Cộng tác để thêm video vào danh sách phát

Bạn có thể cho phép bạn bè thêm video vào danh sách phát của mình. Khi bạn bật tùy chọn này, bất kỳ ai mà bạn chia sẻ liên kết danh sách phát đều có thể thêm video vào danh sách phát đó (cũng như xóa video mà họ đã thêm vào).

Trước khi bắt đầu, bạn cần tạo danh sách phát. Nếu bạn cần trợ giúp về việc này, hãy làm theo các bước sau để tạo danh sách phát.

Thêm cộng tác viên vào danh sách phát

Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm hiện chưa hỗ trợ tính năng này. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm (studio.youtube.com), hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở menu bên trái để làm theo các bước sau.
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Danh sách phát của bạn. Bạn có thể truy cập vào trang này bằng cách nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải sau đó Creator Studio. Ở bên trái, nhấp vào Trình quản lý video sau đó Danh sách phát.
 2. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn cộng tác, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bạn có thể phải nhấp lại vào Chỉnh sửa lần nữa.
 4. Nhấp vào Chia sẻ.
 5. Chọn hộp kiểm có nội dung "Cho phép những người có liên kết thêm video".
 6. Sao chép đường dẫn liên kết duy nhất cho danh sách phát của bạn rồi chia sẻ liên kết đó với những người mà bạn muốn cộng tác.

Mẹo: Nếu muốn quay lại và thêm cộng tác viên sau khi tạo danh sách phát, bạn chỉ cần chuyển đến danh sách phát đó, nhấp vào Cài đặt danh sách phát sau đó tab Cộng tác rồi chọn Cộng tác viên có thể thêm video vào danh sách phát này.

Chủ sở hữu danh sách phát sẽ nhận được thông báo bất kỳ khi nào video được thêm vào hoặc xóa khỏi danh sách phát hay có cộng tác viên mới tham gia.

Đóng góp video vào danh sách phát

Sau khi bạn nhận được lời mời thêm video vào danh sách phát, bạn có thể thêm video hoặc xóa video mà bạn đã thêm trước đó.

Thêm video
 1. Sử dụng đường dẫn liên kết mà bạn nhận được từ chủ sở hữu danh sách phát để truy cập vào trang danh sách phát.
 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để xác nhận rằng bạn muốn trở thành cộng tác viên. Danh sách phát sẽ được lưu tự động.
 3. Để thêm video từ máy tính hoặc thiết bị di động, hãy sử dụng một trong các tùy chọn sau:
  • Trên trang danh sách phát, hãy chọn Thêm video rồi dán URL video vào. Bạn có thể chọn video từ các video đã tải lên của mình hoặc tìm kiếm video trên YouTube.
  • Chuyển đến video mà bạn muốn thêm rồi chọn biểu tượng Lưu  từ video đó.

Sau khi bạn thêm video vào danh sách phát, thì tên của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh video đó. Tất cả cộng tác viên sẽ nhận được thông báo khi có video mới thêm vào danh sách phát.

Xóa video
 1. Sử dụng đường dẫn liên kết mà bạn nhận được từ chủ sở hữu danh sách phát để truy cập vào trang danh sách phát.
 2. Di chuột lên video mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào X để xóa video.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa video mà mình đã thêm vào danh sách phát (chứ không phải video do cộng tác viên khác thêm vào).

Quản lý các video đóng góp

Ngừng nhận video đóng góp vào danh sách phát

Bạn có thể tắt tùy chọn đóng góp video cho danh sách phát mà bạn đã chia sẻ bất cứ lúc nào bằng cách:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Danh sách phát của bạn. Bạn có thể truy cập vào trang này bằng cách nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải sau đó Creator Studio. Ở bên trái, nhấp vào Trình quản lý video sau đó Danh sách phát.
 2. Bên cạnh danh sách phát mà bạn muốn cộng tác, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bạn có thể phải nhấp lại vào Chỉnh sửa lần nữa.
 4. Nhấp vào Cài đặt danh sách phát.
 5. Tắt khả năng thêm video vào danh sách phát của cộng tác viên.
Ngăn cộng tác viên mới tham gia đóng góp video

Để ngăn người dùng mới tham gia đóng góp video vào danh sách phát của bạn, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang Danh sách phát của bạn. Bạn có thể truy cập vào trang này bằng cách nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở góc trên cùng bên phải sau đó Creator Studio. Ở bên trái, nhấp vào Trình quản lý video sau đó Danh sách phát.
 2. Bên cạnh danh sách phát, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Bạn có thể phải nhấp lại vào Chỉnh sửa lần nữa.
 4. Nhấp vào Cài đặt danh sách phát.
 5. Nhấp vào Hủy kích hoạt liên kết để ngăn người khác tham gia và thêm video vào danh sách phát.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?