Tổng quan về Chương trình phi lợi nhuận của YouTube

Chương trình phi lợi nhuận của YouTube giúp các tổ chức phi lợi nhuận kết nối với người ủng hộ, tình nguyện viên và người quyên góp.

Vì nhiều nguyên nhân, video là một định dạng mới nhưng cần thiết cho việc kể chuyện. Với một tỉ người xem trên YouTube mỗi tháng, các tổ chức phi lợi nhuận thuộc mọi quy mô có thể sử dụng video YouTube để chia sẻ câu chuyện của họ với khán giả toàn cầu. Bạn có thể xem qua tất cả các tài nguyên trên trang web Chương trình phi lợi nhuận của YouTube.

Các yêu cầu của chương trình

Để xem tổ chức phi lợi nhuận của bạn có đủ điều kiện tham gia Chương trình phi lợi nhuận của YouTube hay không, hãy xem lại Nguyên tắc về tính đủ điều kiện của tổ chức phi lợi nhuận trên Google.

Các tính năng của chương trình

Là đối tác của Chương trình phi lợi nhuận của YouTube, bạn có quyền truy cập vào những tính năng đặc biệt dành cho đối tác, bao gồm:

Liên kết trực tiếp video đến trang web của bạn

Thẻ Liên kết mọi nơi

Bạn có thể chuyển người xem đến trang đích của chiến dịch bên ngoài bằng thẻ Liên kết mọi nơi, một loại thẻ đặc biệt cho phép bạn liên kết đến bất kỳ URL bên ngoài nào. Tìm hiểu cách thiết lập thẻ Liên kết mọi nơi trên video của bạn.

Tối ưu hóa nội dung 

Tìm hiểu cách sử dụng YouTube để thu hút khán giả và tăng mức độ tác động.

Sử dụng tài nguyên sản xuất của chúng tôi

Các tổ chức phi lợi nhuận có trên 1.000 người đăng ký có thể sử dụng trang thiết bị sản xuất đặc biệt để quay phim hoặc chỉnh sửa video tại YouTube Space trên toàn cầu. Hãy truy cập vào trang web của YouTube Space rồi chọn cơ sở gần bạn nhất để biết thêm thông tin.

Hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đối tác của Chương trình phi lợi nhuận của YouTube về mọi vấn đề liên quan đến việc thiết lập kênh phi lợi nhuận trên YouTube. Tìm hiểu cách liên hệ với chúng tôi

 
Đừng quên xem các tính năng của kênh dành cho người sáng tạo trên YouTube được cung cấp cho tất cả người sáng tạo thuộc Chương trình phi lợi nhuận của YouTube.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?