Không thể thêm URL tùy chỉnh

Trước đây, URL YouTube được tạo bằng cách chọn tên người dùng, tên này được xác nhận trên cơ sở đến trước thì được phục vụ trước. Sau khi một kênh đã lấy một tên người dùng thì tên này sẽ không bao giờ được dùng lại nữa ngay cả khi kênh gốc không hoạt động hoặc bị xóa. Hệ thống này làm cho nhiều kênh không thể có URL mà họ mong muốn và đáng có.

Để nhận URL tùy chỉnh, hãy đảm bảo rằng kênh của bạn đáp ứng yêu cầu về tiêu chí, sau đó làm theo các bước để xác nhận một URL tùy chỉnh.

URL tùy chỉnh dựa trên mô tả kênh, thông tin nhận dạng trên Google, trang web được liên kết và một số yếu tố khác. Điều này để đảm bảo rằng kênh có thể nhận được URL duy nhất cho thương hiệu kênh thống nhất trên YouTube và được dùng chung trên tất cả các dịch vụ của Google.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?