Насоки за подходящо за рекламодатели съдържание

Ако участвате в Партньорската програма на YouTube, можете да споделяте приходи от реклами. Тази статия има за цел да ви помогне да разберете кои видеоклипове в канала ви са подходящи за рекламодатели. Чрез нея създателите могат да се запознаят с въпросника за самостоятелно сертифициране в платформата, както и с конкретни правила относно съдържанието, в което могат да се пускат реклами, съдържанието, в което могат да се пускат ограничени реклами, и съдържанието, в което няма да се пускат реклами и за което функцията за възможност за приходи трябва да бъде изключена. Правилата ни се отнасят за всички части от съдържанието ви (видеоклип или поток на живо, миниизображение, заглавие, описание и маркери). Научете повече за най-добрите ни практики

Системите ни невинаги оценяват правилно, но можете да заявите проверка от човек за решенията, взети от автоматизираните ни системи. 

Забележка: Всяко съдържание, качено в YouTube, трябва да е в съответствие с правилата на общността ни и правилата на Google за издатели в AdSense. Ако нарушава правилата на общността, съдържанието ви може да бъде премахнато от платформата. Ако попаднете на съдържание, което нарушава правилата, можете да подадете сигнал за него.

Моля, имайте предвид, че контекстът е много важен. Художествено съдържание, напр. музикални видеоклипове, може да включва елементи като неуместен език, теми без явен сексуален характер или препратки към употреба на леки наркотици, и въпреки това да е подходящо за рекламиране.

Неуместен език

Видеосъдържание, в което често се използва непристоен или вулгарен език под груба форма, може да не е подходящо за рекламиране. Спорадичното използване на непристоен език (напр. в музикални видеоклипове) не означава непременно, че видеоклипът ви не е подходящ за рекламиране.

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности

Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва съкратен, цензуриран или непристоен език под лека форма („по дяволите“ или „дявол да го вземе“) в заглавието, миниизображението или видеоклипа; непристоен език под умерена форма („лайно“ или „кучка“), използван във видеоклипа; рядка употреба на непристоен език под груба форма (като например ругатни) след началото или до два пъти за приблизително първите 30 секунди от видеоклипа или непристоен език под груба форма в музикален видеоклип.

Определения:

 • Определението „цензурирани ругатни“ се отнася например за заглушаване или спиране на звука на думата, както и за покриване на написани думи с черни ленти, символи или текст в процеса на постпродукция.
 • „Съкратен непристоен език“ включва съкращения като WTF („Какво, по дяволите“), където оригиналният термин е съкратен с помощта на неговия акроним.
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва непристоен език под умерена форма в заглавието или миниизображението; непристоен език под груба форма, използван често в началото на видеоклипа (приблизително първите 30 секунди); непристоен език под груба форма в заглавието или миниизображението на музикален видеоклип.

Заглавия и миниизображения:

 • Включва непристоен език под умерена форма, дори и при неправилно изписване (например: This is bull sh1t!).

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • непристоен език под груба форма, използван преднамерено във видеоклипа (например ако се среща такъв във всяко изречение).

Определения:

 • „Непристоен език под умерена форма“ се отнася за думи като „кучка“, „лайно“ или „задник“.
 • „Непристоен език под груба форма“ се отнася за ругатни.
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

Включва непристоен език под изключително груба форма в заглавието, миниизображението или във всеки един момент от видеоклипа, например „п**ка“, „н**ър“, „пе****ст“ или други обиди, насаждащи омраза.

Заглавия и миниизображения:

 • Непристоен език под умерена или груба форма, дори и при неправилно изписване (например: fuk!).

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • всяко използване на непристоен език под изключително груба форма в даден видеоклип.

Насилие

Съдържание, което поставя в центъра на вниманието кръв, насилие или нараняване, без да дава друг контекст, не е подходящо за рекламиране. Допълнителният контекст е важен, ако показвате съдържание с насилие в новинарски, образователни, художествени или документални материали. Например ако видеоклипът предоставя достоверни новини относно събитие с насилие в журналистически контекст, възможно е да отговаря на условията за възможност за приходи. Съдържание с насилие в нормалния ход на видеоигра по принцип отговаря на условията за показване на реклами. Това обаче не важи за монтажи, които се съсредоточават върху неоснователно насилие. В обхвата на това правило попадат всички игри (независимо дали реални, или не).

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности
Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва правоприлагане със смущаващи подробности в образователен контекст; съдържание с насилие или същото е част от нередактиран видеоклип от игра; лека форма на насилие с показване на минимално количество кръв; мъртви тела, които са напълно цензурирани, замъглени, подготвени за погребение или показани в исторически събития (например войни) като част от образователен видеоклип.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Общо насилие 

 • драматизирано съдържание, което включва нереалистично насилие без смущаващи подробности или краткотрайно детайлно изобразено насилие;
  • показване на кратка мимолетна сцена, включваща физическо нараняване (напр. изстрел в корема) като част от сцена на насилие в по-голяма история; 
  • откъси от екшън филм с насилствен бой, където нараняванията са почти неразличими;
 • изобразяване на нараняване без смущаващи подробности, например падане на колене без или с ограничено показване на кръв;
  • падане по хълм или удар в стена случайно или умишлено като част от сценарий или спорт;
 • съобщения за трагедии, включващи множество жертви, което не включва детайлни ужасяващи подробности; 
  • сигнали за скорошно убийство в града без описание на физическото състояние на жертвите; 

Игри

 • насилие като част от стандартни видеоигри, което е умерено смущаващо;
  • показване на сцени с шокиращи подробности (например кървава атака, където въздействието се вижда ясно) в нормалния ход на игра;

Смъртни и нещастни случаи 

 • изобразяване без шокиращи подробности на мъртви тела в образователен контекст;
  • публично почитане на жертвата, излъчено с мъртво тяло без шокиращи подробности;
  • показване на напълно цензурирани или нешокиращи мъртви тела в исторически контекст;

Лов

 • съдържание, което включва ловуване, без изобразяване на продължително страдание или нараняване на животни с шокиращи подробности;
  • видеоклипове с ловуване, при които моментът на убийство или нараняване е неразличим и които не включват заснет материал за това, как това мъртво животно се обработва като трофей или храна.

Насилие над животни

 • изобразяване на насилие с шокиращи подробности над животни в природата;
  • хищници, тичащи след плячката си, където не са включени шокиращите подробности (напр. фокус върху кървави части на тялото на плячката или шокиращи моменти на улавянето ѝ); възможно е да се вижда малко кръв, но не е в основата на съдържанието;

Злоупотреба с животни

 • суров заснет материал с контролирано от хора насилие над животни (например бикоборство) без акцент върху действията;
 • отразяване или обсъждане на насилие над животни, без да е включен заснет материал на самата злоупотреба;
  • дебати относно злоупотреба с животни без подробности за самия акт на злоупотреба;

Насилие в спортни срещи

 • насилие в бойни спортове, включващи оръжия (напр. фехтовка), независимо от носеното защитно оборудване или приложените мерки за безопасност; 
 • наранявания без смущаващи подробности в спортни прояви или наранявания със смущаващи подробности като част от заснет материал на спортна среща, в който се показва кръв;
  • спортни срещи, провеждани в професионална обстановка (напр. във фитнес център), докато играчите носят подходящи ръкавици и предпазители за уста; 
  • краткотрайно показване на наранявания, които може да са с шокиращи подробности (напр. счупена ръка), но са част от обичайната игра;
  • леки наранявания без шокиращи подробности (напр. падане на колене), представени в спортната игра.

