รับข้อมูลสำหรับกลุ่ม YouTube Analytics

กลุ่ม YouTube Analytics คือคอลเล็กชันที่ปรับแต่งเองได้ซึ่งรวบรวมวิดีโอ เพลย์ลิสต์ ช่อง หรือเนื้อหาสูงสุด 200 รายการ โดยคุณจะใช้กลุ่มนี้เพื่อจัดเรียงเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันไว้รวมกันและดูข้อมูลของเนื้อหานั้นๆ ได้ในที่เดียว

หมายเหตุ: ขณะนี้ YouTube Studio เบต้ารองรับเฉพาะกลุ่มวิดีโอเท่านั้น

ดูประสิทธิภาพของกลุ่ม

 1. ใน YouTube Studio เบต้า ให้เลือก Analytics จากเมนูด้านซ้าย
 2. คลิกที่การ์ดหรือแผนภูมิที่คลิกได้เพื่อขยาย
 3. เลือกลูกศรลงถัดจากชื่อช่องที่ด้านซ้ายบน
 4. เลือกแท็บกลุ่ม แล้วเลือกกลุ่ม

นอกจากนี้คุณยังใช้แท็บกลุ่มเพื่อแก้ไข หรือลบ กลุ่มที่มีอยู่ได้ ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับกลุ่มที่ลูกศรดาวน์โหลด

วิธีการสำหรับ Creator Studio แบบคลาสสิก

 1. เปิดแท็บ Analytics ของ Creator Studio
 2. เลือกเมนูกลุ่มแบบเลื่อนลงที่ด้านขวาบน
 3. เลือกเรียกดูกลุ่มทั้งหมด
 4. เลือกกลุ่ม

นอกจากนี้คุณยังใช้ป๊อปอัปเรียกดูกลุ่มทั้งหมดเพื่อคัดลอก แก้ไข หรือลบ กลุ่มที่มีอยู่ได้ และเครือข่ายแบบหลายช่องยังใช้แท็บ "กลุ่มของฉัน" และ "กลุ่มทั้งหมด" เพื่อดูกลุ่มที่สร้างโดยผู้ใช้ปัจจุบันหรือผู้ใช้ทั้งหมดได้

เปรียบเทียบกลุ่ม

คุณเปรียบเทียบกลุ่มต่างๆ ใน Creator Studio แบบคลาสสิกได้ ซึ่งคุณจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง 2 กลุ่มได้โดยเลือกการเปรียบเทียบ... ที่ด้านขวาบนของหน้า โปรดทราบว่ามีบางรายงานที่นำมาเปรียบเทียบไม่ได้

สร้างกลุ่ม

 1. ใน YouTube Studio เบต้า ให้เลือก Analytics จากเมนูด้านซ้าย
 2. คลิกที่การ์ดหรือแผนภูมิที่คลิกได้เพื่อขยาย
 3. เลือกลูกศรลงถัดจากชื่อช่องที่ด้านซ้ายบน
 4. เลือกกลุ่ม จากนั้น สร้างกลุ่มใหม่ 
 5. ป้อนชื่อกลุ่ม เลือกวิดีโอ และบันทึก 

วิธีการสำหรับ Creator Studio แบบคลาสสิก

 1. เปิด YouTube Analytics
 2. เลือกประเภทของกลุ่มที่คุณต้องการสร้างจากเมนูกลุ่มแบบเลื่อนลงที่ด้านขวาบน
 3. ป้อนชื่อของกลุ่มนี้
 4. เลือกช่อง วิดีโอ เพลย์ลิสต์ หรือเนื้อหาตามประเภทของกลุ่ม โดยคุณจะค้นหาตามชื่อหรือรหัสก็ได้

ค้นหาเนื้อหาตามรหัส

ดูรหัสวิดีโอ

รหัสวิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของ URL ของหน้าสำหรับดูและเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับวิดีโอ เช่น https://www.youtube.com/watch?v=VIDEOID

คุณรับรหัสวิดีโอได้โดยทำดังนี้

ดูรหัสเพลย์ลิสต์

รหัสเพลย์ลิสต์เป็นส่วนหนึ่งของ URL ของเพลย์ลิสต์และเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับเพลย์ลิสต์ เช่น https://www.youtube.com/playlist?list=PLAYLISTID

คุณรับรหัสเพลย์ลิสต์ได้โดยทำดังนี้

ดูรหัสเนื้อหา

รหัสเนื้อหาเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกัน และเป็นตัวระบุที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับเนื้อหา

คุณดูรหัสเนื้อหาได้โดยทำดังนี้

 • ดาวน์โหลดรหัสตามรายงานจาก YouTube Analytics
 • ค้นหาในรายงานเนื้อหาในบัญชีเจ้าของเนื้อหา YouTube
 • ส่งออกเนื้อหาจาก Content ID > ส่วน "เนื้อหา" ในระบบจัดการเนื้อหาของ YouTube

ดูรหัสช่อง

รหัสช่องจะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่อง แต่มีเพียงบางช่องเท่านั้นที่แสดงรหัสใน URL ของช่อง

คุณดูรหัสช่องได้โดยทำดังนี้

 • ส่งออกรายการของช่องจากหน้าภาพรวมของช่อง
 • เลือกภาพรวมเนื้อหา “เนื้อหาทั้งหมดที่พาร์ทเนอร์อัปโหลด” จากเมนูใน YouTube Analytics เพื่อดูช่องทั้งหมดของคุณ จากนั้นดาวน์โหลดรายงานที่มีข้อมูลช่อง
 • ค้นหารหัสช่องในรายงานประสิทธิภาพในระบบจัดการเนื้อหาของ YouTube

ชนิดของกลุ่มและการเข้าถึง 

เจ้าของช่องจะสร้างกลุ่มวิดีโอและกลุ่มเพลย์ลิสต์ได้ โดยทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี YouTube จะดูและแก้ไขกลุ่มได้

เครือข่ายแบบหลายช่องจะสร้างกลุ่มช่องและกลุ่มเนื้อหาได้ โดยกลุ่มที่คุณสร้างจะปรากฏแก่ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี YouTube หรือ CMS แต่คุณจะเป็นคนเดียวที่แก้ไขกลุ่มได้ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร