Mag-save ng mga playlist

Puwede kang magdagdag ng mga playlist na ginawa mo, mga playlist na ginawa ng iba pang Creator, at mga video na iyong idinagdag sa Panoorin sa Ibang Pagkakataon sa tab mo na Page Ko. Kapag nag-save ka ng mga playlist, madali mong mahahanap at mapapanood ang mga ito sa ibang pagkakataon.

Kung nagmamay-ari ka ng playlist, puwede mo itong pampublikong idagdag sa iyong Library para maidagdag ito ng mga manonood mo sa kanilang mga sariling Library. Puwede mong i-update ang iyong mga setting ng privacy para alisin ang mga playlist mo sa view. Sa pamamagitan ng pag-alis nito, puwede mo pa ring makita ang mga naka-save na playlist sa iyong channel, pero hindi makikita ng ibang manonood ang mga ito.

Mag-subscribe sa channel na YouTube Viewers para sa mga pinakabagong balita, update, at tip.

YouTube app

Magdagdag ng playlist sa iyong Library

Mula sa isang page ng channel

  1. I-tap ang tab na MGA PLAYLIST para tingnan ang mga playlist para sa channel na iyon.
  2. I-tap ang Higit pa sa tabi ng mga detalye ng playlist.
  3. I-tap ang I-save sa library.

Habang nanonood ng video

Kung nanonood ka ng video na bahagi ng playlist, i-tap ang I-save .

Tingnan ang mga playlist na idinagdag mo sa iyong Library

Para tingnan ang mga playlist na na-save at ginawa mo, pumunta sa tab na Library .

Pang-mobile na site

Magdagdag ng playlist sa iyong Library

Habang nanonood ng video

Habang nanonood ka ng video na bahagi ng playlist, i-tap ang I-save .

Tingnan ang mga playlist na idinagdag mo sa Library

Puwede mong tingnan ang mga playlist na idinagdag mo sa iyong Library at ginawa mo sa pamamagitan ng pag-tap sa tab na Library  .

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu