Pag-advertise sa YouTube Kids

Dapat sumunod ang lahat ng advertisement na ibinebenta sa YouTube Kids app sa mga karagdagang patakaran sa pag-advertise na nakabalangkas sa ibaba, gayundin sa mga pangkalahatang patakaran sa pag-advertise ng YouTube. Maaaring magbago paglipas ng panahon ang mga patakaran sa pag-a-advertise sa YouTube Kids. Hinihikayat ka naming bumalik paminsan-minsan para mabasa ang mga pinakabagong update. Dapat ma-preapprove ng policy team ng YouTube ang lahat ng May Bayad na Ad sa YouTube Kids bago maihatid ang mga ito sa YouTube Kids app. Bukod pa rito, dapat ding sumunod ang mga advertiser sa mga naaangkop na batas at regulasyon (kabilang ang anumang nauugnay na alituntunin sa sariling pagkontrol o sa industriya). Puwede kang magbasa pa tungkol sa aming mga kinakailangan sa format ng ad sa ibaba.

Ano ang isang Bayad na Ad sa YouTube Kids?

Upang makapagbigay ng libreng karanasan, ang YouTube Kids ay sinusuportahan ng ad na may limitadong pag-a-advertise. Kapag pumili ka ng YouTube video sa app, maaari kang makakita ng ad bumper na susundan ng isang video ad- na may markang "Ad" disclaimer- bago ang video na iyong napili. Mga bayad na advertisement ang mga ito ("Mga Bayad na Ad").

Ang mga video na ina-upload ng mga user sa YouTube ay hindi Mga May Bayad na Ad at samakatuwid ay hindi namarkahan ang mga ito bilang Ad o hindi napapailalim ang mga ito sa aming mga patakaran sa pag-advertise. Posibleng kasama rin dito ang content tungkol o mula sa mga kumpanya na posibleng bumili rin ng Mga Ad sa app. Halimbawa, ang paghahanap ng mga tren ay posibleng magresulta sa mga tren na cartoon, kanta, at mga video ng mga totoong tren na na-upload ng user o kumpanya ng laruang tren, at wala sa mga ito ang itinuturing naming Mga May Bayad na Ad, dahil hindi bahagi ang mga ito ng programa sa pag-advertise ng YouTube Kids. Gayundin, ang paghahanap ng tsokolate ay puwedeng magpakita ng video na na-upload ng user tungkol sa paggawa ng chocolate fudge kahit na hindi namin pinapayagan ang mga may bayad na Ad para sa mga gumagawa ng tsokolate. Matuto pa tungkol sa Mga video sa YouTube Kids.

Mga Kinakailangan sa Format ng Ad

  • Format: Sa ngayon, tinatanggap lang namin ang format na in-stream na video ad sa YouTube Kids.
  • Maximum na tagal: 15-20 segundo para sa mga hindi nalalaktawan (depende sa lokasyon ng manonood) at 60 segundo para sa nalalaktawan (puwedeng mag-iba ang tagal batay sa market). Hindi kasama rito ang 3 segundong ad bumper na puwedeng mag-play bago ang May Bayad na Ad.
  • Mga destination URL: Naka-disable ang mga destination URL at palabas na link (kabilang ang mga overlay ng call-to-action at infocard) sa app. Hindi maki-click ang mga ad sa YouTube Kids.
  • Inihahatid ng site: Dapat naka-host sa YouTube ang lahat ng May Bayad na Ad. Ipinagbabawal ang mga ad na inihahatid ng third-party.

Pagta-target ng Ad at Pagkuha ng Data

  • Ipinagbabawal namin sa YouTube Kids ang pag-a-advertise na batay sa interes.
  • Ipinagbabawal ang Mga Bayad na Ad na may mga remarketing pixel o iba pang mga tracking pixel.

Mga Pinaghihigpitang Kategorya ng Produkto

Ipinagbabawal sa YouTube Kids ang Mga Bayad na Ad para sa mga sumusunod na produkto.

Media Content na Sensitibo sa Edad:

Ipinagbabawal ang media na hindi inirerekomendang ipakita sa mga user na wala pang 13 taong gulang. Kasama sa mga halimbawa ang mga advertisement para sa mga pelikulang may rating na mas mataas sa ‘PG’ mula sa MPAA at mga palabas sa TV na may rating na mas mataas sa 'G' mula sa TV Parental Guidelines.

Pagpapaganda at Fitness

Ipinagbabawal ang mga produktong nauugnay sa personal na pangangalaga sa hitsura ng katawan, fitness, pag-eehersisyo, pagbabawas ng timbang, pagdidiyeta at nutrisyon.

Pakikipag-date o Pakikipagrelasyon

Ipinagbabawal ang Mga Bayad na Ad para sa mga site sa pakikipag-date, pagpapayo sa pamilya at mga serbisyo para sa kasal o diborsyo.

Mga Pagkain at Inumin

Ipinagbabawal ang mga produktong nauugnay sa mga nakokonsumong pagkain at inumin, anuman ang naibibigay na nutrisyon ng mga ito.

Mga Ilegal o Kontroladong Produkto

Ipinagbabawal ang mga produktong kontrolado o ilegal na i-advertise sa mga bata, kasama na ang Ipinagbabawal na Content at Pinaghihigpitang Content. Kasama rin dito ang mga produktong maaaring magdulot ng panganib sa mga bata.

Mga Online o Virtual na Komunidad

Ipinagbabawal ang mga platform at serbisyo na nauugnay sa mga virtual na komunidad kung saan ang internet ang karaniwang ginagamit ng mga miyembro upang makipag-ugnayan sa isa't isa.

Mga Pampolitikang Ad

Ipinagbabawal ang anumang uri ng mga pampulitikang Bayad na Ad, kasama na ang impormasyon tungkol sa mga kandidato sa pulitika o kanilang mga pananaw sa patakaran, pulitikal na partido, komite sa pangangalap ng pondo o pulitikal na pagkilos o kanilang layunin.

Mga Panrelihiyong Ad

Ipinagbabawal ang anumang uri ng mga panrelihiyong Bayad na Ad.

Mga Video Game

Ipinagbabawal ang mga electronic na video game (at mga may kaugnayang accessory) na puwedeng laruin sa video game console, computer, o ibang electronic device gaya ng cell phone o tablet kung hindi naaangkop ang rating ng laro sa industriya para sa mga audience na may edad na 12 taon o mas bata. Halimbawa, pinapayagan ang mga hanggang at kabilang ang ESRB E10+, PEGI 7, o ang anumang katumbas na lokal na rating sa industriya ayon sa IARC. Pinapayagan ang mga app o content sa web na may interactive na pang-edukasyong content gaya ng mga puzzle, worksheet, math problem, at exercise para sa pag-aaral ng wika.

Mga Alituntunin sa Ipinagbabawal na Content

Mahigpit na ipinagbabawal ang Mga Bayad na Ad na nagtatampok o nagpo-promote ng alinman sa mga sumusunod na content.

Content na Pang-adult at May Sekswal na Ipinapahiwatig

Sekswal at mature content na para sa mga audience na nasa hustong gulang at hindi angkop sa mga user na wala pang 13 taong gulang.

Pag-brand

Kailangan ay malinaw ang pagkakalagay ng brand ng advertiser at/o produktong ipinapakita sa video sa Mga Bayad na Ad. Kailangang madaling mapansin ng mga user na ang Bayad na Ad ay isang ad at hindi pangkalahatang content sa YouTube.

Mga Paligsahan

Mga paligsahan o promosyon ng sweepstakes, kahit na libre ang pagsali.

Mapanganib na Content

Content na mapanganib at hindi angkop sa mga user na wala pang 13 taong gulang o karaniwang nangangailangan ng patnubay ng nasa hustong gulang.

Panghihikayat na Bumili

Mga promosyon o content na nanghihikayat sa mga batang bumili ng produkto o serbisyo o kaya ay himukin ang kanilang mga magulang o ang ibang tao na bilhin ang item.

Mga Mapanlinlang at Mapanlokong Claim
  • Ang mga May Bayad na Ad ay hindi puwedeng manlinlang ng mga bata at gumawa ng anumang pahayag na mapanloko at/o walang pansuportang ebidensya. Kailangang mapatunayan ang lahat ng pahayag at deklarasyon sa mismong video.
  • Hindi puwedeng ipahiwatig ng mga May Bayad na Ad na papataasin ng produkto ang iyong status sa lipunan.
  • Hindi puwedeng magkaroon ang mga May Bayad na Ad ng mga feature o call-to-action na hindi gumagana o kung saan hindi maisasagawa ang gustong pagkilos.
Marahas na Content

Marahas at graphic na content na para sa mga audience na nasa hustong gulang at hindi naaangkop para sa mga user na wala pang 13 taong gulang.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false