Tổng quan về Chương trình phi lợi nhuận của YouTube

Chương trình phi lợi nhuận của YouTube cấp cho tổ chức phi lợi nhuận quyền truy cập vào các tính năng độc quyền của YouTube để giúp họ kết nối với người ủng hộ, tình nguyện viên và các nhà tài trợ.

Vì nhiều nguyên nhân, video là một định dạng mới nhưng cần thiết cho việc kể chuyện. Với một tỉ người xem trên YouTube mỗi tháng, các tổ chức phi lợi nhuận thuộc mọi quy mô có thể sử dụng video YouTube để chia sẻ câu chuyện của họ với khán giả toàn cầu. Bạn có thể xem qua tất cả các tài nguyên trên trang web Chương trình phi lợi nhuận của YouTube.

Các yêu cầu của chương trình

Để xem tổ chức phi lợi nhuận của bạn có đủ điều kiện tham gia Chương trình phi lợi nhuận của YouTube hay không, hãy xem lại Nguyên tắc về tính đủ điều kiện của tổ chức phi lợi nhuận trên Google.

Các tính năng của chương trình

Là đối tác của Chương trình phi lợi nhuận của YouTube, bạn có quyền truy cập vào những tính năng đặc biệt dành cho đối tác, bao gồm:

Sử dụng thẻ đóng góp trên video

Tổ chức phi lợi nhuận của Hoa Kỳ có thể gây quỹ bằng cách đặt thẻ đóng góp trên video YouTube của họ và sử dụng bộ công cụ tiếp cận của thẻ đóng góp để tập hợp người ủng hộ và hợp tác với người sáng tạo.

Liên kết trực tiếp video đến trang web của bạn

Thẻ Liên kết mọi nơi

Bạn có thể chuyển người xem đến trang đích của chiến dịch bên ngoài bằng thẻ Liên kết mọi nơi, một loại thẻ đặc biệt cho phép bạn liên kết đến bất kỳ URL bên ngoài nào. Tìm hiểu cách thiết lập thẻ Liên kết mọi nơi trên video của bạn.

Lớp phủ kêu gọi hành động

Bạn có thể tạo lớp phủ cho video của mình, lớp phủ sẽ xuất hiện ngay sau khi video bắt đầu phát. Khi người dùng nhấp vào lớp phủ, họ sẽ được chuyển đến trang web bên ngoài của bạn hoặc trang web khác mà bạn chọn.

Tìm hiểu cách đặt lớp phủ kêu gọi hành động lên video của bạn sao cho người xem có thể nhấp vào để truy cập trang web của bạn hoặc quyên góp cho tổ chức của bạn.

Tối ưu hóa nội dung của bạn 

Sử dụng tài nguyên của chúng tôi để tối ưu hóa nội dung, kênh phi lợi nhuận của bạn và các tính năng khác cụ thể với tổ chức phi lợi nhuận:

Sử dụng tài nguyên sản xuất của chúng tôi

Bạn có thể tiếp cận tài nguyên sản xuất để quay phim hoặc chỉnh sửa video tại Creator Studio của YouTube ở Los Angeles hoặc New York. Chỉ cần truy cập vào trang web của Space tại Los Angeles hoặc Space tại NY rồi nhấp vào nút Đăng ký ngay.

Hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đối tác của Chương trình phi lợi nhuận của YouTube về mọi vấn đề liên quan đến việc thiết lập kênh phi lợi nhuận trên YouTube. Tìm hiểu cách liên hệ với chúng tôi

 
Đừng quên xem các tính năng của kênh dành cho người sáng tạo trên YouTube được cung cấp cho tất cả người sáng tạo thuộc Chương trình phi lợi nhuận của YouTube.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?