ตั้งค่าช่องเริ่มต้นสำหรับบัญชี

หากบัญชี Google ของคุณมีช่อง YouTube มากกว่าหนึ่งช่อง คุณอาจเห็นป๊อปอัปให้เลือกช่องเมื่อลงชื่อเข้าใช้ กล่าวคือ

Channel switcher

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้ช่องใดช่องหนึ่งเป็นประจำ คุณสามารถตั้งค่าช่องเริ่มต้นได้ในป๊อปอัป เพียงเลือกช่องที่ต้องการแล้วทำเครื่องหมายที่อย่าถามฉันอีก คุณยังสามารถสลับไปช่องอื่นในบัญชีได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: ช่องเริ่มต้นจะยังนำไปใช้ในอุปกรณ์และแอปของบุคคลที่สามต่างๆ (เช่น ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ) ที่ไม่สนับสนุนการสลับช่องได้อีกด้วย เมื่อคุณป้อนข้อมูลประจำตัวของบัญชี Google ในเครื่องมือเหล่านี้แล้ว ระบบจะใช้ช่องเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนช่องเริ่มต้น

การเปลี่ยนช่องเริ่มต้นในบัญชี Google ทำได้โดย

  1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube ในคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชี Google ของคุณ
  2. สลับไปใช้ช่องที่ต้องการกำหนดให้เป็นช่องเริ่มต้น
  3. ไปที่การตั้งค่าขั้นสูง
  4. ใต้ "ช่องเริ่มต้น" ให้ทำเครื่องหมายที่ "ใช้ช่องนี้ (ชื่อช่อง) เมื่อฉันลงชื่อเข้าใช้บัญชี<อีเมล>ของฉัน"
  5. คลิกบันทึก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร