Невъзможност за добавяне на персонализиран URL адрес

По-рано URL адресите в YouTube се създаваха чрез избор на потребителско име, което се заявяваше на принципа „първи по ред – първи по право“. Ако дадено потребителско име е заето от канал, то никога не може да се използва отново дори ако оригиналният канал е бил неактивен или изтрит. Тази система възпрепятства много канали да получат желания от тях URL адрес.

За да получите персонализиран URL адрес, проверете дали каналът ви отговаря на условията, след това изпълнете стъпките за заявяване на персонализиран URL адрес.

Персонализираните URL адреси са въз основа на описанието на канала, самоличността в Google, свързаният уебсайт и няколко други фактора. Целта е да се гарантира, че каналите могат да получат уникален за марката на канала URL адрес, който е последователен в YouTube и се споделя във всички услуги на Google.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?