Zniesławienie

W różnych krajach obowiązują różne przepisy dotyczące zniesławienia, ale zazwyczaj dotyczą one treści, które godzą w reputację innej osoby lub firmy. Pojęcie to definiuje się różnie w zależności od części świata, jednak ogólnie rzecz biorąc, zniesławienie to nieprawdziwe oświadczenie godzące w czyjąś reputację lub narażające pokrzywdzonego na odrzucenie bądź utratę zaufania.

W procedurze blokowania treści zniesławiających uwzględniamy lokalne czynniki prawne, a w niektórych przypadkach wymagamy orzeczenia sądowego. Abyśmy mogli zająć się żądaniem zablokowania treści z powodu zniesławienia, musi ono być precyzyjne i poparte niezbitymi dowodami. Przykładowo, musi ono uzasadniać, dlaczego uważasz, że konkretne sformułowania są nieprawdziwe i godzą w Twoją reputację.

W niektórych przypadkach przesyłający dobrowolnie usuwają szkodliwe treści. Uzyskanie orzeczenia sądowego bywa kosztowne i czasochłonne, dlatego zachęcamy użytkowników, aby w sprawie treści, których dotyczy problem, kontaktowali się bezpośrednio z przesyłającymi.

Jeśli nie możesz skontaktować się z przesyłającym, zastanów się, czy dany film spełnia kryteria usuwania treści wynikające z naszej polityki prywatności lub zasad dotyczących nękania.

Jeśli po próbie nawiązania kontaktu z przesyłającym uważasz, że skarga o zniesławienie jest bardziej zasadna niż skarga dotycząca naruszenia prywatności lub skarga o nękanie, wybierz z menu kraj zgłoszenia sprzeciwu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Nie jesteśmy uprawnieni do oceniania rzetelności opublikowanych materiałów, dlatego nie usuwamy filmów na podstawie zarzutów o zniesławienie. Zgodnie z artykułem 230(c) ustawy Communications Decency Act zalecamy, aby strona zgłaszająca jakiekolwiek roszczenia dochodziła swoich praw bezpośrednio względem osoby, która opublikowała materiał. Jeśli zdecydujesz się podjąć działania prawne przeciwko twórcy materiałów, pamiętaj, że możemy być zmuszeni do nakazania mu usunięcia materiałów będących przedmiotem Twojej skargi.

Jeżeli masz orzeczenie sądowe, które dotyczy materiałów opublikowanych na www.youtube.com, możesz przesłać je pocztą na adres: YouTube, Inc., Attn Legal Support, 901 Cherry Ave., Second Floor, San Bruno, CA 94066, USA.

Możesz też skontaktować się z przesyłającym.

W razie wątpliwości dotyczących praw autorskich odwiedź Centrum praw autorskich. Jeśli będziesz mieć inne pytania na temat naruszania zasad YouTube, zajrzyj do Centrum zgłaszania filmów.

 

Jeśli nie możesz znaleźć swojego kraju w menu powyżej

Serwis YouTube.com podlega prawu Stanów Zjednoczonych.

Nie jesteśmy uprawnieni do oceniania rzetelności opublikowanych materiałów, dlatego nie usuwamy filmów na podstawie zarzutów o zniesławienie. Zgodnie z artykułem 230(c) ustawy Communications Decency Act zalecamy, aby strona zgłaszająca jakiekolwiek roszczenia dochodziła swoich praw bezpośrednio względem osoby, która opublikowała materiał. Jeśli zdecydujesz się podjąć działania prawne przeciwko twórcy materiałów, pamiętaj, że możemy być zmuszeni do nakazania mu usunięcia materiałów będących przedmiotem Twojej skargi.

Jeżeli masz orzeczenie sądowe, które dotyczy materiałów opublikowanych na www.youtube.com, możesz przesłać je pocztą na adres: YouTube, Inc., Attn Legal Support, 901 Cherry Ave., Second Floor, San Bruno, CA 94066, USA.

Możesz też skontaktować się z przesyłającym.

W razie wątpliwości dotyczących praw autorskich odwiedź Centrum praw autorskich. Jeśli będziesz mieć inne pytania na temat naruszania zasad YouTube, zajrzyj do Centrum zgłaszania filmów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
59
false