Pokud chcete mít přehled o aktuální podobě pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty, podívejte se v centru nápovědy YouTube na související příspěvkyzde se přihlaste k odběru novinek.

Pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty

Pokud jste členem Partnerského programu YouTube, můžete sdílet výnosy z reklam. Tento článek vám pomůže posoudit, která videa z vašeho kanálu budou vhodná pro inzerenty. Autoři mohou využít tento článek k pochopení dotazníku o vlastní certifikaci i konkrétních pravidel platformy ohledně toho, kde se mohou zobrazovat reklamy, kde se mohou zobrazovat omezené reklamy a kde se reklamy zobrazovat nemohou a zpeněžení by mělo být vypnuto. Naše zásady se vztahují na veškerý obsah vašeho kanálu (videa i živé přenosy, miniatury, názvy, popisy a štítky). Seznamte se s našimi doporučenými postupy.

Naše systémy nemusí vše pochopit správně. Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím automatického systému, můžete požádat o kontrolu člověkem.

Upozornění: Veškerý obsah nahraný na YouTube musí být v souladu s našimi pokyny pro komunituzásadami Google pro majitele obsahu AdSense. Pokud bude váš obsah porušovat pokyny pro komunitu, může být ze služby YouTube odstraněn. Pokud narazíte na obsah porušující pravidla, nahlaste ho.

O čem je tento článek

Najdete tady příklady obsahu, který není vhodný pro reklamy a který může být důvodem pro přesun zpeněžení do kategorie omezené nebo žádné reklamy.

Hlavní tematické oblasti, které nejsou vhodné pro inzerenty:

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Upozorňujeme, že důležitou roli hraje kontext. Umělecký obsah, například hudební videa, může obsahovat různé potenciálně závadné prvky, jako například nevhodné výrazy, zmínky o používání měkkých drog nebo nepřímo vyobrazená sexuální témata, a i přesto může být vhodný pro inzerci.

Pokud chcete na této stránce hledat konkrétní pojmy, může pomoci, když si otevřete všechny průvodce vlastní certifikací najednou. Kliknutím sem si otevřete všechny průvodce.

Nevhodné výrazy

Obsah, který obsahuje řadu silně vulgárních výrazů, nemusí být vhodný k inzerci. Občasné použití vulgárních výrazů (například v hudebních videích) nemusí nutně zapříčinit nevhodnost videa k inzerci, záleží však na kontextu.

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti

Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Zkrácené a cenzurované vulgární výrazy nebo lehce vulgární výrazy (sakra, vole a podobně) v názvu, miniatuře nebo videu. Mírně vulgární výrazy (jako “hovno” nebo „kurva“) použité ve videu. Zřídka se vyskytující silně vulgární výrazy (např. slovo „sr*t“) po začátku videa či maximálně dvakrát v prvních zhruba 30 vteřinách videa, nebo silně vulgární výrazy v hudebních videích.

Definice
 • „Cenzurované vulgární výrazy“ zahrnují vypípaná či ztlumená slova a skrývání napsaných slov pomocí černých pruhů, symbolů nebo textu přidaného při postprodukci.
 • „Zkrácené vulgární výrazy“ označují zkratky jako například anglické WTF („what the f*ck“, tedy „co to sakra je“), kde je originální výraz zkrácený podle začátečních písmen.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Mírné vulgarity v názvu nebo miniatuře; silně vulgární výrazy často používané na začátku videa (přibližně v prvních 30 sekundách); silně vulgární výrazy v názvu nebo miniatuře hudebního videa.

Názvy a miniatury:
 • Mírné vulgarity včetně záměrných pravopisných chyb, jako například „Tohle je sr4čka!“.
Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:
 • Výrazné užívání silně vulgárních výrazů v průběhu videa (např. jsou vysloveny v každé větě).
Definice:
 • „Mírně vulgární výrazy“ zahrnují slova jako „kurva“, „hovno“ nebo „prdel“.
 • „Silně vulgární výrazy“ zahrnují slova jako „ču*ák“ nebo „sr*t“.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Mimořádně vulgární výrazy použité v názvu, miniatuře nebo kdykoli v průběhu videa, například „p*ča“, „n*gr“, „buz**ant“ nebo jiné nenávistné urážky.

Názvy a miniatury:
 • Silné nebo mimořádné silné vulgarity včetně záměrných pravopisných chyb, jako například „p1ča!“.
Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:
 • Jakékoli použití silně vulgárních výrazů v průběhu videa.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Násilí

Obsah, který se zaměřuje na krvavé scény, násilí nebo zranění, není vhodný k inzerci, pokud je prezentován bez dalšího kontextu. Pokud je násilný obsah zobrazený ve zprávách nebo vzdělávacích, uměleckých nebo dokumentárních videích, záleží na daném kontextu. Obsahuje-li video například důvěryhodné zprávy informující v žurnalistickém kontextu o násilné události, může splňovat podmínky pro zpeněžení. Násilí v needitovaném herním videu je z hlediska reklamy obecně přijatelné, montáže zaměřující se na bezdůvodné násilí však nikoli. Tyto zásady se vztahují na všechny hry (realistické i nerealistické).

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Explicitní zobrazení zákroků bezpečnostních složek ve vzdělávacím kontextu, násilí, jež se objevuje jako součást needitovaných herních videí, mírné násilí s minimálním zobrazením krve, mrtvá těla, která jsou zcela cenzurována, rozmazána, připravena k pohřbení nebo zobrazena v kontextu historických událostí (např. válek) jako součást vzdělávacích videí.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí

 • Hraný obsah obsahující neexplicitní násilí nebo letmé explicitní násilí.
  • Letmá scéna s fyzickým zraněním (například postřelení) jako součást násilné akční scény v rámci delšího příběhu.
  • Krátké úryvky násilí z akčního filmu (např. obsah vytvořený podle scénáře), kde jsou zranění téměř neznatelná.
  • Truchlící lidé v důsledku úmrtí v obsahu vytvořeném podle scénáře.
 • Zobrazení neexplicitního zranění.
  • Pád postavy na kolena bez krvácení nebo jen s omezeným množstvím krve.
  • Náhodný nebo záměrný pád z kopce nebo naražení do zdi v rámci scénáře nebo při sportu.
 • Letmé, neexplicitní důsledky násilí ve vzdělávacím nebo hudebním obsahu.
  • Ruiny zničených budov v důsledku násilné události.
  • Menší nebo lehčí zranění neohrožující život (například lehké pořezání).
  • Viditelný projev nepříliš velké bolesti.
Hry
 • Násilí, které je součástí standardních herních videí.
  • Explicitní scény (například krvavý útok na člověka, kdy je zranění dobře viditelné) během hry.
  •  Nerealistické, hrané a obecně přijatelné násilí pro všechny věkové skupiny (například videohry pro děti zobrazující útěk před příšerou).
  • Zaměření na explicitní násilí v kontextu standardních herních videí.
  • Zakryté, rozmazané nebo jinak cenzurované násilí (například rozmazaná scéna setnutí hlavy).
Smrt a tragédie
 • Vzdělávací nebo historický obsah s tímto materiálem:
  • Neexplicitní zobrazení mrtvých těl.
   • Veřejné vyjádření úcty mrtvým se zobrazením mrtvého těla bez explicitních záběrů.
  • Plně cenzurovaná (například rozmazaná) explicitně zobrazená mrtvá těla.
 • Reportáže o tragédiích zahrnujících smrt (kromě citlivých událostí, jako je hromadná střelba nebo teroristické útoky) s žádným nebo omezeným zobrazením násilných činů nebo jejich důsledků.
  • Reportáže o vraždách v okolí bez explicitního popisu obětí.
Lov
 • Lovecký obsah, který neobsahuje vyobrazení explicitních zranění či dlouhého utrpení zvířat.
  • Lovecká videa, kde není okamžik smrti nebo zranění viditelný a která neobsahují zaměření na zpracování mrtvých zvířat pro trofejní nebo konzumní účely.
Násilí ve světě zvířat
 • Vyobrazení zvířecího násilí v přírodě, která nejsou explicitní.
  • Predátoři v honbě za kořistí, přičemž explicitní detaily (zaměření na krvácející zranění kořisti nebo explicitní záběr na ulovení zvířete) nejsou součástí; krev může být krátkodobě zobrazena v omezeném množství, ale není hlavním objektem videa.
Týrání zvířat
 • Utrpení zvířat v průběhu výcviku přiměřeného danému druhu, lékařského zákroku nebo přesunu.
 • Reportáže nebo diskuze o týrání zvířat, které neobsahují skutečné násilné záběry.
Násilí ve sportu
 • Násilí v bojových sportech se zbraní (například šerm) bez ohledu na ochranné vybavení nebo bezpečnostní opatření.
 • Sportovní zranění, která nejsou explicitní, nebo explicitní zranění ve sportovních utkáních, ve kterých je vidět krev.
  • Bojové sporty, například box, v profesionálním prostředí (například sportovní hala nebo fitness centrum).
 • Neexplicitní zranění (například podvrtnutý kotník) v rámci sportovní akce.
Zápas, šarvátky (kromě bojových sportů)
 • Zobrazení zápasu nebo šarvátky ve vzdělávacím kontextu, bez viditelných zranění nebo bezvědomí.
  • Sebeobranné chvaty, které mají sloužit jako tutoriál.
 • Letmé zobrazení šarvátky bez viditelného zranění.
Bezpečnostní složky a užití fyzické síly
 • Interakce s policejními orgány, které neobsahují konflikt či hrubé chování.
  • Běžná interakce s policií (například žádost o radu, pokuta za špatné parkování a podobně).
 • Násilná, útočná či hrubá interakce s policejními orgány ve vzdělávacím kontextu.
  • Komentář využívající klipy ze zpravodajské reportáže o násilných protestech civilistů (např. bití nebo přitlačení civilistů k zemi).
Války a konflikty
 • Neexplicitní vzdělávací reportáže nebo diskuze o válce nebo konfliktech.
  • Střelba na neviditelný cíl bez záběrů nebo vyobrazení utrpení či agónie.
Násilí a děti
 • Videa zobrazující neshody mezi dětmi nebo hrané potyčky bez zranění a utrpení.
 • Hudební obsah na téma násilí mezi dětmi s žádným nebo letmým záběrem na takový konflikt.
Definice:
 • „Mírné násilí“ zahrnuje potyčky v realistickém obsahu nebo letmé násilné akce, jako je rána pěstí.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Letmé explicitní zobrazení zákroků bezpečnostních složek bez vzdělávacího kontextu, mrtvá těla s viditelným zraněním nebo poškozením ve vzdělávacím nebo dokumentárním kontextu (například kanál výuky historie) nebo neexplicitní zobrazení mrtvých těl (například s rozmazáním nebo uložených ve vaku) bez vzdělávacího záměru, editovaná herní videa obsahující klipy zaměřené na explicitní násilí, násilí se zobrazením krve, neupravené záznamy ozbrojeného konfliktu bez zranění.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí

