Thêm thẻ thông tin vào video

Bạn có thể dùng thẻ thông tin để tăng tính tương tác cho video của mình. Trong thẻ thông tin, bạn có thể giới thiệu video, danh sách phát, kênh hoặc đường liên kết. Thẻ thông tin không hoạt động trên các video được đặt là dành cho trẻ em.

Thêm thẻ thông tin vào một video

Để thêm thẻ thông tin vào video, hãy làm theo các bước bên dưới. 

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào hộp Thẻ rồi chọn loại thẻ thông tin bạn muốn thêm. Lưu ý: Bạn có thể thêm tối đa 5 thẻ vào một video.
 5. Chọn video, danh sách phát, kênh hoặc đường liên kết cụ thể.
 6. Điều chỉnh phần bên dưới video để chọn thời điểm thẻ thông tin xuất hiện.
 7. Thêm thông điệp và nội dung giới thiệu về video (không bắt buộc). Lưu ý: Những thẻ thông tin liên kết đến kênh bắt buộc phải có thông điệp và nội dung giới thiệu.
 8. Nhấp vào nút Lưu.

Các loại thẻ thông tin

Dưới đây là các loại thẻ thông tin mà bạn có thể dùng để tùy chỉnh video. Bạn cũng có thể sử dụng YouTube Analytics để xem báo cáo về hiệu suất của thẻ thông tin.

Thẻ thông tin liên kết đến video

Thẻ này cho phép bạn liên kết đến một video công khai trên YouTube để khán giả có thể tương tác. 

Thẻ thông tin liên kết đến danh sách phát

Thẻ này cho phép bạn liên kết đến một danh sách phát công khai trên YouTube để khán giả có thể xem.

Thẻ thông tin liên kết đến kênh

Thẻ này cho phép bạn liên kết đến một kênh YouTube để khán giả có thể tương tác. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng thẻ thông tin để cảm ơn một kênh đã hỗ trợ bạn sản xuất video hoặc để đề xuất kênh khác cho người xem.

Thẻ thông tin có đường liên kết

Nếu bạn đang tham gia Chương trình Đối tác YouTube, thì thẻ này sẽ cho phép bạn liên kết tới một trang web bên ngoài để chia sẻ trang web đó với khán giả của bạn. Bạn cũng có thể thêm màn hình kết thúc vào video của mình. 

Lưu ý: Hãy đảm bảo trang web bên ngoài mà bạn liên kết tuân thủ các chính sách của chúng tôi, bao gồm cả Nguyên tắc cộng đồng và Điều khoản dịch vụ của YouTube. Việc vi phạm chính sách có thể khiến thẻ thông tin hoặc đường liên kết đó bị xóa, kênh bị cảnh cáo hoặc Tài khoản Google của bạn bị chấm dứt.

Cách người xem tương tác với thẻ thông tin 

Thẻ thông tin nhằm mục đích bổ sung thông tin phù hợp cho video và nâng cao trải nghiệm của người xem. Khi hệ thống phát triển, chúng tôi dự định cải tiến để hiển thị các thẻ thông tin và dòng giới thiệu thích hợp nhất dựa vào hiệu suất, hành vi của người xem và thiết bị mà người xem đang dùng.

Cách người xem truy cập vào thẻ thông tin

 • Khi người xem xem video của bạn, họ sẽ thấy dòng giới thiệu xuất hiện ở thời điểm mà bạn chọn.
 • Khi dòng giới thiệu không xuất hiện, người xem có thể di chuột lên trình phát rồi nhấp vào biểu tượng thẻ thông tin . Trên thiết bị di động, người xem có thể nhìn thấy biểu tượng thẻ thông tin bất cứ khi nào các nút điều khiển của trình phát hiển thị.
 • Khi nhấp vào dòng giới thiệu hoặc biểu tượng đó, người xem có thể duyệt xem các thẻ thông tin trên video.

Cách thẻ thông tin có thể thay đổi nội dung của bạn

Cách thẻ thông tin hiển thị trên video

Trên máy tính, thẻ thông tin hiển thị ở bên phải video. Trên thiết bị di động, thẻ thông tin hiển thị ở phía dưới video. Nếu có nhiều thẻ thông tin trên một video, người xem có thể di chuyển qua các thẻ trong khi video đang phát.

Những người xem nào sẽ nhìn thấy thẻ thông tin?

Người xem có thể dùng tính năng này trên máy tính. Tính năng này không hoạt động trên Adobe Flash.

Người xem không thể nhìn thấy thẻ trên video được cài đặt là dành cho trẻ em.
 

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false