Thay đổi người quản lý và chủ sở hữu kênh khi có Tài khoản thương hiệu

Nếu bạn không có Tài khoản thương hiệu và muốn người khác quản lý kênh của mình thì có thể dùng YouTube Studio để thêm hoặc thay đổi quyền truy cập vào kênh. Tìm hiểu thêm.

Khi một kênh có liên kết với Tài khoản thương hiệu, nhiều người có thể cùng quản lý kênh đó qua Tài khoản Google của mình. Bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý kênh YouTube khi có Tài khoản thương hiệu.

Hãy đăng ký kênh TeamYouTube để nhận trợ giúp, mẹo hay và thông tin cập nhật mới nhất.

Trước tiên, hãy kiểm tra xem kênh của bạn có kết nối với Tài khoản thương hiệu không. Nếu không thì bạn có thể thay đổi người quản lý và chủ sở hữu kênh bằng cách làm theo hướng dẫn tại đây. 

Xem hoặc thêm người

Chỉ chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu mới có thể cấp quyền truy cập cho mọi người vào kênh YouTube.

 1. Trên YouTube, hãy đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn kênh bạn muốn quản lý. 
 3. Chuyển đến phần cài đặt tài khoản của kênh bằng cách nhấp vào biểu tượng kênh > sau đó nhấp vào mục Cài đặt hoặc biểu tượng cài đặt Settings.
 4. Nhấp vào Thêm hoặc xóa người quản lý. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang "Chi tiết tài khoản thương hiệu".
 5. Nhấp vào Quản lý quyền. Bạn sẽ thấy một danh sách những người có thể quản lý tài khoản.
 6. Để mời người mới, hãy chọn biểu tượng Mời người dùng mới Yêu cầu người quản lý.
 7. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn mời.
 8. Bên dưới tên của những người dùng này, hãy chọn vai trò của họ:
  • Chủ sở hữu có thể thực hiện nhiều hành động nhất và kiểm soát những ai quản lý tài khoản. Mỗi tài khoản phải có một chủ sở hữu chính. Lưu ý: Chủ sở hữu có toàn quyền hành động đối với kênh, bao gồm cả việc xóa kênh, xóa chủ sở hữu khác và chỉ định người khác làm chủ sở hữu hoặc người quản lý. 
  • Người quản lý có thể dùng các dịch vụ của Google có hỗ trợ Tài khoản thương hiệu, chẳng hạn như chia sẻ hình ảnh trên Google Photos hoặc đăng video trên YouTube.
  • Xin lưu ý rằng người quản lý truyền thông không có quyền truy cập vào các kênh YouTube. Hãy tìm hiểu thêm về các vai trò cho Tài khoản thương hiệu.
 9. Chọn Mời sau đó Xong.

Thay đổi vai trò hoặc xóa người

Chỉ chủ sở hữu của Tài khoản thương hiệu mới có thể xóa chủ sở hữu hoặc người quản lý khỏi kênh YouTube của Tài khoản thương hiệu.

 1. Trên YouTube, hãy đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu Tài khoản thương hiệu.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng tài khoản và chọn kênh bạn muốn quản lý. 
 3. Chuyển đến phần cài đặt tài khoản của kênh bằng cách nhấp vào biểu tượng kênh > sau đó nhấp vào mục Cài đặt hoặc biểu tượng cài đặt Settings.
 4. Nhấp vào Thêm hoặc xóa người quản lý. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang "Chi tiết tài khoản thương hiệu".
 5. Nhấp vào Quản lý quyền. Bạn sẽ thấy một danh sách những người có thể quản lý tài khoản.
 6. Tại đây, bạn có thể:
  • Thay đổi vai trò của người khác: Hãy chọn vai trò hiện tại bên cạnh tên của người bạn muốn thay đổi vai trò, rồi lựa chọn vai trò mới.
  • Xóa người khác: Hãy chọn biểu tượng Xóa Xóa bên cạnh tên của người bạn muốn xóa. Nếu được hỏi, hãy xác nhận quyết định của bạn.
 7. Chọn Xong.

Bạn có thể xóa vai trò chủ sở hữu hoặc người quản lý kênh của chính mình. Nếu bạn là chủ sở hữu chính và muốn rời khỏi tài khoản, thì trước tiên bạn cần phải thay đổi vai trò của một người khác thành "Chủ sở hữu chính".

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?