 • Opravdové nebo hrané násilí, které má za následek viditelné vážné zranění.
  • Krvavé scény, kdy jsou viditelně zlomené kosti.
  • Hrané delší video s krátkou mimořádně explicitní násilnou scénou (například masové zabíjení) nebo kompilace takových explicitních scén.
  • Velmi explicitní popisy tragédií (zvukové nebo obrazové).
  • Lidé trpící nedostatkem kyslíku, v agónii či bolestech, například při neutuchajícím kašli.
  • Záběry neštěstí, které obsahují viditelná zranění lidí nebo jejich následnou bolest, například velké duševní utrpení.

Hry

 • Editovaná herní videa s letmým explicitním násilím.
  • Část videa obsahuje letmé scény brutálního zabíjení nebo těžkých zranění (například stětí hlavy) se zaměřením na tělní tekutiny nebo části těla.

Smrt a tragédie

 • Letmé explicitní zobrazení mrtvých těl bez rozmazání nebo cenzurování v kontextu vzdělávacího nebo hudebního obsahu, jako jsou například válečné dokumenty.
 • Obsah bez vzdělávacího charakteru neexplicitně zobrazující mrtvá těla.
  • Zobrazení mrtvých těl ve vaku.
 • Neexplicitně zobrazená mrtvá těla v miniaturách (na mumie a kostry se tento pokyn nevztahuje).
 • Oznámení o tragédiích s větším počtem obětí s explicitními nebo krvavými podrobnostmi.
  • Dokument o nedávné vraždě s popisem okolností úmrtí.

Zápas, šarvátky (kromě bojových sportů)

 • Pouliční šarvátky s viditelným zraněním nebo bezvědomím ve vzdělávacím kontextu.
  • Explicitně zobrazené pouliční šarvátky se scénami zobrazujícími zranění a duševní utrpení (například křik).

Bezpečnostní složky a užití fyzické síly

 • Letmá násilná, útočná či hrubá interakce s policejními orgány mimo vzdělávací či dokumentární kontext.
  • Šokující policejní zásahy zobrazující hrubé užití fyzické síly (například rány nebo sražení civilistů k zemi).

Násilí ve sportu

 • Explicitní sportovní zranění, která jsou součástí většího videa s kontextem.
  • Kompilace nebo výběr obsahující explicitní zranění, která ale nejsou hlavním zaměřením videa.

Násilí ve světě zvířat

 • Násilí v přirozeném světě zvířat nezpůsobené lidmi ani cvičenými zvířaty (např. lev na lovu zvěře, nikoli ale vycvičení psi lovící králíky).
  • Pokud se video zaměřuje na explicitně, déle zobrazená zranění zvířat (například krev nebo kosti).

Lov

 • Lovecký obsah s letmým explicitním zobrazením například zraněných nebo trpících zvířat (například krvavých částí těla).

Války a konflikty

 • Skutečný neupravený neexplicitní záznam ozbrojeného konfliktu (například války) bez vzdělávacího kontextu, bez krvavých scén nebo přímo vyobrazených zranění.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Neupravený záznam zaměřený na násilný zákrok bezpečnostních složek, explicitně zobrazená mrtvá těla v jiných než vzdělávacích videích, editované herní video primárně zaměřené na explicitní násilí, domácí násilí.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné násilí

 • Zaměření na krev, vnitřnosti, krvavé scény, tělní tekutiny (lidské či zvířecí), místo násilného činu nebo snímky nehod, a to téměř nebo zcela bez kontextu.
 • Zobrazení bezdůvodného násilí (např. agresivní fyzické jednání vůči druhé osobě), i když je jen hrané.
 • Letmé, neexplicitní důsledky násilí.
  • Ruiny zničených budov v důsledku násilné události.
  • Menší nebo lehčí zranění neohrožující život (například lehké pořezání).
  • Viditelný projev nepříliš velké bolesti.

Hry

 • Editovaná herní videa s úseky, které jsou zaměřeny na explicitní násilí.
  • Zaměření na zobrazení explicitního násilí v hraných situacích, jako jsou „kompilace smrtí“ či kompilace explicitního násilí z videoher či filmů.

Smrt a tragédie

 • Obsah zaměřený na mrtvá těla v nevhodném prostředí nebo s mimořádně explicitními zraněními.
 • Zobrazení mrtvých těl v nevhodném prostředí v jiném než vzdělávacím kontextu.
 • Viditelné zobrazení okamžiku úmrtí jedné či více osob v jakémkoli kontextu.
  • Smrt udušením.
  • Pád automobilu s viditelně zobrazenými cestujícími z mostu.
 • Obsah bez vzdělávacího charakteru explicitně zobrazující cenzurovaná (např. rozmazaná) mrtvá těla.

Zápas, šarvátky (kromě bojových sportů)

 • Obsah zaměřený na pouliční šarvátky nebo delší zobrazení pouličních šarvátek, a to i bez zranění, v jiném než vzdělávacím kontextu.

Lov

 • Lovecký obsah se zaměřením na explicitní snímky, jako jsou například záběry zraněných nebo trpících zvířat (např. krvavé části těla).

Týrání zvířat

 • Záběry nebo vyobrazení týrání zvířat (fyzického i duševního) nebo krutého zacházení se zvířaty, například nakopnutí.
 • Propagace nebo oslavování zvířecího násilí řízeného člověkem (např. kohoutí nebo psí zápasy), s explicitními záběry i bez nich.
 • Záběry zvířat trpících v důsledku lidského zásahu, kterým může být například záměrné uvedení zvířete do ohrožení nebo do napjaté situace, případně další nebezpečné scénáře, které lze považovat za stresující nebo nepřirozené.

Bezpečnostní složky a užití fyzické síly

 • Obsah zaměřený na bojová střetnutí, veřejné demonstrace s uplatněním síly nebo policejní brutalitu v jiném než vzdělávacím kontextu.

Násilí ve sportu

 • Sportovní videa, která se zaměřují na zobrazení explicitních zranění.

Války a konflikty

 • Explicitní snímky nebo popisy střelby, výbuchu, popravy či bombového útoku.
 • Válečné záznamy s explicitními záběry zranění, smrti nebo utrpení v jakémkoli kontextu.

Násilí a děti

 • Obsah zaměřený na násilí mezi nezletilými v jakémkoli kontextu nebo zobrazující zranění či utrpení účastníků.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Obsah pro dospělé

Obsah, který zobrazuje výrazně sexualizovaná témata, není vhodný k inzerci (částečná výjimka platí pro videa zaměřená na sexuální výchovu, která nejsou explicitní, a pro hudební videa). To zahrnuje reálné i počítačově generované obrazy. Uvedení komediálního záměru samo o sobě nestačí a obsah může být i nadále považován za nevhodný k inzerci.

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Milostná tematika nebo líbání, rozhovory o romantických vztazích nebo sexualitě bez zmínek o pohlavním styku, plně cenzurovaná nahota, která není viditelná a nemá za cíl vzrušit publikum, smyslný tanec v profesionálním prostředí bez úplné nebo částečné nahoty, neexplicitní sexuální výchova nebo hudební video se sexuálním obsahem bez nahoty.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na sexuální uspokojení

 • Romantické scény, které nejsou zaměřené na sexuální uspokojení, jako jsou animované, skutečné či hrané scény obsahující líbání nebo mazlení.
  • Scény zobrazující sexuální napětí mezi postavami bez přímého vyobrazení sexuálního styku.
  • Scény s líbáním v rozsáhlejším příběhu, kdy je důraz na romantickém aspektu scény a záměrem není sexuální uspokojení.
  • Letmo naznačený sexuální styk bez viditelných genitálií, například záběr na pohybující se postel, sténání nebo naznačování sexuálních pohybů bez penetrace.
 • Hovory o sexu mimo sexuálně vzrušivý / komediální kontext:
  • Texty písní nebo dialogy vyjadřující touhu nebo vášeň.
  • Sexuální výchova.
  • Sexuálně přenosné choroby a způsob přenosu.
  • Sexuální zkušenosti (např. zvládání bolesti po pohlavním styku), které jsou zaměřeny výhradně na funkčnost sexu a nepopisují, jak zlepšit výkon.
  • Darování spermatu.
  • Odborné zobrazení reprodukční anatomie pomocí schémat nebo modelů.
  • Sexuální orientace nebo vývoj sexuální identity ve vztazích.
  • Letmé nebo náhodné použití sexuálního vtipu nebo narážky bez vulgárních výrazů (například hudební texty vyjadřující sexuální napětí).
  • Obsah, který zmiňuje fetiše v jiném než sexuálním kontextu (např. „Jaké je vaše oblíbené jídlo nebo fetišové jídlo?“).
 • Smyslné taneční pohyby v profesionálním prostředí, které jsou součástí uměleckého vyjádření.
  • Pohyby v rámci taneční choreografie, které evokují sexuální styk (například zrychlené dýchání nebo pohyby pánve).
  • Tanec, který je obvykle spojován se smyslností (například tanec u tyče) v profesionálním prostředí, například v tanečním studiu nebo při pouličním vystoupení.

Nahota

 • Cenzurovaná nahota v obsahu, kde nahota není hlavním záměrem, jako jsou například scény, kdy jsou postavy nahé, ale nejsou viditelné bradavky, pozadí či genitálie (záběr je například úplně rozmazaný nebo rozpixelovaný).
  • Rozmazaná nahota historických postav, které jsou jen spoře oblečené, ve vzdělávacím kontextu.
  • Plně cenzurované genitálie tak, aby je nebylo možné rozpoznat, zobrazené za jiným než sexuálním účelem (například lékařský zákrok).
  • Vyobrazení kojení (bez viditelných bradavek).
 • Vyobrazení polooděných lidí způsobem, který není zaměřený na sexuální uspokojení, jako jsou ženy v bikinách u bazénu.
  • Recenze oblečení zaměřené na provedení a funkci oblečení, nikoli na části těla pod ním, například prsa.
  • Umělecká vyjádření, například sochy, skici nebo počítačově generovaná grafika zahrnující kreslenou nahotu, například postavy v klasickém umění nebo fotografie domorodců v bederních rouškách.
  • Průhledné nebo tenké zakrytí ženských prsou nebo dekoltu, hýždí nebo mužského těla v odpovídajícím prostředí, jako je molo módní přehlídky, lékařské vyšetření nebo rekreační pláž.
  • Viditelná částečná nahota jako součást sportu, například boxu, kdy je takové oblečení vyžadováno.
  • Tence nebo minimálně zakrytá prsa či hýždě (například v plavkách), pokud není záměrem sexuální uspokojení a nejedná se o hlavní zaměření videa.

Vymezení pojmů:

 • „Zaměření na sexuální uspokojení“ označuje záměr publikum sexuálně vzrušit.
 • „Sexuální narážky“ jsou fráze, které naznačují sexuální situaci nebo o ní vtipkují.
 • „Sexuální podtext“ označuje viditelné, slyšitelné nebo textové prvky, které naznačují záměr publikum sexuálně vzrušit.
 • „Explicitnost“ je míra přímého vyobrazení sexuálního styku nebo nahoty za účelem vzrušení diváka.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Rozhovory o intimních sexuálních zážitcích, zobrazení intimních partií těla (i zahalených), rozmazaná nebo zakrytá nahota s rozpoznatelnými částmi těla, a to i v případě vzdělávacího nebo zpravodajského kontextu, naznačené sexuální akty, smyslný tanec v profesionálním prostředí s minimálním oblečením, sexuální pomůcky bez kontaktu s člověkem nebo nahotou, realistické zobrazení genitálií.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na sexuální uspokojení

 • Názvy nebo miniatury se sexualizovanými tématy (včetně zavádějících signálů).
  • Popisy nebo implicitní zmínky o sexuální aktivitě (například implicitní zmínky o intimních tělesných partiích pomocí emodži nebo grafiky).
  • Zakroužkování nebo jiné zvýraznění části miniatury, které implikuje naznačený sexuální styk.
  • Zavádějící název, kde video slibuje sexuální obsah, ale ve skutečnosti ho neobsahuje (např. video o vaření s názvem „sledovat porno“).
  • Počítačově generovaná nahota v lékařském kontextu bez úmyslu sexuálního uspokojení diváka.
 • Zobrazení nevzrušivých sexuálních aktivit ve vzdělávacím, dokumentárním nebo hraném obsahu.
  • Vysvětlení sexuálních aktivit a jejich historie se vzdělávacím účelem, například lékařská témata.
 • Zaměření na naznačený sexuální styk nebo chování.
  • Hlavní téma videa naznačuje, že se odehrává sexuální aktivita – například otřesy předmětů, sténání a podobně.
 • Vyobrazení sexuálních pomůcek či zařízení nebo jiných produktů určených pro zvýšení sexuální aktivity, i když není zobrazeno jejich používání.
  • Neúmyslné zobrazení sexuální pomůcky ve videu, které se sexuálním tématem nesouvisí (například v pozadí).
  • Předmět používaný ve zdravotnictví, který se podobá genitáliím, předvedený v rámci diskuze.
 • Scény obsahující sexuální napětí, jako je sexuální uspokojivý smyslný tanec, osahávání či mazlení s cílem vzrušit diváka.
  • Krátké scény obsahující sexuální aktivitu (včetně naznačeného sexuálního styku) v rámci delšího příběhu.
  • Scény, jejichž hlavním cílem je zobrazit sexuální napětí.
 • Profesionální taneční choreografie s častými sexuálně uspokojivými pozicemi nebo pohyby (například tělesný kontakt) nebo v minimálním oblečení (například tenké nebo minimální zakrytí prsou).
 • Hovory o intimních sexuálních zkušenostech, jako je masturbace, orgasmus, pohlavní styk a jiné formy sexuálního styku, případně tipy. Může se jednat například o sexuální narážky nebo sexuálně explicitní text nebo audio, například podrobné rozhovory o sexu.
  • Přímá diskuze o sexuálních tipech nebo rady, jak na sex.
  • Zvukové kompilace sexuálního styku bez obrazu nebo vizuálních scén (například zvuky okusování či olizování ucha).
  • Popisování sexuálních aktivit s cílem sexuálně vzrušit diváka.
  • Zmínky o sexuálních fetiších, i když nejsou popisné.
  • Názvy nebo miniatury, které označují obsah pro dospělé (např. 18+, 21+, pouze pro dospělé, porno, nevhodné pro děti apod.), mimo vzdělávací nebo dokumentární kontext.
  • Používání emodži nebo emotikonů představujících intimní tělesné partie nebo pohlavní styk za účelem uspokojení diváka.
  • Hrubé vtipy s vulgárními výrazy (např. kozy, udělat se). 
 • Obsah týkající se sexu, jako jsou dokumenty o sexuálním průmyslu.
 • Sexuální narážky využívající předměty, které nejsou sexuálně vzrušující:
  • Objekty připomínající genitálie, například vycpávky kalhot nebo lidské figuríny s realistickými genitáliemi.
  • Použití běžných objektů, jako je třeba lilek, nebo emodži, aby vypadaly jako genitálie a vzrušovaly diváka.

Nahota

 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah zobrazující plnou nahotu.
  • Historické nebo oborové přehledy související se sexem nebo nahotou, například na téma malování na kůži celého těla.
 • Pixelizovaná nebo cenzurovaná nahota, při níž jsou stále rozpoznatelné intimní tělesné partie.
  • Scény s nahými těly zakrytými hvězdičkami nebo rozmazáním, ale stále viditelnou siluetou.
 • Jiné než letmé vyobrazení nahoty (animované, reálné i hrané).
  • Zaměření na sexualizované sporé oblečení (bikiny, prádlo) zobrazované opakovaně jako hlavní objekt.
 • Vyobrazení intimních tělesných partií, jako jsou opakované či zaměřené záběry na poprsí či rozkrok, s cílem diváka sexuálně vzrušit.
  • Kompilace viditelně rozpoznatelných linií genitálií při vzrušení.
  • Minimálně zakryté (například tenkými proužky látky) intimní tělesné partie (prsa, dekolt, hýždě apod.) jako častý objekt záběru.
  • Smyslný tanec (například twerking) s minimálním oblečením v profesionálním prostředí.

Vymezení pojmů:

 • „Cenzurovaná nahota“ zahrnuje používání vizuálních technik, jako je rozmazávání, zakrývání nahoty pomocí černých pruhů či pixelace.
 • Nepřímo vyjádřené sexuální jednání: Chování, které napodobuje sexuální styk, například sex bez penetrace.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Odhalená prsa nebo úplná nahota, sexuální styk, hovory o fetiších nebo miniatura se sexuálním obsahem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obsah zaměřený na uspokojování sexuálních tužeb

 • Sexuálně explicitní zvuk, text nebo dialog:
  • Zábava související se sexem, například pornografie nebo jiné sexuální služby (včetně odkazů na platformy s placeným obsahem pro dospělé).
  • Explicitní sexuální styk nebo simulace se záměrem sexuálního uspokojení.
  • Vyobrazení fetišů (např. průvodce nebo návody).
  • Obsah zaměřený na sexuální skandály nebo záběry odhalující soukromý intimní materiál.
  • Imitace a napodobování sexuálních aktivit (například pornografická média).
  • Propagace sexuálního styku za kompenzaci.
  • Smyslný tanec v jiném než profesionálním prostředí, například doma.
   • Tělesný kontakt nebo imitace sexuálních pohybů za účelem vyvolání sexuálního napětí.
  • Používání sexuálních pomůcek (nebo jiných produktů určených k podpoře sexuální aktivity).
  • Zavádějící sexuální chování nebo obsah související s nahotou.
   • Miniatury, jejichž cílem je zmást diváky, se sexualizovaným zobrazením běžných objektů nebo scén, často nesouvisející se skutečným tématem videa.
  • Scény upravené tak, aby diváka sexuálně vzrušovaly.
   • Kompilace sexuálně uspokojujících aktů, jako jsou záběry vášnivého líbání nebo penetračních pohybů.
   • Sexuálně uspokojující názvy (např. „Žhavé scénky“).
  • Zvířecí sexualita v těchto případech:
   • Videa zobrazující páření se zaměřením na genitálie.
   • Zvířecí genitálie zobrazené sexuálně uspokojujícím způsobem.
 • Sexuální videohry zacílené na dospělé publikum nebo sexualizace postav videoher s cílem uspokojit diváka.

Nahota

 • Skutečná nebo animovaná nahota, jako je úplné odhalení intimních tělesných partií a sexuální akty. 
 • Dětská nahota
  • Obsah zobrazující viditelné genitálie, například při přebalování nebo plavání nahých miminek.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Šokující obsah

Obsah, který může diváky rozrušit, znechutit nebo šokovat, nemusí být vhodný pro inzerci. Necenzurované šokující prvky nemusí nutně zapříčinit nevhodnost videa pro inzerci, záleží však na kontextu.

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Lehce nebo mírně šokující obsah, který je cenzurovaný nebo zobrazovaný ve vhodném kontextu pro vzdělávací, dokumentární a podobné účely.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tělní tekutiny, exkrementy

 • Části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy prezentované v podobě určené pro děti nebo ve vzdělávacím, vědeckém, dokumentárním nebo uměleckém kontextu, kdy záměrem videa není diváka šokovat.
 • Hrané situace, při kterých jsou zobrazovány části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy a jejichž záměrem je diváka šokovat, a to především pro zábavné účely (například kouzelnický trik); záběry ale musí být ve vhodném kontextu.

Lékařské a kosmetické procedury

 • Lékařské nebo kosmetické procedury ve vzdělávacím kontextu a se zaměřením především na samotnou proceduru, nikoli na části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy.
  • Tetování, piercing nebo aplikace botoxu s minimálním zobrazením krve.
 • Cenzurované nebo letmé zobrazení částí těla, tělních tekutin nebo exkrementů během lékařských nebo kosmetických procedur.
 • Videa se záběry lidského nebo zvířecího porodu určené ke vzdělávacím účelům, bez přehnaného zaměření na části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy.

Nehody a zranění

 • Nehody, kde není viditelné žádné odhalené zranění (například tělesné tkáně či krvácející rány).
 • Nehody, které diváka nijak významně nerozruší, protože nejsou viditelné žádné vážnější důsledky (např. pád z motorky).
 • Nehody bez zobrazení následného stresu nebo utrpení oběti (bez křiku a pláče).
 • Nehody, které nevyžadují následnou dlouhodobou lékařskou péči.
 • Nehody a zranění ve zpravodajském, dokumentárním nebo uměleckém kontextu (například film nebo hudební video).

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • Běžné, nesenzacechtivé zacházení s části těl zvířat.
  • Zobrazení masa nebo rybího masa v syrovém stavu nebo během přípravy pokrmu, například při prezentaci vaření nebo různých technik přípravy.
 • Senzacechtivé zobrazení jídla nebo přípravy potravin či pokrmů živočišného původu, které se nepodobají částem těl zvířat.
  • Konzumace živých nebo viditelně se pohybujících ústřic v restauraci.
  • Konzumace připravených jídel (například krevet) v rámci takzvaného „meok-bangu“ nebo představení ASMR.
 • Letmé zobrazení částí těl zvířat se zřetelnými částmi obličeje (kromě ryb, měkkýšů a korýšů, na které je povoleno se zaměřit).

Vymezení pojmů

 • „Záměr šokovat“ označuje cíl videa šokovat diváka, který je dán celkovým kontextem a zaměřením.
 • „Nehoda“ označuje nešťastnou událost, která většinou vede k poškození majetku nebo zranění, i když takové zranění nemusí být na první pohled zřetelně viditelné (například dopravní nehoda).
 • Pojem „odhalené“ označuje viditelné části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy (například tkáně nebo krev).
 • „Rozrušení“ označuje nepříjemný pocit nebo překvapení, ke kterému dojde v důsledku viditelného nebo domýšleného následku nehody nebo zranění.
 • „Utrpení“ označuje viditelnou, slyšitelnou nebo jinak vnímanou prezentaci lidského trápení v důsledku bolesti nebo bezvědomí. V tomto případě se daný pojem vztahuje na osoby, které jsou účastníky nehody nebo které absolvují lékařské nebo kosmetické procedury (včetně porodu).
 • Pojem „senzacechtivě“ (v souvislosti se zobrazováním odhalených částí zvířat nebo pojídáním zvířat či hmyzu) znamená prezentovat způsobem, jehož cílem je vzbudit zvědavost nebo široký zájem, především prostřednictvím přehnaných nebo explicitních detailů.
 • Pojem „nesenzacechtivě“ (v souvislosti se zobrazováním odhalených částí zvířat nebo pojídáním zvířat či hmyzu) znamená prezentovat způsobem zaměřeným na používání produktu bez záměru vzbudit zájem o dané zvíře. Záměrem videa není šokovat diváka zvířetem nebo jeho konzumací a video neobsahuje explicitní a přehnané detaily.
 • Pojem „nevhodné zacházení“ se týká způsobu přípravy nebo pojídání zvířat brutálním nebo nekulturním způsobem. Jde například o házení, pouštění na zem, hraní si nebo useknutí hlavy. Nevhodné zacházení se netýká jen živých zvířat a může být prováděno pomocí nástrojů či kuchyňského vybavení nebo jen rukama.
 • Pojem „profesionální kontext“ zahrnuje povolání řezníka či rybáře a kontext, kdy tyto osoby porcují a připravují mrtvá zvířata.
 • Pojem „zřetelné části obličeje“ označuje části obličeje, ze kterých je divákovi zřejmé, že zvíře bylo nebo stále je živá bytost. Jedná se například o nos/čenich, uši, tlamu, oči apod.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Šokující obsah, například explicitní zobrazení částí lidského nebo zvířecího těla, který není cenzurovaný nebo jehož záměrem je šokovat, ale přitom stále uvádí obecný kontext.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tělní tekutiny, exkrementy

 • Zaměření na skutečné části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy se záměrem šokovat.
 • Hraná prezentace tělesných částí, tekutin nebo exkrementů se zaměřením na děsivé nebo krvavé detaily.
  • Chirurgické scény v obsahu vytvořeném podle scénáře s velkým množstvím krve.

Lékařské a kosmetické procedury

 • Vzdělávací nebo umělecké zobrazení lékařských nebo kosmetických procedur zaměřené na necenzurované detaily částí těla, tělních tekutin nebo exkrementů, pokud tyto necenzurované detaily nejsou hlavním zaměřením videa.
  • Zaměření na necenzurované chirurgické zákroky s viditelnými orgány, které ale nemusí být nutně jediným tématem videa.
  • Zdravotnický pracovník předvádějící odstranění ušního mazu nebo vymáčknutí pupínku s odborným vysvětlením.

Nehody a zranění

 • Nehody, kde je okamžik nárazu natolik silný, že u diváků pravděpodobně vyvolá rozrušení.
 • Nehody, kdy je viditelné zranění, které ale není odhalené (například krev prosakující přes oblečení nebo vytékající z vozidla) a není vidět utrpení obětí.
 • Děsivé autonehody, při kterých nejsou zobrazeny trpící oběti.

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • Senzacechtivá konzumace zvířat stylem „meok-bang“ nebo s důrazem na ASMR s nevhodným zobrazením částí těl zvířat nebo konzumace barbarským či přehnaným způsobem.
 • Zaměření na zřetelné znaky živého tvora (například záběry na oči zvířete během vaření).
 • Části těl zvířat bez kůže s krvavými prvky, ale bez zobrazení nevhodného zacházení (například zaměření na maso a šlachy s krví během přípravy částí těla).
Pro tento obsah reklamy vypněte

Silně šokující obsah, kde jediným záměrem videa je diváka šokovat. Obecně se jedná o případy, kdy není uveden žádný kontext, video obsahuje krvavé prvky, utrpení nebo nevhodné zacházení zjevným a viditelným způsobem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Části těla, tělní tekutiny, exkrementy

 • Odpuzující, děsivá nebo krvavá prezentace částí těla, tělních tekutin nebo exkrementů s minimálním nebo žádným kontextem.
  • Čištění ušního mazu nebo vymačkávání pupínků bez přímého vysvětlení procedury, pokud se většina videa zaměřuje na části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy, a to i ve vzdělávacím kontextu.
 • Hrané šokující prvky prezentované s omezeným kontextem, kde jediným záměrem je diváka šokovat.

Lékařské a kosmetické procedury

 • Necenzurované části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy tvořící velkou část obsahu videa, s množstvím krve, a to i s poskytnutým kontextem.
  • Zdravotnický pracovník vysvětluje postup konkrétní operace.
 • Procedury zobrazované bez kontextu nebo se zavádějícím kontextem, kdy většina videa zobrazuje části těla, tělní tekutiny nebo exkrementy s velkým množstvím krve.

Nehody a zranění

 • Prezentace nehod a extrémních zranění vedoucí k rozrušení diváků, kdy jsou viditelně odhalené části těla nebo kde lze logicky předpokládat velmi vážné zranění.
  •  Obsah s viditelně zobrazeným krvácením a odhalenými tkáněmi.
 • Děsivé nehody bez kontextu.

Příprava zvířat a jejich konzumace

 • Zobrazování, příprava nebo konzumace živých zvířat, pokud je jediným záměrem diváka šokovat, často velmi krvavým způsobem.
 • Silné zaměření na zřetelné znaky obličeje nebo evidentní nevhodné zacházení se zvířetem bez kontextu.
 • Brutální nebo explicitní zobrazení přípravy (stahování z kůže) nebo zabíjení viditelně trpících zvířat.
 • Zobrazení přípravy viditelně trpících živých zvířat ke konzumaci, mimo vzdělávací účely.
 • Zobrazení konzumace zvířat se zaměřením na zřetelné znaky obličeje mimo vzdělávací účely.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Nebezpečné nebo násilné činy

Obsah, který propaguje škodlivé nebo nebezpečné jednání vedoucí k vážnému fyzickému zranění či emoční nebo psychické újmě, není vhodný k inzerci. 

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Mírně nebezpečné jednání nebo akrobatické kousky, ale v profesionálním a kontrolovaném prostředí, kde nikdo není vážně zraněn.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • Riskantní aktivity bez viditelných zranění, například:
  • Profesionální kaskadérské výstupy nebo extrémní sporty, například seskoky v létajícím obleku.
  • Záběry člověka, který provádí jízdu na kole či motorce na zadních kolech nebo přízemní parkour.
  • Rychlá jízda nebo smyky motorových vozidel bez nebezpečných triků (například jízdy po dvou kolech nebo bez držení volantu) nebo častého omezování ostatních (například jízda mezi pruhy).

Kompilace nezdarů

 • Videa kompilací nezdarů bez zaměření na explicitní zranění (například náraz do skleněných dveří). 

Žerty a výzvy

 • Žerty nebo výzvy, při kterých dochází ke zmatení či nepohodlí, ale bez rizika dlouhodobé újmy, jako je výzva „ice bucket challenge“ (polití ledovou vodou z kbelíku).
 • Diskuze nebo reportáže o škodlivých žertech nebo výzvách bez záběrů nebo zvuku z okamžiku, kdy došlo ke zranění, například reportáž o „fire challenge“ (polití hořlavinou a zapálení) bez podrobností nehody.
 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajský obsah zobrazující žerty nebo výzvy, které mohou způsobit mimořádné rozrušení, například fyzický konflikt, hrubé výrazy a urážky, jako jsou žerty typu propuštění z práce.

Lékařské a vědecké dezinformace

 • Neutrální obsah týkající se virů, infekčních chorob a covidu‑19 bez záměru vyvolat strach (např. video pro děti o rozdílu mezi viry a bakteriemi).
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah, který si klade za cíl vyvrátit dezinformace ohledně klimatických změn.

Nebezpečné dezinformace

 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah, který si klade za cíl vysvětlit, jakým způsobem si názorové skupiny propagující nebezpečné dezinformace získávají stoupence a jak nabývají na popularitě, případně jak šíří dezinformace.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah, který odhaluje a vyvrací nebezpečné dezinformace, jako je např. aféra Pizzagate, QAnon nebo údajná manipulace amerických prezidentských voleb.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah, který si klade za cíl vyvrátit dezinformace ohledně klimatických změn.

Elektronické cigarety a tabák 

 • Veřejná oznámení úřadů o preventivních opatřeních.
 • Hraný obsah se zaměřením na užívání.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah o průmyslu, který pracuje s elektronickými cigaretami / tabákem.

Alkohol

 • Přítomnost alkoholu nebo dospělých popíjejících alkohol v obsahu, který nepropaguje ani neoslavuje nezodpovědnou konzumaci alkoholu.

Vymezení pojmů:

 • „Vážná zranění” označují zranění, které nelze ošetřit bez odpovídající lékařské péče nebo doma, jako jsou zlomeniny, viditelná vymknutí nebo velké množství krve.
 • Jako úpravy těla se mohou označovat zásahy, jako jsou tetování, piercing nebo chirurgický zákrok.
 • Pojem „hraný” označuje obsah odehrávaný podle předem vytvořeného scénáře (např. film) nebo ve fiktivních kulisách.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah zobrazující, ale nikoli zaměřený na fyzickou újmu, bolest nebo nepohodlí, včetně činů prováděných v neprofesionálním, nekontrolovaném prostředí.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • Vysoce rizikové aktivity, jako je parkour na mrakodrapech, nebo zobrazení vážného zranění, jako jsou následky pádů na skateboardu.
 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajská reportáž ohledně těchto témat: 
  • Škodlivé nebo nebezpečné jednání doprovázené explicitním násilím.
  • Děti, které se účastní hazardních her nebo řídí motorová vozidla určená pro dospělé. 
 • Rychlá jízda nebo smyky motorových vozidel s nebezpečnými triky (například jízda po dvou kolech nebo bez držení volantu) nebo s častým omezováním ostatních (například jízda mezi pruhy). 

Kompilace nezdarů

 • Zaměření na vyobrazení okamžiků s explicitním zraněním, které není smrtelné (například kompilace nehod na kole).

Žerty a výzvy

 • Vzdělávací, dokumentární nebo zpravodajská reportáž o žertu nebo výzvě s tímto obsahem:
  • Výhružky nebo obhajoba fyzického nebo psychického násilí vůči sobě či ostatním, jako je lehnutí si mezi železniční kolejnice. 
  • Jednání, které nesmí být napodobováno, jako je výzva k pití chlorového bělidla, a může mít za následek okamžité a vážné poškození zdraví.
 • Žerty nebo výzvy, které mohou způsobit mimořádné duševní utrpení, například fyzický konflikt, hrubé výrazy nebo urážky. Patří sem také hrozby ohrožení životního postavení, například žert o propuštění z práce, nebo citové vydírání ve vztazích (například žerty o rozchodu, kdy může dojít k duševnímu zranění, nebo žerty o uvěznění týkající se příbuzných a podobně).
 • Žerty obsahující velká množství tělních tekutin nebo explicitní násilí.
 • Výzvy, které zahrnují konzumaci netoxických, nejedlých látek, jako je požití lepidla nebo krmiva pro domácí mazlíčky. Požití jedlých látek, které jsou ve vysokém množství škodlivé, jako je chilli paprička Carolina Reaper, nebo zobrazení mírné fyzické reakce. 

Elektronické cigarety a tabák

 • Recenze nebo srovnání tabákových výrobků (například srovnání náplní do vaporizéru).
 • Vzdělávací nebo dokumentární zmínka o službách pro závislé.

Alkohol

 • Vzdělávací, dokumentární nebo hraný obsah zobrazující nezletilé při konzumaci alkoholu nebo produktů souvisejících s alkoholem. 

Vymezení pojmů:

 • „Mírná fyzická reakce” označuje například zvedání žaludku a kašel vedoucí ke zvracení.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Zaměření na nehody, žerty či akrobacii, které představují zdravotní riziko, například konzumace nepoživatelných věcí nebo diskuze o trendy videích, která tento typ obsahu zobrazují.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

Obecné nebezpečné nebo násilné činy

 • Oslava nebezpečného nebo násilného jednání či jednání, které je vnímáno jako nebezpečné.
  • Motorová vozidla v šokujících scénách a se zraněním (například záběr z okamžiku srážky nebo zobrazení člověka v bezvědomí na silnici po srážce s nákladním automobilem).
 • Děti, které se účastní hazardních her nebo řídí motorová vozidla určená pro dospělé.

Kompilace nezdarů

 • Kompilace nezdarů, které končí smrtí nebo trvalým poškozením zdraví (koma, ochrnutí a podobně). 

Žerty a výzvy

 • Žerty nebo výzvy, které nesmí být napodobovány, jako je výzva k pití chlóru, a mohou mít za následek okamžité a vážné poškození zdraví.
 • Žerty nebo výzvy, které se týkají: 
  • Sebevražda, smrt, terorismus, například žerty s falešnou bombou nebo ohrožování smrtelně nebezpečnými zbraněmi.
  • Nevyžádané sexuální jednání, jako je násilné líbání, osahávání, sexuální zneužití nebo skryté kamery v šatnách či kabinkách.
  • Fyzická újma nebo utrpení, které ale není zaměřením videa.
  • Dlouhotrvající duševní utrpení nezletilého, jako je žert, který trvá delší dobu a způsobí, že se dítě bojí nebo je rozrušené. Může to být například žert, v jehož průběhu dítě uvěří, že mu zemřeli rodiče.
  • Výhružky nebo obhajoba fyzického nebo psychického násilí vůči sobě či ostatním, jako je lehnutí si mezi železniční kolejnice.
  • Propagace lékařsky nebezpečného jednání, jako je cílené vystavení se viru nebo podněcování paniky v souvislosti s onemocněním COVID-19 (například hnutí proti karanténě nebo předstírání pozitivity a nedodržování karantény),
  • Propagace použití zbraní za účelem zranění dalších osob.
  • Zobrazení konzumace látek v množstvích, která mají za následek explicitní šokující fyzické reakce, jako je zvracení po požití chilli papričky Bhut Jolokia.
  • Výzvy, které mohou při napodobení vést k vážnému poranění, jako je „fire challenge“ (polití hořlavinou a zapálení) nebo „bird box challenge“ (podle filmu V pasti).
  • Podpora podvodných nebo nezákonných činností (např. vloupání).

Lékařské a vědecké dezinformace

 • Propagace škodlivých zdravotních nebo lékařských tvrzení či praktik:
  • Popírání existence vědecky podložených nemocí, jako je například HIV.
  • Videa, která nabádají nebo poskytují pokyny k vědecky neověřeným léčebným postupům pro léčbu zdravotních potíží (např. léčení rakoviny pomocí úpravy stravování).
  • Šíření nepravdivých informací, které popírají vědecky podložená fakta, jako je například odrazování lidí od očkování.
  • Obsah, který propaguje nebo hájí programy či služby, které mají za cíl „léčit“ homosexualitu.
 • Propagace nebo obhajování nebezpečných dezinformací o covidu-19:
  • Obsah, který odrazuje od toho nechat se proti covidu-19 očkovat.
  • Nepravdivá nebo zavádějící tvrzení o účincích či distribuci vakcíny. Sem patří:
   • Tvrzení, že očkování způsobuje neplodnost.
   • Tvrzení, že očkování obsahuje mikročip.
   • Tvrzení, že se očkování používá k usmrcení části obyvatelstva.
  • Tvrzení, že roušky a sociální distancování nesnižují riziko nakažení covidem-19 nebo jeho šíření.
  • Tvrzení o šíření covidu-19, která nejsou založena na vědecky ověřených faktech (např. že se nemoc přenáší pomocí sítí 5G).
  • Videa, která navádějí nebo poskytují pokyny k vědecky neověřeným léčebným postupům souvisejícím s léčbou covidu‑19 (např. injekční užívání hydroxychlorochinu).
 • Rozpor s věrohodným vědeckým konsenzem ohledně existence a příčin změny klimatu (např. klimatická změna je smyšlená, globální oteplování neexistuje, lidská aktivita nenese odpovědnost za změny klimatu).

Nebezpečné dezinformace

 • Podporování šíření nebezpečných dezinformací (např. údajné manipulování amerických prezidentských voleb).
 • Podporování skupin, které šíří nebezpečné dezinformace.
 • Rozpor s věrohodným vědeckým konsenzem ohledně existence a příčin klimatických změn.

Elektronické cigarety a tabák 

 • Propagace a konzumace tabáku a tabákových výrobků.
 • Záběry nezletilých, kteří používají tabákové výrobky / elektronické cigarety.
 • Zprostředkování prodeje tabákových výrobků / elektronických cigaret.
 • Použití tabákových výrobků / elektronických cigaret jiným způsobem, než zamýšlel výrobce (např. pití tekutiny určené pro elektronické cigarety). 

Alkohol

 • Zobrazování nezletilých konzumujících alkohol, i když se nejedná o hlavní téma videa. 
 • Propagace konzumace alkoholu nezletilými.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Nenávistný a ponižující obsah

K inzerci není vhodný obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje jednotlivce či skupinu lidí. Výjimku může tvořit obsah satirický nebo komediální. Uvedení komediálního záměru samo o sobě nestačí a obsah může být i nadále považován za nevhodný k inzerci.

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Obsah označující chráněné skupiny nebo kritizující názory nebo činy jednotlivce neurážlivým způsobem.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Zpravodajský obsah, který popisuje chráněnou skupinu nebo podává informace o diskriminaci, které může taková skupina čelit, aniž by měl vzbudit nenávist, například zpravodajská reportáž o homofobii.
 • Komediální obsah, který odsuzuje nebo odkazuje na zesměšňující, ponižující nebo jinak pohrdavé komentáře vůči chráněné skupině.
 • Veřejné debaty o chráněných skupinách bez podněcování k nenávisti a násilné konfrontaci.
 • Umělecký obsah, který používá citlivou terminologii nebo symboly, aniž by měl vzbudit nenávist, v rámci např. popových klipů.
 • Vzdělávací nebo dokumentární obsah:
  • Zakryté rasistické nebo hanlivé výrazy použité za účelem informování diváků (například n*gr).
  • Obsah se zaměřením na projevy nenávisti.
 • Kritika názorů, pohledů nebo jednání jednotlivce či skupiny bez záměru ponížit nebo vyvolat konflikt.
  • Diskuze jednotlivců nebo skupin s mírným napadáním názorů, pohledů, akcí nebo víry oponentů.

Vymezení pojmů:

„Chráněná skupina“ je definována na základě některé z charakteristik níže. Obsah, který podněcuje k nenávisti, propaguje diskriminaci nebo znevažuje či pokořuje jednotlivce či skupinu lidí na základě některého z následujících atributů, není považován za vhodný pro inzerenty:

 • rasa,
 • etnický původ,
 • národnost,
 • náboženství,
 • postižení,
 • věk,
 • status veterána,
 • sexuální orientace,
 • genderová identita,
 • jiná charakteristika související s programovou diskriminací nebo marginalizací.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah, který může být vůči jednotlivcům nebo skupinám urážlivý, ale slouží pro vzdělávací, zpravodajské nebo dokumentární účely.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Politický projev nebo debata, která může obsahovat urážlivé výrazy, ale jejímž cílem je vzdělávat, například politická debata o právech transsexuálů.
 • Vzdělávací obsah:
  • Nezakryté rasistické nebo hanlivé výrazy použité za účelem informování diváků (například výslovné použití slova n*gr).
  • Nesestříhané záběry člověka v některé z následujících situací, aniž by video tuto situaci propagovalo nebo podporovalo:
   • Ponižování nebo urážení jednotlivce či skupiny.
   • Vymezování někoho jako objektu zneužívání nebo obtěžování.
   • Popírání skutečnosti, že se odehrála nějaká tragická událost; tvrzení, že se jedná o podvod.
   • Zlomyslné osobní útoky nebo pomlouvání.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Projevy nenávisti nebo obtěžování vůči jednotlivcům nebo skupinám.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Tvrzení s cílem znevážit členy chráněné skupiny nebo je označit výslovně nebo náznakem za méněcenné, například „všichni lidé z této země jsou nechutní”.
 • Jiný než vzdělávací obsah s rasistickými nebo hanlivými výrazy.
 • Obsah podporující, oslavující nebo schvalující násilí proti druhým.
  • Podpora diskriminace chráněné skupiny, například prohlášení typu „měli byste nenávidět všechny lidi s hendikepem, kteří tu žijí“.
 • Propagace nenávistných skupin, symbolů nenávisti nebo nástrojů nenávistných skupin.
 • Ponižování nebo útoky na jednotlivce nebo skupiny konané ve zlém úmyslu.
 • Vymezování jednotlivců či skupin jako objektu zneužívání nebo obtěžování.
 • Popírání nebo oslavování tragických událostí, obviňování obětí nebo přeživších jako viníků krize.
 • Osobní útoky, urážky a pomluvy konané ve zlém úmyslu.
 • Generalizující nebo znevažující vyobrazení ideologií nebo náboženství konané ve zlém úmyslu.
  • Přiřazování negativních vlastností jednotlivcům, skupinám, ideologiím nebo náboženstvím, například tvrzeními typu „feminismus je mor“.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Obsah související s drogami a rekreačními drogami

Videoobsah, který propaguje nebo zobrazuje prodej, užívání nebo zneužívání nelegálních drog, státem regulovaných legálních drog nebo látek nebo dalších nebezpečných produktů, není vhodný k inzerci.

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Zmínky o rekreačních drogách a nástrojích k užívání drog ve vzdělávacím, humorném nebo hudebním obsahu, kde není cílem propagovat nebo oslavovat nelegální užívání drog.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

 • Vzdělávací obsah o drogách a nástrojích k užívání drog, například vědecké vysvětlení účinku drog nebo historie pašování drog.
 • Osobní svědectví o boji se závislostí na drogách.
 • Hudební videa s letmými záběry drog.
 • Reportáže o nákupu, výrobě nebo distribuci drog, například příběh o zátahu na překupníky.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah zaměřený na nelegální konzumaci nebo výrobu drog mimo vzdělávací nebo informační kontext, kdy cílem není propagovat nebo oslavovat nelegální užívání drog.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

 • Hraný obsah zobrazující užívání rekreačních drog.
  • Scény s injekční aplikací drog za účelem zvednutí nálady v obsahu vytvořeném podle scénáře.
 • Hudební nebo herní videa se zaměřením na drogy.
  • Nákup, výroba, prodej nebo distribuce drog jako hlavní téma obsahu.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Obsah propagující nebo oslavující užívání drog, například pokyny ohledně nákupu, výroby, prodeje nebo získání nelegálních drog nebo nástrojů k jejich aplikaci či výrobě za účelem propagace rekreačního užívání.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

 • Sdílení recenzí a názorů na různé drogy.
  • Tipy nebo doporučení ohledně užívání nebo výroby rekreačních drog, například pěstování konopí.
  • Recenze coffee shopů s konopím, prodejen, výdejen, dealerů apod.
  • Prodej a nákup drog online nebo offline.
   • Sdílení odkazů na weby s prodejem drog nebo fyzických adres, kde je možné drogy koupit.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Obsah související se střelnými zbraněmi

Obsah zaměřený na prodej, sestavování, zneužití nebo nevhodné používání skutečných nebo falešných střelných zbraní není vhodný pro reklamu.

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Manuální, poloautomatické a neupravené zbraně zobrazované v bezpečném prostředí, například na střelnici nebo na volném prostranství, aby nedocházelo k ohrožení přihlížejících nebo majetku. Montáž a demontáž střelných a paintballových zbraní pro účely opravy nebo údržby. Zodpovědné používání airsoftových nebo kuličkových zbraní.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Diskuze o legislativě týkající se zbraní nebo zavedení kontroly zbraní.
 • Recenze a ukázky zbraní.
 • Obsah s optickými dalekohledy a tlumiči.
 • Makety zbraní, když nejsou používány k ubližování osobám nebo poškozování majetku.

Definice:

 • „Bezpečné prostředí” označuje místa, jako jsou střelnice nebo uzavřené prostory postavené za účelem střelby na terč.
 • Výraz „úpravy“ označuje cokoli, co narušuje, vylepšuje nebo mění vnitřní funkci produktu. Patří sem urychlovače střelby typu hair trigger nebo bump stock, výbušná a zápalná munice a dále pak příslušenství, jako jsou tepelné a infračervené zaměřovače nebo velkokapacitní zásobníky.
 • „Maketa zbraně“ je pouze atrapa, která skutečnou zbraň připomíná. Tato definice zahrnuje i zbraně určené ke střelbě slepými náboji. 
   
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Používání zbraní mimo kontrolované prostředí, používání airsoftových nebo kuličkových zbraní proti osobám bez ochranných pomůcek.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Ukázky použití zbraní v nevhodném a nekontrolovaném prostředí (např. na ulici mimo dům, v blízkosti přihlížejících nebo pokud je vystaven riziku majetek jiných lidí).
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Obsah zobrazující výrobu nebo úpravu střelných zbraní (včetně sestavování a rozebírání), propagující výrobce nebo prodejce zbraní, zprostředkující prodej zbraní nebo zobrazující nezletilé se zbraněmi bez dohledu dospělých. Obsah zobrazující zbraně upravné urychlovači střelby typu bump stock nebo hair trigger, termovizí nebo infračerveným viděním nebo používající termální, výbušnou nebo zápalnou munici. Obsah zobrazující velkokapacitní zásobníky (30 a více nábojů) připojené ke zbrani nebo samostatně. Obsah s plně automatickými zbraněmi nebo zbraněmi upravenými tak, aby střílely více než jeden náboj na jedno stisknutí spouště.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Návody, jak přidat „bump stock“ ke střelné zbrani.
 • Doporučení nejlepších výrobců zbraní nebo firem, u kterých si lze střelné zbraně zakoupit (např. „15 nejlepších prodejen zbraní”).
 • Přímá doporučení na místa, která zprostředkovávají prodej zbraní.
 • Propagace prodeje střelné zbraně nebo dílu, mimo jiné:
  • prodej součásti střelné zbraně nebo dílu, který je pro střelnou zbraň nezbytný nebo zlepšuje její funkci, například:
  • „80% díly“ zbraní,
  • munice,
  • držáky munice,
  • tlumiče,
  • nábojové pásy,
  • zásobníky,
  • konverzní sady,
  • rukojeti zbraní,
  • zaměřovače,
  • mířidla.
 • Videa, která inzerují obsah pro obchody se zbraněmi.
 • Videa, která propagují výrobce nebo slevové kódy do prodejen zbraní.
 • Videa, která obsahují návod k výrobě střelné zbraně (např. napodobitelné složení/rozebrání zbraně nebo kroky k úpravám zbraně), návody, software nebo vybavení pro 3D tisk zbraní nebo dílů.
 • Složení/rozebrání střelné zbraně za účelem její úpravy.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Kontroverzní témata

Pojem „kontroverzní témata“ označuje témata, která mohou být pro naše uživatele znepokojivá a jsou často výsledkem lidského neštěstí. Tato zásada platí i v případě, pokud je obsah pouze popisný nebo neobsahuje žádné explicitní snímky. 
 

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Obsah, ve kterém se probírá, jak předcházet kontroverzním tématům. Obsah, ve kterém jsou kontroverzní témata zobrazena letmo, a nejedná se o názorné ani popisné vyobrazení.

Názvy a miniatury: 

 • Zmínky o kontroverzních tématech, které nejsou explicitní (např. text nebo obrázek žiletky). 

Některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii: 

 • Objektivní pokrytí ze zpravodajského zdroje (může být hlavním tématem a může být popisné, ale nesmí obsahovat explicitní vyobrazení), 
 • Obsah pokrývající historické nebo legislativní skutečnosti související s potraty.
 • Obsah určený nezletilým, který rozšiřuje povědomí o poruchách příjmu potravy. 
 • Obsah s hlavním tématem typu domácího násilí, sebepoškozování nebo sexuálního obtěžování, ovšem bez podrobností a explicitního vyobrazení (například výzkum týkající se obětí sexuálního zneužívání a jejich života, ale bez uvedení podrobností zneužívání). 

Definice

 • Letmé zmínky nejsou hlavním zaměřením obsahu; zahrnují krátké zmínky témat, která byla uvedena jako kontroverzní nebo citlivá. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za hlavní zaměření obsahu, ale za letmou zmínku.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Obsah o kontroverzních tématech, který není vizuálně znepokojivý, ale může zahrnovat popisné výrazy. Zdramatizovaný/umělecký, vzdělávací nebo dokumentární obsah či obsah s vědeckým výkladem těchto témat.

Názvy a miniatury: 

 • Explicitní vyobrazení kontroverzních témat v miniatuře (zahrnující jak skutečná, tak hraná nebo umělecká vyobrazení). 

Některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii: 

 • Obsah s hlavním tématem typu zneužívání dětí nebo sexuálního zneužívání, ovšem bez podrobných popisů a explicitního vyobrazení.
 • Osobní názory nebo svědectví související s potraty jako hlavní téma, ale bez explicitního vyobrazení. 
 • Dramatizované nebo umělecké ztvárnění kontroverzních otázek, pokud není příliš názorné (například skok z mostu ve filmu, ale bez zobrazení ležícího mrtvého těla).
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Obsah zaměřený na explicitní vyobrazení nebo detailní popis kontroverzních témat. Obsah, který je buď explicitní, nebo velmi popisný, a jehož stěžejním tématem jsou kontroverzní témata.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Vyprávění z pohledu první osoby, které obsahuje šokující podrobnosti o tématech (např. životopis nebo detailní rozhovor ohledně přeživších a jejich minulosti), jako jsou tato: 
  • týrání dětí,
  • pedofilie,
  • sexuální zneužívání, 
  • sexuální obtěžování,
  • sebepoškozování,
  • sebevražda,
  • porucha příjmu potravy,
  • domácí násilí,
 • Propagace nebo oslava kontroverzních témat v obsahu, názvu nebo miniatuře (např. „jak se zabít a umřít se ctí“). 
 • Explicitní zobrazení sebepoškozování s viditelnými jizvami, krví nebo zraněními. 
 • Audio s přímým záznamem probíhajícího aktu.

Vymezení pojmů:

 • Zaměření znamená, že segment nebo případně celé video se soustředí na dané téma. 
 • Znamená to také, že probíhá delší diskuze. Zmínka o některém z témat uvedených jako kontroverzní nebo citlivé není důvodem pro to, že by ve videu nesměly být žádné reklamy. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za hlavní zaměření obsahu, naopak segment videa, ve kterém se o tomto tématu mluví, je považován za hlavní zaměření. Zaměření nemusí být slovní. Pokud je ve videu obrázek nebo text zaměřený na citlivé téma, je to považováno za zaměření.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Citlivé události

Citlivá událost je zpravidla nepředvídaná událost, při které došlo k úmrtí, a to většinou následkem předem plánovaného útoku cizích teroristických organizací nebo drogových kartelů konaného ve zlém úmyslu. Citlivé události mohou vést k truchlivé odezvě veřejnosti nebo v určitých případech k extrémní či fyzické reakci. Důležitý je kontext: například zprávy od důvěryhodných médií nebo dokumentární videa o historických událostech mohou splňovat podmínky pro zpeněžení.

Tato zásada platí i v případě, pokud je obsah pouze popisný nebo neobsahuje žádné explicitní snímky, a vztahuje se pouze na citlivá témata po 11. září.

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Letmá zmínka o citlivých událostech, vzdělávací obsah na téma historického teroristického činu před 11. zářím, vzdělávací obsah týkající se terorismu či teroristických skupin bez explicitních záběrů nebo záznamu samotných teroristických útoků.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Krátký odkaz na teroristický čin, ozbrojený konflikt nebo tragickou událost, při které došlo k obětem na životech.
 • Zahraniční teroristické organizace:
  • Vzdělávací nebo hraný obsah o těchto skupinách jako obecném tématu bez záznamu teroristických útoků.
  • Komediální videa s letmými zmínkami o zahraničních teroristických organizacích nebo terorismu.
 • Organizace obchodující s drogami, jako jsou drogové kartely:
  • Vzdělávací videa zaměřená na mezinárodní obchod s drogami jako celek.
  • Hudební videa zaměřená na konkrétní organizace obchodující s drogami, jejich vůdce nebo na mezinárodní obchod s drogami.
  • Hraný obsah (např. obsah vytvořený podle scénáře) zobrazující organizace obchodující s drogami a související obrazový materiál, například slogany.
  • Komediální obsah, jehož tématem jsou organizace obchodující s drogami nebo mezinárodní prodej drog.
Reklamy můžete zapnout, ale inzerovat budou pouze značky, které vyjádřily souhlas

Vzdělávací nebo dokumentární obsah nebo veřejná oznámení o organizacích obchodujících s drogami.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Organizace obchodující s drogami, jako jsou drogové kartely:
  • Vzdělávací obsah zaměřený především na konkrétní organizace obchodující s drogami nebo na vůdce těchto organizací.
   • Může zahrnovat neexplicitní situace nebo útoky a jejich následky, rukojmí atd.
  • Veřejná oznámení týkající se souvisejících skupin.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Debaty o teroristických útocích, události, v jejichž důsledku došlo ke katastrofickým ztrátám na životech, debaty mimo vzdělávací kontext na téma zahraničních teroristických organizací nebo organizací obchodujících s drogami, obsah týkající se těchto skupin s explicitními záběry v jakémkoli kontextu nebo uvedení názvu těchto organizací v názvu videa.

Zde jsou některé příklady obsahu, který také spadá pod tuto kategorii:

 • Zaměření na citlivé události, jako jsou:
  • Kruté činy nebo tragické události, které vedou ke ztrátám na životech, například masová střelba zahraniční teroristické organizace nebo drogového kartelu.
  • Ozbrojený konflikt (neupravené záběry).
  • Teroristické činy (například 11. září 2001).
 • Záběry nebo fotky z místa činu / následků citlivé události.
 • Zahraniční teroristické organizace (FTO):
  • Videa mimo vzdělávací kontext zaměřená na zahraniční teroristické organizace nebo téma terorismu, například: 
   • Debaty ohledně nedávného teroristického útoku.
   • Relevantní záběry nebo jména skupiny/vůdce kdekoli v obsahu (např. v miniatuře).
  • Obsah zahrnující šokující, explicitní nebo násilné snímky či scény, které podněcují nebo oslavují násilí.
  • Obsah vytvořený teroristickými skupinami nebo na jejich podporu.
  • Obsah, který oslavuje nebo popírá teroristické útoky.
 • Organizace obchodující s drogami, jako jsou drogové kartely:
  • Jiná než vzdělávací videa zaměřená na konkrétní organizace obchodující s drogami, jejich vůdce nebo na mezinárodní obchod s drogami.
   • Pokud je diskuze o tomto tématu náhodná a nezamýšlená, znamená to, že „není vzdělávací“, neboť není předem přímo oznámeno, že záměrem videa bude téma vysvětlit.
  • Zobrazení vizuálních materiálů spojených s organizacemi obchodujícími s drogami, jako jsou vlajky, slogany, bannery atd., mimo vzdělávací kontext.
  • Nábor členů skupiny.
  • Hudba oslavující nebo propagující organizace obchodující s drogami.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Umožnění nepoctivého chování

Obsah oslavující nebo propagující nepoctivé chování, jako je neoprávněné vniknutí, podvádění nebo počítačové hackování, nebo hackerství, ať už soukromého nebo placeného.

Jak provést vlastní certifikaci
Reklamy Možnosti dotazníku a podrobnosti
Pro tento obsah můžete zapnout reklamy

Vzdělávací, humorné nebo hudební zmínky nebo tvrzení ohledně nepoctivého chování. Obsah, který nepropaguje nepoctivé chování.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

Neoprávněný vstup na soukromý pozemek

 • Prozkoumávání opuštěných budov nebo starých továren za účelem sdílení nebo vzdělávání s popisem, jak získat oprávnění ke vstupu.
  • Zájezdy do zakázaných zón (například do Černobylu) s příslušnými povoleními.

Hackování

 • Testování penetrace (služba testování fyzických a informačních bezpečnostních trhlin, kterou poskytují za úplatu etičtí hackeři).
 • Bug bounty (poskytování odměn za nalezení chyb v počítačovém systému či programu).
 • Digitální hacking, vychytávky, tipy a triky (jailbreaking telefonu, herní cheaty, úpravy her, služby VPN).

Kriminalita

 • Dokumenty na téma kriminality.
 • Osobní svědectví lidí zasažených kriminalitou.
Pro tento obsah byste měli reklamy vypnout

Obsah, jehož cílem je naučit diváky, jak získat neoprávněný přístup nebo provést neoprávněné úpravy systémů, zařízení nebo majetku ve zlém úmyslu. Propagace produktů nebo služeb, které umožňují klamat nebo podvádět, například služby psaní akademických prací.

Zde jsou některé příklady obsahu, který spadá pod tuto kategorii:

Neoprávněný vstup na soukromý pozemek

 • Propagace nebo oslavování neoprávněného vstupu, například noční výpravy do střežených budov.
 • Zobrazení vloupání bez doplňkového kontextu, například záznam vloupání z bezpečnostní kamery.

Hackování

 • Podpora nebo rady divákům, jak digitálně sledovat jiného člověka nebo jeho aktivity bez jeho souhlasu.
 • Tipy, jak odposlouchávat něčí telefon bez jeho souhlasu.

Neetické produkty a služby

 • Služby psaní akademických prací.
 • Obcházení testů na drogy.
 • Padělání nebo výroba falešných pasů či jiných dokladů.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Obsah související s tabákovými výrobky

Obsah propagující tabák a tabákové výrobky není vhodný pro reklamu. Tato zásada spadá pod Nebezpečné nebo násilné činy v dotazníku pro vlastní certifikaci Studia YouTube, určitě se tedy do něj také podívejte pro podrobné pokyny.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)
Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Propagace tabáku
 • Cigarety, doutníky, žvýkací tabák
Podpora tabákových výrobků
 • Dýmky, cigaretové balicí papírky, vaporizéry
Propagace produktů určených k simulaci kouření tabáku
 • Bylinné cigarety, elektronické cigarety, „vapování“

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Pobuřující a ponižující obsah

Obsah, který je bezdůvodně pobuřující, štvavý nebo ponižující, nemusí být vhodný k inzerci. V dotazníku pro vlastní certifikaci Studia YouTube tato zásada spadá pod Nenávistný a hanlivý obsah. Určitě se tedy do něj také podívejte pro podrobné pokyny.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)
Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Pobuřující a ponižující obsah
 • Obsah, který je zaměřený na ponížení nebo urážku jednotlivce či skupiny.
Obsah, který obtěžuje, zastrašuje či šikanuje jednotlivce nebo skupinu lidí
 • Obsah, který někoho vymezuje jako objekt zneužívání nebo obtěžování.
 • Obsah, který popírá tragickou událost nebo tvrdí, že její oběti či jejich rodiny jsou herci nebo se podílejí na jejím zinscenování.
 • Osobní útoky, urážky a pomluvy konané ve zlém úmyslu.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Témata pro dospělé v obsahu pro celou rodinu

Obsah, který působí jako vhodný pro široké spektrum publika, ale přitom obsahuje témata nevhodná pro děti, není vhodný k inzerci. Tato zásada platí i v případě, pokud obsah slouží pouze ke komediálním nebo satirickým účelům. Tato zásada spadá pod Obsah pro dospělé v dotazníku pro vlastní certifikaci Studia YouTube, určitě se tedy do něj také podívejte pro podrobné pokyny.

Příklady (nejedná se o úplný výčet)
Kategorie Omezené nebo žádné reklamy  
Témata pro dospělé v obsahu pro celou rodinu

Obsah vytvořený tak, aby působil jako vhodný pro široké spektrum publika, ale přitom obsahuje témata nevhodná pro děti, například:

 • sex,
 • násilí,
 • vulgarity,
 • zobrazení dětí nebo oblíbených postaviček pro děti v kontextu nevhodném pro děti.

Vysvětlení důležitých pojmů používaných v těchto pokynech najdete v tabulce definic.

Vymezení pojmů

Vytvořili jsme tabulku definic, které vám pomohou lépe pochopit pojmy, které v pokynech k obsahu vhodnému pro inzerenty používáme.

Vymezení pojmů
Pojmy Vymezení pojmů
Vzdělávací kontext

Pojem „vzdělávací“ označuje proces, který diváky informuje nebo učí, aniž by záměrně poskytoval nepravdivé informace. Vzdělávací obsah vyjadřuje názor neutrálním způsobem, například v podobě diskuze o bezpečných sexuálních technikách. Význam následujících pojmů závisí na kontextu:

 1. „Dokumentární“ obsah pomáhá připomínat a uchovávat historické události; cituje originální dokumenty nebo popisuje fakta, například historii starověkého Egypta.
 2. „Vědecký“ obsah označuje pokročilé bádání prostřednictvím pokusů a vytváření teorií, například při prezentaci dat o lidské psychologii.
Umělecký kontext Pojem „umělecký“ označuje umění, které vyjadřuje lidskou tvořivost, například malba, kresba, architektura, sochařství, literatura, poezie, hudba, divadlo nebo obsah vytvořený podle předem připraveného scénáře. Příkladem může být video básnického recitálu.
Hraný obsah

Pojem „hraný” označuje obsah odehrávaný podle předem vytvořeného scénáře (např. film) nebo ve fiktivních kulisách včetně animovaného obsahu.

Explicitní obsah

Pojem „explicitní“ označuje přímé a realistické zobrazení těchto a podobných situací:

 • Zranění v důsledku násilného jednání, například při pouliční šarvátce.
 • Násilné jednání vůči zvířeti, například nakopnutí.
 • Zobrazení sexuálního styku, částí těla a tělních tekutin.
Realističnost

„Realističnost“ má tři úrovně závažnosti:

 1. „Nízká realističnost“: Výrazně odlišná od skutečnosti, například mluvící kočka.
 2. „Střední realističnost“: Mírně odlišná od skutečnosti, například přehnané grafické zpracování postav z reálného světa, jako jsou lidé nebo kreslené postavy ve videohrách.
 3. „Vysoká realističnost“: Situace ze skutečného světa zobrazující lidi jako hlavní postavy, například pouliční šarvátky.
Přímý

Pojem „přímý“ označuje míru přítomnosti nebo viditelnosti prvku porušujícího podmínky v obsahu. Například:

 • Video ukazující nebo vyobrazující proces potratu.
 • Zvuky nebo zvukový záznam člověka během násilného zneužití.
Implicitní, naznačené

Pojmy „implicitní“ nebo „naznačené“ označují podtext či nepřímou přítomnost nebo viditelnost prvku porušujícího podmínky. Například:

 • Video zobrazují pohybující se postel a sténání, které ukazuje na probíhající sexuální styk.
 • Video zobrazují výbuch automobilu, kterým naznačuje okamžik smrti.
Zaměření

„Zaměření“ znamená, že se určitý segment nebo celé video soustředí na dané téma. Téma se zmiňuje opakovaně a je středem pozornosti. Zběžná zmínka o některém z témat označených jako kontroverzní nebo citlivá není důvodem pro zákaz reklam ve videu. Například krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za hlavní zaměření obsahu, naopak segment videa, ve kterém se o tomto tématu mluví, je považován za hlavní zaměření. Zaměření nemusí být slovní. Pokud je ve videu obrázek nebo text zaměřený na citlivé téma, je to považováno za zaměření. Například:

 • Video zaměřené na to, jak provádět sebepoškozování.
 • Obsah zaměřený pouze na silně vulgární výrazy bez dalšího kontextu nebo vysvětlení.
Letmý

Pojem „letmý“ se vztahuje na místa obsahu, která nejsou jeho hlavním zaměřením a kde se vyskytují zběžné zmínky o tématech označených za kontroverzní nebo citlivá. Krátká zmínka o kontroverzním nebo citlivém tématu (například „Příští týden si budeme povídat o klesajícím počtu sebevražd“) nebude považována za zaměření obsahu, ale za letmou zmínku.

Všechna videa nahraná na YouTube musí splňovat smluvní podmínkypokyny pro komunitu. Pokud chcete videa zpeněžit pomocí reklam, musíte dodržovat také zásady zpeněžení na YouTubeprogramové zásady AdSense.

Vyhrazujeme si právo zakázat reklamy pro celý váš kanál v situacích, kdy většina vašeho obsahu není vhodná pro žádného inzerenta, nebo v případě opakovaného porušování zásad závažným způsobem (např. nahrávání pobuřujícího, ponižujícího a nenávistného obsahu).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false