Δυσφήμιση

Οι νόμοι περί δυσφήμισης διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά συνήθως αφορούν το περιεχόμενο που προσβάλλει τη φήμη ενός άλλου προσώπου ή μιας επιχείρησης. Παρόλο που ο ορισμός της δυσφήμισης διαφέρει από χώρα σε χώρα, σε γενικές γραμμές, δυσφήμιση είναι κάθε αναληθής δήλωση που βλάπτει την υπόληψη κάποιου ή που οδηγεί σε αποκλεισμό ή αποφυγή ενός ατόμου.

Κατά τη διαδικασία αποκλεισμού λόγω δυσφήμισης, λαμβάνουμε υπόψη τις τοπικές νομικές πτυχές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτούμε δικαστική απόφαση. Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε ένα αίτημα αποκλεισμού λόγω δυσφήμισης, η αξίωση πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κατάλληλα τεκμηριωμένη. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξηγεί γιατί πιστεύετε ότι οι δηλώσεις είναι αναληθείς και με ποιον τρόπο βλάπτουν την υπόληψή σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες είναι πρόθυμοι να καταργήσουν το επιβλαβές περιεχόμενο. Δεδομένου ότι η λήψη δικαστικής απόφασης μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα, παροτρύνουμε τους χρήστες να επικοινωνούν απευθείας με τα άτομα που ανέβασαν το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο.

Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο, εξετάστε μήπως το περιεχόμενο πληροί τα κριτήρια για κατάργηση σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου ή παρενόχλησης

Αν επιχειρήσατε να επικοινωνήσετε με το χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο και πιστεύετε ότι είναι καλύτερα να υποβάλετε μια αξίωση για δυσφήμιση αντί για μια καταγγελία παραβίασης απορρήτου ή παρενόχλησης, συμπληρώστε τη φόρμα ιστού.

Υποβολή καταγγελίας δυσφήμισης

Δεχόμαστε επίσης καταγγελίες δυσφήμισης ελεύθερης μορφής που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ και ταχυδρομικής επιστολής.

Λάβετε υπόψη ότι η κατάχρηση των νομικών φορμών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας στο YouTube.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;