Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty

Pokud jste členem Partnerského programu YouTube, můžete sdílet výnosy z reklam. Tento článek vám pomůže posoudit, která videa z vašeho kanálu budou vhodná pro inzerenty. Naše zásady se vztahují na veškerý obsah vašeho kanálu (videa i živé přenosy, miniatury, názvy, popisy i štítky). Seznamte se s našimi doporučenými postupy

Naše systémy nemusí vše pochopit správně. Pokud nebudete spokojeni s rozhodnutím automatického systému, můžete požádat o kontrolu člověkem

Upozornění: Veškerý obsah nahraný na YouTube musí splňovat pokyny pro komunitu YouTube. Pokud bude váš obsah porušovat pokyny pro komunitu, může být ze služby YouTube odstraněn. Uvidíte-li obsah porušující tyto pokyny, nahlaste ho.

Upozorňujeme, že důležitou roli hraje kontext. Umělecký obsah, například hudební videa, může obsahovat různé potenciálně závadné prvky, jako například nevhodné výrazy, odkazy na používání měkkých drog nebo neexplicitní sexuální témata, a i přesto může být vhodný pro inzerci.

Nevhodné výrazy

Obsah, který obsahuje řadu silně vulgárních výrazů, nemusí být vhodný k inzerci. Občasné použití vulgárních výrazů (například v hudebních videích) nemusí nutně zapříčinit nevhodnost videa k inzerci, záleží však na kontextu.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Nevhodné výrazy
 • Hrubá vulgarita v názvu nebo v miniatuře videa (včetně slov s překlepy za účelem cenzury vulgarity, například „Je to na h0vno!“).
 • Vulgarity použité na začátku videa (např. slovo ku**a) 

Násilí

Obsah, který se zaměřuje na krvavé scény, násilí nebo zranění, není vhodný k inzerci, pokud je prezentován bez dalšího kontextu. Pokud je násilný obsah zobrazený ve zprávách nebo vzdělávacích, uměleckých nebo dokumentárních videích, záleží na daném kontextu. Obsahuje-li video například důvěryhodné zprávy informující v žurnalistickém kontextu o násilné události, může splňovat podmínky pro zpeněžení. Násilí v běžném průběhu videoher je z hlediska reklamy obecně přijatelné, montáže zaměřující se na bezdůvodné násilí však nikoli.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Obsah zobrazující hrůzné, explicitní nebo odpudivé prvky
 • Krev, vnitřnosti, krvavé scény, pohlavní sekrety, lidské či zvířecí exkrementy, snímky míst násilného činu
Obsah zobrazující násilné chování
 • Záběry nebo snímky střelby, výbuchu, bombového útoku, popravy či násilí vůči zvířatům
 • Obsah zobrazující krutost nebo bezdůvodné násilí vůči zvířatům, jako jsou kohoutí, býčí nebo psí zápasy 
 • Videa obsahující explicitní násilí v kontextu fyzického konfliktu, veřejné demonstrace nebo policejní brutality
 • Surové záběry válečných obětí s explicitním zobrazením zranění nebo smrti
 • Bezdůvodné násilí na dětech, i když je jen hrané nebo předstírané
 • Lovecká videa se zaměřením na explicitní násilí nebo smrt či utrpení zvířat

Obsah pro dospělé

Obsah pro dospělé
Obsah, který zobrazuje výrazně sexualizovaná témata, není vhodný k inzerci (částečná výjimka platí pro videa zaměřená na sexuální výchovu, která nejsou explicitní, a pro hudební videa). Pokud uvedete komediální záměr, nestačí to a obsah může být nadále považován za nevhodný k inzerci.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Sexuálně explicitní obsah
 • Barvitě znázorněné sexuální akty nebo simulace s úmyslem vzrušit
 • Sexuálně explicitní text nebo zvuk včetně explicitních rozhovorů o sexu
 • Obsah, který lze vykládat jako propagaci sexuálního aktu za úplatu
 • Neupravené záběry explicitního páření zvířat
Nahota
 • Lidé (nebo jejich vyobrazení) vystavující části těla navozující sexuální představy, například viditelné genitálie, bradavky nebo hýždě
 • Obsah zaměřený na rozmazané nebo začerněné sexuální části těla
 • Zdobení těla se zaměřením na nahotu nebo intimní části těla
Obsah se sexuálním podtextem
 • Obsah znázorňující naznačované sexuální akty
 • Obsah zobrazující používání fetiše nebo popisující fetiš
 • Obsah týkající se sexuálních skandálů nebo zveřejnění soukromých intimních fotografií nebo videí
 • Obsah související se sexuálním průmyslem včetně sexuální zábavy
 • Obsah popisující intimní sexuální zkušenosti, jako je masturbace, pohlavní styk nebo jiné sexuální akty
 • Obsah zobrazující sexuální hračky, sexuální pomůcky nebo jiné produkty určené k obohacení sexuální aktivity
 • Poskytování poradenství v oblasti sexuální výkonnosti nebo líčení příběhů o výkonnosti

Šokující obsah

Obsah, který může diváky rozrušit, znechutit nebo šokovat, nemusí být vhodný pro inzerci. Necenzurované šokující prvky nemusí nutně zapříčinit nevhodnost videa pro inzerci, záleží však na kontextu.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Části těla, sekrety, exkrementy
 • Lidské nebo zvířecí 
 • Videa, která obsahují nechutné, děsivé a brutální zobrazení krve, orgánů, tkáně
 • Obsah zobrazující tělesné výkaly
Lékařské a kosmetické procedury
 • Invazivní lékařské postupy včetně plastické chirurgie
 • Vymačkávání pupínků nebo odstraňování zarostlého nehtu
 • Vkládání podkožního implantátu
 • Rozříznutí jazyka
Nehody a zranění
 • Srážky osob, zvířat nebo vozidel, které jsou příčinou viditelného zranění
 • Neúmyslné nehody při sportu, které jsou příčinou rozrušení kvůli viditelnému škodlivému dopadu
 • Kompilace nehod
Příprava zvířat a jejich konzumace
 • Senzacechtivá konzumace zvířat
 • Explicitní příprava zvířat, včetně stažení z kůže
 • Explicitní špatné zacházení se zvířaty

Nebezpečné nebo násilné činy

Obsah, který propaguje škodlivé nebo nebezpečné jednání vedoucí k vážnému fyzickému, emočnímu nebo psychickému poškození, není vhodný k inzerci. 

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Nevhodné žerty, výzvy a odvážné nebo kaskadérské kousky
 • Žerty související se sebevraždou, smrtí, terorismem (například falešná bomba); hrozby střelnou nebo jinou smrtelně nebezpečnou zbraní
 • Nedobrovolné sexuální jednání, jako je vynucené líbání, osahávání nebo sexuální zneužívání
 • Zobrazení fyzického zranění nebo utrpení, které ale není hlavním tématem videa; tento pokyn se týká jednání vykonávaného v neprofesionálním, nekontrolovaném prostředí
 • Obsah, který vyvolává vleklé psychické útrapy u nezletilého
Obsah, který obhajuje sebepoškozování nebo ubližování jiným lidem, případně tím uživatele zastrašuje
 • Hrozby skutečným ublížením
 • Výzva k útoku na jinou osobu
Sebepoškozování, ubližování druhým nebo ubližování druhými
 • Obsah související se sebevraždami, poruchami příjmu potravy, šikanou, obtěžováním, domácím násilím nebo jinými formami zneužívání či sebepoškozování
 • Obsah propagující používání zbraní k ublížení druhým
 • Obsah související s kanibalismem
Nebezpečné jednání, které není vhodné napodobovat
 • Obsah zobrazující konzumaci látek v takovém množství, které vede k toxické reakci
 • Kompilace nezdarů zachycující újmu nebo úraz
 • Jízda na vagonech metra
 • Šplhání na střechy budov
 • Jiné podobné výzvy, při jejichž napodobování může dojít ke zranění (například výzvy s ohněm, takzvaná „kiki challenge“ nebo „bird box challenge“)
Propagace nebo obhajování škodlivých zdravotních nebo lékařských tvrzení nebo praktik
 • Odpor proti očkování nebo hnutí popírající AIDS
 • Nelékařské postupy slibující uzdravení z nevyléčitelných nemocí
 • Obsah, který naznačuje vážné zdravotní potíže, jež neexistují, nebo se jedná o podvod

Nenávistný obsah

K inzerci není vhodný obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje jednotlivce či skupinu lidí na základě některého z následujících atributů:

 • rasa,
 • etnický původ,
 • národnost,
 • náboženství,
 • postižení,
 • věk,
 • status veterána,
 • sexuální orientace,
 • genderová identita,
 • jiná charakteristika související s programovou diskriminací nebo marginalizací. 

Výjimku může tvořit obsah satirický nebo komediální. Pokud uvedete komediální záměr, nestačí to a obsah může být nadále považován za nevhodný k inzerci.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje
 • Obsah podporující, oslavující nebo schvalující násilí proti druhým
 • Obsah, který podporuje myšlenku nebo se snaží přesvědčit, že je určitá osoba nebo skupina nelidská, podřadná nebo si zasluhuje nenávist
 • Obsah propagující nenávistné skupiny nebo jejich výzbroj či vybavení
Podpora terorismu a násilného extremismu
 • Obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo na jejich podporu
 • Obsah, který podporuje teroristické činy, včetně náboru členů 
 • Obsah, který oslavuje teroristické útoky

Pobuřující a ponižující obsah

Obsah, který je bezdůvodně pobuřující, štvavý nebo ponižující, nemusí být vhodný k inzerci. 

