Các công cụ dịch trên YouTube cho nội dung của bạn

Trung bình, hơn hai phần ba thời gian xem nội dung của một người sáng tạo là do khán giả không sống cùng khu vực với người sáng tạo đó đóng góp. Để thu hút thêm khán giả trên toàn cầu, hãy giúp khán giả dễ dàng xem được video của bạn bằng các ngôn ngữ khác nhờ có các công cụ dịch của chúng tôi:

  • Bản dịch siêu dữ liệu có thể làm tăng phạm vi tiếp cận và khả năng khán giả tìm thấy video. Bản dịch tiêu đề và nội dung mô tả video có thể xuất hiện trong phần kết quả tìm kiếm trên YouTube dành cho những người xem nói các thứ tiếng khác đó.
  • Người xem nói các ngôn ngữ khác cũng có thể tìm và xem bất kỳ video nào của bạn thông qua phụ đề.
  • Các phụ đề của cùng ngôn ngữ cung cấp video của bạn cho người xem khiếm thính hoặc có thính giác kém, người xem không nói ngôn ngữ bản địa và người xem ở môi trường ồn ào.

Các công cụ giúp dịch nội dung của bạn

Thêm bản dịch của chính bạn
  • Thêm bản dịch tiêu đề và nội dung mô tả video cho các video của bạn. Người xem có thể khám phá ra video của bạn bằng ngôn ngữ riêng của họ. Chúng tôi sẽ hiển thị tiêu đề và nội dung mô tả video theo đúng ngôn ngữ phù hợp với người xem.
  • Để tiếp cận nhiều khán giả hơn, hãy thêm phụ đề của chính bạn. Việc thêm phụ đề đặc biệt hữu ích đối với người xem khiếm thính.

Sử dụng phụ đề tự động

Khi bạn bật tính năng này, công nghệ nhận dạng lời nói có thể giúp bạn thêm phụ đề tự động cho ngôn ngữ gốc của video.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?