Oprava duplicitne nahraných videí

Ak dvakrát nahráte rovnaké video, video nahrané ako druhé v poradí bude duplikát. Na stránke Videá bude mať duplikát stav „Nahrávanie zlyhalo: duplicitné video“ alebo „Súbor je duplikátom videa, ktoré ste už nahrali“.

Ak chcete znova nahrať rovnaké video, skúste ho najskôr upraviť. Zmeňte napríklad dĺžku videa pridaním ďalších snímok alebo video skomprimujte. Samotná zmena názvu súboru nezabráni zobrazovaniu chybového hlásenia o duplicitne nahranom videu.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?