Ukládání seznamů videí do knihovny

Seznamy, které jste sami vytvořili, seznamy jiných autorů a videa, která jste si odložili k pozdějšímu sledování, můžete snadno přidat do knihovny. Když si seznam videí uložíte do knihovny, můžete ho kdykoli snadno najít a videa si přehrát.

Pokud seznam videí vlastníte, můžete ho do své knihovny přidat veřejně, aby si ho vaši diváci také mohli přidat do vlastní knihovny. Můžete ale také upravit nastavení soukromí tak, aby nikdo vaše seznamy videí neviděl. V takovém případě si stále můžete seznamy uložené ve svém kanálu zobrazit, ostatní uživatelé je ale nevidí.

Následující pokyny popisují postup v aplikaci YouTube nebo na mobilním webu.

Aplikace YouTube

Přidání seznamu do vlastní knihovny

Ze stránky kanálu

  1. Klepnutím na kartu SEZNAMY VIDEÍ si otevřete seznamy daného kanálu.
  2. Klepněte na ikonu další nabídky vedle podrobností seznamu.
  3. Vyberte možnost Uložit do knihovny.

Při sledování videa

Pokud sledujete video, které je součástí nějakého seznamu, v dolní části přehrávače videa se zobrazuje název tohoto seznamu. 

  1. Klepnutím na rozbalovací nabídku  a na možnost Přidat  přidáte seznam do své knihovny.
  2. Po uložení seznamu do vašeho účtu se zobrazí symbol zaškrtnutí .

Chcete-li seznam odebrat, klepněte na symbol zaškrtnutí 

Zobrazení seznamů vložených do knihovny

Chcete-li si zobrazit své uložené a vytvořené seznamy, přejděte na kartu Knihovna .

Pokud vás postup uvedený výše nenasměroval na správné místo, pravděpodobně dosud nemáte novou verzi této funkce, kterou uživatelům poskytujeme postupně. Postupujte podle pokynů níže.

V aplikaci YouTube si můžete seznamy, které jste si přidali do knihovny nebo vytvořili, zobrazit klepnutím na kartu Účet 

Mobilní web

Přidání seznamu do vlastní knihovny

Při sledování videa

Pokud sledujete video, které je součástí nějakého seznamu, v dolní části přehrávače videa se zobrazuje název tohoto seznamu. 

  1. Klepnutím na rozbalovací nabídku  a na možnost Přidat  přidáte seznam do své knihovny.
  2. Po uložení seznamu do vašeho účtu se zobrazí symbol zaškrtnutí .

Chcete-li seznam odebrat, klepněte na symbol zaškrtnutí 

Zobrazení seznamů přidaných do knihovny

Na mobilním webu YouTube si můžete seznamy, které jste si přidali do knihovny nebo vytvořili, zobrazit klepnutím na kartu Účet 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?