Phỉ báng

Luật phỉ báng khác nhau giữa các quốc gia nhưng thường liên quan đến nội dung phá hoại danh tiếng của một cá nhân hoặc một doanh nghiệp khác. Mặc dù định nghĩa về phỉ báng khác nhau trên thế giới nhưng nhìn chung, phỉ báng là tuyên bố sai sự thật có hại đến danh tiếng của người nào đó hoặc khiến người nào đó bị xa lánh hoặc né tránh.

Chúng tôi tính đến các cân nhắc pháp lý tại địa phương trong quy trình chặn nội dung phỉ báng của chúng tôi và trong một số trường hợp, chúng tôi yêu cầu lệnh tòa. Để chúng tôi có thể xử lý yêu cầu chặn nội dung phỉ báng, khiếu nại đó cần phải cụ thể và có cơ sở vững chắc. Chẳng hạn, khiếu nại cần giải thích lý do bạn cho rằng tuyên bố đó là sai sự thật và tuyên bố đó phá hoại danh tiếng của bạn ra sao.

Trong một số trường hợp, người tải lên sẵn sàng xóa nội dung có hại. Vì xin lệnh tòa có thể là một quá trình tốn kém và tốn thời gian nên chúng tôi khuyến khích người dùng liên hệ trực tiếp với người tải lên nội dung đang được đề cập.

Nếu bạn không thể liên hệ với người tải lên, hãy cân nhắc xem video có đáp ứng tiêu chuẩn xóa theo chính sách bảo mật hoặc chính sách quấy rối của chúng tôi hay không. 

Nếu bạn đã cố gắng liên hệ với người tải lên và bạn cho rằng khiếu nại về phỉ báng phù hợp hơn khiếu nại bảo mật hay khiếu nại quấy rối, vui lòng điền vào biểu mẫu web.

Gửi khiếu nại về phỉ báng

Chúng tôi cũng sẽ chấp nhận khiếu nại về phỉ báng dạng tùy ý, được gửi qua email, fax và thư.

Xin lưu ý là bạn có thể bị chấm dứt tài khoản YouTube nếu lạm dụng biểu mẫu pháp lý của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?