Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thay thế hoặc xóa video của bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào được bạn tải lên kênh YouTube. Bạn không thể thay thế video vì bất kỳ video mới nào tải lên cũng sẽ nhận được URL mới, nhưng bạn có thể thực hiện thay đổi cho video hiện tại.

Xóa video của riêng bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào do bạn tải lên khỏi tài khoản riêng của bạn. Nếu bạn xóa một video, video đó bị xóa vĩnh viễn — bạn không thể khôi phục video thông qua YouTube. Nếu bạn muốn xem lại video, hãy đảm bảo bạn đã sao lưu một bản.

  1. Đăng nhập tài khoản YouTube của bạn.
  2. Chuyển đến Creator Studio bằng cách nhấp vào biểu tượng tài khoản ở trên cùng bên phải > Creator Studio.
  3. Ở menu bên trái, chọn Trình quản lý video > Video.
  4. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh (các) video bạn muốn xóa.
  5. Ở đầu trang, chọn Tác vụ > Xóa từ menu thả xuống.

Sau khi bạn xóa video, không ai có thể xem video. Có thể mất một khoảng thời gian để video biến mất khỏi các kết quả tìm kiếm video và hình thu nhỏ.

Thay thế video 

Bạn không thể thay thế video vì bất kỳ video mới nào bạn tải lên YouTube cũng sẽ nhận được URL mới. Thay vào đó, bạn có thể thực hiện thay đổi cho một video hiện có: 

  • Nâng cao video: Bạn có thể biên tập một số thay đổi cho video sử dụng Các tính năng nâng cao video YouTube. Bạn có thể cắt các phần của video, tự động sửa ánh sáng và màu sắc, làm mờ các phần của video, áp dụng bộ lọc và hơn thế nữa.
  • Thêm thẻ cho video của bạn: Bạn có thể sử dụng thẻ để thay đổi các yếu tố của video. Bạn có thể trỏ người xem đến URL cụ thể (từ danh sách các trang web đủ điều kiện) và hiển thị các hình ảnh, tiêu đề, lời gọi hành động tùy chỉnh tùy theo loại thẻ. 
  • Thay đổi tiêu đề và mô tả của video: Bạn có thể sắp xếp và thực hiện thay đổi cho tiêu đề, danh mục, mô tả và cài đặt bảo mật của video. 
 
Để báo cáo hành vi lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc khiếu nại về bảo mật, hãy truy cập Trung tâm an toàn. Đối với các lo ngại về bản quyền, hãy truy cập Trung tâm bản quyền.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?