Αποθήκευση playlist στη Βιβλιοθήκη σας

Μπορείτε να προσθέσετε στη Βιβλιοθήκη τα playlist που έχετε δημιουργήσει εσείς, τα playlist άλλων δημιουργών, καθώς και τα βίντεο που έχετε προσθέσει στην ενότητα Παρακολούθηση αργότερα. Αν προσθέσετε τα playlist στη Βιβλιοθήκη, μπορείτε εύκολα να τα βρείτε και να τα δείτε αργότερα.

Αν είστε ο κάτοχος κάποιου playlist, μπορείτε να το προσθέσετε δημόσια στη Βιβλιοθήκη σας, για να μπορούν να το προσθέσουν με τη σειρά τους οι θεατές σας στις δικές τους Βιβλιοθήκες. Αν δεν θέλετε να είναι ορατά τα playlist, μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου. Με αυτήν την ενέργεια, θα μπορείτε και πάλι να βλέπετε τα αποθηκευμένα playlist στο δικό σας κανάλι, αλλά δεν θα μπορούν να τα βλέπουν άλλοι θεατές.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή YouTube ή τον ιστότοπο για κινητά.

Εφαρμογή YouTube

Προσθήκη ενός playlist στη Βιβλιοθήκη σας

Από τη σελίδα καναλιού

  1. Πατήστε την καρτέλα PLAYLIST για να δείτε τα playlist για αυτό το κανάλι.
  2. Πατήστε Περισσότερα δίπλα στις λεπτομέρειες του playlist.
  3. Πατήστε Αποθήκευση στη βιβλιοθήκη.

Κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο

Αν παρακολουθείτε ένα βίντεο που ανήκει σε ένα playlist, το όνομα του playlist θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο. 

  1. Πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού και Προσθήκη  για να προσθέσετε το playlist στη Βιβλιοθήκη σας.
  2. Μόλις το playlist αποθηκευτεί στον λογαριασμό σας, θα δείτε ένα σύμβολο επιλογής .

Για να καταργήσετε το playlist, πατήστε το σύμβολο επιλογής 

Προβολή των playlist που προσθέσατε στη Βιβλιοθήκη σας

Για να δείτε τα playlist που αποθηκεύσατε και δημιουργήσατε, μεταβείτε στην καρτέλα Βιβλιοθήκη.

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες και δεν μεταφερθήκατε στο σωστό σημείο, μάλλον δεν έχετε λάβει ακόμα τη νέα έκδοση της λειτουργίας, που εγκαθίσταται σταδιακά σε όλους τους χρήστες. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Για να δείτε τα playlist που προσθέσατε στη Βιβλιοθήκη και αυτά που έχετε δημιουργήσει, πατήστε την καρτέλα Λογαριασμός  στην εφαρμογή YouTube. 

Ιστότοπος για κινητά

Προσθήκη ενός playlist στη Βιβλιοθήκη σας

Κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο

Αν παρακολουθείτε ένα βίντεο που ανήκει σε ένα playlist, θα εμφανίζεται το όνομα του playlist στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο. 

  1. Πατήστε το αναπτυσσόμενο μενού και Προσθήκη  για να προσθέσετε το playlist στη Βιβλιοθήκη σας.
  2. Μόλις το playlist αποθηκευτεί στον λογαριασμό σας, θα δείτε ένα σύμβολο επιλογής  .

Για να καταργήσετε το playlist, πατήστε το σύμβολο επιλογής

Προβολή των playlist που προσθέσατε στη Βιβλιοθήκη

Για να δείτε τα playlist που προσθέσατε στη Βιβλιοθήκη σας και αυτά που έχετε δημιουργήσει, πατήστε την καρτέλα Λογαριασμός   στον ιστότοπο YouTube για κινητά. 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;