Улични боеве

 • изобразяване на бой в образователен контекст;
  • движения за самозащита, които са споделени като урок; 
  • хора, които се бият без многократно тежко физическо взаимодействие (напр. ръкопашен бой) като краткотрайна тема в по-широк контекст;

Правоприлагане и физическа разправа 

 • взаимодействия с правоприлагащи органи без бой и оскърбяване;
  • краткотраен необработен заснет материал на полицейско взаимодействие с цивилни за образователни цели, без да се изобразяват явни физически сблъсъци в описания, аудио- или визуални формати;
  • нормално взаимодействие с полицията (т.е. питане за упътвания или получаване на билет за паркиране и др.);
 • насилствени, бойни или оскърбяващи взаимодействия с правоприлагащи органи в образователен контекст:
  • коментар с използване на откъси от новинарски репортаж за скорошен протест на цивилни с насилие (например удряне или притискане на цивилни към земята).

Определения:

 • „Умерено насилие“ се отнася за съдържание, което включва реални схватки или краткотрайно насилие, например удари.
 • „Драматизирано“ се отнася за съдържание по сценарий, например филми или постановки, включително анимации.
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва краткотрайно правоприлагане със смущаващи подробности без образователен контекст; показване на мъртви тела с очевидно нараняване и/или осакатяване в образователен и документален контекст (напр. канал за обучение по история) или нешокиращи мъртви тела без образователен контекст; редактиран видеоклип, който включва начин на игра с графично насилие; умерена форма на насилие с показване на кръв, като част от видеоклип, който не е образователен; необработен заснет материал на въоръжен конфликт без наранявания.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Общо насилие

 • реално или драматизирано насилие, което води до сериозни наранявания и при което последствията или въздействието са представени и са видими, например сцени с кръв и жестокост и видимо счупени кости;
  • драматизиран дълъг видеоклип с кратка сцена на насилие с крайно шокиращи подробности (напр. масово убийство) или видеокомпилация от такива сцени с шокиращи подробности; 
  • много подробни описания на трагедии (под формата на аудио- или видеосъдържание). 

Игри

 • редактиран видеоклип, който включва откъси с акцент върху насилие с шокиращи подробности;
  • жестоки убийства или тежки наранявания (напр. обезглавяване) с телесни течности и части, които са с акцент в някои части на видеоклипа. 

Смърт и трагедии

 • мъртви тела (освен такива, подготвени за погребение) в образователен или документален контекст, например документални филми за война;
  • мъртво тяло без видими наранявания или телесна течност, показани в новинарски репортажи; 
  • мъртви тела с шокиращи подробности (включително изобразяване на осакатяване или наранявания), показани с образователна цел; 

Улични боеве

 • улични боеве, представени в образователен или документален контекст; 
  • улични битки с шокиращи подробности, включително сцени с тежки наранявания, физически нападения и емоционален стрес (напр. крещене); 
  • в основата на съдържанието са боеве между хора (например заснет материал на затворници, които се бият); 

Правоприлагане и физическа разправа

 • краткотрайни насилствени, бойни или оскърбяващи взаимодействия с правоприлагащи органи като част от видеоклип в контест, който не е образователен или документален;
  • шокиращи полицейски разпри, показващи грубо физическо взаимодействие (напр. удряне или притискане на цивилни към пода).

Насилие в спортни срещи 

 • спортни наранявания със смущаващи подробности като част от контекста на видеоклип (напр. компилации от наранявания със смущаващи подробности, но не и със специален акцент върху тях);

Насилие над животни

 • насилие над животни в природата с изобразяване на наранявания на животни със смущаващи подробности;
  • ясно видими наранявания (например кръв или кости) са основната тема на видеоклипа.

Злоупотреба с животни 

 • показване на злоупотреба с животни в образователен или документален контекст с включени кадри с насилие.

Лов

 • съдържание, което включва ловуване и краткотрайно показване на изображения със смущаващи подробности, както и изобразяване на мъртви и наранени животни (например кървави части от тялото). 

Война и конфликти

 • реален необработен заснет материал на въоръжен конфликт (напр. война) без смущаващи подробности, без образователен контекст и без кървави сцени или явни наранявания;
  • необработен заснет материал от насилствено нападение, споделен без ясна цел.

Определение:

 • Кратките препратки не са център на вниманието (не са основна тема) и включват бегли препратки към актове или описания на насилие. Например краткото показване на акт на насилие (напр. част от филм със смущаващ бой между възрастни) не би се считало за основна тема, а по-скоро за бегла препратка.
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

Включва необработен заснет материал с фокус върху правоприлагане с насилие; мъртви тела с шокиращи подробности във видеоклип, който не е образователен; редактиран видеоклип, който включва начин на игра с подробно показано насилие; домашно насилие.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Общо насилие 

 • акценти върху кръв, вътрешности, жестокост, човешки или животински изпражнения, снимки от местопрестъпление или от инциденти без или с малко контекст;
 • изобразяване на безпричинно насилие над деца дори и само драматизирано.

Игри

 • редактиран видеоклип, който включва начин на игра с подробно показано насилие;
  • акценти върху насилие със смущаващи подробности в драматизирани сцени, например компилации от убийства или такива от насилие със смущаващи подробности от видеоигри или филми.

Смърт и трагедии

 • мъртви тела или наранявания с крайно шокиращи подробности, например обезглавяване и операции с ампутация.

Насилие над животни

 • насилие над животни извън природата във всякакъв контекст.

Злоупотреба с животни

 • съдържание, което изобразява жестокост или безпричинно насилие над животни, като злоупотреба (напр. ритане) или контролирано от човек насилие (напр. принуждаване към участие в бой с петли). 

Правоприлагане и физическа разправа 

 • насилие със смущаващи подробности в контекста на физически сблъсъци, публични демонстрации или полицейска бруталност.

Насилие в спортни срещи 

 • спортни видеоклипове, в основата на които са наранявания с шокиращи подробности.

Война и конфликти

 • описания или изображения на стрелби, взривове, екзекуции или бомбардировки;
 • необработен заснет материал за военни жертви с показване на нараняване или смърт със смущаващи подробности.

Съдържание за пълнолетни

Съдържание, което включва изключително сексуални теми, не е подходящо за рекламиране, с малки изключения за видеоклипове без смущаващи подробности на тема сексуално образование и музикални видеоклипове. Това включва реални и компютърно генерирани визуални елементи. Не е достатъчно само да заявите, че съдържанието ви е с комедийна цел, и това не гарантира, че то ще е подходящо за рекламиране. 

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности
Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва романтика или целувки; обсъждане на романтични връзки или сексуалност, без да се споменава полов акт; напълно цензурирани актови изображения, които са незабележими и нямат за цел да възбудят аудиторията; еротични танци в професионална обстановка без пълни или частични актови изображения; сексуално образование без смущаващи подробности или музикален видеоклип със сексуално съдържание без актови изображения.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Съдържание с цел сексуално удовлетворение

 • романтични сцени, които нямат за цел сексуално удовлетворение, като сцени с реални, анимирани или драматизирани целувки или прегръдки;
  • сцени на сексуално напрежение между герои, без да включват явни сексуални актове;
  • сцени на целувки, като част от история, където фокусът е върху самата романтика и целта не е сексуално удовлетворение.
    
