Nástroje YouTube pro překlad obsahu

V průměru lze říci, že více než dvě třetiny celkové doby sledování videí pocházejí z oblastí mimo domovskou zemi jejich autorů. Nabízíme vám naše překladatelské nástroje, které vaše videa zpřístupní i v jiných jazycích a pomohou vám rozšířit okruh diváků do dalších zemí.

  • Přeložená metadata rozšíří dosah videa a umožní jeho vyhledání v širším měřítku. Přeložený název a popis videa se může zobrazit ve výsledcích vyhledávání YouTube divákům, kteří daným jazykem mluví.
  • Diváci, kteří nemluví vaším jazykem, si také mohou vyhledat a přehrát vaše videa, která obsahují titulky.
  • Titulky ve stejném jazyce mohou vaše video zpřístupnit lidem, kteří mají potíže se sluchem, lidem, kteří se váš jazyk učí, nebo divákům v hlučném prostředí.

Nástroje pro překlad obsahu

Vlastní překlady
  • Ke svým videím můžete přidat překlad názvu a popisu. Diváci pak vaše video najdou i při hledání ve svém vlastním jazyce – název a popis videa zobrazíme vhodným uživatelům ve vhodném jazyce.
  • Přidáním vlastních titulků můžete svůj obsah přiblížit širšímu okruhu diváků, například lidem se sluchovými problémy nebo lidem, kteří jazyk vašeho videa neovládají.
Příspěvky komunity
  • Prostřednictvím funkce příspěvků komunity mohou vaši fanoušci přidávat metadata (název a popis) a titulky ve svém vlastním jazyce. Když překlad přidá a schválí dostatečný počet diváků, automaticky bude u vašeho videa zveřejněn. 
  • Pokud jste divák, podívejte se, jak přidat překlad k videu vašeho oblíbeného autora. 

Automatické titulky

Můžete si zapnout funkci rozpoznávání jazyka, která automaticky vkládá titulky v původním jazyce videa.
 

Podrobnější informace o tom, jak vybrat vhodný obsah pro překlad a jak postupovat, když chcete oslovit diváky z jiných jazykových skupin, naleznete v Akademii pro autory YouTube.

Dbejte na to, aby byla do daného jazyka přeložena metadata i titulky videa. Zlepšíte tím dosah a dostupnost videa a divákům nabídnete konzistentnější prostředí.
Výjimku tvoří videa, která jsou srozumitelná i bez překladu, například hudební videa nebo karamboly.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?