Ändra kanalägare och kanalansvariga med ett varumärkeskonto

Om du vill låta andra hantera din kanal men inte har ett varumärkeskonto kan du lägga till åtkomst eller anpassa den i YouTube Studio. Läs mer.

Om en kanal är länkad till ett varumärkeskonto kan flera personer hantera kanalen från sina Google-konton. Du behöver inget separat användarnamn eller lösenord för att hantera YouTube-kanaler som tillhör ett varumärkeskonto.

Prenumerera på vår TeamYouTube-kanal om du vill ha de senaste uppdateringarna, tips och hjälp.

Börja med att kontrollera om kanalen redan är länkad till ett varumärkeskonto. Om den inte är det kan du ändra kanalägare och kanalansvariga genom att följa anvisningarna här. 

Visa eller lägga till personer

Endast ägaren av ett varumärkeskonto kan ge andra personer tillgång till en YouTube-kanal.

 1. Logga in som ägaren av varumärkeskontot på YouTube.
 2. Längst upp till höger klickar du på ditt konto följt av Inställningar Settings.
 3. Klicka på Lägg till eller ta bort ansvariga under Konto.
 4. Klicka på Hantera behörigheter.
 5. Ange ditt lösenord och autentisera igen. Läs mer om att autentisera ditt konto igen.
 6. Om du vill bjuda in någon ny väljer du Bjud in nya användare Fråga personer om att bli ansvariga.
 7. Ange de nya användarnas e-postadresser.
 8. Under namnet på en person väljer du den personens roll:
  • Ägare har de största befogenheterna och avgör vilka som får hantera kontot. Varje konto måste ha en primär ägare. Obs! Ägare har fullständiga befogenheter för ett konto. De kan ta bort kanalen, ta bort andra ägare och utse andra som antingen ägare eller ansvariga. 
  • Ansvariga kan använda tjänster från Google som har stöd för varumärkeskonton. Det kan till exempel vara att dela foton på Google Foto eller lägga upp videor på YouTube.
  • Kommunikationsansvariga har inte tillgång till YouTube-kanaler. Läs mer om roller för varumärkeskonton.
 9. Välj Bjud in följt av Klar.

Ändra någons roll eller ta bort någon

Det är bara en ägare av ett varumärkeskonto som kan ta bort ägare eller ansvariga från varumärkeskontots YouTube-kanal.

 1. Logga in som ägaren av varumärkeskontot på YouTube.
 2.  Längst upp till höger klickar du på ditt konto följt av Inställningar Settings.
 3. Klicka på Lägg till eller ta bort ansvariga under Konto.
 4. Klicka på Hantera behörigheter.
 5. Ange ditt lösenord och autentisera igen. Läs mer om att autentisera ditt konto igen.
 6. En lista med personer som kan hantera kontot visas.
 7. Härifrån kan du
  • ändra någons roll: välj personens nuvarande roll bredvid namnet, och välj sedan en ny roll
  • ta bort någon: välj Ta bort Ta bort bredvid personens namn. Bekräfta valet om du uppmanas till det.
 8. Välj Klart.

Du kan ta bort dig själv som ägare eller ansvarig. Om du är den primära ägaren och vill lämna kontot måste du först ändra någon annans roll till Primär ägare.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?