ดู จัดระเบียบ หรือลบความคิดเห็น

หากเจ้าของวิดีโอเปิดให้แสดงความคิดเห็น คุณจะโพสต์ความคิดเห็นและกดชอบ ไม่ชอบ หรือตอบกลับความคิดเห็นของคนอื่นๆ ในวิดีโอได้

ดูความคิดเห็นของวิดีโอ

หากต้องการดูความคิดเห็นของวิดีโอ ให้เลื่อนลงเพื่อดูในหน้าวิดีโอ โดยระบบจะรวมการตอบกลับไว้เป็นชุดข้อความเพื่อให้คุณติดตามการสนทนาได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ ความคิดเห็นทั้งหมดบน YouTube นั้นเป็นแบบสาธารณะและทุกคนจะตอบกลับความคิดเห็นที่คุณโพสต์ได้

หากไม่พบความคิดเห็นหลังจากได้รับการแจ้งเตือน อาจเป็นไปได้ว่าความคิดเห็นนั้นถูกนำออกแล้ว ซึ่งจะนำออกได้โดยบุคคลที่โพสต์ เจ้าของช่อง หรือในกรณีที่มีการละเมิดนโยบาย

หากพบความคิดเห็นที่คิดว่าไม่เหมาะสม คุณจะรายงานว่าเป็นสแปมหรือรายงานว่ามีการละเมิดได้ ในกรณีที่คุณเป็นครีเอเตอร์ คุณจะใช้เครื่องมือการตรวจสอบความคิดเห็นเพื่อจัดการความคิดเห็นของวิดีโอได้เช่นกัน

ดูประวัติความคิดเห็น

ดูความคิดเห็นสาธารณะที่เคยโพสต์ลง YouTube ได้ดังนี้

  1. ไปที่ประวัติความคิดเห็น
  2. หากต้องการไปยังตำแหน่งต้นทางที่คุณโพสต์ความคิดเห็น ให้คลิกหรือแตะเนื้อหานั้นๆ

หากคุณได้แสดงความคิดเห็นไว้ในวิดีโอที่ถูกลบไปแล้ว หรือ YouTube ได้นำความคิดเห็นของคุณออกเนื่องจากมีการละเมิดนโยบาย ความคิดเห็นดังกล่าวจะไม่ปรากฏในประวัตินี้

รับลิงก์ที่แชร์ได้สำหรับความคิดเห็น

คุณคลิกหรือแตะการประทับเวลาของความคิดเห็นเพื่อสร้างลิงก์ความคิดเห็นที่ไฮไลต์ไว้ได้ ซึ่งระบบจะแสดงลิงก์ที่แชร์ได้ในแถบที่อยู่สำหรับความคิดเห็นนั้นๆ รวมทั้งชุดข้อความของความคิดเห็นด้วย

เปลี่ยนลำดับความคิดเห็นที่แสดงก่อน

หากใช้งานบนเว็บ คุณจะเลือกได้ว่าจะให้ความคิดเห็นแสดงใต้วิดีโอในรูปแบบใด โดยใช้เมนูจัดเรียงตามแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกว่าจะให้ความคิดแบบใดแสดงก่อน ระหว่างความคิดเห็นยอดนิยมหรือความคิดเห็นใหม่ล่าสุด

คลิกที่การประทับเวลาเพื่อสร้างลิงก์ความคิดเห็นที่ไฮไลต์ ซึ่งจะแยกชุดความคิดเห็นและแสดงลิงก์ที่แชร์ได้ในแถบที่อยู่

ลบความคิดเห็น
  1. ไปที่ประวัติความคิดเห็น
  2. คลิกหรือแตะเพิ่มเติม ข้างความคิดเห็นที่ต้องการ
  3. เลือกแก้ไขหรือลบ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร