN.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15946788213101742866