 • обсъждания на тема секс, в които контекстът е комедиен или няма за цел сексуално удовлетворение:
  • сексуално възпитание;
  • болести, предавани по полов път, и начина им на предаване;
  • сексуални преживявания (напр. справяне с болка след полов акт), които са съсредоточени само върху това какво е сексът и не включват указания за подобряване на ефективността му;
  • донорство на сперматозоиди;
  • представяне с научна цел на репродуктивни анатомични органи чрез диаграми или модели;
  • сексуална насоченост и/или развитие на сексуалната идентичност с течение на връзката;
  • краткотрайна или случайна употреба на сексуални шеги и намеци, които не съдържат вулгарни термини;
  • съдържание, което се отнася до фетиши по несексуален начин (например „коя е любимата ви храна или храна фетиш?“); 
    
 • еротични танцови движения в професионална обстановка, които са част от художествено изразяване;
  • танцови движения, които наподобяват сексуални действия (напр. повдигане на гърдите или поклащане на бедрата) като част от хореографията на танц;
  • танци, обикновено свързвани с еротика (напр. танц на пилон), изпълнявани в професионална обстановка, като студиа за танци или улични представления.

Актови изображения

 • цензурирани актови изображения, които не са център на вниманието, например сцени, в които персонажите са голи, но не се виждат гениталии, гърди или задни части (напр. са пикселизирани/замъглени);
  • замъглени актови изображения на исторически личности, облечени в оскъдно облекло, в образователен контекст; 
  • напълно цензурирани гениталии, които са неразличими и са показани в несексуален контекст (например медицинска процедура);
  • изобразяване на кърмене (без да се виждат зърна);
    
 • изобразяване на хора с оскъдно облекло, където представянето няма за цел сексуално удовлетворение, например хора с изрязани бански в басейн;
  • представяне на облекло, където фокусът е върху формата и функциите на облеклото, а не върху частите на тялото под него, например гърдите;
  • художествено изразяване, като скулптури, скици или компютърно генерирани изображения, включващи илюстрации на голота, например персонажи в класическо изкуство или снимки на коренни жители с препаски;
  • полупрозрачни или прозрачни покрития на женски гърди/деколтета, задни части или мъжки торсове, показани в подходяща обстановка, например модни подиуми, медицински прегледи или на плаж; 
  • видима частична голота като част от спорт (например бокс), където може да се изисква такова облекло.

Определения:

 • „с цел сексуално удовлетворение“: съдържание, което има вероятност или цели да възбуди сексуално зрителя;
 • „сексуален намек“: всяко използване на фраза с цел шеговито намекване за нещо сексуално;
 • „предизвикващо неприлични сексуални асоциации“: визуални, словесни или текстови материали със сексуален подтекст, намекващи за сексуални намерения с цел предизвикване на сексуална възбуда;
 • „шокиращи подробности“: доколко нецензурно са изобразени сексуалното действие или голотата, за да развълнуват публиката;
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва обсъждане на интимни сексуални преживявания; фокус върху сексуални части на тялото (дори и покрити); замъглени или цензурирани актови изображения с разпознаваеми части на тялото дори и когато са използвани в образователен контекст или новинарски репортажи; загатване на сексуални действия; еротични танци с оскъдно облекло в професионална обстановка; секс играчки без видим контакт с хора или актови изображения; или реалистични изображения на гениталии.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Съдържание с цел сексуално удовлетворение 

 • заглавия или миниизображения със сексуални теми (включително подвеждащи сигнали); 
  • описания или косвени препратки към сексуални дейности (напр. косвени препратки към сексуални части на тялото посредством емоджи или изображения); 
  • съсредоточаване или привличане на вниманието към нещо в миниизображение, което предполага косвени сексуални действия;
  • подвеждащо заглавие, с което се твърди, че даден видеоклип включва сексуално съдържание, но всъщност не е така (например видеоклип за готвене със заглавие „гледайте порно“);
  • компютърно генерирано актово изображение в медицински контекст, което не цели удовлетворение на зрителите;
 • изобразяване на сексуални дейности без елемент на сексуална възбуда в образователно, документално или драматизирано съдържание;
  • сексуални дейности и историята им, които са обяснени с образователна цел, например на медицинска тематика;
    
 • косвено сексуално действие или поведение;
  • определени признаци във видеоклип, които предполагат извършване на сексуална активност, например клатещи се предмети, стонове и др.; 
    
 • изобразяване на секс играчки, сексуални устройства или други продукти, предназначени за подобряване на сексуалната активност, дори когато не се използват; 
  • неумишлено показване на сексуално устройство във видеоклип, който не е свързан със сексуалните теми (например показване във фонов режим);
  • медицински предмет, който наподобява гениталии и е представен по време на разговор;
    
 • сцени на сексуално напрежение, като еротични танци, опипване или продължителна целувка с цел сексуално удовлетворение и възбуждане на аудиторията;
  • кратки сцени за сексуални дейности (загатване на сексуални актове) като част от история;
  • сцени, чийто основен фокус е да демонстрират сексуално напрежение;
  • професионална танцова хореография, която често включва пози или движения с цел сексуално удовлетворение (например еротични танци) в оскъдно облекло (например прозрачни покрития за гърди);
    
 • обсъждане на интимни сексуални преживявания, например мастурбация, оргазъм, сношение, съвети или други сексуални действия (може да включва също сексуални намеци или текст с явен сексуален характер или аудиосъдържание, като подробна информация за секс);
  • аудио- или звукови компилации от сексуални действия без снимки или визуални сцени на действието (напр. звуци от облизване и хапане на ухо);
  • описания на сексуални дейности, които имат за цел да възбудят сексуално аудиторията;
  • споменаване на сексуални фетиши дори когато не са описателни;
  • заглавия, в които се споменава, че съдържанието е за пълнолетни (като например „за лица над 18 години“, „за лица над 21 години“, „само за пълнолетни“, „порно“ и т.н.), освен ако не е в образователен или документален контекст;
  • използване в текст на емотикони или емоджи, представящи сексуални части на тялото или действия с цел удовлетворение на зрителите;
  • груби шеги, в които се използват вулгарни термини;
 • сексуално съдържание, например документални филми относно сексуалната индустрия или платформи с платен абонамент за съдържание за пълнолетни.
 • сексуални намеци, използващи предмети, които нямат за цел сексуално удовлетворение: 
  • предмети, наподобяващи гениталии като изкуствени фалоси или човешки фигурки с реалистично изобразени гениталии;
  • употреба на ежедневни предмети (напр. патладжан) или емоджи, които имат за цел да наподобяват гениталии и да възбуждат сексуално аудиторията.

Актови изображения

 • образователно или документално съдържание с пълна голота; 
  • исторически или отраслов общ преглед, свързан със секс или голота, като представяне на рисунки върху голо човешко тяло; 
 • пикселизирана или цензурирана голота, където сексуалните части на тялото не са разпознаваеми;
  • сцени с голи тела, които са със звезда или замъглени, но все още са разпознаваеми по силуетите;
 • дълготрайни актови изображения (анимирани, реални или драматизирани); 
  • оскъдно сексуално облекло (напр. бикини, бельо), носено и показвано многократно като основен акцент; 
 • изобразяване на сексуални части на тялото, например повтарящи се или фокусирани снимки на деколте или седалище, с цел сексуално възбуждане на аудиторията; 
  • компилации от видимо разпознаваеми контури на уголемени гениталии; 
  • оскъдно покрити (напр. прашки) сексуални части на тялото (напр. гърди, деколте, задни части и др.), които се показват често;
  • видеоклипове с практически инструкции относно кърмене с показване на зърна;
  • еротични танци (напр. туъркинг) с оскъдно облекло в професионална обстановка.

Определения:

 • „Цензурирани актови изображения“ се отнася например за замъгляване, покриване с черни ленти или пикселизация.
 • „загатване на сексуално действие“: поведение, което имитира полов акт (например поклащане).
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

Включва гола женска гръд, актови изображения, сексуални актове, обсъждане на фетиши или миниизображение със сексуално съдържание.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Съдържание с цел сексуално удовлетворение

 • аудиосъдържание, текст или диалог с явен сексуален характер: 
  • сексуални развлечения, например порнография или други сексуални услуги;
  • смущаващи сексуални действия или симулации, целящи удовлетворение;
  • изображения или дискусии на фетиши (напр. ръководства или подробни указания);
  • акцент върху секс скандали или разкриване на частни интимни материали;
  • имитиране на сексуални дейности (напр. порнографски материали);
  • популяризиране на сексуални актове в замяна на възнаграждение;
  • еротични танци в непрофесионална обстановка, като например у дома;
   • еротични танци или движения, провокиращи сексуално напрежение;
  • реална употреба на секс играчки (или други продукти, предназначени за подобряване на сексуалната активност).

Актови изображения

 • действия на пълнолетни, например пълно показване на сексуални части на тялото и сексуални актове.

Шокиращо съдържание

Съдържание, което има вероятност да смути, отврати или шокира зрителите, може да не е подходящо за рекламиране. Използването на нецензурирани шокиращи елементи не означава непременно, че видеоклипът ви няма да е подходящ за рекламиране, но контекстът има значение.

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности
Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва леко или умерено шокиращо съдържание, което е цензурирано или показано в образователен, документален или друг контекст.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Части на тялото, телесни течности, телесни отпадъци

 • съдържание с части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци, което е създадено за деца или представено в образователен, научен, документален или художествен контекст и което няма за цел да шокира;
 • драматизирано съдържание с части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци, което има за цел да шокира най-вече за развлечение (например магически трик), но в което е предоставен основателен контекст.

Медицински и козметични процедури

 • съдържание с медицински или козметични процедури, което е с образователна цел и насочва вниманието към самата процедура, а не към части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци;
 • части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци, които са цензурирани или краткотрайни в сравнение със самата процедура;
 • видеоклипове с раждане на хора или животни, които образоват зрителите, без допълнително да насочват вниманието към части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци.

Злополуки и наранявания

 • злополуки, при които не се виждат открити наранявания (например вътрешна тъкан, кървящи рани);
 • злополуки, които не водят до реално смущение, тъй като се вижда само лек или умерен сблъсък;
 • злополуки, при които не се вижда реално страдание;
 • злополуки, при които няма очевидно нараняване или нужда от дългосрочна медицинска помощ;
 • злополуки и наранявания, които са представени в новинарски, документален или художествен контекст (например филм или музикален видеоклип);

Подготовка и консумиране на животни

 • изобразяване на месо или риба в сурово или сготвено състояние, включително кулинарни техники и демонстрации на рецепти (например начини за приготвяне на риба или месо;
 • изобразяване на специалисти, които подготвят животни за храна, с акцент върху търговията и акта на разрязване на животни;
 • изобразяване с образователна, документална, научна или художествена цел на религиозни ритуали с ядене на животни, където вниманието не е насочено към шокиращи изображения или кръвопролитие;
 • изобразяване с образователна, документална, научна или художествена цел, което насочва вниманието към култура и традиции на хранене, а не към предизвикващо сензации ядене или измъчване на животни/насекоми;
 • части от животни без представяне на различими черти на живо същество (с изключение на риба и ракообразни).

Определения

 • „Цел да шокира“ се отнася за предназначението на видеоклипа, което се определя от предоставения контекст и фокуса на елементите.
 • „Драматизирано“ се отнася за съдържание по сценарий (например филми или музикални видеоклипове) или постановки, включително анимации.
 • „Злополуки“ се отнася за злополучни инциденти, които обикновено водят до вреда или нараняване, включително когато самото нараняване може да не е ясно видимо (като злополуки с автомобили).
 • „Открит“ се отнася за части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци (например тъкан или кръв).
 • „Смущение“ се отнася за чувство на тревожност или изненада в резултат на пагубно въздействие или нараняване, които са видими или могат да бъдат предположени с основание.
 • „Страдание“ се отнася до представяне на силна човешка болка чрез изображения, звук или подразбиране. В този случай е свързано с лица, участващи в злополуки, и лица, извършващи или подложени на медицински или козметични процедури (включително раждания).
 • „Култура и традиции на хранене“ се отнася за обичаите и социалното поведение на обществата във връзка с консумацията на различни типове храни.
 • „Предизвикващ сензации“ (във връзка с открити части на животни или ядене на животни/насекоми): представен по начин, който цели да събуди любопитство или да привлече широк интерес, особено чрез включване на преувеличени или подробни детайли.
 • „Измъчване“ се отнася за приготвяне или изяждане на животно по брутален или свиреп начин.
 • „Специалист“ се отнася за хора с професия месар или продавач на риба, които режат и боравят с мъртви животни.
 • „Различими черти на живо същество“ включва черти, от които става ясно, че животното е било/е живо същество, включително черти като нос, уши или уста.
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва шокиращо съдържание, като детайлно показани изображения на части от тялото на хора или животни, което не е цензурирано или има за цел да шокира.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Части на тялото, телесни течности, телесни отпадъци

 • насочване на вниманието към реални части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци с цел шокиране;
 • драматизирано представяне на части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци с акцент върху шокиращи детайли или такива с кръвопролитие.

Медицински и козметични процедури

 • медицински или козметични процедури в образователен, документален, научен или художествен контекст с акцент върху подробно показване на нецензурирани части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци по време на процедурата или след нея;
 • раждания със силен акцент върху части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци или с явно страдание.

Злополуки и наранявания

 • злополуки със силен сблъсък, който е вероятно да смути зрителите;
 • злополуки, при които има видимо нараняване или може основателно да се предположи, че ще е необходима дългосрочна медицинска помощ;
 • злополуки с явно страдание в резултат на сблъсък;
 • компилации от злополуки;

Подготовка и консумиране на животни

 • приготвяне или ядене на животни, което има за цел да шокира;
 • образователно, документално, научно или художествено съдържание с акцент върху измъчване на неодрани или цели животни;
 • акцент върху различими черти на живо същество (например готвене на животни без контекст);
 • предизвикващо сензация представяне или консумиране (например предизвикващо сензация представление мокбанг, ядене на животни, предизвикващо автономна сензорна меридианна реакция).
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

силно шокиращо съдържание, което се вижда/чува ясно или има за цел единствено да шокира зрителите.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Части на тялото, телесни течности, телесни отпадъци

 • отвращаващо, шокиращо или кръвопролитно представяне на части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци без или с малко контекст;
 • драматизирани шокиращи елементи, представени с малко контекст, чиято единствена цел е да шокират.

Медицински и козметични процедури

 • необработен заснет материал от медицински или козметични процедури без контекст или с акцент върху открити части на тялото, телесни течности или телесни отпадъци;
 • необработен заснет материал от раждане, изобразяващ части на тялото, телесни течности, телесни отпадъци или страдание, без или с малко контекст.

Злополуки и наранявания

 • смущаващо представяне на злополуки и тежки наранявания, при което се виждат открити части на тялото или с основание може да се предположи че има тежко нараняване;
 • необработен заснет материал от тежки злополуки без контекст;
 • заснет материал от злополуки с деца;
 • видеокомпилации със злополуки, чиято единствена цел е многократно шокиране на зрителите.

Подготовка и консумиране на животни

 • реално приготвяне и ядене на животни единствено с цел шокиране на зрителите, където представянето е смущаващо и с кръвопролитие или без контекст;
 • изобразяване на сцени с одиране или заколване на животни с шокиращи подробности;
 • изобразяване на страдащи живи животни, които биват подготвяни за ядене, в контекст, които не е образователен, документален, научен или художествен;
 • ядене на животни, при което вниманието се насочва към различими черти на живо същество, в контекст, които не е образователен, документален, научен или художествен.

Нараняване или опасни действия

Съдържание, популяризиращо вредни или опасни действия, които водят до сериозни физически, емоционални или психологически травми, не е подходящо за рекламиране. 

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности
Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва опасни действия или каскади под лека форма, но изпълнявани в професионална и контролирана среда, където никой няма да пострада тежко.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Общо нараняване или опасни действия

 • дейности, при които рискът е свързан с видими наранявания, като:
  • професионални каскади или екстремни спортове, като полети с крилат костюм;
  • заснет материал на лице, изпълняващо каскади на две колела или паркур;
  • моторни превозни средства, които се движат с превишена скорост или с дрифт, без да се изпълняват опасни трикове (напр. каскада на две колела в изправено положение или без ръце) или да се причиняват чести смущения на другите (напр. шофиране между лентите).

Компилации от падания

 • видеокомпилации с падания без фокус върху наранявания с шокиращи подробности (например минаване през стъклена врата). 

Шеги и предизвикателства

 • шеги или предизвикателства, при които е налице затруднение, объркване или дискомфорт, но не включват риск или дълготрайно нараняване, например предизвикателството с ледената кофа;
 • дискусии или информация за вредни шеги или предизвикателства без заснет материал или аудиофайл за момента на нараняване (например информация за предизвикателството на огъня без подробности за инцидента);
 • образователно, документално или новинарско съдържание, показващо шеги или предизвикателства, които причиняват прекомерен емоционален стрес (например физически бой, оскърбителен език и обиди, като шеги от типа „Уволнен си!“).

Невярна медицинска информация

 • неутрално съдържание за вируси, инфекциозни заболявания и COVID-19 без намерение да подбужда страх (напр. видеоклип за деца относно разликата между вируси и бактерии).

Вредна дезинформация

 • образователно или документално съдържание, целящо да обясни как групите, които популяризират вредна дезинформация, придобиват сила, стават популярни и/или разпространяват невярна информация;
 • образователно или документално съдържание с акцент върху разобличаването на вредна дезинформация, като конспирациите Pizzagate, QAnon, StopTheSteal и др.

Изпарители и тютюневи изделия

 • служебни съобщения за обществеността с цел превенция;
 • драматизирано съдържание с акцент върху изобразяването на употребата;
 • образователно или документално съдържание, в което се показват отрасли, включващи употреба на продукти за електронни цигари/тютюневи изделия.

Алкохол

 • наличие на алкохол или пиещи алкохол пълнолетни лица в съдържание, което не насърчава или възхвалява безотговорното пиене.

Определения:

 • „С тежки наранявания“ се отнася за наранявания, които не могат да бъдат лекувани без подходяща медицинска помощ или у дома, като счупени кости, видими рaзмествания или значителни количества кръв.
 • Телесните модификации може да включват например татуировки, пиърсинг или хирургична операция.
 • „Драматизирано“ се отнася за съдържание по сценарий, например филми или постановки.
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва съдържание, което показва, но не насочва вниманието към физическо нараняване или тежко състояние, включително действия, извършвани в непрофесионална и неконтролирана среда.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Общо нараняване или опасни действия

 • актове, които включват високорискови дейности, например паркур по небостъргач, или изобразяват сериозни наранявания, като последствия от трикове със скейтборд;
 • образователно, документално или новинарско съдържание относно: 
  • вредни или опасни действия, при които се представя нараняване със смущаващи подробности;
  • непълнолетни лица, участващи в хазартни игри или управляващи моторни превозни средства, предназначени за използване от възрастни;
 • моторни превозни средства, които се движат с превишена скорост или с дрифт, при което се изпълняват опасни трикове (напр. каскада на две колела в изправено положение или без ръце) или се причиняват чести смущения на другите (напр. шофиране между лентите).

Компилации от падания

 • акцент върху изобразяване на моменти, включващи наранявания със смущаващи подробности, които не водят до смърт или смъртоносни състояния (напр. компилация с видеоклипове за катастрофи с велосипед).

Шеги и предизвикателства

 • образователно, документално или новинарско съдържание относно шеги или предизвикателства, които съдържат:
  • заплахи или насърчаване на физически или психически самонаранявания или наранявания на други хора, например лягане между влакови релси;
  • действия, които не трябва да се имитират, например предизвикателство да се пие хлор, и които могат да доведат до незабавна и критична вреда за здравето;
 • шеги или предизвикателства, които създават прекомерен емоционален стрес, например физически сблъсъци, оскърбителен език и обиди, включително заплаха за социалния статус на дадено лице, например шега със служебно уволнение или чрез емоционално предизвикване или заплаха за някого в контекста на връзка (напр. шеги, свързани с раздяла, когато даден човек става емоционално нестабилен, или с арестуване на роднини и т.н.);
 • шеги, включващи неоснователно голямо количество телесни течности или насилие със смущаващи подробности;
 • предизвикателства, които включват ядене на нетоксични, неподходящи за консумиране вещества, като поглъщане на лепило или храна за домашни любимци; приемане на подходящи за консумиране вещества, които са вредни в големи количества, например люти чушки Carolina Reaper, или такива, които изобразяват лека физическа реакция.

Изпарители и тютюневи изделия

 • отзиви за продукти или сравнение между тютюневи изделия (например сравнение на течности за изпаряване);
 • споменаване на допълнителни услуги в образователен или документален контекст.

Алкохол

 • образователно, документално или драматизирано съдържание с участието на непълнолетни лица, консумиращи алкохол или продукти, свързани с алкохола.

Определения:

 • „Леки физически реакции“ се отнася например за кашлица, предизвикваща гадене и повръщане.
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

Фокусът е върху злополуки, шеги или номера с риск за здравето, като пиене или ядене на нехранителни продукти; или обсъждане на набиращи популярност видеоклипове, в които се показва такъв тип съдържание.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

Общо нараняване или опасни действия

 • възхваляване на вредни или опасни действия или такива, които се възприемат като опасни;
  • моторни превозни средства с шокиращи сцени и наранявания (напр. в момента на удара или показващи човек в безсъзнание на път след удар с камион).
 • непълнолетни лица, участващи в хазартни игри или управляващи моторни превозни средства, предназначени за използване от възрастни.

Компилации от падания

 • компилации от падания, които включват дейности, водещи до смърт или тежки наранявания (необратими или причиняващи кома, припадък, парализа и т.н.). 

