Ärekränkning

Lagarna om ärekränkning varierar beroende på land men gäller vanligtvis innehåll som skadar en persons eller ett företags anseende. Ärekränkning definieras olika på olika platser runt om i världen, men i grund och botten är ärekränkning alla typer av falska påståenden som skadar någons anseende eller är orsaken till att någon blir bortstött eller undviks av andra.

Vi tar hänsyn till lokala lagar när vi behandlar en begäran om blockering på grund av ärekränkning, och det händer också att vi kräver ett domstolsbeslut. Om vi ska kunna behandla en begäran om blockering på grund av ärekränkning måste anmälan vara väldefinierad och tillräckligt underbyggd. Du måste till exempel förklara varför påståendena är falska och hur de skadar ditt anseende.

I vissa fall tar uppladdaren av det skadliga innehållet bort det utan problem. Eftersom det kostar både tid och pengar att skaffa ett domstolsbeslut uppmuntrar vi användare att kontakta uppladdaren i fråga direkt.

Om du inte får kontakt med uppladdaren kan du undersöka om videon uppfyller kraven för borttagning enligt vår policy för integritet eller trakasseri .

Om du har försökt kontakta uppladdaren och anser att det är lämpligare att göra en anmälan om ärekränkning än att göra en anmälan gällande integritet eller trakasseri kan du välja land för bestridande i rullgardinsmenyn nedan och följa anvisningarna. 

Vi tar inte bort videor på grund av anklagelser om ärekränkning, eftersom vi inte har möjlighet att bedöma sanningshalten i anklagelsen. I enlighet med Section 230(c) i Communications Decency Act rekommenderar vi att du går vidare med ditt anspråk direkt mot personen som har lagt upp innehållet. Om du väljer att vidta rättsliga åtgärder mot innehållskreatören bör du vara medveten om att vi kan vara beredda att agera i enlighet med ett föreläggande som kräver att kreatören tar bort innehållet i fråga.

Om det finns ett domstolsbeslut i USA som omfattar innehåll som publicerats på www.youtube.com kan du vidarebefordra det via post till följande adress: YouTube, Inc., Attn Legal Support, 901 Cherry Ave., Second Floor, San Bruno, CA 94066, USA.

Du kan även välja att kontakta uppladdaren.

Om ditt ärende gäller upphovsrätt besöker du vårt upphovsrättscenter. Om du har ytterligare frågor gällande överträdelser av YouTubes policyer besöker du vårt rapportcenter.

 

Om du inte kan hitta landet i rullgardinsmenyn ovan

YouTube.com regleras av amerikansk lagstiftning.

Vi tar inte bort videor på grund av anklagelser om ärekränkning, eftersom vi inte har möjlighet att bedöma sanningshalten i anklagelsen. I enlighet med Section 230(c) i Communications Decency Act rekommenderar vi att du går vidare med ditt anspråk direkt mot personen som har lagt upp innehållet. Om du väljer att vidta rättsliga åtgärder mot innehållskreatören bör du vara medveten om att vi kan vara beredda att agera i enlighet med ett föreläggande som kräver att kreatören tar bort innehållet i fråga.

Om det finns ett domstolsbeslut i USA som omfattar innehåll som publicerats på www.youtube.com kan du vidarebefordra det via post till följande adress: YouTube, Inc., Attn Legal Support, 901 Cherry Ave., Second Floor, San Bruno, CA 94066, USA.

Du kan även välja att kontakta uppladdaren.

Om ditt ärende gäller upphovsrätt besöker du vårt upphovsrättscenter. Om du har ytterligare frågor gällande överträdelser av YouTubes policyer besöker du vårt rapportcenter.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny