Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty

Pokud jste členem Partnerského programu YouTube, můžete sdílet výnosy z reklam. Tento článek vám pomůže posoudit, která videa z vašeho kanálu budou vhodná pro inzerenty. Autoři mohou využít tento článek k pochopení dotazníku o vlastní certifikaci i konkrétních pravidel platformy ohledně toho, kde se mohou zobrazovat reklamy, kde se mohou zobrazovat omezené reklamy a kde se reklamy zobrazovat nemohou a zpěněžení by mělo být vypnuto. Naše zásady se vztahují na veškerý obsah vašeho kanálu (videa i živé přenosy, miniatury, názvy, popisy a štítky). Seznamte se s našimi doporučenými postupy

Naše systémy nemusí vše pochopit správně. Pokud nebudete spokojeni s rozhodnutím automatického systému, můžete požádat o kontrolu člověkem

Upozornění: Veškerý obsah nahraný na YouTube musí splňovat pokyny pro komunitu YouTube. Pokud bude váš obsah porušovat pokyny pro komunitu, může být ze služby YouTube odstraněn. Uvidíte-li obsah porušující tyto pokyny, nahlaste ho.

Upozorňujeme, že důležitou roli hraje kontext. Umělecký obsah, například hudební videa, může obsahovat různé potenciálně závadné prvky, jako například nevhodné výrazy, odkazy na používání měkkých drog nebo neexplicitní sexuální témata, a i přesto může být vhodný pro inzerci.

Nevhodné výrazy

Obsah, který obsahuje řadu silně vulgárních výrazů, nemusí být vhodný k inzerci. Občasné použití vulgárních výrazů (například v hudebních videích) nemusí nutně zapříčinit nevhodnost videa k inzerci, záleží však na kontextu.

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti

Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Zkrácené, cenzurované vulgarity nebo lehce vulgární výrazy (sakra, vole a podobně) v názvu, miniatuře nebo videu. Mírně vulgární výrazy (jako “h*vno” nebo „ku*va“) použité ve videu. Zřídka se vyskytující silně vulgární výrazy (např. slovo „sr*t“) po začátku videa či maximálně dvakrát v prvních zhruba 30 vteřinách videa, nebo silně vulgární výrazy v hudebních videích.

Definice:

 • Cenzurované vulgární výrazy zahrnují vypípaná či ztlumená slova a skrývání napsaných slov pomocí černých pruhů, symbolů nebo textu přidaného při postprodukci.
 • „Zkrácené vulgární výrazy“ označují zkratky jako například anglické WTF („what the f*ck“, tedy „co to sakra je“), kde je originální výraz zkrácený podle začátečních písmen.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Mírné vulgarity v názvu nebo miniatuře; silně vulgární výrazy často používané na začátku videa (přibližně v prvních 30 sekundách); silně vulgární výrazy v názvu nebo miniatuře hudebního videa.

Názvy a miniatury: 

 • Mírné vulgarity včetně záměrných pravopisných chyb, jako například „Tohle je sr4čka!“.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Výrazné užívání silně vulgárních výrazů v průběhu videa (např. jsou vysloveny v každé větě). 

Definice:

 • „Mírně vulgární výrazy“ zahrnují slova jako „kurva“, „hovno“ nebo „prdel“.
 • „Silně vulgární výrazy“ zahrnují slova jako „ču*ák“ nebo „sr*t“.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Mimořádně vulgární výrazy použité v názvu, miniatuře nebo kdykoli v průběhu videa, například „p*ča“, „n*gr“, „buz**ant“ nebo jiné nenávistné urážky.

Názvy a miniatury:

 • Silné nebo mimořádné vulgarity včetně záměrných pravopisných chyb, jako například „p1ča!“.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Jakékoli použití silně vulgárních výrazů v průběhu videa. 

Násilí

Obsah, který se zaměřuje na krvavé scény, násilí nebo zranění, není vhodný k inzerci, pokud je prezentován bez dalšího kontextu. Pokud je násilný obsah zobrazený ve zprávách nebo vzdělávacích, uměleckých nebo dokumentárních videích, záleží na daném kontextu. Obsahuje-li video například důvěryhodné zprávy informující v žurnalistickém kontextu o násilné události, může splňovat podmínky pro zpeněžení. Násilí v běžném průběhu videoher je z hlediska reklamy obecně přijatelné, montáže zaměřující se na bezdůvodné násilí však nikoli. Tyto zásady se vztahují na všechny hry (realistické i nerealistické).

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Explicitní zobrazení zákroků bezpečnostních složek ve vzdělávacím kontextu, násilí, jež se objevuje jako součást needitovaných herních videí, mírné násilí s minimálním zobrazením krve, mrtvá těla, která jsou zcela cenzurována, rozmazána, připravena k pohřbení nebo zobrazena v kontextu historických událostí (např. válek) jako součást vzdělávacích videí.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí 

 • hraný obsah obsahující nerealistické, neexplicitní násilí nebo krátké realistické násilí, 
  • krátká rychlá scéna s fyzickým zraněním (například výstřel do břicha) jako součást násilné akční scény v rámci delšího příběhu, 
  • krátké úryvky násilí z akčního filmu, kde jsou zranění téměř neznatelná,
 • vyobrazení lehkých zranění, jako je pád na kolena, který se obejde bez krvácení nebo jen s omezeným množstvím krve,
  • náhodný nebo záměrný pád z kopce nebo naražení do zdi v rámci hrané scény nebo sportu,
 • oznámení tragédií zahrnujících více úmrtí, bez hrůzných realistických podrobností, 
  • reportáže o vraždách ve městě bez popisu fyzického stavu obětí. 

Hry

 • mírně explicitní násilí, které je součástí videoher,
  • explicitní scény (například krvavý útok, kde jsou dobře viditelná zranění) v rámci běžného obsahu hry.

Smrt a tragédie 

 • neexplicitní zobrazení mrtvých těl ve vzdělávacím kontextu,
  • veřejné vyjádření úcty mrtvým doprovázené zobrazením mrtvého těla bez explicitních záběrů,
  • zobrazení plně zakrytých nebo pokojně působících mrtvých těl v historickém kontextu.

Lov

 • lovecký obsah, který neobsahuje vyobrazení explicitních zranění či dlouhého utrpení zvířat,
  • lovecká videa, kde není okamžik smrti nebo zranění viditelný a která neobsahují zaměření na zpracování mrtvých zvířat pro trofejní nebo konzumní účely.

Násilí ve světě zvířat

 • vyobrazení zvířecího násilí v přírodě, která nejsou explicitní,
  • predátoři v honbě za kořistí, přičemž explicitní detaily (zaměření na krvácející zranění kořisti nebo explicitní záběr na ulovení zvířete) nejsou součástí; krev může být krátkodobě zobrazena v omezeném množství, ale není hlavním objektem videa.

Týrání zvířat

 • nesestříhané záběry zvířecího násilí řízeného člověkem (například býčí zápasy) bez propagace tohoto jednání,
 • reportáže nebo diskuze o týrání zvířat, které neobsahují násilné záběry,
  • debaty o týrání zvířat bez detailů o konkrétním jednání.

Násilí ve sportu

 • násilí v bojových sportech se zbraní (například šerm) bez ohledu na ochranné vybavení nebo bezpečnostní opatření, 
 • sportovní zranění, která nejsou explicitní, nebo explicitní zranění ve sportovních utkáních, ve kterých je vidět krev,
  • sport v profesionálním prostředí (například sportovní hala), kde hráči nosí předepsané ochranné rukavice či chrániče zubů, 
  • krátkodobé zobrazení zranění v rámci hry, které může být explicitní (například zlomená ruka),
  • menší neexplicitní zranění (například pád na kolena) v rámci sportovního utkání.