Шеги и предизвикателства

 • шеги или предизвикателства, които не трябва да се имитират, например предизвикателство да се пие хлор, и които могат да доведат до незабавна и критична вреда за здравето;
 • шеги или предизвикателства относно: 
  • самоубийства, смърт, тероризъм, например фалшиви шеги за бомби или заплахи със смъртоносни оръжия;
  • сексуално нежелани действия, например принудително целуване, опипване, сексуален тормоз и шпиониране чрез камери в съблекални;
  • физическо нараняване или стрес, но в случаите в които не са акцентът във видеоклипа;
  • продължителни емоционални страдания на непълнолетни, например шега с продължителен период от време, което води до страх или душевно разстройство на дете, включително шеги, които карат деца да вярват, че родителите им са мъртви;
  • заплахи или насърчаване на физически или психически самонаранявания или наранявания на други хора, например лягане между влакови релси;
  • съдържание на тема COVID-19, което насърчава опасни дейности, например целенасочено излагане на вируса, или такива, които всяват паника (напр. движение срещу поставянето под карантина или неверни твърдения за положителна проба, изразени на публично място);
  • насърчаване на употребата на оръжия за нанасяне на вреда на другите;
  • показване на консумацията на вещества в количества, които водят до физическа реакция с шокиращи подробности, например повръщане след ядене на индийска люта чушка (bhut jolokia);
  • предизвикателства, които, ако бъдат повторени, може да доведат до тежко нараняване, например предизвикателството на огъня или предизвикателството по филма „Кутия за птици“;
  • насърчаване на измамни или незаконни дейности (например влизане с взлом).

Невярна медицинска информация

 • насърчаване или защитаване на вредни здравни или медицински твърдения или практики: 
  • видеоклипове, които включват застъпване за или предоставяне на инструкции за научно недоказана медицинска информация, например как да се лекува онкологично заболяване у дома;
  • неверни твърдения за причината, произхода или разпространението на COVID-19;
  • разпространение на слухове срещу това, което се счита за нормален и редовен медицински протокол, например антиваксинация;
  • отричане на съществуването на определени медицински състояния, например СПИН и COVID-19;
  • съдържание, което разубеждава приема на ваксина срещу COVID-19, като включва неверни или подвеждащи твърдения относно въздействията или разпространението на ваксината;
   • примери: съдържание, в което се твърди, че ваксината ще причини безплодие, ще съдържа микрочип или ще се използва за евтаназия на части от дадено население;
  • съдържание, което популяризира, одобрява или по друг начин подкрепя програми или услуги за репаративна терапия.

Вредна дезинформация

 • насърчаване на вредна дезинформация (например конспирации като Pizzagate, QAnon и StopTheSteal);
 • подкрепяне на групи, които популяризират вредна дезинформация.

Изпарители и тютюневи изделия

 • популяризиране на тютюневи изделия и свързани с тях продукти, както и употребата им;
 • заснет материал, който включва употреба на продукти за електронни цигари/тютюневи изделия от непълнолетни лица;
 • улесняване на продажбата на продукти за електронни цигари/тютюневи изделия;
 • употреба на продукти за електронни цигари/тютюневи изделия по начин, който не е предвиден от производителя (например пиене на сок от продукти за електронни цигари).

Алкохол

 • изобразяване на непълнолетни лица, които консумират алкохол, дори ако това не е основната тема на видеоклипа;
 • насърчаване на консумацията на алкохол от непълнолетни лица.

Насаждащо омраза и обидно съдържание

Съдържание, което насажда омраза срещу човек или група от хора, популяризира дискриминация спрямо тях, обижда ги или ги унижава, не е подходящо за рекламиране. Изключение може да се направи за сатирично или комедийно съдържание. Не е достатъчно само да заявите, че съдържанието ви е с комедийна цел, и това не гарантира, че то ще е подходящо за рекламиране.

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности
Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва съдържание, в което се споменават защитени групи или се критикуват мнение или действия на физическо лице по начин, който не е оскърбителен.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • новинарско съдържание, което описва защитена група или съобщава за дискриминация на такава група по начин, който не насажда омраза, например новини относно хомофобия;
 • комедийно съдържание, в което се осъждат защитени групи или се загатват подигравки, унижение или други пренебрежителни коментари към защитени групи;
 • публични дебати относно защитени групи, без да се подтиква към омраза и насилие срещу тях;
 • съдържание на изпълнители, в което се използва деликатна терминология по начин, който не насажда омраза, например популярни музикални видеоклипове.
 • Образователно или документално съдържание:
  • цензурирани расистки забележки или обидни термини с цел образоване на аудиторията (напр. „н**ър“);
  • съдържание с акцент върху изображения, свързани с омраза;
 • критикуване на мнение, възгледи или действия на физическо лице или група без намерение за подстрекателство или унижение.

Определения:

Защитената група се определя въз основа на посочените по-долу характеристики. Насаждането на омраза срещу физическо лице или група, популяризирането на дискриминация спрямо тях, както и обиждането или унижаването им въз основа на посочените по-долу характеристики не са подходящи за рекламодатели практики: 

 • Раса
 • Етническа принадлежност или етнически произход
 • Гражданство
 • Религия
 • Увреждане
 • Възраст
 • Военна служба
 • Сексуална ориентация
 • Полова идентичност
 • Всяка друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализация.
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва съдържание, което може да е обидно за физически лица или групи, но се използва с образователна, новинарска или документална цел.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • политически обсъждания или дебати, които може да включват обиден език, но са с образователна цел, например правата на транссексуалните хора.
 • Образователно съдържание:
  • нецензурирани расистки забележки или обидни термини с цел образоване на аудиторията (напр. нецензурирано или пълно изписване на оскърбителни думи);
  • съдържание с необработен заснет материал на лице, извършващо посочените по-долу действия, без изрично популяризиране или прославяне на тези действия:
   • поставяне на акцент върху засрамване или обиждане на физическо лице или група;
   • тормоз или малтретиране на конкретен човек;
   • твърдения, че дадено трагично събитие не се е случило или че представлява прикриване; 
   • злонамерени лични нападки и клевета. 
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

Включва омраза или тормоз спрямо физически лица или групи. 

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • изявления, предназначени да показват пренебрежение към защитена група или да намекват/заявят малоценността ѝ, например „всички хора от тази държава са отвратителни“;
 • съдържание, насърчаващо, възхваляващо или оправдаващо насилие срещу други;
 • съдържание, което популяризира групи, насаждащи омраза, или сродни на тях;
 • съдържание, което засрамва или обижда физическо лице или група;
 • съдържание, което тормози или малтретира физическо лице или група;
 • съдържание, в което се твърди, че дадено трагично събитие не се е случило, както и че жертвите/оцелелите са актьори;
 • съдържание със злонамерени лични нападки, злепоставяне и клевета.

Съдържание, свързано с наркотици и наркотични вещества за удоволствие

Съдържание, което включва или популяризира продажбата, използването или злоупотребата с незаконни или контролирани наркотици/вещества или други опасни продукти, не е подходящо за рекламиране.

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности
Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва образователно, музикално, хумористично или друго съдържание за наркотици или средства за приемане на наркотици, което не ги възхвалява; наркотици в музикален видеоклип.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • обсъждане на наркотици или средства за приемане на наркотици в научен контекст, например научни въздействия от употребата на наркотици;
 • обсъждане на наркотици, когато целта не е да се насърчава или възхвалява употребата им, например лична история за опиоидната криза;
 • акцент върху обиски, свързани с наркотици, или търговия с наркотици в новинарски контекст, но без показване на употреба или разпространение;
 • музикални видеоклипове с краткотрайно изобразяване на наркотици;
 • акцент върху закупуването, производството или разпространението на наркотици, като например разработването на домашни опиоиди и новини относно ферми за канабис.
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва съдържание, което е насочено предимно към показване на употребата на наркотици или въздействието от тях, производство или разпространение на наркотици или средства за приемане на наркотици в контекст, който е комедиен, не е образователен или документален.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • драматизирано съдържание, в което се показва употреба на наркотици за развлечение;
 • музикални видеоклипове с акцент върху изобразяването на наркотици;
 • употреба на наркотици в новинарски репортаж без тяхното възхваляване или популяризиране.
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

Включва съдържание, в което се показват или обсъждат със смущаващи подробности злоупотреба, купуване, производство, продажба или намиране на наркотици или средства за приемане на такива.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • популяризиране или възхваляване на употреба на наркотици за развлечение;
 • съвети или препоръки относно употребата на наркотици;
 • акцент върху индустрията за наркотици за развлечение, например кафенета, свързани с продажбата и консумацията на канабис, или ферми за отглеждането му;
 • предоставяне на ръководства за начина на употреба (включително употреба и ефекти), купуване, производство и/или разпространение на наркотици, например как да намерите дилър или най-добрите места, където да се „надрусате“.

