Cách xóa video của riêng bạn

Sau đây là cách xóa video mà bạn đã tải lên.

  1. Đảm bảo bạn đăng nhập vào tài khoản của mình
  2. Nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh nút tải lên ở đầu trang rồi đến Trình quản lý video.
  3. Chọn video mà bạn muốn xóa bằng cách nhấp vào hộp kiểm bên cạnh các video đó (bạn có thể xóa nhiều video cùng lúc)
  4. Xóa bằng cách nhấp vào nút Tác vụ ở đầu trang rồi đến Xóa
  5. Xác nhận bạn muốn xóa các video đó

Sẽ không ai xem được video đó sau khi bạn xóa. Tuy nhiên, có thể mất một khoảng thời gian để kết quả tìm kiếm video và hình thu nhỏ biến mất.

Bạn chỉ có thể xóa video do bạn tải lên. Để báo cáo hành vi lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc khiếu nại về bảo mật, hãy truy cập Trung tâm an toàn. Đối với các lo ngại về bản quyền, hãy truy cập Trung tâm bản quyền.

Mặc dù vậy bạn đừng quên là tác vụ xóa video có hiệu lực vĩnh viễn nên hãy thận trọng. Sau khi xóa video, bạn không thể khôi phục video đó thông qua YouTube nên hãy đảm bảo bạn có bản sao lưu hoặc thực sự muốn xóa video đó.