Pouliční šarvátky

 • vyobrazení bojů ve vzdělávacím kontextu,
  • sebeobranné chvaty, které mají sloužit jako tutoriál, 
  • šarvátky bez opakovaného tvrdého fyzického boje (například pěstní souboj) jako krátkodobá součást v širším kontextu.

Bezpečnostní složky a užití fyzické síly 

 • interakce s policejními orgány, které neobsahují konflikt či hrubé chování.
  • krátkodobý, nesestříhaný záznam policejního zásahu proti civilistům pro vzdělávací účely, bez zobrazení explicitního fyzického konfliktu v popisu či zvukovém nebo obrazovém formátu,
  • běžná interakce s policií (například žádost o pomoc nebo udělení pokuty za parkování),
 • násilná, útočná či hrubá interakce s policejními orgány ve vzdělávacím kontextu,
  • komentář využívající klipy ze zpravodajské reportáže o nedávných násilných protestech civilistů (např. bití nebo přitlačení civilistů k zemi). 

Definice:

 • „Lehké násilí“ zahrnuje potyčky v obsahu z reálného života nebo násilí krátkotrvajícího charakteru, jako je rána pěstí.
 • Pojem „hraný” označuje obsah odehrávaný podle předem vytvořeného scénáře (např. film) nebo ve fiktivních kulisách včetně animovaného obsahu.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Krátké explicitní zobrazení zákroků bezpečnostních složek bez vzdělávacího kontextu, zobrazení mrtvých těl s viditelným zraněním nebo zmrzačením ve vzdělávacím nebo dokumentárním kontextu (například kanál výuky historie) nebo zobrazení pokojně působících mrtvých těl bez vzdělávacího záměru, upravená videohra obsahující klipy zaměřené na explicitní násilí, mírné násilí se zobrazením krve v rámci jiných než vzdělávacích videí, neupravené záběry ozbrojeného konfliktu bez zranění.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí

 • opravdové nebo hrané násilí, které má za následek viditelné vážné zranění a zobrazuje krvavé scény nebo zlomené kosti,
  • hrané delší video s krátkou, mimořádně násilnou scénou (například masové zabíjení) nebo kompilace takových násilných scén, 
  • realistické popisy tragédií (zvukové nebo obrazové). 

Hry

 • editovaná herní videa s úseky, které jsou zaměřeny na explicitní násilí.
  • brutální zabíjení nebo těžká zranění (například stětí hlavy) s přímými záběry na tělesné tekutiny nebo části těla v částech videa. 

Smrt a tragédie

 • mrtvá těla (kromě těch připravovaných na pohřeb) ve vzdělávacím kontextu nebo dokumentárním obsahu, jako jsou válečné dokumenty,
  • mrtvá těla bez viditelných zranění nebo tělesných tekutin zobrazená v rámci zpravodajství, 
  • explicitní záběry na mrtvá těla (včetně vyobrazených zmrzačení nebo úrazů) pro vzdělávací účely. 

Pouliční šarvátky

 • pouliční boje v kontextu vzdělávacího nebo dokumentárního účelu, 
  • explicitní pouliční násilí včetně scén s vážným zraněním, fyzickými útoky a duševním stresem (například křik), 
  • zaměření na rvačky (například záznam bojů mezi vězni). 

Bezpečnostní složky a užití fyzické síly 

 • letmá násilná, útočná či hrubá interakce s policejními orgány mimo vzdělávací či dokumentární kontext,
  • šokující policejní zásahy zobrazující hrubé užití fyzické síly (například rány nebo sražení civilistů k zemi). 

Násilí ve sportu 

 • explicitní sportovní zranění, která jsou součástí většího videa s kontextem (např. kompilace obsahující explicitní zranění, která ale nejsou hlavním záměrem videa).

Násilí ve světě zvířat

 • zvířecí násilí v přírodě se zobrazením explicitních zranění zvířat,
  • pokud jsou jasně viditelná zranění (například krev nebo kosti) hlavním objektem videa.

Týrání zvířat 

 • vzdělávací nebo dokumentární materiály o týrání zvířat se záznamem týrání.

Lov

 • lovecký obsah s krátkodobým explicitním zobrazením například mrtvých nebo zraněných zvířat (například krvavých tělesných částí). 

Války a konflikty

 • skutečné, nesestříhané neexplicitní záběry ozbrojeného konfliktu (například války) bez vzdělávacího kontextu, bez krvavých scén nebo explicitních zranění,
  • nesestříhané záběry násilných útoků sdílené bez určitého záměru.

Definice:

 • Letmé zmínky nejsou hlavním zaměřením obsahu; zahrnují krátké zmínky o násilných činech nebo popisech násilností. Například krátké zobrazení násilného činu (např. explicitní souboj dospělých ve filmu) nebude považováno za hlavní zaměření obsahu, ale za letmou zmínku. 
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Neupravený záznam soustředěný na násilný zákrok bezpečnostních složek, explicitně zobrazená mrtvá těla v jiných než vzdělávacích videích, upravená videohra primárně zaměřená na explicitní násilí, domácí násilí.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí 

 • zaměření na krev, vnitřnosti, krvavé scény, tělní sekrety (lidské či zvířecí), místo násilného činu nebo snímky nehod s nejasným či žádným kontextem,
 • scény zobrazující bezdůvodné násilí na dětech, i když je jen hrané.

Hry

 • editovaná herní videa s úseky, které jsou zaměřeny na explicitní násilí.
  • zaměření na zobrazení násilí v hraných situacích, jako jsou „kompilace smrtí“ či kompilace explicitního násilí z videoher či filmů.

Smrt a tragédie

 • Mrtvá těla nebo výrazně explicitní zranění, jako je useknutí hlavy či amputace končetin.

Násilí ve světě zvířat

 • zvířecí násilí v jakémkoli jiném kontextu než v přírodě.

Týrání zvířat

 • krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům, jako je týrání (například kopnutí) nebo násilí řízené člověkem (například nucené kohoutí zápasy). 

Bezpečnostní složky a užití fyzické síly 

 • explicitní násilí v kontextu fyzického konfliktu, veřejné demonstrace nebo policejní brutality.

Násilí ve sportu 

 • sportovní videa, jejichž hlavním záměrem je zobrazení explicitních zranění.

Války a konflikty

 • záběry nebo snímky střelby, výbuchu, popravy či bombového útoku,
 • surové záběry válečných obětí s explicitním zobrazením zranění nebo smrti.

Obsah pro dospělé

Obsah, který zobrazuje výrazně sexualizovaná témata, není vhodný k inzerci (částečná výjimka platí pro videa zaměřená na sexuální výchovu, která nejsou explicitní, a pro hudební videa). To zahrnuje reálné i počítačově generované záběry. Pokud uvedete komediální záměr, nestačí to a obsah může být nadále považován za nevhodný k inzerci. 

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Milostná tematika nebo líbání, rozhovory o romantických vztazích nebo sexualitě bez zmínek o pohlavním styku, plně cenzurovaná nahota, která není viditelná a nemá za cíl vzrušit publikum, smyslný tanec v profesionálním prostředí bez úplné nebo částečné nahoty, neexplicitní sexuální výchova nebo hudební video se sexuálním obsahem bez nahoty.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na uspokojování sexuálních tužeb

 • romantické scény, které nejsou sexuálně vzrušivé, jako jsou animované či reálné scény obsahující hrané líbání nebo mazlení,
  • scény zobrazující sexuální napětí mezi postavami bez explicitního vyobrazení sexuálních aktů,
  • scény s líbáním v rozsáhlejším příběhu, kdy je důraz na romantickém aspektu scény a záměrem není sexuální uspokojení.
    
 • Hovory o sexu mimo sexuálně vzrušivý / komediální kontext:
  • sexuální výchova,
  • sexuálně přenosné choroby a způsob přenosu,
  • sexuální zkušenosti (např. zvládání bolesti po pohlavním styku), které jsou zaměřeny výhradně na funkčnost sexu a nepopisují, jak zlepšit výkon, 
  • darování spermatu,
  • odborné zobrazení reprodukční anatomie pomocí schémat nebo modelů, 
  • sexuální orientace nebo vývoj sexuální identity ve vztazích,
  • letmé nebo náhodné použití sexuálního vtipu nebo narážky bez vulgárních výrazů,
  • obsah, který zmiňuje fetiše v jiném než sexuálním kontextu (například „Jaké jídlo byste označili slovem fetiš?“), 
    
 • smyslné taneční pohyby v profesionálním prostředí, které jsou součástí uměleckého vyjádření,
  • pohyby v rámci taneční choreografie, které evokují sexuální styk (například zrychlené dýchání nebo pohyby pánve),
  • tanec, který je obvykle spojován se smyslností (například tanec u tyče) v profesionálním prostředí, například v tanečním studiu nebo při pouličním vystoupení.

Nahota

 • zakrytá nahota, přičemž nahota není hlavním záměrem, jako jsou například scény, kdy jsou postavy nahé, ale nejsou odhaleny bradavky, pozadí či genitálie (záběr je například rozmazaný nebo pixelizovaný),
  • rozmazaná nahota historických postav, které jsou jen spoře oblečené, ve vzdělávacím kontextu, 
  • zcela zakryté genitálie tak, aby je nebylo možné vidět, s jiným než sexuálním účelem (například lékařský zákrok),
  • zobrazení kojení (bez viditelných bradavek),
    
 • vyobrazení polooděných lidí s prezentací, která nemá být sexuálně vzrušující, jako jsou ženy v bikinách u bazénu,
  • recenze oblečení zaměřené na provedení a funkci oblečení, nikoli na tělesné části pod ním, například prsa,
  • umělecká vyjádření, například sochy, skici nebo počítačově generovaná grafika zahrnující kreslenou nahotu, například postavy v klasickém umění nebo fotografie domorodců v bederních rouškách,
  • průhledné nebo tenké zakrytí ženských prsou nebo dekoltu, hýždí nebo mužského těla v odpovídajícím prostředí, jako je molo módní přehlídky, lékařské vyšetření nebo rekreační pláž, 
  • viditelná částečná nahota jako součást sportu, například boxu, kdy je takové oblečení vyžadováno.

Definice:

 • Sexuálně uspokojující obsah: Obsah, který diváka cíleně nebo pravděpodobně sexuálně vzruší.
 • Sexuální narážky: Fráze, která naznačuje sexuální situaci s komickým záměrem.
 • Obsah se sexuálním podtextem: Vizuální, verbální nebo textové materiály se sexuálním podtónem, které vyjadřují sexuální záměr za účelem vyvolání sexuálního vzrušení.
 • Explicitnost: Míra zobrazení sexuálního jednání nebo nahoty za účelem vzrušení diváka.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Rozhovory o intimních sexuálních zážitcích, zobrazení intimních partií těla (i zahalených), rozmazaná nebo zakrytá nahota s rozpoznatelnými částmi těla, a to i v případě vzdělávacího nebo zpravodajského kontextu, naznačené sexuální akty, smyslný tanec v profesionálním prostředí s minimálním oblečením, sexuální pomůcky bez kontaktu s člověkem nebo nahotou, realistické zobrazení genitálií.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na uspokojování sexuálních tužeb 

 • názvy nebo miniatury se sexualizovanými tématy (včetně zavádějících signálů), 
  • popisy nebo obsažené odkazy na sexuální aktivity (například obsažené odkazy na sexuální části těla pomocí emodži nebo grafiky), 
  • zakroužkování nebo jiné zvýraznění části miniatury, které zahrnuje sexuální jednání,
  • zavádějící název, kde video slibuje sexuální obsah, ale ve skutečnosti ho neobsahuje (např. video o vaření s názvem „sledujte porno“),
  • počítačově generovaná nahota v lékařském kontextu bez úmyslu ukojení diváka, 
 • zobrazení nedráždivých sexuálních aktivit ve vzdělávacím, dokumentárním nebo hraném obsahu,
  • vysvětlení sexuálních aktivit a jejich historie se vzdělávacím účelem, například lékařská témata,
    
 • naznačené sexuální jednání nebo chování,
  • určité signály ve videu, které naznačují, že dochází k sexuální aktivitě, například zvuky, otřesy nebo sténání, 
    
 • vyobrazení sexuálních pomůcek či zařízení nebo jiných produktů určených pro zvýšení sexuální aktivity, i když není zobrazeno jejich používání, 
  • neúmyslné zobrazení sexuální pomůcky ve videu, které se sexuálním tématem nesouvisí (například v pozadí),
  • lékařský předmět, který se podobá genitáliím, předvedený v rámci diskuze,
    
 • scény obsahující sexuální napětí, jako je smyslný tanec, osahávání či mazlení s cílem vzrušit diváka,
  • krátké scény sexuálních aktivit (včetně naznačeného sexuálního aktu) v rámci delšího příběhu, 
  • scény, jejichž hlavním cílem je zobrazit sexuální napětí,
  • profesionální taneční choreografie s častými sexuálně vzrušujícími pozicemi nebo pohyby (například tělesný kontakt) nebo v minimálním oblečení (například tenké zakrytí prsou),
    
 • hovory o intimních sexuálních zkušenostech, jako je masturbace, orgasmus, pohlavní styk, tipy a jiné sexuální praktiky. Může se jednat například o sexuální narážky nebo sexuálně explicitní text nebo zvuk, jako jsou podrobné rozhovory o sexu,
  • zvukové kompilace sexuálních aktivit bez obrazu nebo vizuálních scén (například zvuky okusování či olizování ucha),
  • popisování sexuálních aktivit s cílem sexuálně vzrušit diváka,
  • zmínky o sexuálních fetiších, i když nejsou popisné, 
  • názvy odkazující na obsah určený pouze pro dospělé, například 18+, 21+, „pouze pro dospělé“, „porno“, pokud není kontext vzdělávací nebo dokumentární,
  • používání emodži nebo emotikon představujících intimní části těla za účelem uspokojení diváka,
  • hrubé vtipy s vulgárními výrazy (například kozy, udělat se), 
 • sexuálně zaměřený obsah, jako jsou dokumenty o sexuálním průmyslu nebo platformách s předplatným obsahu pro dospělé.
 • Sexuální narážky využívající předměty, které nejsou sexuálně vzrušující: 
  • objekty připomínající genitálie, například vycpávky kalhot nebo lidské figuríny s realistickými genitáliemi,
  • použití běžných objektů, jako je třeba lilek, nebo emodži, aby vypadaly jako genitálie a vzrušovaly diváka. 

Nahota

 • vzdělávací nebo dokumentární obsah zobrazující plnou nahotu, 
  • historické nebo oborové přehledy související se sexem nebo nahotou, například na téma malování na kůži celého těla, 
 • rozmazaná nebo pixelizovaná nahota, při níž jsou stále rozpoznatelné sexuální části těla,
  • scény s nahými těly zakrytými hvězdičkami nebo rozmazáním, ale stále viditelnou siluetou,
 • déle trvající vyobrazení nahoty (animovaná, reálná či hraná), 
  • sexualizované sporé oblečení (bikiny, spodní prádlo) zobrazované opakovaně jako hlavní objekt, 
 • vyobrazení intimních částí těla, jako jsou opakované či zaměřené záběry na poprsí či rozkrok, s cílem diváka sexuálně vzrušit, 
  • kompilace viditelně rozpoznatelných linií genitálií při vzrušení, 
  • minimálně zakryté (například tenkými proužky látky) sexuální části těla (prsa, dekolt, hýždě) jako častý objekt záběru,
  • návodná videa ke kojení s viditelnými bradavkami,
  • smyslný tanec (například twerking) s minimálním oblečením v profesionálním prostředí. 

Definice:

 • Zakrytá nahota zahrnuje používání vizuálních technik, jako je rozmazávání nebo zakrývání nahoty pomocí černých pruhů či pixelace.
 • Nepřímo vyjádřené sexuální jednání: Chování, které napodobuje sexuální styk, například sex bez penetrace.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Odhalená prsa nebo úplná nahota, sexuální akty, hovory o fetiších nebo miniatura se sexuálním obsahem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na uspokojování sexuálních tužeb 

 • Sexuálně explicitní zvuk, text nebo dialog: 
  • sexuální zábava, jako je pornografie či jiné sexuální služby,
  • barvitě znázorněné sexuální akty nebo simulace s úmyslem vzrušit,
  • vyobrazení nebo debaty o fetiších (např. průvodci nebo podrobní průvodci),
  • obsah zaměřený na sexuální skandály nebo záběry odhalující soukromý intimní materiál,
  • imitace a napodobování sexuálních aktivit (například pornografická média),
  • propagace sexuálního jednání za odměnu, 
  • smyslný tanec v jiném než profesionálním prostředí, například doma,
   • tělesný kontakt nebo imitace sexuálních pohybů za účelem vyvolání sexuálního napětí, 
  • používání sexuálních pomůcek (nebo jiných produktů určených ke zlepšení sexuální aktivity).

Nahota

 • dospělé aktivity, jako je úplné odhalení intimních částí těla a sexuální akty,

Šokující obsah

Obsah, který může diváky rozrušit, znechutit nebo šokovat, nemusí být vhodný pro inzerci. Necenzurované šokující prvky nemusí nutně zapříčinit nevhodnost videa pro inzerci, záleží však na kontextu.

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Lehce nebo mírně šokující obsah, který je cenzurovaný nebo zobrazovaný ve vhodném kontextu pro vzdělávací, dokumentární a podobné účely.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tekutiny, exkrementy

 • tělesné části, tekutiny nebo exkrementy prezentované v podobě určené pro děti nebo ve vzdělávacím, vědeckém, dokumentárním nebo uměleckém kontextu, kdy záměrem videa není diváka šokovat,
 • hrané situace, při kterých jsou zobrazovány tělesné části, tekutiny nebo exkrementy a jejichž záměrem je diváka šokovat, a to především pro zábavné účely (například kouzelnický trik); záběry ale musí být ve vhodném kontextu,

Lékařské a kosmetické procedury

 • lékařské nebo kosmetické procedury ve vzdělávacím kontextu a se zaměřením především na samotnou proceduru, nikoli na tělesné části, tekutiny nebo exkrementy,
 • tělesné části, tekutiny nebo exkrementy v cenzurovaném nebo velmi krátkém záběru v porovnání se záznamem vlastní procedury,
 • videa se záběry lidského nebo zvířecího porodu určené ke vzdělávacím účelům, bez přehnaného zaměření na tělesné části, tekutiny nebo exkrementy,

Nehody a zranění

 • nehody, při kterých není žádné viditelné zranění (například tělesné tkáně či krvácející rány),
 • nehody, které diváka nerozruší, protože nejsou vidět žádné vážnější důsledky,
 • nehody, při kterých není zaznamenáno žádné utrpení,
 • nehody, při kterých nedojde k žádným zjevným zraněním a nevyžádají dlouhodobou následnou lékařskou péči,
 • nehody a zranění ve zpravodajském, dokumentárním nebo uměleckém kontextu (například film nebo hudební video),

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • zobrazení masa nebo rybího masa v syrovém stavu nebo během přípravy pokrmu, například při prezentaci různých technik vaření nebo při předvádění receptů (například návod jak vykostit rybu nebo příprava grilování),
 • zobrazení profesionální přípravy zvířat ke konzumaci se zaměřením na řemeslo a na porcování zvířat,
 • vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké zobrazení náboženských rituálů, při kterých dochází ke konzumaci zvířat, bez zaměření na děsivé nebo krvavé záběry,
 • vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké zobrazení stravovacích zvyklostí a tradic různých kultur, bez senzacechtivého zobrazování pojídání nebo nevhodného zacházení se zvířaty či hmyzem,
 • části zvířat bez prezentace viditelných znaků živého tvora (vyjma ryb a korýšů).

Definice

 • Pojem „záměr šokovat“ označuje cíl videa, který je dán celkovým kontextem a zaměřením prvků.
 • Pojem „hraný“ označuje obsah odehrávaný podle předem vytvořeného scénáře (například filmy nebo hudební videa) nebo ve fiktivních kulisách včetně animovaného obsahu.
 • Pojem „nehoda“ označuje nešťastnou událost, která většinou vede k poškození majetku nebo zranění, i když takové zranění nemusí být na první pohled zřetelně viditelné (například dopravní nehoda).
 • Pojem „viditelné“ ve vztahu k zranění označuje tělesné části, tekutiny nebo exkrementy (například tkáně nebo krev).
 • Pojem „rozrušit“ označuje znepokojující emoci nebo překvapení v důsledku konfrontace s viditelným nebo logicky předpokládaným neblahým důsledkem nebo zraněním.
 • Pojem „utrpení“ označuje viditelnou, slyšitelnou nebo jinak vnímanou prezentaci lidského trápení v důsledku bolesti. V tomto případě se daný pojem vztahuje na osoby, které jsou účastníky nehody nebo které absolvují lékařské nebo kosmetické procedury (včetně porodu).
 • Pojem „stravovací zvyklosti a tradice různých kultur“ označuje zvyky a sociální chování různých společenských skupin ve vztahu ke konzumaci různých druhů jídla.
 • Pojem „senzacechtivě“ v souvislosti se zobrazováním částí zvířat nebo pojídáním zvířat či hmyzu: prezentovat způsobem, jehož cílem je vzbudit zvědavost nebo široký zájem, především prostřednictvím přehnaných nebo živých detailů.
 • Pojem „nevhodné zacházení“ se týká způsobu přípravy nebo pojídání zvířat brutálním nebo nekulturním způsobem.
 • Pojem „profesionální kontext“ zahrnuje povolání řezníka či rybáře a kontext, kdy tyto osoby porcují a připravují mrtvá zvířata.
 • Pojem „znaky živého tvora“ zahrnuje znaky, které ukazují, že dané zvíře bylo/je živou bytostí, například čenich, uši nebo tlama.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Šokující obsah, například explicitní zobrazení částí lidského nebo zvířecího těla, který není cenzurovaný nebo jehož cílem je šokovat.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tekutiny, exkrementy

 • zaměření na skutečné tělesné části, tekutiny nebo exkrementy s cílem šokovat,
 • hraná prezentace tělesných částí, tekutin nebo exkrementů se zaměřením na děsivé nebo krvavé detaily.

Lékařské a kosmetické procedury

 • vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké zobrazení lékařských nebo kosmetických procedur zaměřené na necenzurované detaily tělesných částí, tekutin nebo exkrementů během vlastní procedury nebo po ní,
 • porody se zaměřením na tělesné části, tekutiny nebo exkrementy nebo s velkým viditelným utrpením,

Nehody a zranění

 • nehody, při kterých dojde k tak silnému nárazu, že to diváka rozruší,
 • nehody, při kterých dojde k viditelnému zranění nebo u nich lze logicky předpokládat, že bude potřeba dlouhodobá následná lékařská péče,
 • nehody, jejichž důsledkem je velké viditelné utrpení,
 • kompilace nehod.

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • příprava nebo konzumace zvířat s cílem šokovat,
 • vzdělávací, dokumentární, vědecké nebo umělecké zobrazení zaměřené na nevhodné zacházení s nestaženými nebo nenaporcovanými zvířaty,
 • zaměření na viditelné znaky živého tvora (například vaření bez dostatečného kontextu),
 • senzacechtivá prezentace nebo konzumace (například senzacechtivá verze konzumace „meok-bang“ nebo zvířata konzumující potravu snímaná za účelem „ASMR“).
Pro tento obsah reklamy vypněte

Výrazně šokující obsah, který je dobře viditelný nebo slyšitelný nebo kde hlavním cílem videa je diváka šokovat.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tekutiny, exkrementy

 • odpuzující, děsivá nebo krvavá prezentace tělesných částí, tekutin nebo exkrementů s minimálním nebo žádným kontextem,
 • hrané šokující prvky prezentované s omezeným kontextem a s hlavním záměrem diváka šokovat.

