Uzyskiwanie danych o grupach w Statystykach YouTube

Grupa w Statystykach YouTube to niestandardowa kolekcja zawierająca maksymalnie 200 filmów, playlist, kanałów lub zasobów. Korzystając z grup, możesz zebrać podobne treści razem i mieć dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu.

Uwaga: obecnie YouTube Studio obsługuje tylko grupy filmów.

Wyświetlanie informacji o skuteczności grupy

  1. W YouTube Studio wybierz Statystyki z menu po lewej stronie.
  2. Kliknij dowolne karty i wykresy, które można kliknąć, aby je rozwinąć.
  3. W lewym górnym rogu obok nazwy kanału kliknij strzałkę w dół.
  4. Wybierz kartę Grupy, a potem nazwę grupy.

Na karcie Grupy możesz też edytować  i usuwać  istniejące grupy. Aby pobrać dane grupy, kliknij strzałkę pobierania .

Tworzenie grup

  1. W YouTube Studio wybierz Statystyki z menu po lewej stronie.
  2. Kliknij dowolne karty i wykresy, które można kliknąć, aby je rozwinąć.
  3. W lewym górnym rogu obok nazwy kanału kliknij strzałkę w dół.
  4. Wybierz Grupy a potem Utwórz nową grupę.
  5. Wpisz nazwę swojej grupy, wybierz filmy i kliknij Zapisz.
 

Typy grup i widoczność

Właściciele kanałów mogą tworzyć grupy filmów i playlist. Są one widoczne dla wszystkich osób z dostępem do konta YouTube i mogą być przez nie edytowane.

Sieci wielokanałowe również mogą tworzyć grupy kanałów i zasobów. Stworzone przez Ciebie grupy będą widoczne dla wszystkich osób z dostępem do konta YouTube lub CMS, ale tylko Ty będziesz mieć możliwość ich edycji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?