Oznámení

Pokud chcete mít přehled o aktuální podobě pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty, podívejte se v centru nápovědy YouTube na související příspěvkyzde se přihlaste k odběru novinek.

Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty

Abychom autorům zajistili vyšší tržby, zjednodušili jsme výběr formátů reklam, které se zobrazují před videem nebo po něm. V rámci toho jsme odstranili možnosti zobrazování reklam před videem, reklam za videem a přeskočitelných nebo nepřeskočitelných reklam. Když u vašich nových dlouhých videí nyní zapnete reklamy, budeme divákům automaticky zobrazovat reklamy před videem i za ním, a budou buď přeskočitelné nebo nepřeskočitelné. Díky této změně doporučujeme zapnout všechny reklamní formáty, což je standard pro všechny. Vaše volby pro reklamy uprostřed videa se nezměnily. Pokud nezměníte nastavení zpeněžení, u stávajících dlouhých videí zůstanou dříve zvolené možnosti reklam.
Pokud jste členem Partnerského programu YouTube, můžete sdílet výnosy z reklam. Tento článek vám pomůže posoudit, která videa nebo Shorts z vašeho kanálu budou vhodná pro inzerenty. Autoři mohou využít tento článek k pochopení dotazníku o vlastní certifikaci i konkrétních pravidel platformy ohledně toho, kde se mohou zobrazovat reklamy, kde se mohou zobrazovat omezené reklamy a kde se reklamy zobrazovat nemohou a zpeněžení by mělo být vypnuto. Naše zásady se vztahují na veškerý obsah vašeho kanálu (videa, Shorts i živé přenosy, miniatury, názvy, popisy a štítky). Seznamte se s našimi doporučenými postupy.

Naše systémy nemusí vše pochopit správně. Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím automatického systému, můžete požádat o kontrolu člověkem.

23. března 2022: V souvislosti s válkou na Ukrajině není až do odvolání možné zpeněžit obsah, který tuto válku zneužívá, popírá nebo omlouvá. Cílem této aktualizace je vysvětlit a v některých případech rozšířit naše pokyny týkající se této války.
Upozornění: Veškerý obsah nahraný na YouTube musí být v souladu s našimi pokyny pro komunituzásadami Google pro majitele obsahu AdSense. Pokud bude váš obsah porušovat pokyny pro komunitu, může být ze služby YouTube odstraněn. Pokud narazíte na obsah porušující pravidla, nahlaste ho.

O čem je tento článek

Najdete tady příklady obsahu, který není vhodný pro reklamy a který může být důvodem pro přesun zpeněžení do kategorie omezené nebo žádné reklamy.

Hlavní tematické oblasti, které nejsou vhodné pro inzerenty:

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Upozorňujeme, že důležitou roli hraje kontext. Umělecký obsah, například hudební videa, může obsahovat různé potenciálně závadné prvky, jako například nevhodné výrazy, odkazy na užívání měkkých drog nebo neexplicitní sexuální témata, a i přesto může být vhodný pro inzerci.

Pokud chcete na této stránce najít konkrétní podmínky, může pomoci, když si všechno otevřete najednou. Kliknutím sem si otevřete všechny průvodce.

Nevhodné výrazy

Obsah, který obsahuje vulgární nebo hrubé výrazy na začátku videa nebo ve většině příslušného obsahu, nemusí být vhodný pro inzerci. Občasné použití vulgárních výrazů (například v hudebních videích, doprovodných stopách, úvodu/závěru nebo hudbě na pozadí) nemusí nutně zapříčinit nevhodnost videa k inzerci, záleží však na kontextu.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti

Tento obsah může generovat tržby z reklam

Zkrácené či cenzurované vulgární výrazy nebo slova jako „sakra“ nebo „vole“ v názvu, miniatuře nebo videu. Středně vulgární výrazy, například „kurva“, „hajzl“, „sráč“ nebo „hovno“, často používané ve videu. Většina vulgárních výrazů v hudebním nebo komediálním obsahu.

Vymezení pojmů:
 • Cenzurované vulgární výrazy zahrnují vypípaná či ztlumená slova a skrývání napsaných slov pomocí černých pruhů, symbolů nebo textu přidaného při postprodukci.
 • „Zkrácené vulgární výrazy“ označují zkratky jako například anglické WTF („what the f*ck“, tedy „co to sakra je“), kde je originální výraz zkrácený podle začátečních písmen.
Tento obsah může generovat omezené nebo žádné tržby z reklam

Silnější vulgární výrazy (např. slovo ku*va) použité v prvních sedmi sekundách nebo středně vulgární výrazy (jako „hovno“) použité v názvu nebo miniatuře.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:
 • Výrazné používání vulgárních výrazů v celém videu (například v každé větě).
 • Vulgární výrazy použité v názvu nebo miniatuře hudby nebo komediálního obsahu.
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Silnější vulgární výrazy (např. slovo ku*va) použité v miniaturách nebo názvech.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Násilí

Obsah, který se zaměřuje na krvavé scény, násilí nebo zranění, není vhodný k inzerci, pokud je prezentován bez dalšího kontextu. Pokud je násilný obsah zobrazený ve zprávách nebo vzdělávacích, uměleckých nebo dokumentárních videích, záleží na daném kontextu. Pokud video obsahuje například důvěryhodné zprávy informující v žurnalistickém kontextu o násilné události, může splňovat podmínky pro zpeněžení. Násilí v needitovaném herním videu je z hlediska reklamy obecně přijatelné, montáže zaměřující se na bezdůvodné násilí však nikoli. Tyto zásady se vztahují na všechny hry (realistické i nerealistické).

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Práce bezpečnostních složek včetně plnění běžných povinností (například násilné zatčení, usměrňování veřejných shromáždění, řešení sporů s nadřízenými, násilný vstup do objektu); neupravené herní násilí po prvních 15 sekundách videa, mírné násilí s minimálním zobrazením krve; mrtvá těla zobrazená ve vzdělávacím videu jako plně zakrytá, rozmazaná, připravená k pohřbení nebo zobrazená v historickém kontextu, jako je válka.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí

 • Hraný obsah obsahující neexplicitní násilí nebo explicitní násilí.
  • Letmá scéna s fyzickým zraněním (například postřelení) jako součást násilné akční scény v rámci delšího příběhu.
  • Krátké úryvky násilí z akčního filmu (např. obsah vytvořený podle scénáře), kde jsou zranění téměř neznatelná.
  • Truchlící lidé v důsledku úmrtí v obsahu vytvořeném podle scénáře.
 • Zobrazení neexplicitního zranění.
  • Pád postavy na kolena bez krvácení nebo jen s omezeným množstvím krve.
  • Náhodný nebo záměrný pád z kopce nebo naražení do zdi v rámci scénáře nebo při sportu.
Hry
 • Herní násilí, například:
  • Explicitní scény (například krvavý útok na člověka) mimo prvních 15 sekund videa.
  • Nerealistické, hrané a obecně přijatelné násilí pro všechny věkové skupiny (například videohry pro děti zobrazující útěk před příšerou).
  • Zakryté, rozmazané nebo jinak cenzurované násilí (například rozmazaná scéna setnutí hlavy).
Smrt a tragédie
 • Vzdělávací nebo historický obsah s tímto materiálem:
  • Neexplicitní zobrazení mrtvých těl.
   • Veřejné vyjádření úcty mrtvým se zobrazením mrtvého těla bez explicitních záběrů.
  • Plně cenzurovaná (například rozmazaná) explicitně zobrazená mrtvá těla.
 • Reportáže o tragédiích zahrnujících smrt (kromě citlivých událostí, jako je hromadná střelba nebo teroristické útoky) s žádným nebo omezeným zobrazením násilných činů nebo jejich důsledků.
  • Reportáže o vraždách v okolí bez explicitního popisu obětí.
 • Vzdělávací, hraná, reportážní nebo hudební videa obsahující:
  • Naznačení okamžiku smrti nebo vážného zranění.
  • Vážné poškození majetku, při kterém je pravděpodobné, že zároveň došlo k úmrtí nebo vážnému ublížení na zdraví (například bombový útok, požár, stavební nehoda atd.).
  • Zobrazení mrtvých těl během veřejného pohřbu s otevřenou rakví.
Lov
 • Lovecký obsah, který neobsahuje vyobrazení explicitních zranění či dlouhého utrpení zvířat.
  • Lovecká videa, kde není okamžik smrti nebo zranění viditelný a která neobsahují zaměření na zpracování mrtvých zvířat pro trofejní nebo konzumní účely.
Násilí ve světě zvířat
 • Vyobrazení zvířecího násilí v přírodě, která nejsou explicitní.
  • Predátoři v honbě za kořistí, přičemž explicitní detaily (zaměření na krvácející zranění kořisti nebo explicitní záběr na ulovení zvířete) nejsou součástí; krev může být krátkodobě zobrazena v omezeném množství, ale není hlavním objektem videa.
Týrání zvířat
 • Utrpení zvířat v průběhu výcviku přiměřeného danému druhu, lékařského zákroku nebo přesunu.
 • Reportáže nebo diskuze o týrání zvířat, které neobsahují skutečné násilné záběry.
Násilí ve sportu
 • Násilí v bojových sportech se zbraní (například šerm) bez ohledu na ochranné vybavení nebo bezpečnostní opatření.
 • Sportovní zranění, která nejsou explicitní, nebo explicitní zranění ve sportovních utkáních, ve kterých je vidět krev.
  • Bojové sporty, například box, v profesionálním prostředí (například sportovní hala nebo fitness centrum).
 • Neexplicitní zranění (například podvrtnutý kotník) v rámci sportovní akce.
Zápas, šarvátky (kromě bojových sportů)
 • Zobrazení zápasu nebo šarvátky ve vzdělávacím kontextu, bez viditelných zranění nebo bezvědomí.
  • Sebeobranné chvaty, které mají sloužit jako tutoriál.
 • Letmé zobrazení šarvátky bez viditelného zranění.
Bezpečnostní složky a užití fyzické síly
 • Interakce s policejními orgány, které neobsahují konflikt či hrubé chování.
  • Běžná interakce s policií (například žádost o radu, pokuta za špatné parkování a podobně).
 • Jiný než fyzický konflikt s policií, exekuce nebo násilný vstup do objektu za účasti policie nebo policejní pronásledování.
 • Násilná, útočná či hrubá interakce s policejními orgány ve vzdělávacím kontextu nebo v rámci zpravodajství.
  • Komentář využívající klipy ze zpravodajské reportáže o násilných protestech civilistů (např. bití nebo přitlačení civilistů k zemi).
  • Reportáže o policii zasahující během nepokojů proti civilistům vodou.
Války a konflikty
 • Neexplicitní vzdělávací reportáže nebo diskuze o válce nebo konfliktech.
  • Střelba na neviditelný cíl bez záběrů nebo vyobrazení utrpení či agónie.
Násilí a děti
 • Videa zobrazující neshody mezi dětmi nebo hrané potyčky bez zranění a utrpení.
 • Hudební obsah na téma násilí mezi dětmi s žádným nebo letmým záběrem na takový konflikt.
Definice:
 • „Mírné násilí“ zahrnuje potyčky v realistickém obsahu nebo letmé násilné akce, jako je rána pěstí.
 • Pojem „neexplicitní násilí“ označuje zobrazování agresivního fyzického chování vůči jiné osobě, například výhružná gesta nebo křik, nebo výlevy vzteku (například hození lahve na zeď).
Tento obsah může generovat omezené nebo žádné tržby z reklam

Explicitní násilné prosazování právních opatření, například s viditelnými zraněními; mrtvá těla se zjevným zraněním nebo poškozením ve vzdělávacím nebo dokumentárním kontextu (například kanál zaměřený na výuku historie); explicitní herní násilí v miniatuře nebo na začátku videa, neupravený záznam ozbrojeného konfliktu bez zranění; popis explicitních podrobností tragédií; hraný obsah zobrazující vážné a šokující zranění.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí

 • Hrané násilí, které má za následek viditelné vážné zranění.
  • Krvavé scény, kdy jsou viditelně zlomené kosti.
  • Hrané delší video s krátkou mimořádně explicitní násilnou scénou (například masové zabíjení) nebo kompilace takových explicitních scén.
  • Velmi explicitní popisy tragédií (zvukové nebo obrazové).
  • Lidé trpící nedostatkem kyslíku, v agónii či bolestech, například při neutuchajícím kašli.
  • Záběry neštěstí, které obsahují viditelná zranění lidí nebo jejich následnou bolest, například velké duševní utrpení.
 • Neupravený záznam zničených budov v důsledku násilné události (například zničení škol po tajfunu) nebo lidí s lehkými zraněními (například zvrtnutí kotníku nebo obvazování prstů).

Hry

 • Explicitní herní násilí v miniatuře nebo během prvních 8 až 15 sekund videa. 
  • „Explicitní herní násilí“ zahrnuje brutální zabíjení nebo těžká zranění se zaměřením na tělesné tekutiny nebo části těla, jako je stětí hlavy nebo useknutí končetiny. 

Smrt a tragédie

 • Reportáže o tragédiích s větším počtem obětí s explicitními nebo krvavými podrobnostmi.
  • Dokument o nedávné vraždě s popisem okolností úmrtí.

Zápas, šarvátky (kromě bojových sportů)

 • Pouliční šarvátky s viditelným zraněním nebo bezvědomím ve vzdělávacím kontextu.
  • Explicitně zobrazené pouliční šarvátky se scénami zobrazujícími zranění a duševní utrpení (například křik).

Bezpečnostní složky a užití fyzické síly

 • Velmi násilné konflikty s policejními orgány, obvykle včetně brutálních činů spáchaných policejními složkami nebo namířených proti nim.
  • Bití civilistů holemi, až jsou viditelná zranění.
  • Plivání na policejní složky. 

Násilí ve sportu

 • Explicitní sportovní zranění, která jsou součástí většího videa s kontextem.
  • Kompilace nebo výběr obsahující explicitní zranění, která ale nejsou hlavním zaměřením videa.

Násilí ve světě zvířat

 • Násilí v přirozeném světě zvířat nezpůsobené lidmi ani cvičenými zvířaty (např. lev na lovu zvěře, nikoli ale vycvičení psi lovící králíky).
  • Pokud se video zaměřuje na explicitně, déle zobrazená zranění zvířat (například krev nebo kosti).

Lov

 • Lovecký obsah s letmým explicitním zobrazením například zraněných nebo trpících zvířat (například krvavých částí těla).

Války a konflikty

 • Skutečný neupravený neexplicitní záznam ozbrojeného konfliktu (například války) bez vzdělávacího kontextu, bez krvavých scén nebo přímo vyobrazených zranění.
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Explicitně zobrazená mrtvá těla v jiných než vzdělávacích videích, herní video se zakázanými tématy (například sexuálně motivovaný útok). Mimořádně explicitní násilné činy (včetně zásahů bezpečnostních složek) a zranění. Podněcování k násilí nebo jeho oslava.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí

 • Zaměření na krev, vnitřnosti, krvavé scény, tělní tekutiny (lidské či zvířecí), místo násilného činu nebo snímky nehod, a to téměř nebo zcela bez kontextu.
 • Zobrazování explicitních následků násilného činu, které zahrnuje extrémně šokující záběry, například:
  • Výrazné zobrazení krve nebo krvácení (například otevřené rány, jako je amputovaná noha nebo vážné popáleniny).
  • Silné utrpení (například pláč nebo omdlévání kvůli velké bolesti otevřených ran).
 • Obsah zahrnující šokující, explicitní nebo násilné snímky či scény, které podněcují nebo oslavují násilí.

Hry

 • Zaměření hry s cílem vytvořit šokující zážitek. Příklady: 
  • Velké množství nehratelných postav určených pouze pro masové zabíjení.
 • Explicitní herní násilí v miniatuře nebo během prvních sedmi sekund videa.
  • „Explicitní herní násilí“ zahrnuje těžká zranění (například stětí hlavy, useknutí končetiny) se zaměřením na tělesné tekutiny nebo části těla a dlouhé nebo silné utrpení.
 • Herní video zobrazující sexuální násilí.
 • Herní video zobrazující násilí motivované nenávistí nebo násilí zacílené na chráněné skupiny.
 • Herní video zobrazující mučení.
 • Herní video zobrazující explicitní násilí zaměřené na nezletilé.
 • Herní video zobrazující explicitní násilí zaměřené na skutečné osoby uvedené jménem.

Smrt a tragédie

 • Zobrazení mrtvých těl v nevhodném prostředí nebo s mimořádně explicitními zraněními.
 • Zobrazení mrtvých těl v nevhodném prostředí v jiném než vzdělávacím kontextu.
 • Viditelné zobrazení okamžiku úmrtí jedné či více osob v jakémkoli kontextu.
  • Smrt udušením.
  • Pád automobilu s viditelně zobrazenými cestujícími z mostu.
 • Naznačení okamžiku smrti nebo vážného zranění.
  • Vážné poškození majetku, při kterém je pravděpodobné, že zároveň došlo k úmrtí nebo vážnému ublížení na zdraví (například bombový útok, požár, stavební nehoda atd.).
 • Obsah bez vzdělávacího charakteru explicitně zobrazující cenzurovaná (např. rozmazaná) mrtvá těla.

Zápas, šarvátky (kromě bojových sportů)

 • Obsah zaměřený na pouliční šarvátky nebo delší zobrazení pouličních šarvátek, a to i bez zranění, v jiném než vzdělávacím kontextu.

Lov

 • Lovecký obsah se zaměřením na explicitní snímky, jako jsou například záběry zraněných nebo trpících zvířat (např. krvavé části těla).

Týrání zvířat

 • Záběry nebo vyobrazení týrání zvířat (fyzického i duševního) nebo krutého zacházení se zvířaty, například nakopnutí.
 • Propagace nebo oslavování zvířecího násilí řízeného člověkem (např. kohoutí nebo psí zápasy), s explicitními záběry i bez nich.
 • Záběry zvířat trpících v důsledku lidského zásahu, kterým může být například záměrné uvedení zvířete do ohrožení nebo do vypjaté situace, případně další nebezpečné scénáře, které lze považovat za stresující nebo nepřirozené.

Bezpečnostní složky a užití fyzické síly

 • Obsah zaměřený na policejní brutalitu v jiném než vzdělávacím kontextu.

Násilí ve sportu

 • Sportovní videa, kde je hlavním tématem zobrazení explicitního zranění.

Války a konflikty

 • Explicitní snímky nebo popisy střelby, výbuchu, popravy či bombového útoku.
 • Válečné záznamy s explicitními záběry zranění, smrti nebo utrpení v jakémkoli kontextu.

Násilí a děti

 • Obsah zaměřený na násilí mezi nezletilými v jakémkoli kontextu nebo zobrazující zranění či utrpení účastníků.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Obsah pro dospělé

Obsah, který zobrazuje výrazně sexualizovaný obsah v názvu nebo miniatuře nebo výrazně sexualizovaná témata, není vhodný k inzerci. U vzdělávacích a hudebních videí, kde obsah není explicitní, existují omezené výjimky. Tyto zásady zahrnují reálné i počítačově generované obrazy. Uvedení komediálního záměru nemá vliv na nevhodnost výrazně sexualizovaného obsahu pro reklamy.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Milostná tematika nebo líbání; rozhovory o romantických vztazích nebo sexualitě bez zmínek o pohlavním styku; plně cenzurovaná nahota, která není viditelná a nemá za cíl vzrušit publikum; nahota při kojení, pokud je přítomno dítě; sexuální výchova bez explicitního obsahu; tanec zahrnující rytmické pohyby běžně sexualizovaných částí těla tak, aby vypadaly žádoucí či přitažlivé, který ale není sexuálně explicitní; sexuálně explicitní tanec v profesionálním prostředí, například v tanečním nebo hudebním videu s choreografií.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na uspokojování sexuálních tužeb

 • Romantické scény, které nejsou sexuálně vzrušivé, jako jsou animované či reálné scény obsahující hrané líbání nebo mazlení.
  • Scény zobrazující sexuální napětí mezi postavami bez přímého vyobrazení sexuálního styku.
  • Scény s líbáním v rozsáhlejším příběhu, kdy je důraz na romantickém aspektu scény a záměrem není sexuální uspokojení.
  • Letmo naznačený sexuální styk bez viditelných genitálií, například záběr na pohybující se postel, sténání nebo naznačování sexuálních pohybů bez penetrace.
 • Hovory o sexu mimo sexuálně vzrušivý / komediální kontext:
  • Texty písní nebo dialogy vyjadřující touhu nebo vášeň.
  • Sexuální výchova.
  • Sexuálně přenosné choroby a způsob přenosu.
  • Sexuální zkušenosti (např. zvládání bolesti po pohlavním styku), které jsou zaměřeny výhradně na funkčnost sexu a nepopisují, jak zlepšit výkon.
  • Darování spermatu.
  • Odborné zobrazení reprodukční anatomie pomocí schémat nebo modelů.
  • Sexuální orientace nebo vývoj sexuální identity ve vztazích.
  • Používání sexuálních vtipů nebo narážek (například vtipné napodobování sexuálního styku), které nezahrnuje vulgární nebo obscénní výrazy (například hudební texty vyjadřující sexuální napětí).
  • Obsah, který zmiňuje fetiše v jiném než sexuálním kontextu (např. „Jaké je vaše oblíbené jídlo nebo gastronomický fetiš?“).

Tanec

 • Lascivní taneční pohyby, jako je například pohupování v bocích nebo pase.
 • Twerking nebo tanec s výrazným tělesným kontaktem.
 • Letmé záběry minimálního oblečení při tanci.
 • Letmé dotyky na intimních částech těla.
 • Partnerský tanec s těsným tělesným kontaktem. Například blízký kontakt pánevních oblastí.
 • Taneční pohyby, které napodobují nebo simulují sexuální styk, jako je pohyb pánví nebo erotické taneční pohyby, v profesionálním prostředí (např. taneční studio).
 • Hudební videa s opakovanými záběry intimních tělesných partií.

Nahota

 • Cenzurovaná nahota v obsahu, kde nahota není hlavním záměrem, jako jsou například scény, kdy jsou postavy nahé, ale nejsou viditelné bradavky, pozadí či genitálie (záběr je například úplně rozmazaný nebo rozpixelovaný).
  • Rozmazaná nahota historických postav, které jsou jen spoře oblečené, ve vzdělávacím kontextu.
  • Zcela cenzurované genitálie tak, aby byly zcela nezřetelné, s jiným než sexuálním účelem, například lékařský zákrok.
 • Vyobrazení polooděných lidí způsobem, který není zaměřený na sexuální uspokojení, jako jsou ženy v bikinách u bazénu.
  • Recenze oblečení zaměřené na provedení a funkci oblečení, nikoli na tělesné části pod ním, například prsa.
  • Umělecká vyjádření, například sochy, skici nebo počítačově generovaná grafika zahrnující kreslenou nahotu, například postavy v klasickém umění nebo fotografie domorodců v bederních rouškách.
  • Průhledné nebo tenké zakrytí ženských prsou nebo dekoltu, hýždí nebo mužského těla v odpovídajícím prostředí, jako je molo módní přehlídky, lékařské vyšetření nebo rekreační pláž.
  • Viditelná částečná nahota jako součást sportu, například boxu, kdy je takové oblečení vyžadováno.
  • Tence nebo minimálně zakrytá prsa či hýždě (například v plavkách), pokud není záměrem sexuální uspokojení a nejedná se o hlavní zaměření videa.
 • Objekty používané na těle k simulaci hmotnosti nebo vzhledu genitálií, s výjimkou předmětů používaných pro sexuální uspokojení.
  • Umělá ňadra používaná těmi, kteří prodělali mastektomii, nebo členy trans a nebinární komunity.
  • Zařízení používaná trans a nebinární komunitou, jako jsou pomůcky pro močení vestoje nebo genitální a testikulární protézy. 

Nahota při kojení

 • Žena kojící dítě s odkrytými nebo viditelnými bradavkami.
 • Ukázka používání odsávačky s viditelnými bradavkami a dítětem v záběru.

Definice:

 • „Zaměření na sexuální uspokojení“ označuje záměr publikum sexuálně vzrušit.
 • „Sexuální narážky“ jsou fráze, které naznačují sexuální situaci nebo o ní vtipkují.
 • „Sexuální podtext“ označuje viditelné, slyšitelné nebo textové prvky, které naznačují záměr publikum sexuálně vzrušit.
 • „Explicitnost“ je míra přímého vyobrazení sexuálního styku nebo nahoty za účelem vzrušení diváka.
 • „Nahota při kojení“ označuje odhalená ňadra nebo bradavky v kontextu kojení. Obsah musí zahrnovat dostatečný kontext naznačující kojení, například dítě připravené na kojení nebo zobrazené přímo během kojení.
Tento obsah může generovat omezené nebo žádné tržby z reklam

Klasické umění zobrazující rozpoznatelný pohlavní styk (například obrázek sexuálního styku) nebo zaměření na genitálie v miniaturách; sexuální výchova bez účelu vzrušení s animovanými sexuálními aktivitami; žerty obsahující sexuální témata; tanec se zaměřením na minimální oblečení; úmyslné dotyky intimních částí těla při tanci nebo zaměření na ně.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na uspokojování sexuálních tužeb

 • Názvy nebo miniatury se sexualizovanými tématy (včetně zavádějících signálů).
  • Hudební videa s miniaturami nebo názvy se sexualizovanými motivy (včetně zavádějících signálů).
  • Popisy nebo nepřímé odkazy na sexuální aktivity (například odkazy na sexuální části těla pomocí emodži nebo grafiky).
  • Zakroužkování nebo jiné zvýraznění části miniatury, které implikuje naznačený sexuální styk.
  • Sexuální pracovníci zobrazovaní jako objekt.
  • Sexuální aktivity (včetně naznačeného sexuálního styku).
  • Sexuální narážky, jako je sténání nebo okusování ucha.
  • Sexuální hračky nebo zařízení jako součást obsahu (i bez přímého použití). 
 • Zobrazení nedráždivých sexuálních aktivit ve vzdělávacím, dokumentárním nebo hraném obsahu.
  • Vysvětlení sexuálních aktivit a jejich historie se vzdělávacím účelem, například lékařská témata.
 • Obsah týkající se sexu, jako jsou dokumenty o sexuálním průmyslu.
 • Vzdělávací a dokumentární obsah obsahující:
  • Hovory o intimních sexuálních zkušenostech, například osobních zkušenostech získaných v rámci prostituce, nebo obscénní výrazy používané v rámci intimní konverzace.
 • Názvy nebo miniatury zahrnující obsah pro dospělé v klasickém umění.

Tanec

 • Twerking nebo tanec s výrazným tělesným kontaktem, kdy je důraz kladen na minimální oblečení tanečníků.
 • Tanec, při kterém partner chytá partnerku za poprsí nebo pozadí nebo kdy jeden partner sahá druhému pod oblečení.
 • Záměrné přiblížení na intimní části těla při tanci.

Nahota

 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah zobrazující plnou nahotu.
  • Historické nebo oborové přehledy související se sexem nebo nahotou, například na téma malování na kůži celého těla.
 • Klasické umění s viditelnými genitáliemi.

Definice:

 • Zakrytá nahota zahrnuje používání vizuálních technik, jako je rozmazávání nebo zakrývání nahoty pomocí černých pruhů či pixelace.
 • Nepřímo vyjádřené sexuální jednání: Chování, které napodobuje sexuální styk, například sexuální pohyby bez penetrace.
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Odhalené, minimálně zakryté části těla nebo úplná nahota; nahota při kojení bez přítomnosti dítěte; sexuální styk (i rozmazaný nebo jen naznačený); diskuze o sexuálních tématech, jako jsou fetiše, tipy a zkušenosti; miniatura se sexuálním obsahem (včetně textů nebo odkazů); sexuálně vzrušující scény a gesta; zobrazení sexuálních pomůcek nebo zařízení; obsah související se sexuálním průmyslem a pracovníky; zvířecí sexualita se zobrazením genitálií nebo páření, napodobování nebo simulace sexuálních pohybů či styku při tanci; erotické tance s explicitním cílem vzrušit publikum.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na uspokojování sexuálních tužeb

 • Názvy nebo miniatury se sexualizovanými tématy (včetně zavádějících signálů).
  • Popisy nebo nepřímé odkazy na sexuální aktivity (například odkazy na sexuální části těla pomocí emodži nebo grafiky).
  • Zakroužkování nebo jiné zvýraznění části miniatury, které implikuje naznačený sexuální styk.
  • Zavádějící název, kde video slibuje sexuální obsah, ale ve skutečnosti ho neobsahuje (např. video o vaření s názvem „sledujte porno“).
  • Počítačově generovaná nahota v lékařském kontextu.
 • Zaměření na naznačený sexuální styk nebo chování.
  • Hlavní téma videa naznačuje, že se odehrává sexuální aktivita – například otřesy předmětů, sténání a podobně.
 • Vyobrazení sexuálních pomůcek či zařízení nebo jiných produktů určených pro zvýšení sexuální aktivity, i když není zobrazeno jejich používání.
  • Neúmyslné zobrazení sexuální pomůcky ve videu, které se sexuálním tématem nesouvisí (například v pozadí).
  • Lékařský předmět, který se podobá genitáliím, předvedený v rámci diskuze.
 • Scény obsahující sexuálně explicitní smyslný tanec, osahávání či mazlení s cílem vzrušit diváka.
  • Krátké scény sexuálních aktivit (včetně naznačeného sexuálního aktu) v rámci delšího příběhu.
  • Scény, jejichž hlavním cílem je zobrazit sexuální napětí.
 • Sexuální narážky využívající předměty, které nejsou sexuálně vzrušující:
  • Objekty připomínající genitálie, například lidské figuríny s realistickými genitáliemi.
  • Použití běžných objektů, jako je třeba lilek, nebo emodži, aby vypadaly jako genitálie a vzrušovaly diváka.
 • Sexuálně explicitní zvuk, text nebo dialog:
  • Zábava související se sexem, například pornografie nebo jiné sexuální služby (včetně odkazů na platformy s placeným obsahem pro dospělé).
  • Explicitní sexuální styk nebo simulace se záměrem sexuálního uspokojení.
  • Vyobrazení fetišů (například průvodce nebo návody).
  • Obsah zaměřený na sexuální skandály nebo záběry odhalující soukromý intimní materiál.
  • Imitace a napodobování sexuálních aktivit (například pornografická média).
  • Propagace sexuálního jednání za odměnu.
  • Používání sexuálních pomůcek (nebo jiných produktů určených ke zlepšení sexuální aktivity).
  • Zavádějící sexuální chování nebo obsah související s nahotou.
   • Miniatury, jejichž cílem je zmást diváky, se sexualizovaným zobrazením běžných objektů nebo scén, často nesouvisející se skutečným tématem videa.
  • Scény upravené tak, aby diváka sexuálně vzrušovaly.
   • Kompilace sexuálně uspokojujících aktů, jako jsou záběry vášnivého líbání nebo penetračních pohybů.
   • Sexuálně uspokojující názvy (například „Žhavé scénky“).
  • Zvířecí sexualita v těchto případech:
   • Videa zobrazující páření se zaměřením na genitálie.
   • Zvířecí genitálie nebo páření zvířat zobrazené sexuálně uspokojujícím způsobem.
 • Hovory o intimních sexuálních zkušenostech, jako je masturbace, orgasmus, pohlavní styk, tipy a jiné sexuální praktiky. Může se jednat například o sexuální narážky nebo sexuálně explicitní nebo obscénní text nebo zvuk, jako jsou podrobné rozhovory o sexu.
  • Přímá diskuze o sexuálních tipech nebo rady, jak na sex.
  • Zvukové kompilace sexuálních aktivit bez obrazu nebo vizuálních scén (například zvuky okusování či olizování ucha).
  • Popisování sexuálních aktivit s cílem sexuálně vzrušit diváka.
  • Zmínky o sexuálních fetiších, i když nejsou popisné.
  • Názvy nebo miniatury, které označují obsah pro dospělé (např. 18+, 21+, pouze pro dospělé, porno, nevhodné pro děti apod.), mimo vzdělávací nebo dokumentární kontext.
  • Používání emodži nebo emotikonů představujících intimní části těla za účelem uspokojení diváka.
 • Sexuální videohry zacílené na dospělé publikum nebo sexualizace postav videoher s cílem uspokojit diváka.

Tanec

 • Pohyby naznačující sexuální styk, při kterých partner vsune genitálie do oblasti genitálií partnerky.
 • Roztažení nohou směrem k tanečnímu partnerovi jako naznačení výzvy k sexuálnímu styku.
 • Tanec na klíně nebo striptýz, pokud se nejedná o taneční choreografii, hudební video nebo jiné provedení v profesionálním prostředí.

Nahota

 • Rozmazaná nebo rozpixelovaná nahota, při níž jsou stále rozpoznatelné sexuální části těla.
  • Scény s nahými těly zakrytými hvězdičkami nebo rozmazáním, ale stále viditelnou siluetou.
 • Déle trvající vyobrazení nahoty (animovaná, reálná či hraná).
  • Obsah zaměřený na nebo opakovaně zobrazující ňadra nebo oblasti genitálií (například zobrazující oblasti genitálií se zaměřením na „bouli“ viditelnou pod spodním prádlem nebo plavkami).
 • Vyobrazení intimních částí těla, jako jsou opakované či zaměřené záběry na poprsí či rozkrok, s cílem diváka sexuálně vzrušit.
  • Kompilace viditelně rozpoznatelných linií genitálií při vzrušení.
  • Minimalisticky zakryté (například tanga), často zobrazované intimní části těla (například ňadra, dekolt, hýždě).
 • Skutečná nebo animovaná nahota, jako je úplné odhalení intimních tělesných partií a sexuální akty. 
 • Dětská nahota
  • Obsah zobrazující viditelné genitálie, například při přebalování nebo plavání nahých miminek.

Nahota při kojení

 • Vzdělávací obsah o tom, jak používat kojeneckou odsávačku, s viditelnými bradavkami, ale bez přítomnosti dítěte.
 • Výuková videa o odstříkávání mateřského mléka s viditelnými bradavkami, ale bez přítomnosti dítěte.
 • Zobrazení ženy odstříkávající mléko bez přítomnosti dítěte.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Šokující obsah

Obsah, který může diváky rozrušit, znechutit nebo šokovat, nemusí být vhodný pro inzerci. Necenzurované šokující prvky nemusí nutně zapříčinit nevhodnost videa pro inzerci, záleží však na kontextu.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Lehce nebo mírně šokující obsah, který je cenzurovaný nebo zobrazovaný ve vhodném kontextu pro vzdělávací, dokumentární a podobné účely.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tělní tekutiny, exkrementy

 • Části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy prezentované v podobě určené pro děti nebo ve vzdělávacím, vědeckém, dokumentárním nebo uměleckém kontextu, kdy záměrem videa není diváka šokovat.
 • Hrané situace, při kterých jsou zobrazovány části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy a jejichž záměrem je diváka šokovat, a to především pro zábavné účely (například kouzelnický trik); záběry ale musí být ve vhodném kontextu.

Lékařské a kosmetické procedury

 • Lékařské nebo kosmetické procedury ve vzdělávacím kontextu a se zaměřením především na samotnou proceduru, nikoli na části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy.
  • Tetování, piercing nebo aplikace botoxu s minimálním zobrazením krve.
 • Cenzurované nebo letmé zobrazení částí těla, tělních tekutin nebo exkrementů během lékařských nebo kosmetických procedur.
 • Videa se záběry lidského nebo zvířecího porodu určené ke vzdělávacím účelům, bez přehnaného zaměření na části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy.

Nehody a zranění

 • Nehody, kde není viditelné žádné odhalené zranění (například tělesné tkáně či krvácející rány).
 • Nehody, které diváka nijak významně nerozruší, protože nejsou viditelné žádné vážnější důsledky (např. pád z motorky).
 • Nehody bez zobrazení následného stresu nebo utrpení oběti (bez křiku a pláče).
 • Nehody, které nevyžadují následnou dlouhodobou lékařskou péči.
 • Nehody a zranění ve zpravodajském, dokumentárním nebo uměleckém kontextu (například film nebo hudební video).

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • Běžné, nesenzacechtivé zacházení s části těl zvířat.
  • Zobrazení masa nebo rybího masa v syrovém stavu nebo během přípravy pokrmu, například při prezentaci vaření nebo různých technik přípravy.
 • Senzacechtivé zobrazení jídla nebo přípravy potravin či pokrmů živočišného původu, které se nepodobají částem těl zvířat.
  • Konzumace živých nebo viditelně se pohybujících ústřic v restauraci.
  • Konzumace připravených jídel (například krevet) v rámci takzvaného „meok-bangu“ nebo představení ASMR.
 • Letmé zobrazení částí těl zvířat se zřetelnými částmi obličeje (kromě ryb, měkkýšů a korýšů, na které je povoleno se zaměřit).

Vymezení pojmů

 • „Záměr šokovat“ označuje cíl videa šokovat diváka, který je dán celkovým kontextem a zaměřením.
 • „Nehoda“ označuje nešťastnou událost, která většinou vede k poškození majetku nebo zranění, i když takové zranění nemusí být na první pohled zřetelně viditelné (například dopravní nehoda).
 • Pojem „odhalené“ označuje viditelné části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy (například tkáně nebo krev).
 • „Rozrušení“ označuje nepříjemný pocit nebo překvapení, ke kterému dojde v důsledku viditelného nebo domýšleného následku nehody nebo zranění.
 • „Utrpení“ označuje viditelnou, slyšitelnou nebo jinak vnímanou prezentaci lidského trápení v důsledku bolesti nebo bezvědomí. V tomto případě se daný pojem vztahuje na osoby, které jsou účastníky nehody nebo které absolvují lékařské nebo kosmetické procedury (včetně porodu).
 • Pojem „nesenzacechtivě“ (v souvislosti se zobrazováním odhalených částí zvířat nebo pojídáním zvířat či hmyzu) znamená prezentovat způsobem zaměřeným na používání produktu bez záměru vzbudit zájem o dané zvíře. Záměrem videa není šokovat diváka zvířetem nebo jeho konzumací a video neobsahuje explicitní a přehnané detaily.
 • Pojem „nevhodné zacházení“ se týká způsobu přípravy nebo pojídání zvířat brutálním nebo nekulturním způsobem. Jde například o házení, pouštění na zem, hraní si nebo useknutí hlavy. Nevhodné zacházení se netýká jen živých zvířat a může být prováděno pomocí nástrojů či kuchyňského vybavení nebo jen rukama.
 • Pojem „profesionální kontext“ zahrnuje povolání řezníka či rybáře a kontext, kdy tyto osoby porcují a připravují mrtvá zvířata.
 • Pojem „zřetelné části obličeje“ označuje části obličeje, ze kterých je divákovi zřejmé, že zvíře bylo nebo stále je živá bytost. Jedná se například o nos/čenich, uši, tlamu, oči apod.
Tento obsah může generovat omezené nebo žádné tržby z reklam

Šokující obsah, například explicitní zobrazení částí lidského nebo zvířecího těla, který není cenzurovaný nebo jehož záměrem je šokovat, ale přitom stále uvádí obecný kontext.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tělní tekutiny, exkrementy

 • Zaměření na skutečné části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy se záměrem šokovat.
 • Hraná prezentace tělesných částí, tekutin nebo exkrementů se zaměřením na děsivé nebo krvavé detaily.
  • Chirurgické scény v obsahu vytvořeném podle scénáře s velkým množstvím krve.

Lékařské a kosmetické procedury

 • Vzdělávací nebo umělecké zobrazení lékařských nebo kosmetických procedur zaměřené na necenzurované detaily částí těla, tělních tekutin nebo exkrementů, pokud tyto necenzurované detaily nejsou hlavním zaměřením videa.
  • Zaměření na necenzurované chirurgické zákroky s viditelnými orgány, které ale nemusí být nutně jediným tématem videa.
  • Zdravotnický pracovník předvádějící odstranění ušního mazu nebo vymáčknutí pupínku s odborným vysvětlením.

Nehody a zranění

 • Nehody, kde je okamžik nárazu natolik silný, že u diváků pravděpodobně vyvolá rozrušení.
 • Nehody, kdy je viditelné zranění, které ale není odhalené (například krev prosakující přes oblečení nebo vytékající z vozidla), a není vidět utrpení obětí.
 • Děsivé autonehody, při kterých nejsou zobrazeny trpící oběti.

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • Senzacechtivá konzumace zvířat stylem „meok-bang“ nebo s důrazem na ASMR s nevhodným zobrazením částí těl zvířat nebo konzumace barbarským či přehnaným způsobem.
 • Zaměření na zřetelné znaky živého tvora (například záběry na oči zvířete během vaření).
 • Části těl zvířat bez kůže s krvavými prvky, ale bez zobrazení nevhodného zacházení (například zaměření na maso a šlachy s krví během přípravy částí těla).
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Silně šokující obsah, kde jediným záměrem videa je diváka šokovat. Obecně se jedná o případy, kdy není uveden žádný kontext, video obsahuje krvavé prvky, utrpení nebo nevhodné zacházení zjevným a viditelným způsobem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tělní tekutiny, exkrementy

 • Odpuzující, děsivá nebo krvavá prezentace částí těla, tělních tekutin nebo exkrementů s minimálním nebo žádným kontextem.
  • Čištění ušního mazu nebo vymačkávání pupínků bez přímého vysvětlení procedury, pokud se většina videa zaměřuje na části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy, a to i ve vzdělávacím kontextu.
 • Hrané šokující prvky prezentované s omezeným kontextem, kde jediným záměrem je diváka šokovat.

Lékařské a kosmetické procedury

 • Necenzurované části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy tvořící velkou část obsahu videa, s množstvím krve, a to i s poskytnutým kontextem.
  • Zdravotnický pracovník vysvětlující postup konkrétní operace.
 • Procedury zobrazované bez kontextu nebo se zavádějícím kontextem, kdy většina videa zobrazuje části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy s velkým množstvím krve.

Nehody a zranění

 • Prezentace nehod a extrémních zranění vedoucí k rozrušení diváků, kdy jsou viditelně odhalené části těla nebo kde lze logicky předpokládat velmi vážné zranění.
  •  Obsah s viditelně zobrazeným krvácením a odhalenými tkáněmi.
 • Děsivé nehody bez kontextu.

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • Zobrazování, příprava nebo konzumace živých zvířat, pokud je jediným záměrem diváka šokovat, často velmi krvavým způsobem.
 • Silné zaměření na zřetelné znaky obličeje nebo evidentní nevhodné zacházení se zvířetem bez kontextu.
 • Brutální nebo explicitní zobrazení přípravy (stahování z kůže) nebo zabíjení viditelně trpících zvířat.
 • Zobrazení přípravy viditelně trpících živých zvířat ke konzumaci, mimo vzdělávací účely.
 • Zobrazení konzumace zvířat se zaměřením na zřetelné znaky obličeje mimo vzdělávací účely.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Nebezpečné činy a nespolehlivý obsah

Obsah, který propaguje škodlivé nebo nebezpečné jednání vedoucí k vážnému fyzickému, emočnímu nebo psychickému poškození, není vhodný k inzerci.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Mírně nebezpečné jednání nebo akrobatické kousky, ale v profesionálním a kontrolovaném prostředí, kde nikdo není vážně zraněn. Krátké zmínky o nebezpečných organizacích ve vzdělávacím obsahu nebo obsahu natočeném podle scénáře.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • Riskantní aktivity bez viditelných zranění, například:
  • Profesionální kaskadérské výstupy nebo extrémní sporty, například seskoky v létajícím obleku.
  • Záběry člověka, který provádí jízdu na kole či motorce na zadních kolech nebo přízemní parkour.
  • Rychlá jízda nebo smyky motorových vozidel bez nebezpečných triků (například jízdy po dvou kolech nebo bez držení volantu) nebo častého omezování ostatních (například jízda mezi pruhy).

Kompilace nezdarů

 • Videa kompilací nezdarů bez zaměření na explicitní zranění (například náraz do skleněných dveří).

Žerty a výzvy

 • Žerty nebo výzvy, při kterých dochází ke zmatení či nepohodlí, ale bez rizika dlouhodobé újmy, jako je výzva „ice bucket challenge“ (polití ledovou vodou z kbelíku).
 • Diskuze nebo reportáže o škodlivých žertech nebo výzvách bez záběrů nebo zvuku z okamžiku, kdy došlo ke zranění, například reportáž o „fire challenge“ (polití hořlavinou a zapálení) bez podrobností nehody.
 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajský obsah zobrazující žerty nebo výzvy, které mohou způsobit mimořádné rozrušení, například fyzický konflikt, hrubé výrazy a urážky, jako jsou žerty typu propuštění z práce.

Lékařské a vědecké dezinformace

 • Neutrální obsah týkající se virů, infekčních chorob a covidu‑19 bez záměru vyvolat strach (např. video pro děti o rozdílu mezi viry a bakteriemi).

