Pregled, organiziranje ili brisanje komentara

Ako je vlasnik videozapisa uključio komentare, možete objavljivati komentare te dodjeljivati pozitivne i negativne ocjene komentarima drugih korisnika na videozapisu ili odgovarati na njih.

Pregled komentara na videozapisima

Ako želite pregledati komentare na videozapisu, pomaknite se prema dolje na stranici videozapisa. Odgovori su organizirani u niti da bi praćenje razgovora bilo lakše. Svi su komentari na YouTubeu javni i svatko može odgovoriti na komentar koji objavite.

Ako nakon primitka obavijesti ne možete pronaći komentar, možda je komentar već uklonjen. Komentar može ukloniti osoba koja ga je objavila i vlasnik kanala, a može biti uklonjen i zbog kršenja pravila.

Ako uočite komentar koji smatrate neprimjerenim, možete ga prijaviti kao neželjeni sadržaj ili zloupotrebu. Ako ste autor sadržaja, komentarima na svojim videozapisima možete upravljati pomoću alata za moderiranje komentara.

Pregled povijesti komentara

Javne komentare koje ste objavili na YouTubeu možete pregledati.

  1. Otvorite Povijest komentara.
  2. Ako želite prijeći na izvorno mjesto na kojem ste objavili komentar, kliknite ili dodirnite sadržaj.

Ako ste objavili komentar na videozapisu koji je izbrisan ili ako je vaš komentar uklonjen s YouTubea zbog kršenja pravila, neće se prikazati u toj povijesti.

Dobivanje veze na komentar za dijeljenje

Klikom ili dodirom na vremensku oznaku komentara možete izraditi vezu na istaknuti komentar. To je veza koja se može dijeliti u adresnoj traci za taj komentar i pripadajuću nit.

Kako promijeniti koji se komentari prikazuju na vrhu?

Na webu možete promijeniti način prikaza komentara ispod videozapisa. Na padajućem izborniku Poredaj po odaberite Najpopularniji komentari ili Prvo najnovije.

Kliknite vremensku oznaku da biste izradili vezu na "istaknuti komentar". Time će se izolirati nit vašeg komentara i izraditi veza koja se može dijeliti u adresnoj traci.

Brisanje komentara
  1. Otvorite Povijest komentara.
  2. Pored komentara kliknite ili dodirnite Više .
  3. Odaberite Uredi ili Izbriši.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?