Thích hay không thích một video

Thích video là một cách nhanh chóng để cho người sáng tạo video biết rằng bạn thích sản phẩm của họ. Nếu bạn đã đăng nhập, thì thích một video sẽ thêm video đó vào danh sách phát "Video đã thích".

Nếu bạn không phải là người hâm mộ lớn nhất của video thì tùy chọn không thích video cũng là một cách thể hiện quan điểm đó. Lưu ý rằng nếu bạn muốn báo cáo nội dung không phù hợp, bạn nên gắn cờ video.

Thích hoặc không thích video

Để thích video, sử dụng biểu tượng thích  bên dưới trình phát video. Để không thích video, hãy sử dụng biểu tượng không thích . Để hoàn tác lựa chọn của bạn, chỉ cần chọn lại biểu tượng đó.

Biểu tượng trái tim trên nhận xét

Nếu bạn để lại nhận xét trên tab Cộng đồng hoặc trang xem, thì người sáng tạo có thể sử dụng biểu tượng trái tim để bày tỏ sự cảm kích với nhận xét của bạn.

Khi người sáng tạo sử dụng biểu tượng trái tim  trên nhận xét của bạn, thì bạn sẽ biết được điều này theo hai cách:

 • Bạn sẽ nhìn thấy hình đại diện của người sáng tạo đó có một trái tim nhỏ trên nhận xét của bạn.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo (tùy theo cài đặt nhận thông báo của bạn trên máy tính để bàn và thiết bị di động) cho biết chủ sở hữu kênh "thích nhận xét của bạn". 

Truy cập vào tab Thảo luận

Tab Cộng đồng thay thế cho tab Thảo luận. Bạn có thể truy cập vào các nhận xét trên tab Thảo luận từ nhật ký hoạt động. Các nhận xét này sẽ hiển thị trong vòng 30 ngày sau khi tài khoản của bạn có quyền truy cập vào tab Cộng đồng. 

Để truy cập nhật ký hoạt động:

 1. Mở ứng dụng YouTube rồi đăng nhập vào YouTube.
 2. Truy cập vào www.youtube.com/comments.

Xem video đã thích của bạn

Khi bạn thích một video, video đó sẽ tự động được thêm vào danh sách phát để bạn có thể dễ dàng xem lại tất cả các video đã thích của mình. Dưới đây là cách xem các video mà bạn đã thích:

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến Thư viện .
 3. Nhấn vào Video đã thích.

Xóa video đã thích

Bạn có thể xóa "lượt thích" khỏi video và quản lý danh sách phát Video đã thích của bạn.

 1. Chuyển đến Thư viện .
 2. Chọn danh sách phát Video đã thích.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm  bên cạnh video mà bạn muốn xóa.
 4. Chọn Xóa khỏi video đã thích.

Quản lý cài đặt bảo mật cho video đã thích

Bạn có thể quản lý khả năng hiển thị danh sách phát video đã thích.

 1. Truy cập youtube.com/account_privacy và đảm bảo bạn đã đăng nhập.
 2. Chọn hoặc bỏ chọn hộp Giữ tất cả video đã thích của tôi ở chế độ riêng tư.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?