Thích hoặc không thích một video

Nhấn nút thích video là cách nhanh chóng để người sáng tạo video biết rằng bạn thích tác phẩm của họ. Nếu đã đăng nhập thì khi bạn nhấn nút thích một video, video đó sẽ được thêm vào danh sách phát "Video đã thích".

Nếu không thực sự thích một video nào đó, thì bạn có thể nhấn nút không thích để thể hiện quan điểm của mình. Xin lưu ý rằng nếu muốn báo cáo về nội dung không phù hợp thì bạn nên báo video đó vi phạm thay vì nhấn nút không thích.

Sau ngày 5 tháng 12 năm 2019, danh sách phát công khai "Video đã thích" của bạn sẽ chuyển sang chế độ riêng tư, nghĩa là chỉ mình bạn xem được danh sách phát này. Bạn vẫn có thể nhấn nút thích và xem số lượt thích của các video.

Thích hoặc không thích video

Để thích video, sử dụng biểu tượng thích  bên dưới trình phát video. Để không thích video, hãy sử dụng biểu tượng không thích . Để hoàn tác lựa chọn của bạn, chỉ cần chọn lại biểu tượng đó.

Biểu tượng trái tim trên lời bình luận

Nếu bạn bình luận trên tab Cộng đồng hoặc trang xem, thì người sáng tạo có thể sử dụng biểu tượng trái tim để bày tỏ sự cảm kích dành cho lời bình luận của bạn.

Có 2 cách để bạn nhận biết khi người sáng tạo sử dụng biểu tượng trái tim trên lời bình luận của bạn:

 • Bạn sẽ nhìn thấy hình đại diện của người sáng tạo đó cùng một biểu tượng trái tim nhỏ trên lời bình luận của bạn.
 • Bạn sẽ nhận được thông báo (tùy theo tùy chọn cài đặt nhận thông báo trên máy tính và thiết bị di động) cho biết chủ sở hữu kênh "thích lời bình luận của bạn".

Truy cập vào tab Thảo luận

Tab Cộng đồng thay thế cho tab Thảo luận. Bạn có thể xem các lời bình luận trên tab Thảo luận trong phần nhật ký hoạt động. Các lời bình luận này sẽ hiển thị trong vòng 30 ngày sau khi tài khoản của bạn có quyền sử dụng tab Cộng đồng.

Để truy cập nhật ký hoạt động:

 1. Mở ứng dụng YouTube rồi đăng nhập vào YouTube.
 2. Truy cập vào www.youtube.com/comments.

Xem các video bạn đã thích

Khi bạn nhấn nút thích một video, video đó sẽ tự động được thêm vào một danh sách phát để bạn có thể dễ dàng xem lại tất cả các video đã thích. Dưới đây là cách xem các video mà bạn đã thích:

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Chuyển đến Thư viện .
 3. Nhấn vào Video đã thích.

Xóa video đã thích

Bạn có thể xóa "lượt thích" khỏi video và quản lý danh sách phát Video đã thích bằng cách:

 1. Chuyển đến Thư viện .
 2. Chọn danh sách phát Video đã thích.
 3. Nhấn vào biểu tượng Thêm bên cạnh video mà bạn muốn xóa.
 4. Chọn Xóa khỏi Video đã thích.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?