„YouTube“ įrankiai turiniui versti

Žiūrintieji iš kitų šalių vidutiniškai sugeneruoja daugiau kaip du trečdalius kūrėjo auditorijos žiūrėjimo laiko. Mūsų vertimo įrankiai padės jums plėsti tarptautinę auditoriją, nes padaugės galimybių pasiekti vaizdo įrašus kitomis kalbomis.

  • Išvertus metaduomenis gali padidėti vaizdo įrašo pasiekiamumas ir atrandamumas. Išversti vaizdo įrašų pavadinimai ir aprašai gali būti rodomi žiūrinčiųjų, kurie kalba tomis kalbomis, „YouTube“ paieškos rezultatuose.
  • Kitomis kalbomis kalbantys žiūrintieji taip pat gali rasti ir žiūrėti jūsų vaizdo įrašus, kuriuose yra subtitrai.
  • Pridėjus subtitrus ta pačia kalba, atsiras galimybė vaizdo įrašus žiūrėti neprigirdintiems ar kurtiems žiūrintiesiems, taip pat tiems, kuriems vaizdo įrašo kalba nėra gimtoji, ir esantiems triukšmingoje aplinkoje.

Turinio vertimo įrankiai

Pridėkite savo vertimus
  • Pridėkite prie vaizdo įrašų išverstus pavadinimus ir aprašus. Žiūrintieji galės atrasti jūsų vaizdo įrašus savo kalba, ir mes reikiamiems naudotojams parodysime vaizdo įrašo pavadinimą bei aprašą reikiama kalba.
  • Pridėkite savo subtitrus, kad turinys galėtų pasiekti platesnę auditoriją, įskaitant kurčius ar neprigirdinčius žiūrinčiuosius arba kalbančius kitomis kalbomis, nei vartojama jūsų vaizdo įraše.
Pakvieskite prisidėti bendruomenę
  • Leiskite gerbėjams pridėti metaduomenis (pavadinimą ir aprašą) bei subtitrus savo kalba naudodami bendruomenės teikiamą turinį. Pakankamam žiūrinčiųjų skaičiui pridėjus ir patvirtinus vertimus, turinys automatiškai paskelbiamas vaizdo įraše. 
  • Jei esate žiūrintysis, sužinokite, kaip pateikti vertimus mėgstamų kūrėjų vaizdo įrašams. 

Automatinių antraščių naudojimas

Galite įjungti kalbos atpažinimo technologiją naudojančią funkciją, kad būtų automatiškai pridėti subtitrai vaizdo įrašo originalo kalba.
 

„YouTube“ kūrėjų akademijoje gaukite daugiau informacijos, kaip pasirinkti turinį vertimui ir sukurti strategiją auditorijai naujomis kalbomis pasiekti.

Visada pasirūpinkite, kad į atitinkamą kalbą būtų išversti ir vaizdo įrašų metaduomenys, ir subtitrai – tai užtikrins maksimalų pasiekiamumą ir geriausią naudotojų patirtį.
Vienintelė išimtis – turinys, kurį galima suprasti neišvertus garso takelio, pavyzdžiui, muzika arba vaizdo įrašai apie nesėkmes.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?