Nie można dodać niestandardowego URL-a

Dawniej URL-e w YouTube były tworzone na podstawie nazwy użytkownika, którą rezerwowało się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Po zarezerwowaniu nazwy użytkownika przez kanał nie mogła ona już zostać przez nikogo użyta – nawet wtedy, gdy oryginalny kanał stał się nieaktywny lub został usunięty. To powodowało, że wiele kanałów nie mogło mieć takich URL-i, jakich sobie życzyli ich właściciele.

Jeśli chcesz uzyskać niestandardowy URL, sprawdź, czy Twój kanał spełnia wymagania, a następnie wykonaj czynności, które pozwolą Ci otrzymać niestandardowy URL.

Niestandardowe URL-e są oparte na opisie kanału, tożsamości Google, powiązanej stronie internetowej i kilku innych czynnikach. Ma to na celu umożliwienie nadawania kanałom adresów, które wyraźnie kojarzą się z marką kanału, zachowują spójność z jej pozostałymi elementami w YouTube oraz które można udostępniać we wszystkich usługach Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?