Laster

Wetten over laster variëren van land tot land, maar gaan meestal over content die schadelijk is voor de reputatie van een andere persoon of een ander bedrijf. Hoewel de definitie van laster wereldwijd varieert, houdt laster elke onjuiste bewering in die schadelijk is voor de reputatie van iemand anders of die ertoe leidt dat iemand wordt genegeerd of vermeden.

We houden bij het blokkeren vanwege laster rekening met de plaatselijke wettelijke overwegingen en vereisen in enkele gevallen een rechterlijk bevel. We kunnen een verzoek tot blokkering alleen verwerken als de claim specifiek en voldoende ondersteund is. Je moet bijvoorbeeld in de claim uitleggen waarom je meent dat de uitspraken onwaar zijn en op welke manier ze je reputatie beschadigen.

In sommige gevallen verwijdert de gebruiker die de video heeft geüpload de schadelijke content vrijwillig. Omdat het verkrijgen van een rechterlijk bevel duur en tijdrovend kan zijn, willen we graag dat gebruikers rechtstreeks contact opnemen met de gebruiker die de betreffende content heeft geüpload.

Als je de gebruiker die de video heeft geüpload niet kunt bereiken, controleer je of de video voldoet aan de eisen om in overeenstemming met ons Privacy- of intimidatiebeleid te worden verwijderd. 

Als je hebt geprobeerd in contact te komen met de gebruiker die de video heeft geüpload en van mening bent dat een claim wegens laster toepasselijker is dan dan een privacy- of intimidatieklacht, vul je het webformulier in.

Een lasterklacht indienen

We accepteren ook lasterklachten die je zelf hebt opgesteld en die zijn ingediend per e-mail, fax of post.

Let op: Als je misbruik maakt van onze juridische formulieren, kan dit leiden tot beëindiging van je YouTube-account.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?