Lékařské a kosmetické procedury

 • nesestříhané záběry lékařských nebo kosmetických procedur bez kontextu nebo se zaměřením na tělesné části, tekutiny nebo exkrementy,
 • nesestříhané záběry porodu zobrazující tělesné části, tekutiny nebo exkrementy nebo utrpení s minimálním nebo žádným kontextem.

Nehody a zranění

 • šokující prezentace nehod a extrémních zranění, kdy jsou vidět části těla nebo kde lze logicky předpokládat velmi vážné zranění,
 • nesestříhané záběry vážných nehod bez kontextu,
 • záběry nehod, jejichž účastníci jsou děti,
 • kompilace nehod, jejichž jediným cílem je opakovaně šokovat diváky.

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • příprava a konzumace skutečných zvířat, pokud je jediným cílem šokovat diváky, způsob prezentace je děsivý a krvavý nebo chybí kontext,
 • explicitní zobrazení zabíjení zvířat nebo jejich stahování z kůže,
 • zobrazení živých zvířat trpících v důsledku toho, že jsou připravována ke konzumaci (mimo vzdělávací, dokumentární, vědecký nebo umělecký kontext),
 • konzumace zvířat se zaměřením na viditelné znaky živého tvora (mimo vzdělávací, dokumentární, vědecký nebo umělecký kontext).

Nebezpečné nebo násilné činy

Obsah, který propaguje škodlivé nebo nebezpečné jednání vedoucí k vážnému fyzickému, emočnímu nebo psychickému poškození, není vhodný k inzerci. 

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Mírně nebezpečné jednání nebo akrobatické kousky, ale v profesionálním a kontrolovaném prostředí, kde nikdo není vážně zraněn.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • Riskantní aktivity bez viditelných zranění, například:
  • profesionální kaskadérské výstupy nebo extrémní sporty, například seskoky v létajícím obleku,
  • záběry člověka, který provádí jízdu na kole či motorce na zadních kolech nebo přízemní parkour,
  • rychlá jízda nebo smyky motorových vozidel bez nebezpečných triků (například jízdy po dvou kolech nebo bez držení volantu) nebo ohrožování ostatních (například jízda mezi pruhy).

Kompilace nehod

 • videa kompilací nehod bez zaměření na explicitní zranění (například náraz do skleněných dveří). 

Žerty a výzvy

 • Žerty nebo výzvy, při kterých dochází ke zmatení či nepohodlí, ale bez rizika dlouhodobé újmy, jako je výzva „ice bucket challenge“ (polití ledovou vodou z kbelíku).
 • Diskuze nebo reportáže o škodlivých žertech nebo výzvách bez záběrů nebo zvuku z okamžiku, kdy došlo ke zranění, například reportáž o „fire challenge“ (polití hořlavinou a zapálení) bez podrobností nehody.
 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajský obsah zobrazující žerty nebo výzvy, které mohou způsobit mimořádné rozrušení, například fyzický konflikt, hrubé výrazy a urážky, jako jsou žerty typu propuštění z práce.

Zdravotní dezinformace

 • Neutrální obsah týkající se virů, infekčních chorob a covidu-19 bez záměru vyvolat strach (např. video pro děti o rozdílu mezi viry a bakteriemi).

Nebezpečné dezinformace

 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah, který si klade za cíl poukázat na to, jak dezinformační weby a různé názorové skupiny šíří nepravdivé informace a přesvědčují občany o nepravdách.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah, který odhaluje a vyvrací nebezpečné dezinformace, jako je např. aféra Pizzagate, QAnon nebo údajná manipulace amerických prezidentských voleb.

Elektronické cigarety a tabák 

 • veřejná oznámení úřadů o preventivních opatřeních,
 • hraný obsah zaměřený na užívání,
 • vzdělávací nebo dokumentární obsah o průmyslu, který pracuje s elektronickými cigaretami / tabákem.

Alkohol

 • Přítomnost alkoholu nebo dospělých popíjejících alkohol v obsahu, který nepropaguje ani neoslavuje nezodpovědnou konzumaci alkoholu.

Definice:

 • „Vážná zranění” označují zranění, které nelze ošetřit bez odpovídající lékařské péče nebo doma, jako jsou zlomeniny, viditelná vymknutí nebo velké množství krve.
 • Jako úpravy těla se mohou označovat zásahy, jako jsou tetování, piercing nebo chirurgický zákrok.
 • Pojem „hraný” označuje obsah odehrávaný podle předem vytvořeného scénáře (např. film) nebo ve fiktivních kulisách.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah zobrazující, ale nikoli zaměřený na fyzickou újmu, bolest nebo nepohodlí, včetně činů prováděných v neprofesionálním, nekontrolovaném prostředí

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • Vysoce rizikové aktivity, jako je parkour na mrakodrapech, nebo zobrazení vážného zranění, jako jsou následky pádů na skateboardu.
 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajské reportáže na tato témata: 
  • škodlivé nebo nebezpečné jednání doprovázené explicitním násilím,
  • děti, které se účastní hazardních her nebo řídí motorová vozidla určená pro dospělé, 
 • rychlá jízda nebo smyky motorových vozidel s nebezpečnými triky (například jízda po dvou kolech nebo bez držení volantu) nebo ohrožováním ostatních (například jízda mezi pruhy). 

Kompilace nehod

 • přímé zaměření na okamžiky s explicitním zraněním, které není smrtelné (například kompilace nehod na kole).

Žerty a výzvy

 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajské reportáže o žertu nebo výzvě na tato témata:
  • Výhružky nebo obhajoba fyzického nebo psychického násilí vůči sobě či ostatním, jako je lehnutí si mezi železniční kolejnice. 
  • Jednání, které nesmí být napodobováno, jako je výzva k pití chlorového bělidla, a může mít za následek okamžité a vážné poškození zdraví.
 • Žerty nebo výzvy, které mohou způsobit mimořádné rozrušení, například fyzický konflikt, hrubé výrazy nebo urážky. Patří sem také hrozby ohrožení životního postavení, například žert o propuštění z práce, nebo citové vydírání ve vztazích (například žerty o rozchodu, kdy může dojít k duševnímu zranění, nebo žerty o uvěznění týkající se příbuzných a podobně).
 • Žerty obsahující velká množství tělesných tekutin nebo explicitní násilí.
 • Výzvy, které zahrnují konzumaci netoxických, nejedlých látek, jako je požití lepidla nebo krmiva pro domácí mazlíčky. Požití jedlých látek, které jsou ve vysokém množství škodlivé, jako je chilli paprička Carolina Reaper, nebo zobrazení mírné fyzické reakce. 

Elektronické cigarety a tabák

 • recenze nebo srovnání tabákových výrobků (například srovnání náplní do vaporizéru),
 • vzdělávací nebo dokumentární zmínka o službách pro závislé.

Alkohol

 • Vzdělávací, dokumentární nebo dramatizovaný obsah zobrazující nezletilé při konzumaci alkoholu nebo produktů souvisejících s alkoholem. 

Definice:

 • „Mírná fyzická reakce” označuje například zvedání žaludku a kašel vedoucí ke zvracení.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Zaměření na nehody, žerty či akrobacii, které představují zdravotní riziko, například konzumace nepoživatelných věcí nebo diskuze o trendy videích, která tento typ obsahu zobrazují.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • oslava škodlivého nebo nebezpečného jednání či jednání, které je považováno za nebezpečné,
  • motorová vozidla v šokujících scénách a se zraněním (například záběr z okamžiku srážky nebo zobrazení člověka v bezvědomí po nehodě),
 • děti, které se účastní hazardních her nebo řídí motorová vozidla určená pro dospělé.

Kompilace nehod

 • Kompilace nehod, které končí smrtí nebo trvalým poškozením zdraví (koma, ochrnutí a podobně). 

Žerty a výzvy

 • Žerty nebo výzvy, které nesmí být napodobovány, jako je výzva k pití chlóru, a mohou mít za následek okamžité a vážné poškození zdraví.
 • Žerty nebo výzvy na tato témata: 
  • sebevražda, smrt, terorismus, například žerty s falešnou bombou nebo ohrožování smrtelně nebezpečnými zbraněmi,
  • nevyžádané sexuální jednání, jako je násilné líbání, osahávání, sexuální zneužití nebo skryté kamery v šatnách či kabinkách,
  • fyzická újma nebo rozrušení, kde toto rozrušení není podstatou videa,
  • dlouhotrvající emoční nepohoda nezletilého, jako je žert, který trvá delší dobu a způsobí, že se dítě bojí nebo je rozrušené; může to být žert, v jehož průběhu dítě uvěří, že mu zemřeli rodiče,
  • výhružky nebo obhajoba fyzického nebo psychického násilí vůči sobě či ostatním, jako je lehnutí si mezi železniční kolejnice,
  • propagace lékařsky nebezpečného jednání, jako je cílené vystavení se viru, nebo podněcování paniky v souvislosti s onemocněním COVID-19 (například hnutí proti karanténě nebo předstírání pozitivity a nedodržování karantény),
  • propagace použití zbraní za účelem zranění dalších osob,
  • zobrazení konzumace látek v množstvích, která mají za následek vizuálně šokující reakce, jako je zvracení po požití chilli papričky Bhut Jolokia,
  • výzvy, které mohou při napodobení vést k vážnému poranění, jako je „fire challenge“ (polití hořlavinou a zapálení) nebo „bird box challenge“ (podle filmu V pasti),
  • podpora podvodných nebo nezákonných činností (např. vloupání).

Zdravotní dezinformace

 • Propagace nebo obhajování škodlivých zdravotních nebo lékařských tvrzení či praktik: 
  • videa, které obhajují nebo poskytují pokyny k vědecky neověřeným lékařským informacím, jako je domácí léčba rakoviny,
  • nepravdivá tvrzení o příčině, původu či šíření onemocnění COVID-19,
  • šíření mýtů, jako je protiočkovací obsah, které jsou v rozporu s lékařskými postupy, jež jsou obecně přijímány jako normální a běžné, 
  • popírání existence určitých lékařských diagnóz, jako je HIV nebo covid-19,
  • obsah, který odrazuje od toho nechat se očkovat proti onemocnění covid-19, který obsahuje nepravdivá nebo zavádějící tvrzení o účincích či distribuci vakcíny.
   • Příklad: obsah, který tvrdí, že vakcína způsobí neplodnost, že je v ní mikročip nebo se používá k provedení eutanázie části obyvatelstva, 
  • obsah, který propaguje, toleruje nebo jinak hájí programy či služby, které mají za cíl „změnit orientaci“ homosexuálů.

Nebezpečné dezinformace

 • podporování šíření nebezpečných dezinformací (např. údajné manipulování amerických prezidentských voleb),
 • podporování skupin, které šíří nebezpečné dezinformace.

Elektronické cigarety a tabák 

 • propagace a konzumace tabáku a tabákových výrobků,
 • záběry nezletilých, kteří používají tabákové výrobky / elektronické cigarety,
 • zprostředkování prodeje tabákových výrobků / elektronických cigaret,
 • použití tabákových výrobků / elektronických cigaret jiným způsobem, než zamýšlel výrobce (např. pití tekutiny určené pro elektronické cigarety). 

Alkohol

 • zobrazování nezletilých konzumujících alkohol, i když se nejedná o hlavní téma videa, 
 • propagace konzumace alkoholu nezletilými.

Nenávistný a ponižující obsah

K inzerci není vhodný obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje jednotlivce či skupinu lidí. Výjimku může tvořit obsah satirický nebo komediální. Pokud uvedete komediální záměr, nestačí to a obsah může být nadále považován za nevhodný k inzerci.

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Obsah označující chráněné skupiny nebo kritizující názory nebo činy jednotlivce neurážlivým způsobem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • zpravodajský obsah, který popisuje chráněnou skupinu nebo podává informace o diskriminaci, které může taková skupina čelit, aniž by měl vzbudit nenávist, například zpravodajská reportáž o homofobii,
 • komediální obsah, který odsuzuje nebo odkazuje na zesměšňující, ponižující nebo jinak pohrdavé komentáře vůči chráněné skupině,
 • veřejné debaty o chráněných skupinách bez podněcování k nenávisti a násilné konfrontaci,
 • umělecký obsah, který používá citlivou terminologii, aniž by měl vzbudit nenávist, v rámci např. popových klipů.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah:
  • zakryté rasistické nebo hanlivé výrazy použité za účelem informování diváků (například n*gr), 
  • konkrétní obrazový nenávistný materiál,
 • kritika názorů, pohledů nebo jednání jednotlivce či skupiny bez záměru ponížit nebo vyvolat konflikt.

Definice:

Chráněná skupina je definována na základě některé z charakteristik níže. Obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje jednotlivce či skupinu lidí na základě některého z následujících atributů, není k inzerci vhodný: 

 • rasa,
 • etnický původ,
 • národnost,
 • náboženství,
 • postižení,
 • věk,
 • status veterána,
 • sexuální orientace,
 • genderová identita,
 • jiná charakteristika související s programovou diskriminací nebo marginalizací.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah, který může být vůči jednotlivcům nebo skupinám urážlivý, ale slouží pro vzdělávací, zpravodajské nebo dokumentární účely.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • politický projev nebo debata, která může obsahovat urážlivé výrazy, ale jejímž cílem je vzdělávat, například politická debata o právech transsexuálů.
 • Vzdělávací obsah:
  • nezakryté rasistické nebo hanlivé výrazy použité za účelem informování diváků (například výslovné použití slova n*gr),
  • nesestříhané záběry člověka v některé z následujících situací, aniž by video tuto situaci propagovalo nebo podporovalo: 
   • ponižování nebo urážení jednotlivce či skupiny, 
   • vymezování někoho jako objektu zneužívání nebo obtěžování,
   • popírání skutečnosti, že se odehrála nějaká tragická událost, tvrzení, že se jedná o podvod, 
   • zlomyslné osobní útoky nebo pomlouvání. 
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Projevy nenávisti nebo obtěžování vůči jednotlivcům nebo skupinám. 

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • tvrzení s cílem znevážit členy chráněné skupiny nebo je označit výslovně nebo náznakem za méněcenné, například „všichni lidé z této země jsou nechutní”,
 • obsah podporující, oslavující nebo schvalující násilí proti druhým,
 • obsah propagující nenávistné skupiny nebo jejich výzbroj či vybavení,
 • obsah ponižující nebo urážející jednotlivce či skupiny,
 • obsah, který jednotlivce či skupinu vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování,
 • popírání skutečnosti, že se odehrála nějaká tragická událost; označování obětí/přeživších za herce,
 • zlomyslné osobní útoky, urážky a pomluvy.

Obsah související s drogami a rekreačními drogami

Videoobsah, který propaguje nebo zobrazuje prodej, užívání nebo zneužívání nelegálních drog, státem regulovaných legálních drog nebo látek nebo dalších nebezpečných produktů, není vhodný k inzerci.

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Obsah zobrazující drogy a pomůcky pro aplikaci drog ve vzdělávacím, hudebním nebo humorném kontextu, kde nedochází k jejich podpoře, drogy v hudebních videích.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • diskuze o drogách nebo nástrojích k užívání drog v souvislosti s vědou, například s vědecky podloženými účinky užívání drog,
 • diskuze o drogách, která nemá vést k propagaci nebo oslavě užívání drog, jako je osobní příběh o opioidové krizi,
 • zaměření na drogové policejní zátahy nebo obchod s drogami v kontextu zpravodajství, bez zobrazení konzumace a distribuce,
 • hudební videa s letmými záběry drog,
 • zaměření na nákup, výrobu nebo distribuci drog, jako je výroba domácích opioidů nebo zpravodajské reportáže o farmách s konopím.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah zaměřený na zobrazování nebo důsledky konzumace, výroby nebo distribuce drog či pomůcek pro aplikaci drog v komediálním kontextu nebo mimo vzdělávací a dokumentární kontext.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • hraný obsah zobrazující konzumaci rekreačních drog,
 • hudební videa zobrazující drogy,
 • konzumace drog ve zpravodajském obsahu bez jejich oslavy či propagace.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Zobrazení nebo diskuze o užívání, nákupu, výrobě, prodeji či hledání drog nebo pomůcek pro aplikaci drog názorným a podrobným způsobem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • propagace nebo oslavování rekreačních drog,
 • tipy nebo doporučení týkající se užívání drog,
 • zaměření na odvětví rekreačních drog, například coffee shopy, grow shopy nebo pěstování konopí,
 • poskytování rad k užívání (včetně konzumace a účinků), koupi, výrobě nebo distribuci drog, například pokynů k nalezení dealera nebo doporučování míst, kde brát drogy.

Obsah související se střelnými zbraněmi

Obsah zaměřený na prodej, sestavování, zneužití nebo nevhodné používání skutečných nebo falešných střelných zbraní není vhodný pro reklamu.

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Obsah týkající se lovu, zbraně v bezpečném prostředí, například na střelnici.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • záběry střelby během lovu v neobydlené oblasti, například v lese,
 • diskuze o legislativě týkající se zbraní nebo zavedení regulace zbraní.

Definice:

 • „Bezpečné prostředí” označuje místa, jako jsou střelnice nebo uzavřené prostory postavené za účelem střelby na terč.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Používání zbraní mimo kontrolované prostředí; zobrazování podomácku vyrobených či upravených zbraní nebo zbraní vyrobených na 3D tiskárně; používání airsoftových nebo kuličkových zbraní proti osobám bez ochranných pomůcek.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • ukázky použití zbraní v nevhodném a nekontrolovaném prostředí (např. na ulici mimo dům, uvnitř budovy, která není střelnice).
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Obsah zobrazující výrobu nebo úpravu střelných zbraní (včetně sestavování a rozebírání), propagující výrobce nebo prodejce zbraní, zprostředkující prodej zbraní nebo zobrazující nezletilé se zbraněmi bez dohledu dospělých.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • návody, jak přidat „bump stock“ ke střelné zbrani,
 • doporučení nejlepších výrobců zbraní nebo firem, u kterých si lze střelné zbraně zakoupit (např. „15 nejlepších prodejen zbraní”),
 • přímá doporučení na místa, která zprostředkovávají prodej zbraní.
 • Propagace prodeje střelné zbraně nebo dílu, mimo jiné:
  • Prodej součásti střelné zbraně nebo dílu, který pro střelnou zbraň nezbytný nebo zlepšuje její funkci, například:
  • „80% díly“ zbraní,
  • munice,
  • držáky munice,
  • tlumiče,
  • nábojové pásy,
  • zásobníky,
  • konverzní sady,
  • rukojeti zbraní,
  • zaměřovače,
  • mířidla.
 • videa, která inzerují obsah pro obchody se zbraněmi,
 • videa, která propagují výrobce nebo slevové kódy do prodejen zbraní,
 • videa, která obsahují návod k výrobě střelné zbraně (např. napodobitelné složení/rozebrání zbraně nebo kroky k úpravám zbraně), návody, software nebo vybavení pro 3D tisk zbraní nebo dílů.

Kontroverzní témata

Pojem „kontroverzní témata“ označuje témata, která mohou být pro naše uživatele znepokojivá a jsou často výsledkem lidského neštěstí. Tato zásada platí i v případě, pokud je obsah pouze popisný nebo neobsahuje žádné explicitní obrázky. 
 

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Obsah, ve kterém se probírá, jak předcházet kontroverzním tématům. Obsah, ve kterém jsou kontroverzní témata zobrazena letmo, a nejedná se o názorné ani popisné vyobrazení.

Názvy a miniatury: 

 • Zmínky o kontroverzních tématech, které nejsou explicitní (např. text nebo obrázek žiletky). 

Některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii: 

 • objektivní pokrytí ze zpravodajského zdroje (může být hlavním tématem a může být popisné, ale nesmí obsahovat názorné vyobrazení), 
 • obsah pokrývající historické nebo legislativní skutečnosti související s potraty,
 • obsah určený nezletilým, který rozšiřuje povědomí o poruchách příjmu potravy, 
 • obsah s hlavním tématem typu domácího násilí, sebepoškozování nebo sexuálního obtěžování, ovšem bez podrobností a názorného vyobrazení (například výzkum týkající se obětí sexuálního zneužívání a jejich života, ale bez uvedení podrobností zneužívání). 

Definice

 • Letmé zmínky nejsou hlavním zaměřením obsahu; zahrnují krátké zmínky témat, která byla uvedena jako kontroverzní nebo citlivá. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za hlavní zaměření obsahu, ale za letmou zmínku. 
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah o kontroverzních tématech, který není vizuálně znepokojivý, ale může zahrnovat popisné výrazy. Zdramatizovaný/umělecký, vzdělávací nebo dokumentární obsah či obsah s vědeckým výkladem těchto témat.

Názvy a miniatury: 

 • Názorné vyobrazení kontroverzních témat v miniatuře (zahrnující jak reálná, tak dramatizovaná/umělecká vyobrazení). 

Některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii: 

 • obsah s hlavním tématem typu zneužívání dětí nebo sexuálního zneužívání, ovšem bez podrobností a názorného vyobrazení,
 • osobní názory nebo svědectví související s potraty jako hlavní téma, ale bez názorného vyobrazení, 
 • hrané nebo umělecké zobrazení kontroverzních témat, pokud není příliš názorné (například skok z mostu ve filmu, ale bez zobrazení ležícího mrtvého těla).
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Obsah zaměřený na explicitní vyobrazení nebo detailní popis kontroverzních témat. Obsah, který je buď explicitní, nebo velmi popisný, jehož stěžejním tématem jsou kontroverzní témata.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Vyprávění z pohledu první osoby, které obsahuje šokující podrobnosti o tématech (např. životopis nebo detailní rozhovor ohledně přeživších a jejich minulosti), jako jsou tato: 
  • týrání dětí,
  • pedofilie,
  • sexuální zneužívání, 
  • sexuální obtěžování,
  • sebepoškozování,
  • sebevražda,
  • porucha příjmu potravy,
  • domácí násilí,
 • propagace nebo oslava kontroverzních témat v obsahu, názvu nebo miniatuře (např. „jak se zabít a umřít se ctí“), 
 • explicitní zobrazení sebepoškozování s viditelnými jizvami, krví nebo zraněními, 
 • explicitní audio probíhajícího aktu.

Definice:

 • Zaměření znamená, že segment nebo případně celé video se soustředí na dané téma. 
 • Může to také znamenat, že probíhá delší diskuze. Zmínka o některém z témat uvedených jako kontroverzní nebo citlivé není důvodem pro to, že by ve videu nesměly být žádné reklamy. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za hlavní zaměření obsahu, naopak segment videa, ve kterém se o tomto tématu mluví, je považován za hlavní zaměření. Zaměření nemusí být slovní. Pokud je ve videu obrázek nebo text zaměřený na citlivé téma, je to považováno za zaměření.

Citlivé události

Citlivá událost je zpravidla nepředvídaná událost, při které došlo k úmrtí, a to většinou následkem předem plánovaného útoku cizích teroristických organizací nebo drogových kartelů. Citlivé události mohou vést k truchlivé odezvě veřejnosti nebo v určitých případech k extrémní či fyzické reakci. Za citlivé události jsou považovány pouze relativně nedávné události. Důležitý je kontext: například zprávy od důvěryhodných médií nebo dokumentární videa o historických událostech mohou splňovat podmínky pro zpeněžení. 

Tato zásada platí i v případě, pokud je obsah pouze popisný nebo neobsahuje žádné explicitní obrázky. 

Jak provést vlastní certifikaci

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Krátká zmínka o citlivých událostech, akademický/dokumentární obsah na téma historického teroristického činu před 11. zářím, vzdělávací obsah týkající se terorismu či teroristických skupin bez explicitních záběrů nebo záznamu samotných teroristických útoků.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Krátký odkaz na teroristický čin, ozbrojený konflikt nebo tragickou událost, při které došlo k obětem na životech.
 • Zahraniční teroristické organizace: 
  • vzdělávací, dokumentární nebo dramatizovaný obsah o těchto skupinách jako hlavního objektu videa bez záznamu teroristických útoků,
  • komediální video s krátkými zmínkami o zahraničních teroristických organizacích nebo terorismu.
 • Organizace obchodující s drogami, jako jsou drogové kartely: 
  • vzdělávací nebo dokumentární videa zaměřená na mezinárodní obchod s drogami jako celek (nikoli na konkrétní organizace obchodující s drogami),
  • hraný obsah zobrazující zahraniční teroristické organizace či organizace obchodující s drogami nebo jejich členy, 
  • komediální obsah, jehož tématem jsou organizace obchodující s drogami nebo mezinárodní prodej drog.

Definice

 • Letmé/krátké zmínky nepředstavují zaměření obsahu a nesoustředí se na dané téma. Do této kategorie spadají i zmínky o některém z témat uvedeném jako kontroverzní nebo citlivé. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za hlavní zaměření obsahu, ale za letmou zmínku. 
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Vzdělávací nebo dokumentární obsah nebo veřejná oznámení o organizacích obchodujících s drogami.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Organizace obchodující s drogami, jako jsou drogové kartely: 
  • vzdělávací nebo dokumentární obsah zaměřený především na konkrétní organizace obchodující s drogami nebo vůdce organizací obchodujících s drogami, 
   • může zahrnovat neexplicitní situace nebo útoky a jejich následky, rukojmí atd.,
  • veřejná oznámení týkající se souvisejících skupin.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Debaty o teroristických útocích, události, v jejichž důsledku došlo ke katastrofickým ztrátám na životech, debaty mimo vzdělávací kontext na téma zahraničních teroristických organizací nebo organizací obchodujících s drogami, obsah týkající se těchto skupin s explicitními záběry v jakémkoli kontextu nebo uvedení názvu těchto organizací v názvu videa.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Zaměření na citlivé události, jako jsou:
  • kruté činy nebo tragické události, které vedou ke ztrátám na životech, například masová střelba zahraniční teroristické organizace nebo drogového kartelu, 
  • ozbrojený konflikt (neupravené záběry),
  • teroristické činy (například 11. září), 
 • záběry nebo fotky z místa činu / následků citlivé události.
 • Zahraniční teroristické organizace: 
  • Videa mimo vzdělávací nebo dokumentární kontext zaměřená na zahraniční teroristické organizace nebo téma terorismu, například: 
   • debaty o nedávném teroristickém útoku, 
   • relevantní záběry nebo jména skupiny/vůdce kdekoli v obsahu (např. v miniatuře), 
  • obsah zahrnující šokující, explicitní nebo násilné snímky či scény, které podněcují nebo oslavují násilí, 
  • obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo na jejich podporu,
  • obsah, který oslavuje nebo popírá teroristické útoky. 
 • Organizace obchodující s drogami, jako jsou drogové kartely:
  • videa mimo vzdělávací či dokumentární kontext, zaměřená především na organizace obchodující s drogami nebo mezinárodní obchod s drogami, 
  • znázornění snímků spojených s organizacemi obchodující s drogami, jako jsou vlajky, slogany, bannery atd. mimo vzdělávací či dokumentární kontext, 
  • nábor členů skupiny,
  • oslava nebo propagace skupiny (například umělecké zobrazení s hudbou, které naznačuje oprávněnost násilného jednání).

Definice:

 • Za citlivé události jsou považovány pouze relativně nedávné události, jako je například střelba v mešitě na Novém Zélandu. 
 • Zaměření znamená, že segment nebo případně celé video se soustředí na dané téma.
 • Může to také znamenat, že probíhá delší diskuze. Zmínka o některém z témat uvedených jako kontroverzní nebo citlivé není důvodem pro to, že by ve videu nesměly být žádné reklamy. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za hlavní zaměření obsahu, naopak segment videa, ve kterém se o tomto tématu mluví, je považován za hlavní zaměření. Zaměření nemusí být slovní. Pokud je ve videu obrázek nebo text zaměřený na citlivé téma, je to považováno za zaměření.

Pobuřující a ponižující obsah

Obsah, který je bezdůvodně pobuřující, štvavý nebo ponižující, nemusí být vhodný k inzerci. Tato zásada spadá pod Obsah pro dospělé v dotazníku pro vlastní certifikaci Studia YouTube, určitě se tedy do něj také podívejte pro podrobné pokyny.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Pobuřující a ponižující obsah
 • Obsah zaměřený na ponížení nebo urážku jednotlivce či skupiny
Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí
 • Obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování
 • Obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování
 • Zlomyslné osobní útoky, urážky a pomluvy

Obsah související s tabákovými výrobky

Obsah propagující tabák a tabákové výrobky není vhodný pro reklamu. Tato zásada spadá pod Nebezpečné nebo násilné činy v dotazníku pro vlastní certifikaci Studia YouTube, určitě se tedy do něj také podívejte pro podrobné pokyny.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Propagace tabáku
 • Cigarety, doutníky, žvýkací tabák
Podpora tabákových výrobků
 • Dýmky, cigaretové balicí papírky, vaporizéry
Propagace produktů určených k simulaci kouření tabáku
 • Bylinné cigarety, elektronické cigarety, „vapování“

Motivy pro dospělé v obsahu pro celou rodinu

Obsah, který působí jako vhodný pro široké spektrum publika, ale přitom obsahuje motivy nevhodné pro děti, není vhodný k inzerci. Tato zásada platí i v případě, pokud obsah slouží pouze ke komediálním nebo satirickým účelům. Tato zásada spadá pod Obsah pro dospělé v dotazníku pro vlastní certifikaci Studia YouTube, určitě se tedy do něj také podívejte pro podrobné pokyny.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Motivy pro dospělé v obsahu pro celou rodinu

Obsah vytvořený tak, aby působil jako vhodný pro široké spektrum publika, ale přitom obsahuje motivy nevhodné pro děti, například:

 • Sex
 • Násilí
 • Vulgarity
 • Zobrazení dětí nebo oblíbených postaviček pro děti v kontextu nevhodném pro děti.
   

 

Všechna videa nahraná na YouTube musí splňovat smluvní podmínkypokyny pro komunitu. Pokud chcete videa zpeněžit pomocí reklam, musíte dodržovat také zásady zpeněžení na YouTubeprogramové zásady AdSense

Vyhrazujeme si právo zakázat reklamy pro celý váš kanál v situacích, kdy většina vašeho obsahu není vhodná pro žádného inzerenta, nebo v případě opakovaného porušování zásad závažným způsobem (např. nahrávání pobuřujícího, ponižujícího a nenávistného obsahu).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?