วิธีได้รับการรับรองจาก YouTube

ขั้นตอนในการเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองจาก YouTube

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่

คุณต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการรับรองจาก YouTube

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนเพื่อรับการรับรองและทำข้อสอบ

หากมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์ ให้ทำตามวิธีการด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

  1. ลงชื่อเข้ารับการรับรองจาก YouTube ด้วยบัญชี Google
  2. เลือกการรับรองและทบทวนเนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับหัวข้อการรับรองให้เสร็จสมบูรณ์
  3. ทำข้อสอบ คุณมีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง หากสอบไม่ผ่านในครั้งแรก คุณจะทำข้อสอบใหม่ได้อีกครั้งหลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้ว
  4. คุณต้องได้คะแนน 75% ขึ้นไปจึงจะผ่าน และจะได้รับอีเมลยืนยันว่าทำข้อสอบเสร็จแล้ว คุณดูรายการรางวัลพิเศษได้จากหน้าโปรไฟล์ของแพลตฟอร์มการเรียนรู้

ขั้นตอนในการเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก YouTube

การรับรองบริษัทถูกระงับอยู่ในขณะนี้เนื่องจากเราทำการปรับปรุงโปรแกรม โปรดกลับมาดูอีกครั้งในภายหลัง

 

สำรวจหลักสูตรในคลังของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ YouTube ที่ทุกคนเข้าชมได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร