เปลี่ยนเจ้าของและผู้จัดการช่องด้วยบัญชีแบรนด์

หากมีบัญชีแบรนด์ คุณจะใช้สิทธิ์ของช่องเพื่อเพิ่มหรือยกเลิกสิทธิ์เข้าถึงช่อง YouTube ของคุณแทนได้แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากช่องลิงก์กับบัญชีแบรนด์แล้ว ผู้ใช้หลายรายก็จะจัดการช่องได้โดยใช้บัญชี Google ของตนเอง โดยไม่ต้องมีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านแยกต่างหากในการจัดการช่อง YouTube ด้วยบัญชีแบรนด์

กดติดตามช่อง TeamYouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุด เคล็ดลับ และความช่วยเหลือ

อันดับแรก ให้ตรวจสอบว่าช่องเชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์หรือยัง หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ ก็เปลี่ยนเจ้าของและผู้จัดการช่องได้โดยทำตามวิธีการที่นี่ 

ดูหรือเพิ่มผู้คน

มีเพียงเจ้าของบัญชีแบรนด์เท่านั้นที่ให้สิทธิ์ผู้คนเข้าถึงช่อง YouTube ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของบัญชีแบรนด์บน YouTube
 2. คลิกบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settings ที่ด้านบนขวา
 3. เลือกเพิ่มหรือนำผู้จัดการออกใต้ "บัญชี"
 4. คลิกจัดการสิทธิ์
 5. ป้อนรหัสผ่านและตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์บัญชีอีกครั้ง
 6. หากต้องการเชิญคนใหม่ ให้เลือกเชิญผู้ใช้ใหม่ ขอให้ผู้อื่นจัดการ
 7. ป้อนอีเมลของบุคคลเหล่านั้น
 8. ที่ใต้ชื่อ ให้เลือกบทบาทดังต่อไปนี้
  • เจ้าของจะมีสิทธิ์ดำเนินการมากที่สุดและควบคุมว่าใครจะเป็นผู้จัดการบัญชี โดยแต่ละบัญชีต้องมีเจ้าของหลัก 1 คน โปรดทราบว่าเจ้าของมีสิทธิ์ดำเนินการบนช่องได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งลบช่อง นำเจ้าของคนอื่นๆ ออก และกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการ 
  • ผู้จัดการจะใช้บริการต่างๆ ของ Google ที่รองรับบัญชีแบรนด์ได้ เช่น แชร์รูปภาพใน Google Photos หรือโพสต์วิดีโอบน YouTube
  • โปรดทราบว่าผู้จัดการการติดต่อสื่อสารไม่มีสิทธิ์เข้าถึงช่อง YouTube ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทสำหรับบัญชีแบรนด์
 9. เลือกเชิญ จากนั้น เสร็จสิ้น

เปลี่ยนบทบาทหรือนำผู้คนออก

มีเพียงเจ้าของบัญชีแบรนด์เท่านั้นที่นำเจ้าของหรือผู้จัดการออกจากช่อง YouTube ของบัญชีแบรนด์ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้เป็นเจ้าของบัญชีแบรนด์บน YouTube
 2.  คลิกบัญชี จากนั้น การตั้งค่า Settings ที่ด้านบนขวา
 3. เลือกเพิ่มหรือนำผู้จัดการออกใต้ "บัญชี"
 4. คลิกจัดการสิทธิ์
 5. ป้อนรหัสผ่านและตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์บัญชีอีกครั้ง
 6. คุณจะเห็นรายชื่อคนที่จัดการบัญชีนี้ได้
 7. แล้วคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เปลี่ยนบทบาทของคนในบัญชี: ถัดจากชื่อของบุคคลนั้น ให้เลือกบทบาทปัจจุบัน แล้วเลือกบทบาทใหม่
  • นำคนในบัญชีออก: ถัดจากชื่อของบุคคลนั้น ให้เลือก "นำออก" นำออก ยืนยันการเลือก หากระบบขอ
 8. เลือกเสร็จสิ้น

คุณนำตนเองออกจากการเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการได้ แต่หากคุณเป็นเจ้าของหลักและต้องการออกจากบัญชี ก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทให้ผู้อื่นเป็น "เจ้าของหลัก" ก่อน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร