Thêm thẻ thông tin vào video

Bạn có thể dùng thẻ thông tin để tăng tính tương tác cho video của mình. Trong thẻ thông tin, bạn có thể giới thiệu video, danh sách phát, kênh hoặc đường liên kết. Thẻ thông tin không hoạt động trên các video được đặt là dành cho trẻ em.

Thêm thẻ thông tin vào video

Để thêm thẻ thông tin vào video, hãy làm theo các bước bên dưới. Bạn có thể thêm tổng cộng lên đến 5 thẻ thông tin vào một video.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Video.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào hộp Thẻ rồi chọn loại thẻ thông tin bạn muốn thêm.
 5. Chọn video, danh sách phát, kênh hoặc đường liên kết cụ thể.
 6. Điều chỉnh phần bên dưới video để chọn thời điểm thẻ thông tin xuất hiện.
 7. Thêm thông điệp và nội dung giới thiệu về video (không bắt buộc). Lưu ý: Những thẻ thông tin liên kết đến kênh bắt buộc phải có thông điệp và nội dung giới thiệu.
 8. Nhấp vào nút Lưu.

Các loại thẻ thông tin

Dưới đây là các loại thẻ thông tin mà bạn có thể dùng để tùy chỉnh video. Bạn cũng có thể sử dụng YouTube Analytics để xem báo cáo về hiệu suất của thẻ thông tin.

Thẻ thông tin liên kết đến video

Liên kết đến một video công khai khác trên YouTube mà người xem có thể quan tâm. Bạn có thể chọn liên kết đến một thời điểm cụ thể trong video.

Thẻ thông tin liên kết đến danh sách phát

Liên kết đến một danh sách phát công khai khác trên YouTube mà người xem có thể quan tâm. Bạn có thể chọn liên kết đến một thời điểm cụ thể trong video.

Thẻ thông tin liên kết đến kênh

Liên kết đến một kênh mà bạn muốn giới thiệu cho người xem của mình. Ví dụ: Bạn có thể dùng thẻ thông tin để cảm ơn một kênh đã hỗ trợ bạn sản xuất video. Bạn cũng có thể dùng loại thẻ này để đề xuất kênh khác cho người xem.
Thẻ thông tin có đường liên kết

Thẻ thông tin dẫn đến trang web liên kết

Liên kết người xem video đến thẳng trang web liên kết của bạn.

Thẻ thông tin dẫn đến trang web huy động vốn cộng đồng

Liên kết người xem đến thẳng dự án sáng tạo của bạn bằng một trong các URL huy động vốn cộng đồng được chấp thuận.

Thẻ hàng hóa

Quảng cáo hàng hóa được cấp phép ngay trên video của bạn. Hãy đảm bảo URL bạn dùng có trong danh sách URL của những nhà bán lẻ được phê duyệt.

Lưu ý: Kênh của bạn cần phải tham gia Chương trình Đối tác YouTube để sử dụng những thẻ thông tin dẫn đến các trang web liên kết, trang web huy động vốn cộng đồng hoặc bán hàng hóa.

Cách người xem tương tác với thẻ thông tin 

Thẻ thông tin nhằm mục đích bổ sung thông tin phù hợp cho video và nâng cao trải nghiệm của người xem. Khi hệ thống phát triển, chúng tôi dự định cải tiến để hiển thị các thẻ thông tin và dòng giới thiệu thích hợp nhất dựa vào hiệu suất, hành vi của người xem và thiết bị mà người xem đang dùng.

Cách người xem truy cập vào thẻ thông tin

 • Khi người xem xem video của bạn, họ sẽ thấy dòng giới thiệu xuất hiện ở thời điểm mà bạn chọn.
 • Khi dòng giới thiệu không xuất hiện, người xem có thể di chuột lên trình phát rồi nhấp vào biểu tượng thẻ thông tin . Trên thiết bị di động, người xem có thể nhìn thấy biểu tượng thẻ thông tin bất cứ khi nào các nút điều khiển của trình phát hiển thị.
 • Khi nhấp vào dòng giới thiệu hoặc biểu tượng đó, người xem có thể duyệt xem các thẻ thông tin trên video.

Cách thẻ thông tin có thể thay đổi nội dung của bạn

Cách thẻ thông tin hiển thị trên video

Trên máy tính, thẻ thông tin hiển thị ở bên phải video. Trên thiết bị di động, thẻ thông tin hiển thị ở phía dưới video. Nếu có nhiều thẻ thông tin trên một video, người xem có thể di chuyển qua các thẻ trong khi video đang phát.

Những người xem nào sẽ nhìn thấy thẻ thông tin?

Người xem trên máy tính có thể dùng tính năng này. Tính năng này không hoạt động trên Adobe Flash.
Xem các mẹo chuyên nghiệp về cách thẻ có thể giúp người xem khám phá thêm nội dung của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?