השמצה

החוקים בנושא השמצה משתנים ממדינה למדינה, אך הם בדרך כלל עוסקים בתוכן שפוגע בשמו הטוב של אדם או במוניטין של עסק כלשהו. על אף שההגדרה של השמצה משתנה ברחבי העולם, באופן כללי השמצה היא כל פרסום שאינו אמת, אשר מזיק לשמו הטוב של אדם או גורם לו להיות מנודה או מורחק.

אנחנו מתייחסים לשיקולים משפטיים מקומיים בתהליך החסימה בגין השמצה, ובמקרים מסוימים אנחנו זקוקים לצו בית משפט. על התלונה להיות ספציפית ומנומקת היטב, כדי שנוכל לטפל בבקשת חסימה בגין לשון הרע. לדוגמה, הבקשה חייבת להסביר מדוע לדעתך הפרסום אינו אמת, ואיך הדבר פוגע בשמך הטוב.

במקרים מסוימים מעלי תוכן מסירים תוכן פוגע מרצונם. אנחנו ממליצים לפנות למעלי התוכן ישירות, כיוון שקבלת צו בית משפט עשויה להסתכם בעלויות גבוהות ולגזול זמן רב.

אם אין לך אפשרות לפנות אל מעלה התוכן, כדאי לבדוק אם הסרטון עומד בתנאים להסרה מתוקף המדיניות שלנו בנושא פרטיות או בנושא הטרדה.

אם ניסית לפנות אל מעלה התוכן, ולדעתך שתלונה בגין השמצה מתאימה יותר מתלונה בגין הטרדה או הפרת פרטיות, עליך לבחור מהתפריט הנפתח למטה את המדינה שבה מתקיימת המחלוקת ולפעול על פי ההנחיות. 

כיוון שאיננו בעמדה המאפשרת לקבוע את מהימנות הפרסומים, איננו מסירים פרסומי סרטונים בגלל טענות להשמצה. בהתאם לסעיף 230(c) של 'חוק ההגינות בתקשורת' (Communications Decency Act) בארה"ב, אנו ממליצים שכל תביעה שלך נגד האדם שפרסם את התוכן תטופל ישירות מולו. לידיעתך, אם בחרת לנקוט צעדים משפטיים נגד יוצר התוכן, אנו עשויים לציית לכל צו המחייב את יוצר התוכן להסיר את הפרסום הנדון.

אם קיים צו בית משפט הנוגע לתוכן שפורסם ב-www.youtube.com, ניתן לשלוח אותו בדואר רגיל לכתובת: YouTube, Inc.,‎ Attn Legal Support, 901 Cherry Ave.,‎ Second Floor, San Bruno, CA 94066.‎

לחלופין, ניתן לפנות למעלה התוכן.

אם יש לך חשש בנוגע לזכויות יוצרים, כדאי לבקר במרכז זכויות היוצרים שלנו. אם יש לך חשש נוסף בנוגע להפרות של מדיניות YouTube, כדאי לבקר במרכז הדיווח שלנו.

 

אם המדינה לא נמצאת ברשימה הנפתחת שלמעלה

YouTube.com כפוף לחוקי ארצות הברית.

כיוון שאיננו בעמדה המאפשרת לקבוע את מהימנות הפרסומים, איננו מסירים פרסומי סרטונים בגלל טענות להשמצה. בהתאם לסעיף 230(c) של 'חוק ההגינות בתקשורת' (Communications Decency Act) בארה"ב, אנו ממליצים שכל תביעה שלך נגד האדם שפרסם את התוכן תטופל ישירות מולו. לידיעתך, אם בחרת לנקוט צעדים משפטיים נגד יוצר התוכן, אנו עשויים לציית לכל צו המחייב את יוצר התוכן להסיר את הפרסום הנדון.

אם קיים צו בית משפט הנוגע לתוכן שפורסם ב-www.youtube.com, ניתן לשלוח אותו בדואר רגיל לכתובת: YouTube, Inc.,‎ Attn Legal Support, 901 Cherry Ave.,‎ Second Floor, San Bruno, CA 94066.‎

לחלופין, ניתן לפנות למעלה התוכן.

אם יש לך חשש בנוגע לזכויות יוצרים, כדאי לבקר במרכז זכויות היוצרים שלנו. אם יש לך חשש נוסף בנוגע להפרות של מדיניות YouTube, כדאי לבקר במרכז הדיווח שלנו.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?