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Pobuřující a ponižující obsah
 • Obsah zaměřený na ponížení nebo urážku jednotlivce či skupiny
Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí
 • Obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování
 • Obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování
 • Zlomyslné osobní útoky, urážky a pomluvy

Obsah související s drogami a rekreačními drogami

K inzerci není vhodný obsah, který propaguje nebo obsahuje následující:

 • Prodej nelegálních drog, léků na předpis či látek s omezenou možností prodeje nebo jiných nebezpečných produktů 
 • Užívání nelegálních drog, léků na předpis či látek s omezenou možností prodeje nebo jiných nebezpečných produktů 
 • Zneužívání nelegálních drog, léků na předpis či látek s omezenou možností prodeje nebo jiných nebezpečných produktů

Videa zabývající se drogami nebo nebezpečnými látkami ze vzdělávacích, dokumentárních nebo uměleckých důvodů (například hudební videa) zpravidla jsou vhodná k inzerci, pokud není užívání či zneužívání drog a dalších látek explicitní nebo podporované.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Propagace látek, které mění duševní stav pro nelékařské účely nebo vyvolávají „dobrou náladu“
 • Kokain, krystalický metamfetamin neboli pervitin, heroin, marihuana, náhražky kokainu, mefedron, nové syntetické drogy, „koupelová sůl“
Propagace produktů nebo služeb za účelem zprostředkování rekreačního užívání drog
 • Dýmky, „bongy“, „coffee shopy”
Propagace instruktážního obsahu o výrobě, nákupu nebo užívání rekreačních drog
 • Sdílení tipů nebo doporučení ohledně užívání drog

Obsah související s tabákovými výrobky

Obsah propagující tabák a tabákové výrobky není vhodný pro reklamu.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Propagace tabáku
 • Cigarety, doutníky, žvýkací tabák
Podpora tabákových výrobků
 • Dýmky, cigaretové balicí papírky, vaporizéry
Propagace produktů určených k simulaci kouření tabáku
 • Bylinné cigarety, elektronické cigarety, „vapování“

Obsah související se střelnými zbraněmi

Obsah zaměřený na prodej, sestavování, zneužití nebo nevhodné používání střelných zbraní není vhodný pro reklamu.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Propagace prodeje střelné zbraně
 • Prodej střelné zbraně
 • Prodej součásti střelné zbraně nebo dílu, který je pro střelnou zbraň nezbytný nebo zlepšuje její funkci, například: 
  • zbraňové díly nepodléhající regulaci, 
  • munice,
  • držáky munice,
  • tlumiče,
  • nábojové pásy,
  • zásobníky,
  • konverzní sady,
  • rukojeti zbraní,
  • zaměřovače, 
  • mířidla.
 • Propagační obsah obchodů se zbraněmi
 • Slevové kódy nebo kódy výrobců pro obchody se zbraněmi
Návody k montáži střelných zbraní včetně jejich částí nebo součástí
 • Návody k výrobě střelných zbraní, příručky, software nebo vybavení pro 3D tisk zbraní nebo částí zbraní
Zneužití nebo nevhodné používání střelné zbraně
 • Obsah, kde je se střelnými zbraněmi manipulováno v nebezpečném prostředí

Kontroverzní témata a citlivé události

Slovní spojení „kontroverzní témata“ označuje témata, která mohou být pro naše uživatele znepokojivá a jsou často výsledkem lidského neštěstí. 

Citlivá událost je zpravidla nepředvídaná událost, při které došlo k úmrtí, a to většinou následkem předem plánovaného útoku. Citlivé události mohou vést k truchlivé odezvě veřejnosti nebo v určitých případech k extrémní či fyzické reakci. Za citlivé události jsou považovány pouze relativně nedávné události. Důležitý je kontext. Pokud jde například o obsah poskytující důvěryhodné zprávy s informacemi o citlivé záležitosti, nebo se jedná o dokumentární videa o historické události, mohou být podmínky pro zpeněžení splněny.

Tato zásada platí i v případě, pokud je obsah pouze popisný nebo neobsahuje žádné explicitní obrázky. 

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Kontroverzní témata
 • Týrání dětí
 • Pedofilie
 • Dětské manželské svazky
 • Sexuální zneužívání
 • Sexuální obtěžování
 • Sebepoškozování
 • Sebevražda
 • Porucha příjmu potravy
 • Domácí násilí
 • Interrupce
 • Šikana
Citlivé události
 • Kruté činy, které vedou ke ztrátám na životech (například masové střelby) 
 • Ozbrojený konflikt 
 • Úmrtí
 • Tragické události 
 • Teroristické útoky

Motivy pro dospělé v obsahu pro celou rodinu

Obsah, který působí jako vhodný pro široké spektrum publika, ale přitom obsahuje motivy nevhodné pro děti, není vhodný k inzerci. Tato zásada platí i v případě, pokud obsah slouží pouze ke komediálním nebo satirickým účelům. 

Příklady (nejedná se o úplný výčet)

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Motivy pro dospělé v obsahu pro celou rodinu

Obsah vytvořený tak, aby působil jako vhodný pro široké spektrum publika, ale přitom obsahuje motivy nevhodné pro děti, například:

 • Sex
 • Násilí
 • Vulgarity
 • Zobrazení dětí nebo oblíbených postaviček pro děti v kontextu nevhodném pro děti.
   

 

Všechna videa nahraná na YouTube musí splňovat smluvní podmínkypokyny pro komunitu. Pokud chcete videa zpeněžit pomocí reklam, musíte dodržovat také zásady zpeněžení na YouTubeprogramové zásady AdSense

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?