Αποθήκευση playlist

Μπορείτε να προσθέσετε τα playlist που δημιουργήσατε εσείς, τα playlist άλλων δημιουργών, καθώς και τα βίντεο που προσθέσατε στην ενότητα Παρακολούθηση αργότερα στην καρτέλα Εσείς. Αν αποθηκεύσετε τα playlist σας, θα μπορείτε εύκολα να τα βρείτε και να τα δείτε οποιαδήποτε στιγμή.

Αν είστε ο κάτοχος κάποιου playlist, μπορείτε να το προσθέσετε δημόσια στη Βιβλιοθήκη σας, για να μπορούν να το προσθέσουν με τη σειρά τους οι θεατές σας στις δικές τους Βιβλιοθήκες. Αν δεν θέλετε να είναι ορατά τα playlist, μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου. Με αυτήν την ενέργεια, θα μπορείτε και πάλι να βλέπετε τα αποθηκευμένα playlist στο δικό σας κανάλι, αλλά δεν θα μπορούν να τα βλέπουν άλλοι θεατές.

Εγγραφείτε στο κανάλι YouTube Viewers για τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και συμβουλές.

Εφαρμογή YouTube

Προσθήκη ενός playlist στη Βιβλιοθήκη σας

Από τη σελίδα καναλιού

  1. Πατήστε την καρτέλα PLAYLIST για να δείτε τα playlist για αυτό το κανάλι.
  2. Πατήστε Περισσότερα δίπλα στις λεπτομέρειες του playlist.
  3. Πατήστε Αποθήκευση στη βιβλιοθήκη.

Κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο

Αν παρακολουθείτε ένα βίντεο που ανήκει σε playlist, πατήστε Αποθήκευση .

Προβολή των playlist που προσθέσατε στη Βιβλιοθήκη σας

Για να δείτε τα playlist που αποθηκεύσατε και δημιουργήσατε, μεταβείτε στην καρτέλα Βιβλιοθήκη.

Ιστότοπος για κινητά

Προσθήκη ενός playlist στη Βιβλιοθήκη σας

Κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο

Ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο που ανήκει σε playlist, πατήστε Αποθήκευση .

Προβολή των playlist που προσθέσατε στη Βιβλιοθήκη

Για να δείτε τα playlist που προσθέσατε στη Βιβλιοθήκη σας και αυτά που έχετε δημιουργήσει, πατήστε την καρτέλα Βιβλιοθήκη  .

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού