Uzyskiwanie danych o grupach w Statystykach YouTube

Grupa w Statystykach YouTube to niestandardowa kolekcja zawierająca maksymalnie 200 filmów, playlist, kanałów lub zasobów. Korzystając z grup, możesz zebrać podobne treści razem i mieć dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu.

Uwaga: YouTube Studio obecnie obsługuje tylko grupy filmów.

Wyświetlanie informacji o skuteczności grupy

 1. W YouTube Studio wybierz Statystyki z menu po lewej stronie.
 2. Kliknij dowolne karty i wykresy, które można kliknąć, aby je rozwinąć.
 3. W lewym górnym rogu obok nazwy kanału kliknij strzałkę w dół.
 4. Wybierz kartę Grupy, a potem nazwę grupy.

Możesz również użyć karty Grupy, by edytować lub usunąć  istniejące grupy. Aby pobrać dane grupy, kliknij strzałkę pobierania .

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Studia twórców

 1. Otwórz kartę Statystyki w Studiu twórców.
 2. W prawym górnym rogu wybierz menu Grupy.
 3. Kliknij Przeglądaj wszystkie grupy.
 4. Wybierz grupę.

Możesz również skorzystać z wyskakującego okienka Przeglądaj wszystkie grupy, by skopiować , edytować  lub usunąć  istniejące grupy. Sieci wielokanałowe mogą korzystać z kart „Moje grupy” oraz „Wszystkie grupy”, by zobaczyć grupy utworzone przez bieżącego użytkownika lub wyświetlić wszystkich użytkowników.

Porównywanie grup

Możesz porównywać grupy w klasycznej wersji Studia twórców. Jeśli chcesz porównać wyniki dwóch grup, w prawym górnym rogu strony wybierz Porównanie.... Pamiętaj, że nie wszystkie raporty można porównać.

Tworzenie grup

 1. W YouTube Studio wybierz Statystyki z menu po lewej stronie.
 2. Kliknij dowolne karty i wykresy, które można kliknąć, aby je rozwinąć.
 3. W lewym górnym rogu obok nazwy kanału kliknij strzałkę w dół.
 4. Wybierz Grupy a potem Utwórz nową grupę
 5. Wpisz nazwę swojej grupy, wybierz filmy i kliknij Zapisz

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Studia twórców

 1. Otwórz Statystyki YouTube.
 2. Z menu Grupy w prawym górnym rogu wybierz typ grupy, którą chcesz utworzyć.
 3. Wpisz nazwę grupy.
 4. W zależności od typu grupy wybierz kanały, filmy, playlisty lub zasoby. Możesz wyszukiwać według nazw lub identyfikatorów.

Wyszukiwanie treści za pomocą identyfikatorów

Znajdowanie identyfikatorów filmów

Identyfikator filmu jest częścią adresu URL strony odtwarzania i stanowi unikalny identyfikator filmu, np. https://www.youtube.com/watch?v=VIDEOID

Możesz go sprawdzić:

Znajdowanie identyfikatorów playlist

Identyfikator playlisty jest częścią adresu URL strony playlisty i stanowi jej unikalny identyfikator, np.  https://www.youtube.com/playlist?list=PLAYLISTID

Możesz go sprawdzić:

Znajdowanie identyfikatorów swoich zasobów

Identyfikatory zasobów to unikalne, utworzone automatycznie identyfikatory Twoich zasobów.

Możesz je sprawdzić:

 • pobierając ze Statystyk YouTube raport, który opiera się na danych zasobów;
 • wyświetlając raport o zasobach na swoim koncie właściciela treści w YouTube;
 • eksportując swoje zasoby z sekcji Content ID > Zasoby w Menedżerze treści YouTube.

Znajdowanie identyfikatorów kanałów

Identyfikatory kanałów identyfikują kanały w sposób unikalny, ale nie zawsze są widoczne w ich URL-ach.

Możesz je sprawdzić:

 • eksportując listę swoich kanałów na stronie przeglądu kanałów;
 • wybierając filtr zbiorczy „Wszystkie materiały partnerów” z menu w Statystykach YouTube, aby wyświetlić wszystkie swoje kanały, a potem pobierając raport z danymi kanałów;
 • wyszukując identyfikatory kanałów w raportach skuteczności w swoim Menedżerze treści w YouTube.

Typy grup i widoczność 

Właściciele kanałów mogą tworzyć grupy filmów i playlist. Są one widoczne dla wszystkich osób z dostępem do konta YouTube i mogą być przez nie edytowane.

Sieci wielokanałowe również mogą tworzyć grupy kanałów i zasobów. Stworzone przez Ciebie grupy będą widoczne dla wszystkich osób z dostępem do konta YouTube lub CMS, ale tylko Ty będziesz mieć możliwość ich edycji. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?