Nebezpečné dezinformace

 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah, který si klade za cíl vysvětlit, jakým způsobem si názorové skupiny propagující nebezpečné dezinformace získávají stoupence a jak nabývají na popularitě, případně jak šíří dezinformace.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah, který odhaluje a vyvrací nebezpečné dezinformace, jako je např. aféra Pizzagate, QAnon nebo údajná manipulace amerických prezidentských voleb.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah, který si klade za cíl vyvrátit dezinformace ohledně klimatických změn.

Elektronické cigarety a tabák 

 • Veřejná oznámení úřadů o preventivních opatřeních.
 • Hraný obsah se zaměřením na užívání.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah o průmyslu, který pracuje s elektronickými cigaretami / tabákem.

Alkohol

 • Přítomnost alkoholu nebo dospělých popíjejících alkohol v obsahu, který nepropaguje ani neoslavuje nezodpovědnou konzumaci alkoholu.

Zahraniční teroristické organizace

 • Vzdělávací, zpravodajská a hudební videa, která pojednávají o teroristickém útoku.
 • Vzdělávací nebo hraný obsah o těchto skupinách jako obecném tématu bez záznamu teroristických útoků.
 • Zpravodajské reportáže zobrazující zahraniční teroristické organizace nebo terorismus s komediálním záměrem.
 • Vzdělávací, hraná, zpravodajská a hudební videa, ve kterých se teroristické organizace objevují, ale nejsou hlavním tématem obsahu.

Organizace obchodující s drogami

 • Vzdělávací, hraná, reportážní nebo hudební videa zaměřená na mezinárodní obchod s drogami jako celek.
 • Vzdělávací, hraná, reportážní nebo hudební videa zobrazující organizace obchodující s drogami a související obrazový materiál, například slogany.
 • Vzdělávací, hraná, reportážní a hudební videa s komediálním obsahem, jejichž předmětem jsou organizace obchodující s drogami nebo mezinárodní prodej drog.
 • Veřejná oznámení týkající se souvisejících skupin ve zpravodajských reportážích
 • Zpravodajské reportáže zahrnující scény s násilnými situacemi a akcemi, jako je únos rukojmí nebo výslechy prováděné organizacemi obchodujícími s drogami.

Vymezení pojmů:

 • „Vážná zranění” označují zranění, které nelze ošetřit bez odpovídající lékařské péče nebo doma, jako jsou zlomeniny, viditelná vymknutí nebo velké množství krve.
 • Jako úpravy těla se mohou označovat zásahy, jako jsou tetování, piercing nebo chirurgický zákrok.
 • Pojem „hraný” označuje obsah odehrávaný podle předem vytvořeného scénáře (např. film) nebo ve fiktivních kulisách.
Tento obsah může generovat omezené nebo žádné tržby z reklam

Obsah zobrazující, ale nikoli zaměřený na fyzickou újmu, bolest nebo nepohodlí, včetně činů prováděných v neprofesionálním, nekontrolovaném prostředí. Témata zaměřená na vedení nebezpečné organizace nebo související veřejné oznámení.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • Vysoce rizikové aktivity, jako je parkour na mrakodrapech, nebo zobrazení vážného zranění, jako jsou následky pádů na skateboardu.
 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajská reportáž ohledně těchto témat: 
  • Škodlivé nebo nebezpečné jednání doprovázené explicitním násilím.
  • Děti, které se účastní hazardních her nebo řídí motorová vozidla určená pro dospělé. 
 • Rychlá jízda nebo smyky motorových vozidel s nebezpečnými triky (například jízda po dvou kolech nebo bez držení volantu) nebo s častým omezováním ostatních (například jízda mezi pruhy). 
 • Vzdělávací, hraný nebo hudební videoobsah zobrazující nebezpečné aktivity, kde je nezletilá osoba účastníkem nebo obětí.

Kompilace nezdarů

 • Zaměření na vyobrazení okamžiků s explicitním zraněním, které není smrtelné (například kompilace nehod na kole).

Žerty a výzvy

 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajská reportáž o žertu nebo výzvě s tímto obsahem:
  • Výhružky nebo obhajoba fyzického nebo psychického násilí vůči sobě či ostatním, jako je lehnutí si mezi železniční kolejnice. 
  • Jednání, které nesmí být napodobováno, jako je výzva k pití chlorového bělidla, a může mít za následek okamžité a vážné poškození zdraví.
 • Žerty nebo výzvy, které mohou způsobit mimořádné duševní utrpení, například fyzický konflikt, hrubé výrazy nebo urážky. Patří sem také hrozby ohrožení životního postavení, například žert o propuštění z práce, nebo citové vydírání ve vztazích (například žerty o rozchodu, kdy může dojít k duševnímu zranění, nebo žerty o uvěznění týkající se příbuzných a podobně).
 • Žerty obsahující velká množství tělních tekutin nebo explicitní násilí.
 • Výzvy, které zahrnují konzumaci netoxických, nejedlých látek, jako je požití lepidla nebo krmiva pro domácí mazlíčky. Požití jedlých látek, které jsou ve vysokém množství škodlivé, jako je chilli paprička Carolina Reaper, nebo zobrazení mírné fyzické reakce. 

Elektronické cigarety a tabák

 • Recenze nebo srovnání tabákových výrobků (například srovnání náplní do vaporizéru).
 • Vzdělávací nebo dokumentární zmínka o službách pro závislé.

Alkohol

 • Vzdělávací, dokumentární nebo hraný obsah zobrazující nezletilé při konzumaci alkoholu nebo produktů souvisejících s alkoholem. 

Zahraniční teroristické organizace

 • Komediální videa se zmínkami o zahraničních teroristických organizacích nebo terorismu.
 • Vzdělávací, dokumentární nebo hudební videa s komediálními zmínkami o zahraničních teroristických organizacích. 
 • Obrazový materiál související se zahraničními teroristickými organizacemi, který ale není hlavním tématem obsahu. 

Organizace obchodující s drogami

 • Veřejná oznámení týkající se souvisejících skupin uváděná bez kontextu.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah nebo veřejná oznámení o organizacích obchodujících s drogami.
  • Vzdělávací obsah zaměřený především na konkrétní organizace obchodující s drogami nebo na vůdce těchto organizací.
  • Může zahrnovat neexplicitní situace nebo útoky a jejich následky, rukojmí atd.
  • Veřejná oznámení týkající se souvisejících skupin.
  • Násilné situace a akce, jako je únos rukojmí nebo výslechy prováděné organizacemi obchodujícími s drogami. 

Vymezení pojmů:

 • „Mírná fyzická reakce” označuje například zvedání žaludku a kašel vedoucí ke zvracení.
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Obsah, který zobrazuje především nehody, vigilantismus, žerty nebo nebezpečné jednání, jako jsou experimenty nebo kaskadérské kousky, které představují zdravotní riziko (například konzumace nepoživatelných věcí); diskuze o populárních videích, která tento typ obsahu zobrazují. Oslava, nábor nebo explicitní zobrazení nebezpečných organizací.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • Oslava nebezpečného nebo násilného jednání či jednání, které je vnímáno jako nebezpečné.
  • Motorová vozidla v šokujících scénách a se zraněním (například záběr z okamžiku srážky nebo zobrazení člověka v bezvědomí na silnici po srážce s nákladním automobilem).
 • Děti, které se účastní hazardních her nebo řídí motorová vozidla určená pro dospělé.
 • Nebezpečné jednání, kde je nezletilá osoba účastníkem nebo obětí.

Kompilace nezdarů

 • Kompilace nezdarů, které končí smrtí nebo trvalým poškozením zdraví (koma, ochrnutí a podobně). 

Žerty a výzvy

 • Žerty nebo výzvy, které nesmí být napodobovány, jako je výzva k pití chlóru, a mohou mít za následek okamžité a vážné poškození zdraví.
 • Žerty nebo výzvy, které se týkají: 
  • Sebevražda, smrt, terorismus, například žerty s falešnou bombou nebo ohrožování smrtelně nebezpečnými zbraněmi.
  • Nevyžádané sexuální jednání, jako je násilné líbání, osahávání, sexuální zneužití nebo skryté kamery v šatnách či kabinkách.
  • Fyzická újma nebo utrpení, které ale není zaměřením videa.
  • Dlouhotrvající duševní utrpení nezletilého, jako je žert, který trvá delší dobu a způsobí, že se dítě bojí nebo je rozrušené. Může to být například žert, v jehož průběhu dítě uvěří, že mu zemřeli rodiče.
  • Výhružky nebo obhajoba fyzického nebo psychického násilí vůči sobě či ostatním, jako je lehnutí si mezi železniční kolejnice.
  • Propagace lékařsky nebezpečného jednání, jako je cílené vystavení se viru nebo podněcování paniky v souvislosti s onemocněním COVID-19 (například hnutí proti karanténě nebo předstírání pozitivity a nedodržování karantény),
  • Propagace použití zbraní za účelem zranění dalších osob.
  • Zobrazení konzumace látek v množstvích, která mají za následek explicitní šokující fyzické reakce, jako je zvracení po požití chilli papričky Bhut Jolokia.
  • Výzvy, které mohou při napodobení vést k vážnému poranění, jako je „fire challenge“ (polití hořlavinou a zapálení) nebo „bird box challenge“ (podle filmu V pasti).
  • Podpora podvodných nebo nezákonných činností (např. vloupání).

Lékařské a vědecké dezinformace

 • Propagace škodlivých zdravotních nebo lékařských tvrzení či praktik:
  • Popírání existence vědecky podložených nemocí, jako je například HIV.
  • Videa, která nabádají nebo poskytují pokyny k vědecky neověřeným léčebným postupům pro léčbu zdravotních potíží (např. léčení rakoviny pomocí úpravy stravování).
  • Šíření nepravdivých informací, které popírají vědecky podložená fakta, jako je například odrazování lidí od očkování.
  • Obsah, který propaguje nebo hájí programy či služby, které mají za cíl „léčit“ homosexualitu.
 • Propagace nebo obhajování nebezpečných dezinformací o covidu-19:
  • Obsah, který odrazuje od toho nechat se proti covidu-19 očkovat.
  • Nepravdivá nebo zavádějící tvrzení o účincích či distribuci vakcíny. Sem patří:
   • Tvrzení, že očkování způsobuje neplodnost.
   • Tvrzení, že očkování obsahuje mikročip.
   • Tvrzení, že se očkování používá k usmrcení části obyvatelstva.
  • Tvrzení, že roušky a sociální distancování nesnižují riziko nakažení covidem-19 nebo jeho šíření.
  • Tvrzení o šíření covidu-19, která nejsou založena na vědecky ověřených faktech (např. že se nemoc přenáší pomocí sítí 5G).
  • Videa, která navádějí nebo poskytují pokyny k vědecky neověřeným léčebným postupům souvisejícím s léčbou covidu-19 (např. injekční užívání hydroxychlorochinu).

Nebezpečné dezinformace

 • Tvrzení, která jsou prokazatelně nepravdivá a mohou významně oslabit důvěru lidí ve volby nebo jiné demokratické procesy a jejich ochotu se těchto procesů účastnit
  • Prokazatelně nepravdivé informace o postupech veřejného hlasování, vhodnosti politického kandidáta na základě věku nebo místa narození, výsledcích voleb nebo sčítání lidu, které jsou v rozporu s oficiálními státními zdroji.
 • Podporování šíření nebezpečných dezinformací (např. údajné manipulování amerických prezidentských voleb).
 • Podporování skupin, které šíří nebezpečné dezinformace.
 • Rozpor s věrohodným vědeckým konsenzem ohledně existence a příčin klimatických změn.

Elektronické cigarety a tabák 

 • Propagace a konzumace tabáku a tabákových výrobků.
 • Záběry nezletilých, kteří používají tabákové výrobky / elektronické cigarety.
 • Zprostředkování prodeje tabákových výrobků / elektronických cigaret.
 • Použití tabákových výrobků / elektronických cigaret jiným způsobem, než zamýšlel výrobce (např. pití tekutiny určené pro elektronické cigarety). 

Alkohol

 • Zobrazování nezletilých konzumujících alkohol, i když se nejedná o hlavní téma videa.
 • Propagace konzumace alkoholu nezletilými.

Zahraniční teroristické organizace

 • Videa mimo vzdělávací kontext zaměřená na zahraniční teroristické organizace nebo téma terorismu, například: 
  • Diskuze o teroristickém útoku jako ústředním tématu.
  • Relevantní záběry nebo jména skupiny/vůdce kdekoli v obsahu (např. v miniatuře).
 • Obsah zahrnující šokující, explicitní nebo násilné snímky či scény, které podněcují nebo oslavují násilí.
 • Obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo na jejich podporu.
 • Obsah, který oslavuje nebo popírá teroristické útoky.

Organizace obchodující s drogami

 • Jiná než vzdělávací videa zaměřená na konkrétní organizace obchodující s drogami, jejich vůdce nebo na mezinárodní obchod s drogami.
  • Pokud je diskuze o tomto tématu náhodná a nezamýšlená, znamená to, že „není vzdělávací“, neboť není předem přímo oznámeno, že záměrem videa bude téma vysvětlit.
 • Zobrazení vizuálních materiálů spojených s organizacemi obchodujícími s drogami, jako jsou vlajky, slogany, bannery atd., mimo vzdělávací kontext.
 • Nábor členů skupiny.
 • Hudba typu narcocorrido nebo jiná hudba oslavující nebo propagující organizace obchodující s drogami.
 • Násilné situace a akce, jako je únos rukojmí nebo výslechy prováděné organizacemi obchodujícími s drogami.
 • Komediální obsah, jehož tématem jsou organizace obchodující s drogami nebo mezinárodní prodej drog.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Nenávistný a hanlivý obsah

K inzerci není vhodný obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje jednotlivce či skupinu lidí. Výjimku může tvořit obsah satirický nebo komediální. Uvedení komediálního záměru samo o sobě nestačí a obsah může být i nadále považován za nevhodný k inzerci.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Obsah označující chráněné skupiny nebo kritizující názory nebo činy jednotlivce neurážlivým způsobem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Zpravodajský obsah, který popisuje chráněnou skupinu nebo podává informace o diskriminaci, které může taková skupina čelit, aniž by měl vzbudit nenávist, například zpravodajská reportáž o homofobii.
 • Komediální obsah, který odsuzuje nebo odkazuje na zesměšňující, ponižující nebo jinak pohrdavé komentáře vůči chráněné skupině.
 • Veřejné debaty o chráněných skupinách bez podněcování k nenávisti a násilné konfrontaci.
 • Umělecký obsah, který používá citlivou terminologii nebo symboly, aniž by měl vzbudit nenávist, v rámci např. popových klipů.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah:
  • Zakryté rasistické nebo hanlivé výrazy použité za účelem informování diváků (například n*gr).
  • Obsah se zaměřením na projevy nenávisti.
 • Kritika názorů, pohledů nebo jednání jednotlivce či skupiny bez záměru ponížit nebo vyvolat konflikt.

Definice:

„Chráněná skupina“ je definována na základě některé z charakteristik níže. Obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje jednotlivce či skupinu lidí na základě některého z následujících atributů, není považován za vhodný pro inzerenty:

 • rasa,
 • etnický původ,
 • národnost,
 • náboženství,
 • postižení,
 • věk,
 • status veterána,
 • sexuální orientace,
 • genderová identita,
 • jiná charakteristika související se systémovou diskriminací nebo marginalizací.
Tento obsah může generovat omezené nebo žádné tržby z reklam

Obsah, který může být vůči jednotlivcům nebo skupinám urážlivý, ale slouží pro vzdělávací, zpravodajské nebo dokumentární účely.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Politický projev nebo debata, která může obsahovat urážlivé výrazy, ale jejímž cílem je vzdělávat, například politická debata o právech translidí.
 • Vzdělávací obsah:
  • Nezakryté rasistické nebo hanlivé výrazy použité za účelem informování diváků (například výslovné použití slova n*gr).
  • Nesestříhané záběry člověka v některé z následujících situací, aniž by video tuto situaci propagovalo nebo podporovalo:
   • Ponižování nebo urážení jednotlivce či skupiny.
   • Vymezování někoho jako objektu zneužívání nebo obtěžování.
   • Popírání skutečnosti, že se odehrála nějaká tragická událost; tvrzení, že se jedná o podvod.
   • Zlomyslné osobní útoky nebo pomlouvání.
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Projevy nenávisti nebo obtěžování vůči jednotlivcům nebo skupinám.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Tvrzení s cílem znevážit členy chráněné skupiny nebo je označit výslovně nebo náznakem za méněcenné, například „všichni lidé z této země jsou nechutní”.
 • Jiný než vzdělávací obsah s rasistickými nebo hanlivými výrazy.
 • Obsah podporující, oslavující nebo schvalující násilí proti druhým.
  • Podpora diskriminace chráněné skupiny, například prohlášení typu „měli byste nenávidět všechny lidi s hendikepem, kteří tu žijí“.
 • Propagace nenávistných skupin, symbolů nenávisti nebo nástrojů nenávistných skupin.
 • Ponižování nebo útoky na jednotlivce nebo skupiny konané ve zlém úmyslu.
 • Vymezování jednotlivců či skupin jako objektu zneužívání nebo obtěžování.
 • Popírání nebo oslavování tragických událostí, obviňování obětí nebo přeživších jako viníků krize.
 • Osobní útoky, urážky a pomluvy konané ve zlém úmyslu.
 • Generalizující nebo znevažující vyobrazení ideologií nebo náboženství konané ve zlém úmyslu.
  • Přiřazování negativních vlastností jednotlivcům, skupinám, ideologiím nebo náboženstvím, například tvrzeními typu „feminismus je mor“.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Obsah související s drogami a rekreačními drogami

Videoobsah, který propaguje nebo zobrazuje prodej, užívání nebo zneužívání nelegálních drog, státem regulovaných legálních drog nebo látek nebo dalších nebezpečných produktů, není vhodný k inzerci.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Zmínky o rekreačních drogách a nástrojích k užívání drog ve vzdělávacím, humorném nebo hudebním obsahu, kde není cílem propagovat nebo oslavovat nelegální užívání drog. Distribuce drog zobrazovaná v herním obsahu. Dokumentární nebo zpravodajské reportáže zobrazující hraný obsah s užíváním drog.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

 • Vzdělávací obsah o drogách a nástrojích k užívání drog, například vědecké vysvětlení účinku drog nebo historie pašování drog.
 • Osobní svědectví o boji se závislostí na drogách.
 • Hudební videa s letmými záběry drog.
 • Herní obsah zobrazující prodej drog. 
 • Dokumentární nebo zpravodajské reportáže o nákupu, výrobě, užívání nebo distribuci drog, například dokument o zátahu na překupníky.
 • Hrané, dokumentární nebo zpravodajské reportáže včetně herních scén s konzumací nebo aplikací drog (například formou vpichu).
Tento obsah může generovat omezené nebo žádné tržby z reklam

Obsah zaměřený na nelegální konzumaci (či aplikaci) nebo výrobu drog mimo vzdělávací nebo informační kontext, kdy cílem není propagovat nebo oslavovat nelegální užívání drog.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

 • Hraný obsah včetně hudby a videoher, který zobrazuje užívání rekreačních drog.
  • Scény s injekční aplikací drog za účelem zvednutí nálady v obsahu vytvořeném podle scénáře.
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Obsah propagující nebo oslavující užívání drog, například pokyny ohledně nákupu, výroby, prodeje nebo získání nelegálních drog nebo nástrojů k jejich aplikaci či výrobě za účelem propagace rekreačního užívání.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

 • Sdílení recenzí a názorů na různé drogy.
  • Tipy nebo doporučení ohledně užívání nebo výroby rekreačních drog, například pěstování konopí.
  • Recenze coffee shopů s konopím, prodejen, výdejen, dealerů apod.
  • Prodej a nákup drog online nebo offline.
   • Sdílení odkazů na weby s prodejem drog nebo fyzických adres, kde je možné drogy koupit.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Obsah související se střelnými zbraněmi

Obsah zaměřený na prodej, sestavování, zneužití nebo nevhodné používání skutečných nebo falešných střelných zbraní není vhodný pro reklamu.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Manuální, poloautomatické a neupravené zbraně zobrazované v bezpečném prostředí, například na střelnici nebo na volném prostranství, aby nedocházelo k ohrožení přihlížejících nebo majetku. Montáž a demontáž střelných a paintballových zbraní pro účely opravy nebo údržby. Zodpovědné používání airsoftových nebo kuličkových zbraní.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Diskuze o legislativě týkající se zbraní nebo zavedení kontroly zbraní.
 • Recenze a ukázky zbraní.
 • Obsah s optickými dalekohledy a tlumiči.
 • Makety zbraní, když nejsou používány k ubližování osobám nebo poškozování majetku.

Definice:

 • „Bezpečné prostředí” označuje místa, jako jsou střelnice nebo uzavřené prostory postavené za účelem střelby na terč.
 • Výraz „úpravy“ označuje cokoli, co narušuje, vylepšuje nebo mění vnitřní funkci produktu. Patří sem urychlovače střelby typu hair trigger nebo bump stock, výbušná a zápalná munice a dále pak příslušenství, jako jsou tepelné a infračervené zaměřovače nebo velkokapacitní zásobníky.
 • „Maketa zbraně“ je pouze atrapa, která skutečnou zbraň připomíná. Tato definice zahrnuje i zbraně určené ke střelbě slepými náboji. 
   
Tento obsah může generovat omezené nebo žádné tržby z reklam

Používání zbraní mimo kontrolované prostředí, používání airsoftových nebo kuličkových zbraní proti osobám bez ochranných pomůcek.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Ukázky použití zbraní v nevhodném a nekontrolovaném prostředí (např. na ulici mimo dům, v blízkosti přihlížejících nebo pokud je vystaven riziku majetek jiných lidí).
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Obsah zobrazující výrobu nebo úpravu střelných zbraní (včetně sestavování a rozebírání), propagující výrobce nebo prodejce zbraní, zprostředkující prodej zbraní nebo zobrazující nezletilé se zbraněmi bez dohledu dospělých. Obsah zobrazující zbraně modifikované o urychlovače střelby typu bump stock nebo hair trigger, termovizí nebo infračerveným viděním nebo používající termální, výbušnou nebo zápalnou munici. Obsah zobrazující velkokapacitní zásobníky (30 a více nábojů) připojené ke zbrani nebo samostatně. Obsah s plně automatickými zbraněmi nebo zbraněmi upravenými tak, aby střílely více než jeden náboj na jedno stisknutí spouště.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Návody, jak přidat „bump stock“ ke střelné zbrani.
 • Doporučení nejlepších výrobců zbraní nebo firem, u kterých si lze střelné zbraně zakoupit (např. „15 nejlepších prodejen zbraní”).
 • Přímá doporučení na místa, která zprostředkovávají prodej zbraní.
 • Propagace prodeje střelné zbraně nebo dílu, mimo jiné:
  • prodej součásti střelné zbraně nebo dílu, který je pro střelnou zbraň nezbytný nebo zlepšuje její funkci, například:
  • „80% díly“ zbraní,
  • munice,
  • držáky munice,
  • tlumiče,
  • nábojové pásy,
  • zásobníky,
  • konverzní sady,
  • rukojeti zbraní,
  • zaměřovače,
  • mířidla.
 • Videa, která inzerují obsah pro obchody se zbraněmi.
 • Videa, která propagují výrobce nebo slevové kódy do prodejen zbraní.
 • Videa, která obsahují návod k výrobě střelné zbraně (např. napodobitelné složení/rozebrání zbraně nebo kroky k úpravám zbraně), návody, software nebo vybavení pro 3D tisk zbraní nebo dílů.
 • Složení/rozebrání střelné zbraně za účelem její úpravy.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Kontroverzní témata

Kontroverzní témata jsou témata, která mohou být pro diváky znepokojivá. Často jsou důsledkem lidského neštěstí. Tato zásada platí i v případě, pokud je obsah pouze popisný nebo neobsahuje žádné explicitní obrázky.

Kontroverzní témata zahrnují zneužívání dětí, sexuální zneužívání dospělých, sexuální obtěžování, sebepoškozování, sebevraždy, poruchy příjmu potravy, domácí násilí, potraty nebo eutanázii.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Obsah související s prevencí kontroverzních témat. Obsah, ve kterém jsou kontroverzní témata zobrazena letmo, a nejedná se o názorné ani popisné vyobrazení. Obsah týkající se domácího násilí, sebepoškozování, sexuálního zneužívání dospělých, umělého přerušení těhotenství a sexuálního obtěžování, a u něhož se nejedná o názorné ani popisné vyobrazení.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

 • Hlavní zpravodajská reportáž o kontroverzních tématech bez explicitního a popisného obsahu.
 • Neexplicitní obsah zaměřený na potraty včetně osobních svědectví, názorů nebo záběrů lékařského zákroku.
 • Obsah, který zahrnuje historické nebo legislativní skutečnosti týkající se potratů.
 • Vedlejší zpravodajská reportáž s neexplicitním a nepopisným obsahem související se sebevraždami nebo sebepoškozováním, sexuálním zneužíváním dospělých, domácím násilím, sexuálním obtěžováním nebo eutanázií.
 • Hrané nebo umělecké ztvárnění kontroverzních témat, pokud není příliš explicitní.
  • Film, ve kterém někdo skáče z mostu, ale bez explicitního zobrazení mrtvého těla.
 • Obecné zmínky o poruchách příjmu potravy bez spouštěcích nebo napodobitelných signálů.  

Názvy a miniatury: 

 • Zmínky o kontroverzních tématech, které nejsou explicitní.
  • Text nebo obrázek žiletky.

Vymezení pojmů:

 • Letmé zmínky nejsou hlavním zaměřením obsahu; zahrnují krátké zmínky témat, která byla uvedena jako kontroverzní nebo citlivá. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu není považována za hlavní zaměření, ale za letmou zmínku. 
  • Například: „Příští týden budeme mluvit o klesajícím počtu sebevražd.“
 • Spouštěcí nebo napodobitelné signály:
  • Nejnižší BMI nebo hmotnost.
  • Zobrazení příliš vyzáblého nebo hubeného těla.
  • Ponižování nebo šikana na základě hmotnosti nebo vzhledu těla.
  • Zmínky o přejídání, skrývání nebo hromadění jídla.
  • Cvičení za účelem dosažení kalorického deficitu.
  • Zvracení nebo užívání projímadel.
  • Kontrola průběhu snižování hmotnosti.
  • Zmínky o skrývání výše uvedených chování.
Tento obsah může generovat omezené nebo žádné tržby z reklam

Obsah o kontroverzních tématech, který není vizuálně znepokojivý, ale může zahrnovat popisné výrazy. Zdramatizovaný, umělecký, vzdělávací, dokumentární obsah či obsah s vědeckým výkladem kontroverzních témat. Hlavní téma obsahu týkající se zneužívání dětí, u něhož se nejedná o názorné či popisné vyobrazení. Obsah týkající se sexuálního zneužívání dospělých, sexuálního obtěžování nebo domácího násilí, a u něhož se nejedná o názorné ani popisné vyobrazení.

Některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii: 

 • Obsah, jehož hlavním tématem je zneužívání dětí nebo sexuální zneužívání, ale bez podrobností a názorného vyobrazení.
 • Hrané nebo umělecké zobrazení poruch příjmu potravy se spouštěcími nebo napodobitelnými signály. 
 • Hrané nebo animované ztvárnění kontroverzních témat, pokud není příliš explicitní, bez vzdělávacího nebo uměleckého kontextu. 
 • Středně explicitní hrané nebo umělecké ztvárnění kontroverzních témat. 
  • Film zobrazující člověka, který si podřezává zápěstí (a je vidět krev).
 • Příběhy o zotavení z poruchy příjmu potravy, například osobní příběh o překonání bulimie.

Názvy a miniatury: 

 • Explicitní vyobrazení kontroverzních témat v miniatuře včetně reálných, hraných a uměleckých vyobrazení. 
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Obsah, jehož hlavním tématem je názorné vyobrazení nebo detailní popis kontroverzních témat. Explicitní odkaz na poruchy přijímání potravy, jehož součástí jsou následující narážky nebo kontext: nejnižší BMI nebo váha, zobrazení podvyživených nebo vyhublých těl, ponižování nebo šikana týkající se váhy nebo těla, narážky na nutkavé přejídání a na schovávání nebo hromadění jídla, cvičení vedoucí ke kalorickému deficitu, zvracení nebo zneužívání projímadel, kontrola průběhu hubnutí, narážky na skrývání kterýchkoli z výše uvedených typů chování.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Podrobné, šokující osobní svědectví nebo líčení obětí, které mluví o svých zkušenostech s těmito tématy:
  • Týrání dětí
  • Pedofilie
  • Sebepoškozování
  • sebevraždy,
  • domácí násilí,
  • Eutanazie
 • Propagace nebo oslava kontroverzních témat v obsahu, názvu nebo miniatuře (např. „jak se zabít a umřít se ctí“)
 • Explicitní zobrazení sebepoškozování s viditelnými jizvami, krví nebo zraněními
 • Explicitní audiozáznam probíhajícího kontroverzního dění
 • Explicitní zmínka o poruchách příjmu potravy se spouštěcími nebo napodobitelnými signály
 • Středně explicitní zobrazení kontroverzních témat bez vzdělávacího nebo uměleckého kontextu
  • Neupravený záznam někoho, kdo si podřezává zápěstí (je vidět krev)
 • Animované zobrazení kontroverzních témat senzacechtivým způsobem   
  • Zobrazení šikanujících postav

Vymezení pojmů:

Zaměřením rozumíme určitý segment, celé video nebo dlouhotrvající diskusi soustředěnou na dané kontroverzní téma. Zběžná zmínka o kontroverzním tématu se za zaměření nepovažuje.Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za hlavní zaměření obsahu, naopak segment videa, ve kterém se o tomto tématu mluví, je považován za hlavní zaměření. Zaměření nemusí být slovní. Pokud je ve videu obrázek nebo text zaměřený na citlivé téma, je to považováno za zaměření.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Citlivé události

Citlivá událost je událost nebo vývoj situace významně ohrožující schopnost společnosti Google poskytovat vysoce kvalitní, relevantní a ověřené informace a redukovat necitlivý nebo zneužívající obsah v prominentních a zpeněžených funkcích. Během citlivé události můžeme v reakci na tato rizika přijmout různá opatření.

Mezi citlivé události patří například občanské nepokoje, přírodní katastrofy, mimořádné události ohrožující veřejné zdraví, terorismus nebo podobné aktivity, ozbrojené konflikty nebo hromadné násilné činy. Tyto zásady platí i v případě, pokud obsah neobsahuje žádné explicitní záběry.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Diskuze zahrnující témata ztráty života nebo tragédie, které toto téma nezlehčují a nezneužívají.

Za určitých okolností můžeme zabránit zpeněžení jakéhokoli obsahu souvisejícího s citlivou událostí, abychom zabránili zneužívání nebo využívání obětí. Důležitý je kontext – můžeme například povolit, aby obsah získával tržby z reklam, pokud obsahuje věrohodné zpravodajství, dokumentární obsah nebo diskuze o citlivé události.

Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Autoři nesmí zpeněžovat obsah, který profituje z citlivé události nebo ji zneužívá.

Příklady (nejedná se o úplný výčet):

 • patrná snaha profitovat z tragické události bez zřejmého přínosu pro uživatele, prodeje produktů nebo služeb, které nemusí splňovat standardy nebo pokyny příslušných dozorčích orgánů (např. organizací poskytujících pomoc v nouzi, zdravotních úřadů nebo mezinárodních organizací),
 • používání klíčových slov souvisejících s citlivou událostí za účelem podpoření návštěvnosti.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Umožnění nepoctivého chování

Obsah oslavující nebo propagující nepoctivé chování, jako je neoprávněné vniknutí, podvádění nebo hackování počítače, ať už soukromé, nebo placené.

Podrobnosti o zásadách
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Tento obsah může generovat tržby z reklam

Vzdělávací, humorné nebo hudební zmínky nebo tvrzení ohledně nepoctivého chování. Obsah, který nepropaguje nepoctivé chování, jako jsou zpravodajské reportáže o porušování kodexu chování.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

Neoprávněný vstup na soukromý pozemek

 • Prozkoumávání opuštěných budov nebo starých továren za účelem sdílení nebo vzdělávání s popisem, jak získat oprávnění ke vstupu.
  • Zájezdy do zakázaných zón (například do Černobylu) s příslušnými povoleními.
 • Zpravodajské reportáže na tato témata:
  • Obsah porušující kodex chování maloobchodu nebo komerční budovy (například pobyt v obchodě po skončení otevírací doby). 
  • Předstírání zaměstnaneckého poměru v prodejně bez souhlasu vlastníka (například falešní zaměstnanci v uniformě poskytující rady zákazníkům ohledně zboží). 

Hackování

 • Testování penetrace (služba testování fyzických a informačních bezpečnostních trhlin, kterou poskytují za úplatu etičtí hackeři).
 • Bug bounty (poskytování odměn za nalezení chyb v počítačovém systému či programu).
 • Digitální hacking, vychytávky, tipy a triky (jailbreaking telefonu, herní cheaty, úpravy her, služby VPN).
 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajské reportáže o využívání nebo podpoře počítačového hackingu v elektronických sportovních soutěžích. 

Krimi

 • Dokumenty na téma kriminality.
 • Osobní svědectví lidí zasažených kriminalitou.
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Obsah, jehož cílem je naučit diváky, jak získat neoprávněný přístup nebo provést neoprávněné úpravy systémů, zařízení nebo majetku ve zlém úmyslu. Zobrazování činů, které jsou v rozporu s kodexem chování určitého zařízení. Propagace produktů nebo služeb, které umožňují klamat nebo podvádět, například služby psaní akademických prací nebo způsoby hackingu, které umožňují vyhrát v esportech.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

Neoprávněný vstup na soukromý pozemek

 • Propagace nebo oslavování neoprávněného vstupu, například noční výpravy do střežených budov.
 • Porušení kodexu chování maloobchodní prodejny nebo komerční budovy.
 • Vydávání se za zaměstnance maloobchodní prodejny přímo na prodejně bez souhlasu jejího vlastníka.
 • Zobrazení vloupání bez doplňkového kontextu, například záznam vloupání z bezpečnostní kamery.

Hackování

 • Podpora nebo rady divákům, jak digitálně sledovat jiného člověka nebo jeho aktivity bez jeho souhlasu.
 • Tipy, jak odposlouchávat něčí telefon bez jeho souhlasu.
 • Používání nebo nabádání k používání hackerského softwaru v kompetitivních e-sportech.

Neetické produkty a služby.

 • Služby psaní akademických prací.
 • Obcházení testů na drogy.
 • Padělání nebo výroba falešných pasů či jiných dokladů.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Nevhodný obsah pro děti a rodinu

Aby mohl být obsah určený pro děti na YouTube zpeněžen, musí být vhodný pro celou rodinu. To znamená, že musí splňovat principy kvality obsahu YouTube pro děti a rodinunaše programové zásady.

Podrobnosti o zásadách

Obsah povzbuzující k nevhodnému chování

Podporování negativního chování, které by mohlo mít negativní dopad na děti.

Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti

Tento obsah může generovat tržby z reklam

Obsah, který podporuje pozitivní chování a není škodlivý pro děti.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

 • Vzdělávací obsah o negativním chování.
 • Veřejná oznámení nebo videa týkající se negativního dopadu šikany nebo ponižování dětí.
 • Zobrazování zdravých stravovacích návyků.
 • Videa o sportu a fitness.
 • Kutilství, výzvy nebo žerty, u kterých je nízké riziko fyzické či psychické újmy:
  • Návody, jako je pečení nebo vaření s nádobím používaným bezpečným a vhodným způsobem
  • Žerty, u kterých nejsou děti traumatizovány nebo jim nehrozí fyzická újma
 
Tento obsah nemůže generovat tržby z reklam

Obsah, který by mohl mít dopad na děti tím, že propaguje nevhodné chování, jako je podvádění či šikana, nebo obsah, který by mohl způsobit závažné fyzické nebo emocionální poškození dětí.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

 • Obsah, který u dětí podporuje nebo propaguje negativní chování nebo obsah týkající se společenských problémů, které mají na děti negativní dopad.
  • Nepoctivé chování, jako je podvádění v testech.
  • Zobrazování skutečných nebo realistických zbraní v obsahu pro děti.
  • Konzumování nadměrného množství jídla s vysokým obsahem cukru nebo tuku.
  • Šikana, obtěžování nebo ponižování dětí.
  • Obsah, který ukazuje, jak své tělo změnit tak, aby bylo štíhlejší, svalnatější nebo získalo křivky či obsah ukazující, jak zvyšovat/snižovat kalorie atd.
  • Návody nebo výzvy, které mohou vést k vážné fyzické nebo emocionální újmě, například:
   • používání zakázaných chemikálií, výbušnin, zápalek v obsah typu Udělej si sám,
   • výzvy k nadměrné konzumaci jídla, které mohou vést k udušení,
   • nabádání diváků k jezení produktů, které nejsou určeny ke konzumaci.
 

Nevhodný obsah mířený na děti

Témata, která jsou většinou spojována s dospívajícím nebo dospělým publikem, jako je nahota, sex, realistické násilí, drogy, alkohol nebo vulgarity ve videu, miniatuře či názvu.

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy
Obsah, který působí jako obsah vhodný pro děti a rodinu, ale obsahuje motivy určené pouze pro dospělé.
 • Sex a sexuální narážky
 • Násilí, realistické zbraně
 • Středně silné, silné nebo mimořádně vulgární výrazy
 • Drogy a alkohol
 • Zobrazování dětí nebo oblíbených postaviček pro děti v kontextu nevhodném pro děti

Šokující obsah zaměřený na děti

Obsah, který je bezpečný pro dospělé, ale může šokovat nebo vyděsit děti, jako například postavy z hororů pro dospělé nebo potenciálně děsivá témata, jako je únos, hororové filmy atd.

Kategorie Omezené nebo žádné reklamy
Obsah, který působí jako obsah vhodný pro děti a rodinu, jehož součástí jsou záběry, které mohou děti vyděsit či šokovat.
 • Postavy, které děsí děti, například Momo nebo dospělé hororové postavy.
 • Videa zobrazující krvavý nebo jiný násilný obsah.
 • Neexplicitní obsah, který by mohl děti vyděsit, jako jsou únosy, hororové scény, stříkačky používané jako zbraně apod.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Obsah související s tabákovými výrobky

Obsah propagující tabák a tabákové výrobky není vhodný pro reklamu. Tato zásada spadá pod Nebezpečné nebo násilné činy v dotazníku pro vlastní certifikaci Studia YouTube, určitě se tedy do něj také podívejte pro podrobné pokyny.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)
Kategorie Omezené nebo žádné reklamy
Propagace tabáku
 • Cigarety, doutníky, žvýkací tabák
Podpora tabákových výrobků
 • Dýmky, cigaretové balicí papírky, vaporizéry
Propagace produktů určených k simulaci kouření tabáku
 • Bylinné cigarety, elektronické cigarety, „vapování“

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Pobuřující a ponižující obsah

Obsah, který je bezdůvodně pobuřující, štvavý nebo ponižující, nemusí být vhodný k inzerci. V dotazníku pro vlastní certifikaci Studia YouTube tato zásada spadá pod Nenávistný a hanlivý obsah. Určitě se tedy do něj také podívejte, najdete v něm podrobné pokyny.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)
Kategorie Omezené nebo žádné reklamy
Pobuřující a ponižující obsah
 • Obsah, který je zaměřený na ponížení nebo urážku jednotlivce či skupiny.
Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí
 • Obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování.
 • Obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování.
 • Osobní útoky, urážky a pomluvy konané ve zlém úmyslu.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Vymezení pojmů

Vytvořili jsme tabulku definic, které vám pomohou lépe pochopit pojmy, které v pokynech k obsahu vhodnému pro inzerenty používáme.

Vymezení pojmů
Pojmy Definice
Hudba Jedná se o videa obsahující hudbu, jako jsou oficiální hudební videa, umělecké skladby, doprovodné stopy, úvodní/závěrečná hudba, reakce na hudební videa, hudba hrající během tanečních tutoriálů, hudba přidaná nebo získaná pomocí nástrojů YouTube a hudba hrající na pozadí. Netýká se přednesu poezie a mluveného slova.
Vzdělávací

Pojem „vzdělávací“ označuje proces, který diváky informuje nebo učí, aniž by záměrně poskytoval nepravdivé informace. Vzdělávací obsah vyjadřuje názor neutrálním způsobem, například v podobě diskuze o bezpečném sexu. Význam následujících pojmů závisí na kontextu:

 • „Dokumentární“ obsah pomáhá připomínat a uchovávat historické události; cituje originální dokumenty nebo popisuje fakta, například historii starověkého Egypta.
 • „Vědecký“ obsah označuje pokročilé bádání prostřednictvím pokusů a vytváření teorií, například při prezentaci dat o lidské psychologii.
Umělecký kontext Pojem „umělecký“ označuje umění, které vyjadřuje lidskou tvořivost, například malbu, kresbu, architekturu, sochařství, literaturu, poezii, hudbu, divadlo nebo obsah vytvořený podle předem připraveného scénáře. Příkladem může být video básnického recitálu.
Hraný obsah

Pojem „hraný” označuje obsah odehrávaný podle předem vytvořeného scénáře (např. film) nebo ve fiktivních kulisách včetně animovaného obsahu.

Explicitní obsah

Pojem „explicitní“ označuje přímé a realistické zobrazení těchto a podobných situací:

 • Krvavé nebo otevřené rány v důsledku násilných činů, jako jsou například pouliční šarvátky.
 • Násilné jednání vůči zvířeti, například nakopnutí.
 • Zobrazení sexuálního styku, sexuálních částí těla a tělních tekutin.
Realističnost

„Realističnost“ má tři úrovně závažnosti:

 • „Nízká realističnost“: Výrazně odlišná od skutečnosti, například mluvící kočka.
 • „Střední realističnost“: Mírně odlišná od skutečnosti, například přehnané grafické zpracování postav z reálného světa, jako jsou lidé nebo kreslené postavy ve videohrách.
 • „Vysoká realističnost“: Situace ze skutečného světa zobrazující lidi jako hlavní postavy, například pouliční šarvátky.
Přímý

Pojem „přímý“ označuje míru přítomnosti nebo viditelnosti prvku porušujícího podmínky v obsahu. Například:

 • Video ukazující nebo vyobrazující proces potratu.
 • Zvuky nebo zvukový záznam člověka během násilného zneužití.
Implicitní, naznačené

Pojmy „implicitní“ nebo „naznačené“ označují podtext či nepřímou přítomnost nebo viditelnost prvku porušujícího podmínky. Například:

 • Video zobrazující pohybující se postel a sténání, které ukazuje na probíhající sexuální styk.
 • Video zobrazující výbuch automobilu, kterým naznačuje okamžik smrti.
Zaměření

„Zaměření“ znamená, že se určitý segment nebo celé video soustředí na dané téma. Téma se zmiňuje opakovaně a je středem pozornosti. Zběžná zmínka o některém z témat označených jako kontroverzní nebo citlivá není důvodem pro zákaz reklam ve videu. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za hlavní zaměření obsahu, naopak segment videa, ve kterém se o tomto tématu mluví, je považován za hlavní zaměření. Zaměření nemusí být slovní. Pokud je ve videu obrázek nebo text zaměřený na citlivé téma, je to považováno za zaměření. Například:

 • Video zaměřené na to, jak provádět sebepoškozování.
 • Obsah zaměřený pouze na silně vulgární výrazy bez dalšího kontextu nebo vysvětlení.
Letmý

Pojem „letmý“ se vztahuje na místa obsahu, která nejsou jeho hlavním zaměřením a kde se vyskytují zběžné zmínky o tématech označených za kontroverzní nebo citlivá. Krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za zaměření obsahu, ale za letmou zmínku.

Senzacechtivé

Označuje způsob, jehož cílem je vzbudit zvědavost nebo široký zájem, především prostřednictvím přehnaných, explicitních nebo citlivých detailů.

 • „Senzacechtivá konzumace“ je například pojídání živých nebo viditelně se pohybujících zvířat nebo částí zvířat.
 • „Senzacechtivá příprava nebo konzumace“ označuje přípravu nebo konzumaci jídla ve formě divadelního představení, například v rámci meok-bangu nebo ASMR.
 • „Senzacechtivé zobrazení kontroverzních témat“ označuje situaci, kdy se citlivá témata jako například šikana stanou hlavním tématem zábavy, především v podobě negativních interakcí postav.

Všechna videa nahraná na YouTube musí splňovat smluvní podmínky a pokyny pro komunitu YouTube. Pokud chcete videa zpeněžit pomocí reklam, musíte dodržovat také zásady zpeněžení na YouTube a programové zásady AdSense.

Vyhrazujeme si právo zakázat reklamy pro celý váš kanál v situacích, kdy většina vašeho obsahu není vhodná pro žádného inzerenta, nebo v případě opakovaného porušování zásad závažným způsobem (např. nahrávání pobuřujícího, ponižujícího a nenávistného obsahu).

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka