Reklamuotojams tinkamo turinio gairės

 

Jei dalyvaujate „YouTube“ partnerių programoje, galite gauti pajamų iš skelbimų. Šio straipsnio tikslas – padėti jums suprasti, kurie iš atskirų vaizdo įrašų, skelbiamų jūsų kanale, tinka reklamuotojams. Mūsų politika taikoma visiems turinio elementams (vaizdo įrašui arba tiesioginiam srautui, miniatiūrai, pavadinimui, aprašui ir žymoms). Sužinokite daugiau apie geriausią praktiką

Sistemos ne visada įvertina teisingai, tačiau galite pateikti užklausą, kad žmogus peržiūrėtų automatinių sistemų priimtus sprendimus. 

Pastaba: visas į „YouTube“ įkeltas turinys turi atitikti bendruomenės gaires. Jei turinys pažeidžia bendruomenės gaires, jis gali būti pašalintas iš „YouTube“. Jei matote gaires pažeidžiantį turinį, galite apie jį pranešti.

Atminkite, kad kontekstas yra labai svarbus. Meniniame turinyje, pvz., muzikiniuose vaizdo įrašuose, gali būti tokių elementų kaip netinkama kalba, nuorodos į silpnųjų narkotikų vartojimą ar neatviros seksualinės temos, ir vis tiek jis bus tinkamas reklamoms rodyti.

Nepriimtina kalba

Turinys, kai visame vaizdo įraše dažnai vartojamos grubios nešvankybės ar vulgarybės, gali netikti skelbimams rodyti. Jei nešvankybės vartojamos retkarčiais (pvz., kaip muzikiniuose vaizdo įrašuose), vaizdo įrašas nebūtinai bus pripažintas netinkamu skelbimams rodyti.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Nepriimtina kalba
 • Grubios nešvankybės pavadinime arba miniatiūros vaizde, įskaitant pakeistą rašybą, kuria siekiama cenzūruoti nešvankybes (pvz., „Visiškas šrūdas!“)
 • Grubios nešvankybės (pvz., riebūs keiksmažodžiai) vartojamos pradinėje vaizdo įrašo dalyje 

Smurtas

Turinys, kuriame akcentuojamas kraujas, smurtas ar sužalojimai, pateikiant be kito konteksto, netinka skelbimams rodyti. Jei smurtinį turinį rodote naujienų, šviečiamajame, meniniame ar dokumentikos kontekste, sprendimas priimamas atsižvelgiant į papildomą kontekstą. Pavyzdžiui, jei vaizdo įraše žurnalistiniame kontekste pateikiamas autoritetingas naujienų reportažas apie žiaurų įvykį, vaizdo įrašas gali tikti pajamoms gauti. Smurtas įprastiniuose vaizdo žaidimų eigos įrašuose paprastai nėra kliūtis skelbimams rodyti, tačiau montažai, kuriuose akcentuojamas nepagrįstas smurtas, skelbimams rodyti netinka.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Turinyje yra šiurpių, atvirų arba pasibjaurėtinų pasakojimų ar vaizdų
 • Kraujas, viduriai, kruvinos scenos, su lytiniu aktu susiję skysčiai, žmonių ar gyvūnų ekskrementai, nuotraukos iš nusikaltimo vietos
Turinyje pateikiami smurtiniai veiksmai
 • Su šaudynėmis, sprogimais arba sprogdinimais susiję pasakojimai ar vaizdai, mirties bausmių vaizdo įrašai, žiaurus elgesys su gyvūnais
 • Turinyje pateikiamas su gyvūnais susijęs žiaurus elgesys arba nepagrįstas smurtas, pavyzdžiui, bulių kautynės, gaidžių arba šunų kovos 
 • Vaizdo įrašuose rodomas atviras smurtas fizinių peštynių, viešų demonstracijų arba policijos žiaurumo kontekste
 • Neapdorota filmuota medžiaga apie karo aukas, atvirai pateikiant sužalojimus arba mirtį
 • Nepagrįstas smurtas prieš vaikus, net jei tik suvaidintas arba fikcija
 • Vaizdo įrašai iš medžioklės, kuriuose akcentuojamas atviras smurtas, gyvūnų mirtis arba kančios

Turinys suaugusiesiems

Turinys suaugusiesiems
Turinys, kuriame aptariamos itin seksualizuotos temos, netinka skelbimams rodyti, taikant ribotas išimtis lytinio švietimo ir muzikiniams vaizdo įrašams be atviro turinio. Nepakanka nurodyti, kad siekiama humoristinių tikslų; toks turinys vis tiek gali netikti skelbimams rodyti.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Nepadorus seksualinis turinys
 • Atvirai rodomi arba imituojami lytiniai aktai, siekiant sukelti geismą
 • Seksualiai nepadorus tekstas arba garso takelis, įskaitant nepadorius pokalbius apie seksą
 • Turinys, kurį galima suprasti kaip lytinio akto už atlygį reklamą
 • Neapdorota filmuota medžiaga su nepadoriomis gyvūnų poravimosi scenomis
Nuogybės
 • Intymias kūno dalis demonstruojantys realūs arba vaizduojami žmonės, pavyzdžiui, matomos genitalijos, speneliai arba sėdmenys
 • Turinyje akcentuojamos intymios kūno dalys, kurios yra sulietos arba pridengtos grafiniais elementais
 • Kūno menas, akcentuojant nuogybes arba intymias kūno dalis
Seksualinio pobūdžio turinys
 • Tyrinyje pateikiamos užuominos į lytinius aktus
 • Turinyje rodomi su fetišu susiję veiksmai arba aptariamas fetišas
 • Turinys apie sekso skandalus arba intymių asmeninių nuotraukų ar vaizdo įrašų nutekinimą
 • Su sekso industrija susijęs turinys, įskaitant su seksu susijusias pramogas
 • Turinys, kuriame aptariama intymi seksualinė patirtis, pavyzdžiui, masturbacija, sueitis ar kiti lytiniai aktai
 • Turinyje pristatomi sekso žaislai, seksui skirtos priemonės ar kiti produktai, skirti lytiniams santykiams paįvairinti
 • Turinys, kuriame patariama seksualinių įgūdžių klausimais arba pasakojama apie pademonstruotus įgūdžius

Sukrečiantis turinys

Turinys, kuris gali prislėgti žiūrinčiuosius, sukelti pasibjaurėjimą arba sukrėsti, gali netikti skelbimams rodyti. Dėl necenzūruotų sukrečiančių elementų vaizdo įrašas nebūtinai bus pripažintas netinkamu skelbimams rodyti, tačiau svarbu kontekstas.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Kūno dalys, skysčiai, ekskrementai
 • Žmonių arba gyvūnų 
 • Vaizdo įrašai, kuriuose rodomi pasibjaurėtini, šiurpūs ir kruvini kraujo, organų ir kūno audinių vaizdai
 • Turinys, kuriame rodomi kūno ekskrementai
Medicininės ir kosmetinės procedūros
 • Invazinės medicininės procedūros, įskaitant kosmetinę chirurgiją
 • Spuogų spaudymas arba įaugusio kojos nago šalinimas
 • Su odos implantais susijusios procedūros
 • Liežuvio perskėlimo operacijos
Eismo įvykiai, nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai
 • Žmonių, gyvūnų arba transporto priemonių susidūrimai, kai patiriama pastebimų sužalojimų
 • Netyčiniai nelaimingi atsitikimai sporte, galintys prislėgti, nes matosi, kad buvo nukentėta
 • Vaizdo įrašai su eismo įvykių arba nelaimingų atsitikimų rinkiniais
Gyvūnų ruošimas ir valgymas
 • Gyvūnų valgymas siekiant sensacijos
 • Atvirai rodoma, kaip ruošiami gyvūnai, įskaitant dyrimą
 • Atvirai rodomas nepriimtinas gyvūnų dorojimas

Žalingi arba pavojingi veiksmai

Turinys, kuriuo skatinami žalingi arba pavojingi veiksmai, darantys rimtą fizinę, emocinę ar psichologinę žalą, netinka skelbimams rodyti. 

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis) 

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Nepriimtini pokštai, iššūkiai ir triukai
 • Pokštai, susiję su savižudybe, mirtimi, terorizmu (pvz., gąsdinimas netikromis bombomis) arba grasinimu šaunamaisiais ir kitais mirtinais ginklais
 • Nepageidaujami seksualiniai veiksmai, pavyzdžiui, prievartiniai bučiniai, grabinėjimas arba seksualinė prievarta
 • Rodomi fiziniai sužalojimai arba nemalonios ir skausmingos situacijos, bet tai nėra pagrindinis vaizdo įrašo akcentas. Ši gairė taikoma neprofesionalioje, nekontroliuojamoje aplinkoje atliekamiems veiksmams
 • Turinys, kuris nepilnamečiui sukelia ilgalaikį emocinį skausmą
Turinys, kuriuo grasinama fiziškai arba psichiškai žaloti save ar kitus arba propaguojami tokie veiksmai
 • Kam nors grasinama realia žala
 • Raginama pulti kitą asmenį
Savęs žalojimas, kitų žalojimas arba kai žmogų žaloja kiti
 • Turinys, susijęs su savižudybėmis, valgymo sutrikimais, patyčiomis, priekabiavimu, smurtu artimoje aplinkoje ar kitomis prievartos ir savęs žalojimo formomis
 • Turinys, propaguojantis naudoti ginklus, siekiant padaryti žalos kitiems
 • Su kanibalizmu susijęs turinys
Pavojingi veiksmai, kurių nereikėtų mėgdžioti
 • Turinyje rodoma, kaip medžiagos vartojamos tokiais kiekiais, kad sukeliama toksinė reakcija
 • Nesėkmių rinkiniai, kuriuose atvirai rodoma žala ir sužalojimai
 • Pasivažinėjimas įsitvėrus metro ar požeminio traukinio vagono arba ant stogo
 • Laipiojimas stogais ir kitomis aukštomis konstrukcijomis be apsaugos
 • Kitas su iššūkiais susijęs turinys, kurį bandant kartoti galima patirti žalos (pvz., ugnies iššūkis, kiki iššūkis ir užrištų akių iššūkis)
Reklamuojami arba propaguojami žalingi su sveikata ar gydymu susiję teiginiai arba praktikos
 • Kovos su vakcinomis arba AIDS neigiančių žmonių judėjimai
 • Su medicina nesusijęs gydymas, žadant, kad bus išgydytos neišgydomos ligos
 • Turinys, iš kurio galima suprasti, kad rimti sveikatos sutrikimai neegzistuoja arba yra gudriai suregzti pramanai

Neapykantos kupinas turinys

Turinys, kuriuo toliau nurodytu pagrindu kurstoma neapykanta, skatinama diskriminacija, menkinamas arba žeminamas asmuo ar žmonių grupė, netinka skelbimams rodyti.

 • Rasė
 • Tautybė arba etninė kilmė
 • Pilietybė
 • Religija
 • Negalia
 • Amžius
 • Karinė tarnyba
 • Seksualinė orientacija
 • Lytinė tapatybė
 • Bet kokia kita savybė, susijusi su sisteminga diskriminacija arba marginalizacija 

Satyriniam arba humoristiniam turiniui gali būti taikomos išimtys. Nepakanka nurodyti, kad siekiama humoristinių tikslų; toks turinys vis tiek gali netikti skelbimams rodyti.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis) 

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Turinys, kuriuo kurstoma neapykanta, skatinama diskriminacija, menkinama arba žeminama
 • Turinys, kuriame skatinamas, šlovinamas arba toleruojamas smurtas prieš kitus
 • Turinys, kuriuo kiti skatinami manyti, kad asmuo arba grupė yra ne žmonės, prastesni arba verti neapykantos
 • Turinys, kuriuo reklamuojamos neapykantos grupės arba neapykantos grupių atributika
Terorizmo ir žiauraus ekstremizmo reklama
 • Turinys, kurį sukūrė teroristinės grupės arba skirtas joms palaikyti
 • Teroristinius veiksmus reklamuojantis turinys, įskaitant verbavimą 
 • Turinys, kuriame šlovinami teroristų išpuoliai

Kurstantis ir žeminantis turinys

Turinys, kuris yra nepagrįstai kurstantis arba žeminantis, gali netikti skelbimams rodyti. 

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis) 

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Kurstantis ir žeminantis turinys
 • Turinys, kurio tikslas – gėdinti arba įžeisti asmenį ar grupę
Su priekabiavimu prie asmens ar asmenų grupės, jų bauginimais arba patyčioms iš jų susijęs turinys
 • Turinys, kuriame išskiriamas asmuo, siekiant priekabiauti arba užgaulioti
 • Turinys, kuriame teigiama, kad tragiško įvykio nebuvo arba aukos ar jų šeimos nariai yra aktoriai arba prisideda prie įvykio slėpimo
 • Piktybinis asmeninis puolimas, apkalbos ir šmeižtas

Rekreaciniai narkotikai ir su narkotikais susijęs turinys

Turinys, kuriame reklamuojama arba pristatoma toliau nurodyta prekyba, vartojimas ar piktnaudžiavimas, netinka skelbimams rodyti.

 • Prekyba nelegaliais narkotikais, reguliuojamais narkotikais ar medžiagomis arba kitais pavojingais produktais 
 • Nelegalių narkotikų, reguliuojamų narkotikų ar medžiagų arba kitų pavojingų produktų vartojimas 
 • Piktnaudžiavimas nelegaliais narkotikais, reguliuojamais narkotikais ar medžiagomis arba kitais pavojingais produktais

Vaizdo įrašai, kuriuose narkotikai ar pavojingos medžiagos aptariami mokomaisiais, dokumentikos ir meniniais tikslais (pvz., muzikiniai vaizdo įrašai), paprastai tinka skelbimams rodyti, jei narkotikų vartojimas ar piktnaudžiavimas medžiagomis nėra pateikiamas atvirai arba giriamas.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Reklamuojamos medžiagos, kurios pakeičia psichinę būseną rekreaciniais tikslais ar sukelia kitokį apsvaigimą
 • Kokainas, metamfetamino kristalai, heroinas, marihuana, kokaino pakaitalai, mefedronas, naujos psichoaktyviosios medžiagos (NPS), sintetiniai katinonai
Reklamuojami produktai arba paslaugos, kurie gali palengvinti rekreacinių narkotikų vartojimą
 • Pypkės, bongai, kavinės, kuriose prekiaujama kanapėmis
Reklamuojamas mokomasis turinys, kaip pagaminti, įsigyti arba vartoti rekreacinius narkotikus
 • Dalijamasi narkotikų vartojimo patarimais arba rekomendacijomis

Su tabako gaminiais susijęs turinys

Turinys, kuriame reklamuojamas tabakas arba su tabaku susiję produktai, netinka skelbimams rodyti.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis)

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Reklamuojamas tabakas
 • Cigaretės, cigarai, kramtomasis tabakas
Reklamuojami su tabaku susiję produktai
 • Pypkės tabakui, sukamasis popierius, garinės cigaretės
Reklamuojami produktai, skirti imituoti tabako rūkymą
 • Žolelių cigaretės, elektroninės cigaretės, garinimo sistemos

Su šaunamaisiais ginklais susijęs turinys

Turinys, kuriame akcentuojama prekyba šaunamaisiais ginklais, jų surinkimas, piktnaudžiavimas jais arba netinkamas jų naudojimas, netinka skelbimams rodyti.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis) 

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Siekiama parduoti šaunamąjį ginklą
 • Parduodamas šaunamasis ginklas
 • Parduodama su šaunamuoju ginklu susijusi dalis ar komponentas, būtinas šaunamajam ginklui arba padidinantis jo funkcionalumą, įskaitant: 
  • 80 proc. gatavas ginklų dalis; 
  • šaudmenis;
  • šaudmenų apkabas;
  • duslintuvus;
  • šaudmenų diržus;
  • buožes;
  • transformavimo rinkinius;
  • ginklų rankenas;
  • optinius taikiklius; 
  • paprastus taikiklius.
 • Reklaminis ginklų parduotuvių turinys
 • Gamintojai arba ginklų parduotuvių nuolaidos kodai
Instrukcijos, kaip surinkti bet kokį šaunamąjį ginklą, įskaitant jo dalis ar komponentus
 • Instrukcijos, vadovai, kaip pasigaminti šaunamąjį ginklą, atitinkama programinė įranga arba ginklų ar jų dalių 3D spausdinimo įranga
Piktnaudžiavimas šaunamuoju ginklu arba netinkamas jo naudojimas
 • Turinys, kai šaunamaisiais ginklais šaudoma nesaugioje aplinkoje

Prieštaringos temos ir visuomenę jaudinantys įvykiai

Prieštaringos temos reiškia temas, kurios kai kuriems naudotojams kelia nerimą ir dažnai yra susijusios su žmonių tragedijomis. 

Visuomenę jaudinantis įvykis paprastai reiškia netikėtą įvykį, per kurį žuvo žmonių, dažniausiai įvykdžius iš anksto suplanuotą piktybišką išpuolį. Visuomenę jaudinantys įvykiai gali sukelti žmonių sielvartą, kartais – kraštutinę arba instinktyvią reakciją. Kad įvykis būtų laikomas jaudinančiu visuomenę, jis turi būti įvykęs palyginti neseniai. Svarbu kontekstas ir, pavyzdžiui, turinys, kuriame pateikiamas autoritetingas naujienų reportažas apie visuomenę jaudinantį įvykį, arba dokumentiniai vaizdo įrašai apie istorinį įvykį gali tikti pajamoms gauti. 

Ši politika taikoma, net jei turinys skirtas tik pakomentuoti arba jame nėra atvirų vaizdų. 

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis) 

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Prieštaringos temos
 • Prievarta prieš vaikus
 • Pedofilija
 • Vedybos su vaikais
 • Seksualinė prievarta
 • Seksualinis priekabiavimas
 • Savižala
 • Savižudybė
 • Mitybos sutrikimai
 • Smurtas artimoje aplinkoje
 • Abortai
 • Patyčios
Visuomenę jaudinantys įvykiai
 • Žiaurūs veiksmai, dėl kurių žuvo žmonių, pvz., masinės šaudynės 
 • Ginkluotas konfliktas 
 • Mirtis
 • Tragiški įvykiai 
 • Teroro aktai

Suaugusiesiems skirtos temos šeimai tinkamame turinyje

Turinys, kuris atrodo tinkamas bendrajai auditorijai, tačiau jame aptariamos suaugusiesiems skirtos temos, netinka skelbimams rodyti. Ši gairė taikoma, net jei turinys sukurtas humoristiniais arba satyriniais tikslais. 

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis) 

Kategorija Skelbimai rodomi ribotai arba nerodomi  
Suaugusiesiems skirtos temos šeimai tinkamame turinyje

Turinys, kuris pateikiamas, kaip tinkamas bendrajai auditorijai, tačiau jame aptariamos suaugusiesiems skirtos temos, įskaitant:

 • seksą;
 • smurtą;
 • vulgarybes;
 • kitą vaikų ar populiarių vaikiškų personažų vaizdavimą, kuris netinka bendrajai auditorijai.
   

 

Visi į „YouTube“ įkelti vaizdo įrašai turi atitikti „YouTube“ paslaugų teikimo sąlygas ir bendruomenės gaires. Norėdami gauti pajamų iš skelbimų, turėsite laikytis „YouTube“ pajamų gavimo politikos ir „Google AdSense“ programos politikos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?