Reklama v aplikácii YouTube Kids

Všetky reklamy v aplikácii YouTube Kids musia spĺňať ďalšie pravidlá reklamy, ktoré sa uvádzajú nižšie, ako aj všeobecné pravidlá reklamy na YouTube. Pravidlá reklamy v aplikácii YouTube Kids sa môžu časom meniť. Odporúčame vám pravidelne sledovať najnovšie aktualizácie. Všetky platené reklamy v aplikácii YouTube Kids musí najskôr schváliť tím pravidiel služby YouTube, až potom sa môžu zobrazovať v aplikácii YouTube Kids. Okrem toho musia inzerenti dodržiavať príslušné zákony a predpisy (vrátane všetkých relevantných samoregulačných pokynov a pokynov v danom odvetví). Nižšie si môžete prečítať ďalšie informácie o našich požiadavkách na formát reklamy.

Čo je to platená reklama v aplikácii YouTube Kids?

Chceme poskytovať bezplatné služby, preto je aplikácia YouTube Kids obsahuje reklamy v obmedzenej forme. Keď v aplikácii vyberiete video YouTube, môže sa vám pred zvoleným videom zobraziť reklamný mikrospot, po ktorom nasleduje videoreklama – označená vylúčením zodpovednosti pre reklamy. Ide o platenú reklamu (platené reklamy).

Obsah, ktorý nahrajú používatelia na svoje kanály, sa nepovažuje za platenú reklamu. Napríklad vyhľadanie výrazu „vlaky“ môže viesť k televíznej reklame na hračkárske vlaky, ktorú nahral nejaký používateľ, alebo reklame spoločnosti vyrábajúcej hračkárske vlaky. Ani jedno z toho nie je platená reklama. Podobne vyhľadanie výrazu „čokoláda“ môže zobraziť používateľom nahrané video o výrobe čokoládového koláča, hoci nepovoľujeme platenú inzerciu čokoládovní.

Požiadavky na formát reklamy

  • Formát: v súčasnosti akceptujeme v aplikácii YouTube Kids len formát videoreklamy in-stream.
  • Maximálne trvanie: 15 až 20 sekúnd pri nepreskočiteľných reklamách (podľa toho, kde sa divák nachádza) a 60 sekúnd pri preskočiteľných reklamách (trvanie sa môže líšiť v závislosti od trhu). Nepatrí sem trojsekundový reklamný mikrospot, ktorý sa prehráva pred platenou reklamou.
  • Koncové webové adresy: v aplikácii sú vypnuté koncové webové adresy a odkazy smerujúce na iné stránky (vrátane prekrytí s výzvou na akciu a informačných kariet). Na reklamy v aplikácii YouTube Kids sa nebude dať kliknúť.
  • Zobrazované stránkami: všetky platené reklamy musia byť hostené na YouTube. Reklamy zobrazované treťou stranou sú zakázané.

Zacielenie reklamy a zhromažďovanie údajov

  • Záujmovo orientovaná reklama je v aplikácii YouTube Kids zakázaná.
  • Platené reklamy s remarketingom alebo inými pixelmi sledovania sú zakázané.

Zakázané kategórie produktov

V aplikácii YouTube Kids sú zakázané platené reklamy na tieto produkty.

Mediálny obsah citlivý na vek

Médiá, ktoré sú príliš citlivé na to, aby sa zobrazovali používateľom mladším ako 13 rokov, sú zakázané. Medzi príklady patria reklamy na filmy s hodnotením vyšším ako „PG“ podľa organizácie MPAA a televízne relácie s hodnotením vyšším ako „G“ podľa systému TV Parental Guidelines.

Krása a telesná kondícia

Výrobky týkajúce sa osobnej starostlivosti o zovňajšok, telesnej kondície, cvičenia, chudnutia, diét a výživy sú zakázané.

Randenie alebo vzťahy

Platená reklama na zoznamovacie weby, rodinné poradenstvo a manželské alebo rozvodové služby je zakázaná.

Jedlá a nápoje

Výrobky týkajúce sa konzumovateľných jedál alebo nápojov sú zakázané, a to bez ohľadu na ich výživový obsah.

Nelegálne alebo regulované výrobky

Produkty, ktorých inzerovanie určené deťom je regulované alebo nelegálne vrátane zakázaného obsahuobmedzeného obsahu, sú zakázané. Patria medzi ne aj produkty, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť detí.

Online alebo virtuálne komunity

Platformy a služby týkajúce sa virtuálnych komunít, ktorých členovia komunikujú primárne na internete, sú zakázané.

Politická reklama

Politická platená reklama akéhokoľvek druhu je zakázaná, a to vrátane informácií o politických kandidátoch alebo ich politických stanoviskách, o politických stranách, peňažných zbierkach, politických výboroch alebo ich agende.

Náboženská reklama

Náboženská platená reklama akéhokoľvek druhu je zakázaná.

Videohry

Elektronické videohry (a súvisiace príslušenstvo), ktoré je možné hrať na hernej konzole, počítači alebo inom elektronickom zariadení, napríklad mobilnom telefóne alebo tablete, sú zakázané, ak je daná hra ohodnotená ako nevhodná pre deti do 12 rokov. Napríklad sú povolené hry s hodnotením ESRB E10+, PEGI 7 alebo miestnym ekvivalentom hodnotenia v odvetví podľa agentúry IARC. Povolené sú aj aplikácie alebo webový obsah s interaktívnym vzdelávacím obsahom, ako napríklad skladačky puzzle, hárky s úlohami, matematické problémy a jazykové cvičenia.

Pokyny týkajúce sa zakázaného obsahu

Platená reklama, v ktorej sa odporúča alebo propaguje akýkoľvek nasledovný obsah, je prísne zakázaná.

Obsah pre dospelých a obsah so sexuálnym podtextom

Sexuálny obsah a obsah pre dospelých, ktorý je určený pre dospelé publikum a nevhodný pre používateľov mladších ako 13 rokov.

Budovanie značky

Inzerent musí platenú reklamu a produkt inzerovaný vo videu jasne označiť obchodnou značkou. Používateľ musí vedieť rozoznať, že ide o platenú reklamu a nie o všeobecný obsah služby YouTube.

Súťaže

Reklama na súťaže alebo stávky, hoci je účasť bezplatná.

Nebezpečný obsah

Obsah, ktorý je nebezpečný a nevhodný pre používateľov mladších ako 13 rokov alebo ktorý si vo všeobecnosti vyžaduje dohľad dospelých.

Podnecovanie k nákupu

Reklama alebo obsah, ktorý podnecuje deti k nákupu výrobku alebo služby alebo k tomu, aby k nákupu položky nabádali rodičov alebo iných.

Zavádzajúce a klamlivé tvrdenia
  • Platená reklama nesmie deti zavádzať a nesmú sa v nej uvádzať žiadne klamlivé ani nepodložené tvrdenia. Všetky výroky a tvrdenia musia byť podložené v samotnom videu.
  • V platenej reklame sa nesmie naznačovať, že výrobok zlepší vaše spoločenské postavenie.
  • Platená reklama nesmie obsahovať prvky ani výzvy na akciu, ktoré nefungujú, resp. ak želanú akciu nemožno dokončiť.
Násilný obsah

Násilný a explicitný obsah určený pre dospelé publikum a nevhodný pre používateľov mladších ako 13 rokov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false