Magdagdag ng mga card sa mga video

Puwede kang gumamit ng mga card para gawing mas interactive ang iyong mga video. Makakapagtampok ang mga card ng video, playlist, channel, o link. Hindi available ang mga card sa mga video na nakatakda bilang para sa bata.

Magdagdag ng mga card sa isang video

Para magdagdag ng mga card sa isang video, sundin ang mga hakbang sa ibaba. 

 1. Mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Mula sa kaliwang menu, piliin ang Content.
 3. I-click ang video na gusto mong i-edit.
 4. I-click ang kahong Mga Card at piliin ang uri ng card na gusto mong idagdag. Tandaan: Puwede kang magdagdag ng hanggang 5 card sa isang video.
 5. Piliin ang iyong partikular na video, playlist, channel, o link.
 6. Baguhin ang oras ng pagsisimula para sa card sa ibaba ng video.
 7. Magdagdag ng opsyonal na text ng mensahe at teaser tungkol sa video. Tandaan: Kinakailangan ang text ng mensahe at teaser para sa mga card ng channel.
 8. I-click ang I-save.

Mga uri ng mga card

Narito ang iba't ibang uri ng card na puwede mong gamitin para i-customize ang iyong video. Puwede mo ring gamitin ang YouTube Analytics para makatangap ng pag-uulat ng performance para sa mga card.

Mga video card

Nagbibigay-daan sa iyo ang card na itong mag-link sa pampublikong video sa YouTube para makipag-ugnayan dito ang mga manonood mo. 

Mga card ng playlist

Nagbibigay-daan sa iyo ang card na itong mag-link sa pampublikong playlist sa YouTube para panoorin ito ng mga manonood mo.

Mga card ng channel

Nagbibigay-daan sa iyo ang card na itong mag-link sa channel sa YouTube para makipag-ugnayan dito ang mga manonood mo. Halimbawa, puwede kang gumamit ng card para pasalamatan ang isang channel na tumulong sa iyong video, o para magrekomenda ng isa pang channel sa mga manonood.

Mga card ng link

Kung ikaw ay nasa Partner Program ng YouTube, bibigyang-daan ka ng card na ito na mag-link sa isang external na website para ibahagi sa iyong audience. Puwede ka ring magdagdag ng mga end screen sa iyong mga video. 

Tandaan: Tiyaking sumusunod sa aming mga patakaran ang iyong mga naka-link na external na website, kabilang ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad at Mga Tuntunin ng Serbisyo. Puwedeng magresulta ang mga paglabag sa pag-aalis ng card o link, mga strike, o pagwawakas ng iyong Google Account.

Paano makikipag-ugnayan ang mga manonood sa mga card 

Idinisenyo ang mga card para umakma sa mga video at mapaganda ang karanasan ng manonood sa pamamagitan ng nauugnay na impormasyon. Habang nagbabago ang system, pinaplano naming pahusayin ito para maipakita ang mga pinakanauugnay na teaser at card batay sa performance, gawi ng manonood, at device na ginagamit niya.

Paano makakapunta ang mga manonood sa mga card

 • Kapag pinapanood ng isang manonood ang iyong video, makakakita siya ng isang teaser sa oras na itatalaga mo.
 • Kapag hindi lumalabas ang teaser, makakapag-hover ang mga manonood sa player at maki-click ang icon ng card . Sa mobile, makikita ng mga manonood ang icon ng card kapag lumalabas ang mga kontrol ng player.
 • Kapag nag-click sila sa teaser o sa icon, maba-browse nila ang mga card sa video.

Paano mababago ng mga card ang iyong content

Paano lumalabas ang mga card sa mga video

Ipinapakita ang mga card sa kanang bahagi ng video sa isang computer. Ipinapakita ang mga card sa ibaba ng video sa mobile. Kung maraming card ang makikita sa video, puwedeng mag-scroll ang mga manonood sa mga ito habang nagpe-play ang video.

Sino ang makakakita sa mga card?

Available ang feature na ito sa mga manonood sa mga computer. Hindi available ang feature na ito sa Adobe Flash.

Hindi makakakita ang mga manonood ng mga card sa video na nakatakda bilang para sa bata.
 

 
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false