Các trang web bán hàng và huy động vốn cộng đồng

Bạn có thể liên kết video đến (các) trang web bán hàng hoặc huy động vốn cộng đồng của mình miễn là các trang này có trong danh sách trang web được phê duyệt và bạn tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

Bạn cũng có thể quảng bá (i) trang web đã xác minh được liên kết với kênh của bạn, (ii) chiến dịch bán hàng và huy động vốn từ cộng đồng từ các trang web được phê duyệt bằng màn hình kết thúc xuất hiện trong 5 - 20 giây cuối cùng của video. Hãy tìm hiểu cách thêm màn hình kết thúc.

Các trang web bán hàng được phê duyệt

Bạn có thể sử dụng các đường dẫn liên kết đến cửa hàng hoặc sản phẩm của mình từ các trang web bán hàng được phê duyệt để người xem có thể mua hàng. Hãy tìm hiểu cách thêm thẻ vào video.

Danh sách trang web bán hàng được phê duyệt

 

Ví dụ về đường dẫn liên kết

Hãy nhấp vào một đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách định dạng URL khi bạn nhập URL đó vào trình chỉnh sửa.

Bạn cần đảm bảo nhập đúng định dạng URL của trang web được phê duyệt vào trình chỉnh sửa, nếu không, URL đó sẽ không hoạt động. Hãy xem các đường dẫn liên kết mẫu dưới đây để biết định dạng URL phù hợp.

 Các đường dẫn liên kết trong Nội dung của bạn trên YouTube đến trang web bên ngoài chứa nội dung khiêu dâm, phần mềm độc hại hoặc nội dung khác không tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi không được phép xuất hiện trên YouTube. Hãy tìm hiểu thêm về chính sách đối vớicác đường dẫn liên kết trong nội dung của bạn.

Các trang web huy động vốn từ cộng đồng được phê duyệt

Bạn có thể sử dụng các đường dẫn liên kết huy động vốn từ cộng đồng từ các trang web được phê duyệt để nâng cao nhận thức và kêu gọi sự ủng hộ cho các chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng của mình. Hãy tìm hiểu cách thêm thẻ vào video.

Danh sách các trang web huy động vốn từ cộng đồng được phê duyệt
Ví dụ về đường dẫn liên kết

Hãy nhấp vào một đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách định dạng URL khi bạn nhập URL đó vào trình chỉnh sửa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?