Съдържание, свързано с огнестрелни оръжия

Съдържание, фокусирано върху продажбата, сглобяването, злоупотребата или неправилната употреба на реално огнестрелно оръжие или имитации на такова, не е подходящо за реклама.

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности
Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва съдържание, свързано с лов или показване на оръжия в безопасна среда, например стрелбище.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • заснет материал на стрелба в хода на лов на безлюдно място, като гора;
 • обсъждане относно законодателството в областта на оръжията или проблема с контрола над оръжията.

Определения:

 • „Безопасна среда“ се отнася за местоположения, като стрелбища или затворени зони, създадени с практическа цел.
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва използване на оръжия извън контролирана среда; показване на самоделни или модифицирани оръжия, или такива, създадени чрез 3D принтер; използване на оръжия за страйкбол или въздушни пушки срещу други хора без защитна екипировка.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • показване на огнестрелни оръжия, които се използват в неподготвена или неконтролирана среда (например на обществена улица извън дома и в сграда, която не е стрелбище).
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

Включва съдържание, което показва изработка или модификация (включително сглобяване или разглобяване) на огнестрелни оръжия, използване на оръжия от непълнолетни без надзор от възрастен, популяризира производители или продавачи на оръжия или улеснява продажбата им.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • ръководства как да добавите приклади за симулиране на автоматична стрелба към огнестрелно оръжие;
 • препоръки от най-добрите производители на оръжия или фирми, от които да купите огнестрелно оръжие (напр. „най-добрите 15 магазина за оръжие“);
 • насочване на потребители директно към сайт, който улеснява продажбата на огнестрелни оръжия;
 • популяризиране на продажбата на огнестрелно оръжие или компонент, включително, без изброяването да е изчерпателно:
  • Продажба на част или компонент за огнестрелно оръжие, които са от съществено значение или подобряват функционалността му, включително:
  • завършени на 80% части от огнестрелно оръжие;
  • боеприпаси;
  • пълнители;
  • заглушители;
  • колани за боеприпаси;
  • приклади;
  • адаптери;
  • ръкохватки;
  • визьори;
  • мерници.
 • видеоклипове, в които се популяризира съдържание относно магазини за огнестрелни оръжия;
 • видеоклипове, в които се популяризират производители на огнестрелни оръжия или кодове за отстъпки за магазини за такива оръжия;
 • видеоклипове, които включват инструкции (например възпроизвеждане на сглобяване/разглобяване или стъпки за модификация на огнестрелно оръжие), ръководства, софтуер или оборудване за триизмерен печат на огнестрелно оръжие или части за него.

Спорни въпроси

„Спорни въпроси“ се отнася до теми, които може да смущават потребителите ни и често са резултат от човешка трагедия. Това правило е приложимо дори ако съдържанието е само коментар или не включва изображения с шокиращи подробности. 
 

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности
Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва съдържание, в което се обсъжда предотвратяването на спорни въпроси; съдържание, в което спорните въпроси не са описателни или смущаващи и се споменават краткотрайно във видеоклипа.

Заглавие и миниизображение:

 • препратки към спорни въпроси без смущаващи подробности (например текст или изображение на бръснач).

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • обективен репортаж от новинарски източник (може да бъде основната тема и описателно представяне, но не може да съдържа графично изобразяване);
 • съдържание, което включва исторически или законодателни факти, свързани с абортите.
 • съдържание за непълнолетни, което повишава осведомеността относно хранителните разстройства;
 • съдържание, което обхваща теми като домашно насилие, самонараняване или сексуален тормоз като основна тема, но без подробни описания или графично изобразяване (напр. изследователски материал относно жертвите на сексуално насилие и живота им, но без да включва подробности за жестокостта).

Определения:

 • Кратките препратки не са център на вниманието (не са основна тема) и включват бегли препратки към теми, посочени като противоречиви или деликатни. Например краткото споменаване на противоречива или деликатна тема (напр. „Във видеоклипа следващата седмица ще обсъждаме намаляващите нива на самоубийства.“) не би се считало за основна тема, а по-скоро за бегла препратка.
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва съдържание по спорни въпроси, които не са видимо смущаващи, но могат да съдържат описателен език; съдържание, което е драматизирано/художествено, образователно, документално или съдържа научно представяне на тези въпроси.

Заглавие и миниизображение:

 • графично изобразяване на спорни въпроси в миниизображението (включително реални и драматизирани/художествени изображения).

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • съдържание, което обхваща теми като сексуално насилие или насилие над деца като основна тема, но без подробни описания или графично изобразяване;
 • лични преживявания или мнения, свързани с абортите, като основна тема без графично изобразяване;
 • драматизирано или художествено изобразяване на спорни въпроси, които не са силно смущаващи (напр. някой скача от мост във филм, но мъртвото тяло не е показано).
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

Включва съдържание с фокус върху графично изобразяване или подробно описание на спорни въпроси. Съдържанието е графично или прекалено описателно, като спорните въпроси са основната му тема.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • разкази и кадри от първо лице с шокиращи подробности по теми (например биография или подробно интервю за ветерани и тяхното минало) като: 
  • малтретиране на деца;
  • педофилия;
  • сексуално насилие;
  • сексуален тормоз;
  • самонараняване;
  • самоубийство;
  • хранителни смущения;
  • домашно насилие;
 • популяризиране или възхваляване на спорни въпроси в съдържанието, заглавието или миниизображението (напр. „как да се самоубиеш и да умреш с достойнство“);
 • графично изобразяване на самонараняване с видими белези, кръв или наранявания;
 • аудиофайл на извършваното действие с нецензурно съдържание.

Определения:

 • „Фокус“ или „акцент“ означава, че целият видеоклип или част от него е по дадена тема. 
 • Това също означава, че се води продължителен разговор. Бегла препратка към една от темите, изброени като противоречиви или деликатни, не е причина да не се показват реклами. Например краткото признаване на противоречива или деликатна тема (напр. „Във видеоклипа следващата седмица ще обсъждаме намаляващите нива на самоубийства.“) не би се считала за основна, но не и сегмент от видеоклип, в който конкретно се говори на такава тема. Не е необходимо фокусът да е словесен. Ако има изображение или текст с акцент върху деликатния проблем, това също би се считало за фокус.

Деликатни събития

Деликатно събитие най-често е непредвидено събитие, което води до смърт – обикновено в резултат на предварително планирана злонамерена атака от страна на организации за търговия с наркотици или чуждестранни терористични организации. Деликатните събития могат да предизвикат печална, а понякога и крайна или груба реакция от страна на обществото. За да се счита за деликатно, съответното събитие трябва да се е случило сравнително скоро. Контекстът е важен: например достоверни новини или документални видеоклипове относно историческо събитие може да отговарят на условията за възможност за приходи.

Това правило е приложимо дори ако съдържанието е само коментар или не включва изображения с шокиращи подробности.

Наръчник за самостоятелно сертифициране

Указания за реклами Опции във въпросника и подробности
Можете да включвате реклами за това съдържание

Включва краткотрайно споменаване на деликатни събития или академично/документално съдържание относно исторически терористични действия преди 11 септември; образователно съдържание, което е свързано с тероризъм или терористични групи и не съдържа смущаващи изображения или кадри от действителни терористични атаки.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • кратки препратки към терористични актове, въоръжен конфликт или трагични събития, които водят до загуба на човешки животи;
 • чуждестранни терористични организации: 
  • образователно, документално или драматизирано съдържание, чиято основна тема е свързана с тези групи, без кадри от терористични атаки;
  • комедийни видеоклипове с кратки препратки към чуждестранни терористични организации или тероризъм;
 • организации за търговия с наркотици, например наркокартели: 
  • образователни или документални видеоклипове, насочени към международната търговия с наркотици като цяло (а не върху конкретна организация за търговия с наркотици);
  • драматизирано съдържание (напр. филми), изобразяващо организации за търговия с наркотици/чуждестранни терористични организации или членовете им;
  • комедийно съдържание на тема организации за търговия с наркотици или международна търговия с наркотици.

Определения:

 • Кратките препратки не са център на вниманието (не са основна тема), а тъкмо обратното. Бегла препратка към една от темите, изброени като противоречиви или деликатни, попада в обхвата на това определение. Например краткото споменаване на противоречива или деликатна тема (напр. „Във видеоклипа следващата седмица ще обсъждаме намаляващите случаи на терористични атаки.“) не би се считало за основна тема, а по-скоро за бегла препратка. 
Можете да включвате реклами, но само участващи марки ще изберат да рекламират

Включва образователно/документално съдържание или служебни съобщения за обществеността относно организации за търговия с наркотици.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • организации за търговия с наркотици, например наркокартели: 
  • образователно или документално съдържание, фокусирано основно върху специфични организации за търговия с наркотици или техни лидери; 
   • може да включва сцени на нападения без смущаващи подробности или последици от тях, сцени със заложници и т.н.;
  • служебни съобщения за обществеността относно сродните групи.
Трябва да изключите рекламите за това съдържание

Включва обсъждане на терористични атаки, събития, водещи до катастрофална загуба на човешки живот, обсъждане на чужди терористични организации и такива за търговия с наркотици, съдържание за тези групи с фокус върху смущаващи изображения във всякакъв контекст или включване на тези организации в заглавието на видеоклипа.

Следват примери за съдържание, което също попада в тази категория:

 • акцент върху деликатни събития, като:
  • жестоки действия или трагични събития, които водят до загуба на човешки животи, като масова стрелба, открита от чуждестранни терористични групи или организации за търговия с наркотици;
  • въоръжен конфликт (необработен заснет материал);
  • терористични актове (например 11 септември); 
 • заснет материал или изображения от протичането/последствията от деликатно събитие;
 • чуждестранни терористични организации: 
  • видеоклипове, които не са образователни или документални, с фокус върху чуждестранни терористични организации или на тема тероризъм, например: 
   • обсъждане на скорошна терористична атака;
   • съответни изображения или имена на групата/лидера навсякъде в съдържанието (например в миниизображението);
  • съдържание с насилие и/или шокиращи и смущаващи изображения или сцени на възхваляване или подбуждане към насилие;
  • съдържание, създадено от или в подкрепа на терористични групи;
  • съдържание, което възхвалява или отрича терористични атаки;
 • организации за търговия с наркотици, например наркокартели:
  • видеоклипове, които не са образователни или документални, с фокус върху чуждестранни терористични организации или международната търговия с наркотици;
  • изобразяване на организации за търговия с наркотици в контекст, различен от образователен или документален, като например флагове, лозунги, банери и др;
  • привличане на членове на групата;
  • възхваляване или популяризиране на групата (напр. художествено изразяване, включително музика, внушаващи основание за насилствените действия).

Определения:

 • За да се счита за деликатно, събитието трябва да е сравнително скорошно, например стрелбата в джамията в Нова Зеландия. 
 • „Фокус“ или „акцент“ означава, че целият видеоклип или част от него е по дадена тема.
 • Това също означава, че се води продължителен разговор. Бегла препратка към една от темите, изброени като противоречиви или деликатни, не е причина да не се показват реклами. Например краткото признаване на противоречива или деликатна тема (напр. „Във видеоклипа следващата седмица ще обсъждаме намаляващите нива на самоубийства.“) не би се считала за основна, но не и сегмент от видеоклип, в който конкретно се говори на такава тема. Не е необходимо фокусът да е словесен. Ако има изображение или текст с акцент върху деликатния проблем, това също би се считало за фокус.

Подстрекателство и унижение

Съдържание, което е неоснователно подстрекаващо, провокативно или унизително, може да не е подходящо за рекламиране. Тъй като тези правила във въпросника за самостоятелно сертифициране в YouTube Studio се отнасят за насаждащото омраза и обидното съдържание, трябва да ги прегледате, както и подробните указания към тях.

Примери (неизчерпателни)

Категория Без или с ограничени реклами  
Съдържание, което е подстрекаващо и унизително
 • Съдържание, което е съсредоточено върху засрамване или обиждане на човек или група хора
Съдържание, което тормози, сплашва или малтретира човек или група хора.
 • Съдържание, което тормози или малтретира конкретен човек
 • Съдържание, намекващо, че трагично събитие не се е случило или че жертвите или близките им са актьори или съучастници в прикриването на събитието
 • Злонамерени персонални атаки, злепоставяне и клевета.

Съдържание, свързано с тютюневи изделия

Съдържание, което популяризира тютюневи изделия и свързаните с тях продукти, не е подходящо за реклама. Тъй като тези правила във въпросника за самостоятелно сертифициране в YouTube Studio се отнасят за вредните или опасните действия, трябва да ги прегледате, както и подробните указания към тях.

Примери (неизчерпателни)

Категория Без или с ограничени реклами  
Популяризиране на употребата на тютюневи изделия
 • Цигари, пури, тютюн за дъвчене
Популяризиране на продукти, свързани с тютюневи изделия
 • Лули, листчета за свиване на цигари, електронни цигари
Популяризиране на продукти, предназначени да симулират тютюнопушенето
 • Билкови цигари, електронни цигари, изпарители

Теми за пълнолетни в съдържание за цялото семейство

Съдържание, което изглежда подходящо за широка аудитория, но съдържа теми за възрастни, не е подходящо за реклама. Тези правила се прилагат дори ако съдържанието е създадено с комедийна или сатирична цел. Тъй като тези правила във въпросника за самостоятелно сертифициране в YouTube Studio се отнасят за съдържанието за пълнолетни, трябва да ги прегледате, както и подробните указания към тях.

Примери (неизчерпателни)

Категория Без или с ограничени реклами  
Теми за пълнолетни в съдържание за цялото семейство

Съдържание, което изглежда подходящо за широка аудитория, но съдържа теми за възрастни, включително:

 • секс
 • насилие
 • вулгарност
 • други изображения на деца или популярни детски герои, които не са подходящи за широка аудитория.
   

 

Всички видеоклипове, качени в YouTube, трябва да са в съответствие с Общите условия и правилата на общността на YouTube. За да имате възможност за приходи чрез реклами, трябва да спазвате правилата на YouTube за получаване на възможност за приходи и правилата на програмата Google AdSense

Може да си запазим правото да деактивираме рекламите в целия канал в случаите, когато по-голямата част от съдържанието ви не е подходящо за рекламодатели или когато са налице многократни сериозни нарушения (например качване на съдържание, което е подстрекаващо, унизително или насаждащо омраза).

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false