Thay thế hoặc xóa video của bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn tải lên kênh YouTube. Bạn không thể thay thế một video vì bất kỳ video mới nào tải lên đều nhận được URL mới, nhưng bạn có thể thực hiện thay đổi cho video hiện tại. 

Xóa video của riêng bạn

Bạn có thể xóa bất kỳ video nào mà bạn đã tải lên khỏi Tài khoản Google của mình. Nếu bạn xóa một video, thì video đó sẽ bị xóa vĩnh viễn và bạn không thể khôi phục video đó qua YouTube. Nếu muốn xem lại video, hãy đảm bảo bạn đã lưu bản sao của video đó.

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Chuyển đến Creator Studio bằng cách nhấp vào biểu tượng Tài khoản Google của bạn ở trên cùng bên phải > Creator Studio.
  3. Ở menu bên trái, hãy chọn Trình quản lý video > Video.
  4. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh (các) video mà bạn muốn xóa.
  5. Ở đầu trang, chọn Thao tác > Xóa từ menu thả xuống.

Sau khi xóa một video, bạn sẽ không thể nhìn thấy hoặc tìm kiếm URL và tiêu đề của video đó trong YouTube Analytics nữa. Dữ liệu liên quan đến video đó như Thời gian xem sẽ vẫn là một phần của báo cáo tổng hợp nhưng sẽ không được quy cho video đã xóa.

Thay thế video 

Bạn không thể thay thế video vì bất kỳ video mới nào mà bạn tải lên YouTube đều nhận được URL mới. Thay vào đó, bạn có thể thực hiện thay đổi cho video hiện có: 

  • Cải thiện video: Bạn có thể thực hiện một số thay đổi cho video đó bằng cách sử dụng Các tính năng nâng cao cho video trên YouTube. Bạn có thể cắt bỏ các phần của video, tự động sửa ánh sáng và màu sắc, làm mờ các phần của video, áp dụng bộ lọc và nhiều thao tác khác.
  • Thêm thẻ cho video: Bạn có thể sử dụng thẻ để thay đổi các thành phần của video. Bạn có thể trỏ người xem đến một URL cụ thể (từ danh sách các trang web đủ điều kiện) và hiển thị các hình ảnh, tiêu đề, lời kêu gọi hành động tùy chỉnh tùy theo loại thẻ. 
  • Thay đổi tiêu đề và thông tin mô tả của video: Bạn có thể sắp xếp và thay đổi tiêu đề, danh mục, thông tin mô tả và các tùy chọn cài đặt quyền riêng tư của video. 
 
Để báo cáo hành vi lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc khiếu nại về quyền riêng tư, hãy truy cập vào Trung tâm an toàn. Đối với các mối quan ngại về bản quyền, hãy truy cập vào Trung tâm bản quyền.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?