Cộng tác trên danh sách phát

Bạn có thể cho phép bạn bè thêm video vào danh sách phát của mình. Khi bạn bật tính năng này, những người được chia sẻ đường liên kết đến danh sách phát của bạn đều có thể thêm video vào đó.

Trước khi bắt đầu, hãy tạo danh sách phát. Nếu bạn cần trợ giúp, hãy làm theo các bước tạo danh sách phát.

Thêm cộng tác viên vào danh sách phát

 
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Danh sách phát.
 3. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn thêm cộng tác viên, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Bên dưới tiêu đề của danh sách phát, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm .
 5. Nhấp vào biểu tượng Cộng tác .
 6. Nhấp vào thanh trượt bên cạnh mục "Cộng tác viên có thể thêm video vào danh sách phát này".
 7. Bật tùy chọn “Cho phép cộng tác viên mới”.
 8. Sao chép đường liên kết của danh sách phát rồi chia sẻ với những người mà bạn muốn cộng tác.

Chủ sở hữu danh sách phát sẽ nhận được thông báo khi có thay đổi đối với danh sách phát hay có cộng tác viên mới tham gia.

Thêm video vào danh sách phát:

Sau khi nhận được lời mời thêm video vào danh sách phát, bạn có thể thêm video hoặc xóa video mà mình đã thêm trước đó.

Thêm video
 1. Để truy cập vào trang danh sách phát, hãy dùng đường liên kết bạn nhận được từ chủ sở hữu danh sách phát đó.
 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác nhận rằng bạn muốn trở thành cộng tác viên. Danh sách phát sẽ được lưu tự động.
 3. Để thêm video từ máy tính hoặc thiết bị di động, hãy sử dụng một trong các tùy chọn sau:
  • Trên trang danh sách phát, hãy chọn nút Thêm video rồi dán URL video vào. Bạn có thể chọn một trong các video mình đã tải lên hoặc tìm một video trên YouTube.
  • Chuyển đến video mà bạn muốn thêm rồi chọn biểu tượng Lưu  bên dưới video đó.

Sau khi bạn thêm video vào danh sách phát, thì tên của bạn sẽ hiển thị bên cạnh video đó. Tất cả cộng tác viên sẽ nhận được thông báo khi có người thêm video mới vào danh sách phát.

Xóa video
 1. Để truy cập vào trang danh sách phát, hãy dùng đường liên kết bạn nhận được từ chủ sở hữu danh sách phát đó.
 2. Chọn biểu tượng Thêm .
 3. Chọn Xóa khỏi danh sách phát.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa video do chính mình thêm vào danh sách phát (chứ không phải video do cộng tác viên khác thêm vào).

Quản lý các video đóng góp

Ngừng nhận video đóng góp vào danh sách phát

Bạn có thể tắt tùy chọn đóng góp video cho danh sách phát mà bạn đã chia sẻ bất kỳ lúc nào bằng cách:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Danh sách phát.
 3. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn cập nhật, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Bên dưới tiêu đề của danh sách phát, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm .
 5. Nhấp vào biểu tượng Cộng tác .
 6. Tắt tùy chọn "Cho phép cộng tác viên mới".
 7. Nhấp vào thanh trượt bên cạnh tùy chọn "Cộng tác viên có thể thêm video vào danh sách phát này".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?