Nemožno pridať vlastnú webovú adresu

V minulosti sa vlastné webové adresy na YouTube vytvárali výberom používateľského mena, pričom konkrétne používateľské meno sa vždy pridelilo prvému používateľovi, ktorý si ho nárokoval. Keď si niektorý kanál prisvojil určité používateľské meno, toto používateľské meno sa nemohlo opätovne použiť, ani keď bol pôvodný kanál neaktívny alebo odstránený. V dôsledku tohto systému mnohé kanály nemohli mať webovú adresu, ktorú chceli a ktorú by si zaslúžili.

Ak chcete získať vlastnú webovú adresu, uistite sa, že váš kanál spĺňa podmienky oprávnenosti, a potom si podľa pokynov nárokujte vlastnú webovú adresu.

Vlastné webové adresy vychádzajú z popisu kanála, identity Google, pridruženého webu a niekoľkých ďalších faktorov. Tým sa zaisťuje, aby kanály získali webovú adresu, ktorá je jedinečná pre ich značku, konzistentná na YouTube a zdieľaná vo všetkých službách Googlu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?