Tổng quan về Chương trình phi lợi nhuận của YouTube

Chương trình phi lợi nhuận của YouTube giúp các tổ chức phi lợi nhuận kết nối với người ủng hộ, tình nguyện viên và người quyên góp.

Video là một định dạng mới nhưng cần thiết cho việc kể chuyện vì nhiều nguyên nhân. Với một tỉ người xem trên YouTube mỗi tháng, các tổ chức phi lợi nhuận thuộc mọi quy mô có thể sử dụng video YouTube để chia sẻ câu chuyện của họ với khán giả toàn cầu. Bạn có thể tìm thấy tất cả tài nguyên trên trang web của Chương trình phi lợi nhuận của YouTube.

Yêu cầu của chương trình

Để xem tổ chức phi lợi nhuận của bạn có đủ điều kiện tham gia Chương trình phi lợi nhuận của YouTube hay không, hãy xem Nguyên tắc về điều kiện đối với tổ chức phi lợi nhuận trên Google.

Các tính năng của chương trình

Là đối tác của Chương trình phi lợi nhuận của YouTube, bạn có thể sử dụng những tính năng đặc biệt dành cho đối tác, bao gồm:

Liên kết trực tiếp video đến trang web của bạn

Thẻ Liên kết mọi nơi

Bạn có thể chuyển hướng người xem đến những trang đích của chiến dịch bên ngoài bằng các thẻ Liên kết mọi nơi, một loại thẻ đặc biệt cho phép bạn liên kết đến một địa chỉ URL bên ngoài bất kỳ. Tìm hiểu cách thiết lập thẻ Liên kết mọi nơi trên video của bạn.

Tối ưu hóa nội dung 

Tìm hiểu cách sử dụng YouTube để tìm hiểu về khán giả và tăng mức độ tác động của bạn.

Hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đối tác của Chương trình phi lợi nhuận của YouTube về mọi vấn đề liên quan đến việc thiết lập kênh phi lợi nhuận trên YouTube. Tìm hiểu cách liên hệ với chúng tôi

 
Đừng quên xem những tính năng của kênh dành cho người sáng tạo trên YouTube do chúng tôi cung cấp cho tất cả người sáng tạo thuộc Chương trình phi lợi nhuận của YouTube.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?