Zmena veľkosti prehrávača videa

Ak používate YouTube v počítači, veľkosť prehrávača videa sa automaticky prispôsobí dostupnému miestu v okne prehliadača.

Ak chcete veľkosť prehrávača videa zmeniť manuálne, stačí prispôsobiť veľkosť prehliadača. Prípadne môžete v dolnom rohu prehrávača videa vybrať tlačidlo  Režim kino​, čím video zobrazíte vo veľkom prehrávači bez zapnutia režimu celej obrazovky. Ak chcete video zobraziť v menšom prehrávači, vyberte tlačidlo Miniprehrávač .

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?