Δυσφήμιση

Οι νόμοι περί δυσφήμισης διαφέρουν από χώρα σε χώρα αλλά συνήθως αφορούν το περιεχόμενο που προσβάλλει τη φήμη ενός άλλου προσώπου ή μιας επιχείρησης. Παρόλο που ο ορισμός της δυσφήμισης διαφέρει από χώρα σε χώρα, σε γενικές γραμμές, δυσφήμιση είναι κάθε αναληθής δήλωση που βλάπτει την υπόληψη κάποιου ή που οδηγεί σε αποκλεισμό ή αποφυγή ενός ατόμου.

Κατά τη διαδικασία αποκλεισμού λόγω δυσφήμισης, λαμβάνουμε υπόψη τις τοπικές νομικές πτυχές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτούμε δικαστική απόφαση. Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε ένα αίτημα αποκλεισμού λόγω δυσφήμισης, η αξίωση πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κατάλληλα τεκμηριωμένη. Για παράδειγμα, θα πρέπει να εξηγεί γιατί πιστεύετε ότι οι δηλώσεις είναι αναληθείς και με ποιον τρόπο βλάπτουν την υπόληψή σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες είναι πρόθυμοι να καταργήσουν το επιβλαβές περιεχόμενο. Δεδομένου ότι η λήψη δικαστικής απόφασης μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα, παροτρύνουμε τους χρήστες να επικοινωνούν απευθείας με τα άτομα που ανέβασαν το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο.

Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο, εξετάστε μήπως το βίντεο πληροί τα κριτήρια για κατάργηση σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου ή παρενόχλησης.

Αν επιχειρήσατε να επικοινωνήσετε με τον χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο και πιστεύετε ότι είναι καλύτερα να υποβάλετε μια αξίωση για δυσφήμιση αντί για μια καταγγελία παραβίασης απορρήτου ή παρενόχλησης, επιλέξτε τη χώρα διένεξης από το αναπτυσσόμενο μενού παρακάτω και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να διασταυρώσουμε την αληθοφάνεια των αναρτήσεων, δεν μπορούμε να καταργήσουμε αναρτήσεις βίντεο μετά από ισχυρισμούς περί δυσφήμισης. Σύμφωνα με την παράγραφο 230(c) του διατάγματος περί ευπρέπειας στις επικοινωνίες (Communications Decency Act), προτείνουμε να προωθήσετε τις τυχόν αξιώσεις σας απευθείας στο άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο. Αν επιλέξετε να ακολουθήσετε τη νομική οδό κατά του δημιουργού περιεχομένου, λάβετε υπόψη ότι θα είμαστε έτοιμοι να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε εντολή που απαιτεί από τον δημιουργό περιεχομένου να καταργήσει την εν λόγω δημοσίευση.

Αν κάποια απόφαση δικαστηρίου αφορά περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στο www.youtube.com, μπορείτε να την προωθήσετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: YouTube, Inc., Attn Legal Support, 901 Cherry Ave., Second Floor, San Bruno, CA 94066.

Εναλλακτικά, μπορεί να θέλετε να επικοινωνήσετε με τον χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο.

Αν έχετε προβληματισμούς αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, επισκεφτείτε το Κέντρο πνευματικών δικαιωμάτων. Αν έχετε επιπλέον προβληματισμούς σχετικά με παραβάσεις της πολιτικής του YouTube, επισκεφτείτε το Κέντρο αναφοράς.

 

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη χώρα σας στο αναπτυσσόμενο μενού παραπάνω

Το YouTube.com διέπεται από τους νόμους των ΗΠΑ.

Εφόσον δεν είμαστε σε θέση να διασταυρώσουμε την αληθοφάνεια των αναρτήσεων, δεν μπορούμε να καταργήσουμε αναρτήσεις βίντεο μετά από ισχυρισμούς περί δυσφήμισης. Σύμφωνα με την παράγραφο 230(c) του διατάγματος περί ευπρέπειας στις επικοινωνίες (Communications Decency Act), προτείνουμε να προωθήσετε τις τυχόν αξιώσεις σας απευθείας στο άτομο που δημοσίευσε το περιεχόμενο. Αν επιλέξετε να ακολουθήσετε τη νομική οδό κατά του δημιουργού περιεχομένου, λάβετε υπόψη ότι θα είμαστε έτοιμοι να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε εντολή που απαιτεί από τον δημιουργό περιεχομένου να καταργήσει την εν λόγω δημοσίευση.

Αν κάποια απόφαση δικαστηρίου αφορά περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στο www.youtube.com, μπορείτε να την προωθήσετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: YouTube, Inc., Attn Legal Support, 901 Cherry Ave., Second Floor, San Bruno, CA 94066.

Εναλλακτικά, μπορεί να θέλετε να επικοινωνήσετε με τον χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο.

Αν έχετε προβληματισμούς αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, επισκεφτείτε το Κέντρο πνευματικών δικαιωμάτων. Αν έχετε επιπλέον προβληματισμούς σχετικά με παραβάσεις της πολιτικής του YouTube, επισκεφτείτε το Κέντρο αναφοράς.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
59
false
false