Hiện giờ, có thể bạn đang gặp phải vấn đề về kỹ thuật khi sử dụng YouTube. Chúng tôi đang nỗ lực khắc phục vấn đề này.

Nội dung phỉ báng

Luật về hành vi phỉ báng có sự khác nhau giữa các quốc gia nhưng thường có liên quan đến nội dung hủy hoại uy tín của một người hoặc doanh nghiệp khác. Mặc dù mỗi quốc gia đều có định nghĩa riêng về nội dung phỉ báng nhưng nhìn chung, nội dung phỉ báng là mọi lời tuyên bố sai sự thật gây tổn hại đến uy tín của một người hoặc khiến một người bị xa lánh hoặc né tránh.

Trong quy trình chặn nội dung phỉ báng, chúng tôi có xem xét đến những yếu tố pháp lý tại địa phương và trong một số trường hợp, chúng tôi cần phải có lệnh tòa. Để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu chặn nội dung phỉ báng, khiếu nại đó cần phải cụ thể và có cơ sở vững chắc. Chẳng hạn, khiếu nại cần giải thích lý do bạn cho rằng tuyên bố đó là sai sự thật và tuyên bố đó phá hoại danh tiếng của bạn ra sao.

Trong một số trường hợp, người tải lên sẵn sàng xóa nội dung có hại. Vì việc xin lệnh tòa có thể sẽ tốn kém và tốn thời gian, nên chúng tôi khuyến khích người dùng liên hệ trực tiếp với người đã đăng tải nội dung có liên quan.

Nếu không liên hệ được với người tải lên thì bạn nên cân nhắc xem video vi phạm có đủ tiêu chuẩn để chúng tôi xóa theo chính sách về quyền riêng tư hoặc hành vi quấy rối hay không.

Nếu bạn đã tìm cách liên hệ với người tải lên và cho rằng việc gửi đơn khiếu nại về nội dung phỉ báng sẽ phù hợp hơn việc gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư hay hành vi quấy rối, vui lòng chọn quốc gia nơi xảy ra tranh chấp trong trình đơn thả xuống bên dưới rồi làm theo hướng dẫn. 

Do không có thẩm quyền xác định tính xác thực của nội dung đăng tải nên chúng tôi không xóa những video đăng tải bị cáo buộc là chứa nội dung phỉ báng. Theo Mục 230(c) của Đạo luật về khuôn phép trong thông tin, chúng tôi khuyên bạn theo đuổi mọi khiếu nại bạn có thể có, trực tiếp chống lại cá nhân đã đăng nội dung này. Nếu bạn chọn khởi kiện người sáng tạo nội dung đó, thì xin lưu ý rằng chúng tôi có thể phải tuân thủ lệnh tòa yêu cầu người sáng tạo xóa nội dung đăng tải có liên quan.

Nếu có lệnh tòa liên quan tới nội dung được đăng tải trên www.youtube.com, thì bạn có thể gửi lệnh này qua đường bưu điện tới địa chỉ sau đây: YouTube, Inc., Attn Legal Support, 901 Cherry Ave., Second Floor, San Bruno, CA 94066.

Ngoài ra, bạn nên liên hệ với người tải video lên.

Nếu bạn có mối quan ngại về bản quyền, vui lòng truy cập vào Trung tâm bản quyền của chúng tôi. Nếu bạn còn mối quan ngại nào khác liên quan đến các trường hợp vi phạm Chính sách của YouTube, vui lòng truy cập vào Trung tâm báo cáo của chúng tôi.

 

Nếu bạn không tìm thấy quốc gia của mình trong trình đơn thả xuống ở trên

YouTube.com chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ.

Do chúng tôi không có thẩm quyền xác định tính xác thực của nội dung đăng tải, nên chúng tôi không xóa các video đã đăng tải bị cáo buộc là chứa nội dung phỉ báng. Theo Mục 230(c) của Đạo luật về khuôn phép trong thông tin, chúng tôi khuyên bạn theo đuổi mọi khiếu nại bạn có thể có, trực tiếp chống lại cá nhân đã đăng nội dung này. Nếu bạn chọn khởi kiện người sáng tạo nội dung đó, thì xin lưu ý rằng chúng tôi có thể phải tuân thủ lệnh tòa yêu cầu người sáng tạo xóa nội dung đăng tải có liên quan.

Nếu có lệnh tòa liên quan tới nội dung được đăng tải trên www.youtube.com, thì bạn có thể gửi lệnh này qua đường bưu điện tới địa chỉ sau đây: YouTube, Inc., Attn Legal Support, 901 Cherry Ave., Second Floor, San Bruno, CA 94066.

Ngoài ra, bạn nên liên hệ với người tải video lên.

Nếu bạn có mối quan ngại về bản quyền, vui lòng truy cập vào Trung tâm bản quyền của chúng tôi. Nếu bạn còn mối quan ngại nào khác liên quan đến các trường hợp vi phạm Chính sách của YouTube, vui lòng truy cập vào Trung tâm báo cáo của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
59
false
false