Mga kinakailangan para sa mga sagot sa notification

Kung nagsusumite ka ng free-form na sagot sa notification sa copyright, kasama dapat dito ang kinakailangang impormasyong nakalista sa ibaba. Isama ang impormasyong ito sa nilalaman ng email (hindi bilang attachment) sa copyright@youtube.com.

Mga Paalala:

 • Puwede mo ring isumite ang iyong sagot sa notification sa pamamagitan ng fax o postal mail.
 • Kung hindi kasama sa iyong sagot sa notification ang kinakailangang impormasyong nakalista sa ibaba, hindi namin maipagpapatuloy ang pagpoproseso sa kahilingan mo.

1. Iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Kailangan namin ang sumusunod na impormasyon para makipag-ugnayan sa iyo, o sa isang pinapahintulutang ahenteng kikilos sa ngalan mo, tungkol sa iyong kahilingan:

 • Buong legal na pangalan (pangalan at apelyido, hindi pangalan ng kumpanya)
  • Kung ikaw ang pinapahintulutang ahente ng isang uploader, gaya ng abugado, tiyaking isasama mo rin ang iyong kaugnayan sa uploader.
 • Email address
 • Pisikal na address
 • Numero ng telepono

2. Mga partikular na URL ng pinag-uusapang content

Kasama dapat sa iyong sagot sa notification ang mga partikular na link sa content na tinanggal. Nasa isang partikular na format ng URL dapat ang mga link kapag ipinapadala. Hindi sapat ang pangkalahatang impormasyon gaya ng pangalan ng channel o URL ng channel.

 • Para sa mga video, ang valid na format ng URL ay: www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx
 • Para sa content na hindi video, gaya ng mga larawan sa banner ng channel, hanapin ang valid na format ng URL sa talahanayan sa ibaba.
  • Tandaan: Dahil nagho-host ng mga larawan sa profile ng channel ang Google, kailangan mong magsumite ng mga sagot sa notification para sa mga larawan sa profile ng channel sa pamamagitan ng webform ng Google.
Isama lang ang mga URL kung para saan ka nagsusumite ng sagot sa notification. Magsumite ng mga hiwalay na sagot sa notification para sa mga URL sa mahigit isang channel sa YouTube.​
Uri ng content Valid na format ng URL Saan makikita ang URL
Mga larawan ng banner ng channel

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Pumunta sa page ng channel ng pinag-uusapang channel.

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga paglalarawan ng channel www.youtube.com/user/xxxxxxxxx/about

Pumunta sa seksyong Tungkol sa ng pinag-uusapang channel.

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga paglalarawan ng playlist www.youtube.com/playlist?list=xxxxxxxxxxxxxxxx

I-click ang pamagat ng pinag-uusapang playlist. 

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga Komento www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxx&lc=xxxxxxxxxxxxxxxxxx

I-click ang naka-post na petsa sa itaas ng pinag-uusapang komento. 

Pagkatapos mag-reload ng page, i-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga post sa komunidad https://www.youtube.com/post/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I-click ang naka-post na petsa ng pinag-uusapang post sa komunidad. 

Pagkatapos mag-reload ng page, i-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Mga paglalarawan ng mga badge ng membership, emoji, o perk ng creator Nagsisimula sa yt3.ggpht.com/xxxxx

I-right click ang pinag-uusapang larawan at piliin ang Kopyahin ang Address ng Larawan.

Isama ang URL ng channel:

 
www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Pumunta sa page ng channel ng pinag-uusapang channel. 

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

Super Stickers Nagsisimula sa lh3.googleusercontent.com/xxxxx I-click ang simbolo ng dolyar  sa isang live chat at piliin ang Super Sticker.

I-right click ang pinag-uusapang larawan at piliin ang Kopyahin ang Address ng Larawan.

Isama ang URL ng channel:

www.youtube.com/channel/UCxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o

www.youtube.com/user/xxxxxxxxx

Pumunta sa page ng channel ng pinag-uusapang channel. 

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.
 

Mga Clip www.youtube.com/clip/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I-click ang pamagat ng pinag-uusapang clip.

I-right click ang address bar at piliin ang Kopyahin.

3. Sumang-ayon sa at isama ang sumusunod na dalawang pahayag:

"Sumasang-ayon ako sa hurisdiksyon ng Federal District Court para sa distrito kung saan matatagpuan ang aking address, o kung ang aking address ay nasa labas ng United States, ang distritong panghukuman kung saan matatagpuan ang YouTube, at tatanggapin ko ang serbisyo ng proseso mula sa naghahabol."

"Sumusumpa ako, nang nababatid ang parusa sa panunumpa nang walang katotohanan, na naniniwala ako nang may magandang loob na inalis o na-disable ang materyal dahil sa isang pagkakamali o maling pagtukoy sa materyal na aalisin o idi-disable."

4. Ang iyong lagda

Kinakailangan sa mga kumpleto at valid na sagot sa notification ang pisikal o electronic na lagda ng uploader o ng ahenteng pinapahintulutang kumilos sa ngalan niya.

Para matugunan ang kinakailangang ito, puwedeng ilagay ng uploader o ng pinapahintulutang ahente ang kanyang buong legal na pangalan bilang lagda niya sa ibaba ng kanyang notification. Dapat ay pangalan at apelyido ang isang buong legal na pangalan, hindi pangalan ng kumpanya.

5. Pahayag sa naghahabol

Magsama ng pahayag sa naghahabol na nagpapaliwanag kung bakit sa tingin mo ay isang pagkakamali o maling pagtukoy ang pag-aalis sa iyong video.

Isama ang impormasyon sa itaas sa nilalaman ng email (hindi bilang attachment) sa copyright@youtube.com. Puwede mo ring isumite ang iyong sagot sa notification sa pamamagitan ng fax o postal mail.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false