Thay thế hoặc xóa video

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên kênh YouTube của mình. Bạn không thể thay thế video vì mọi video mới tải lên YouTube đều có URL mới. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi video hiện có. 

Xóa video của chính bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên khỏi Tài khoản Google của mình. Nếu bạn xóa một video, thì video đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục video đó qua YouTube. Nếu muốn xem video đó trong tương lai, hãy đảm bảo rằng bạn đã lưu một bản sao của video đó.

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
  3. Chuyển đến video bạn muốn xóa và chọn Thêm  sau đó Xóa vĩnh viễn "" .
  4. Đánh dấu vào ô để xác nhận rằng bạn sẽ xóa vĩnh viễn video của mình.
  5. Chọn XÓA VĨNH VIỄN.

Khi bạn chọn xóa một video khỏi kênh YouTube của mình, chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu thực hiện quy trình xóa và mọi người sẽ không thể tìm kiếm video đó trên YouTube nữa. Dữ liệu liên quan đến video đó như Thời gian xem vẫn sẽ là một phần trong các báo cáo tổng hợp nhưng sẽ không được quy cho video đã xóa này. Tìm hiểu cách xóa hàng loạt video.

Thay thế video 

Bạn không thể thay thế video vì mọi video mới bạn tải lên YouTube sẽ có URL mới. Thay vào đó, bạn có thể thay đổi một video hiện có: 

  • Cắt bỏ nội dung trong video: Trên máy tính, bạn có thể cắt bỏ phần đầu, phần giữa hoặc phần cuối video.
  • Thêm thẻ cho video: Bạn có thể sử dụng thẻ để thêm các thành phần mới cho video của bạn. Thẻ có thể cho biết các trang web cụ thể và nhiều thông tin khác.
  • Thay đổi tiêu đề và thông tin mô tả của video: Bạn có thể sắp xếp và thay đổi tiêu đề, danh mục, nội dung mô tả và chế độ cài đặt quyền riêng tư của video. 
Để báo cáo hành vi lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc gửi đơn khiếu nại về quyền riêng tư, hãy truy cập vào Trung tâm an toàn. Nếu bạn có mối lo ngại về bản quyền, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
59
false
false